lukaszb

Nie spłacasz kredytu hipotecznego? Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? Lista potrzebnych dokumentów.

Ocena: 2 głosów, 5.00 średnio.
przez
lukaszb
w dniu 19-03-2015 o 20:22 (2466 Odsłon)
Niżej przedstawiam standardową listę dokumentów potrzebnych do przejęcia kredytowanej nieruchomości na własność. Lista dotyczy domu.

Temat dokładnie opisałem w tym miejscu -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości.

1. Podstawa nabycia, to jest wypis aktu notarialnego umowy np. sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
2. W przypadku nabycia działki przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 roku lub w drodze dziedziczenia - pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie przez niego wydane i potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku.
4. Wypis z rejestru gruntów wydany dla celów wieczystoksięgowych.
5. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydany dla celów wieczystoksięgowych (jeśli przedmiotem będzie zabudowana nieruchomość gruntowa lub użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości).
6. Wypis z rejestru budynków wydany dla celów wieczystoksięgowych (jeśli przedmiotem będzie zabudowana nieruchomość gruntowa lub użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości).
7. W przypadku, gdy zbywana działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej - wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą.
8. W przypadku, gdy następuje podział nieruchomości – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą uwzględniającą podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego (wydaną dla celów wieczystoksięgowych).
9. W przypadku, gdy działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym - zaświadczenie stwierdzające, że w nikt nie jest w nim zameldowany,
10. Zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w podatku od nieruchomości i opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu.
11. Zaświadczenie o braku zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS, ewentualnie KRUS (zaświadczenie nie może mieć daty wcześniejszej niż 30 dni od daty aktu notarialnego). W trybie 306G.
12. Pozwolenie na użytkowanie budynku.
13. Pozwolenie na budowę.

Czytaj inne moje blogi:

-> Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej.
-> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód!
-> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp.
-> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji?
-> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości.
-> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić?
-> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej?
-> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej?
-> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić?
-> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować.
-> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.

Łukasz Białkowski
lukasz.bialkowski@gmail.com

Komentarze