lukaszb

Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej.

Ocena: 3 głosów, 4.33 średnio.
przez
lukaszb
w dniu 04-01-2015 o 11:48 (3369 Odsłon)

19 września 2014 roku Prezydent RP podpisał długo oczekiwaną nowelizację ustawy o upadłości konsumenckiej przyjętej przez Sejm 29 sierpnia 2014 roku. Nowelizacja całkowicie reformuje model postępowania upadłościowego przeznaczonego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).


Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z obowiązujących bardzo restrykcyjnych przepisów. Od dnia wprowadzenia ustawy w 2009 roku udało się ogłosić tylko 87 upadłości konsumenckich. W tym samym czasie do sądów wpłynęło ponad 2400 wniosków.

Ustawa w nowym kształcie wprowadza następujące zmiany:


  • Sąd będzie mógł oddalić wniosek tylko w przypadku, gdy niewypłacalność dłużnika powstała na skutek jego umyślnego działania lub na skutek jego rażącego niedbalstwa. Jest to zatem najważniejsza i długo oczekiwana zmiana, gdyż do tej pory upadłość można było ogłosić tylko w przypadku wyjątkowych i niezależnych okoliczności (np. kataklizm, choroba),


  • Sąd będzie mógł pominąć drobne braki we wniosku upadłościowym dłużnika, jak i jego oświadczeniach. Odstąpiono zatem od nadmiernej i szkodliwej formalizacji,


  • Obniżeniu ulega także opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z 200 zł do 30 zł,


  • Ograniczono wysokość wynagrodzenia syndyka, które teraz będzie limitowane i odgórnie regulowane do granicy maksymalnej,


  • W przypadku braku możliwości ponoszenia kosztów postępowania dłużnik będzie mógł złożyć wniosek o pokrycie ich przez Skarb Państwa, przy czym zostaną one wtedy zwrócone do kasy Państwa w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami po upłynnieniu majątku dłużnika,


  • W przypadku sprzedaży mieszkania, dłużnik będzie miał zabezpieczone środki na wynajem na 24 miesiące (wcześniej zabezpieczenie wynosiło do 12 miesięcy),


  • Sama spłata długów została skrócona z 5 do 3 lat. Pozostałe do spłaty zobowiązania zostaną umorzone,


  • Dłużnik może poza układem upadłościowym porozumieć się z wierzycielami i np. wyłączyć nieruchomość, która stanowi jego własność z postępowania upadłościowego. W tym celu potrzebuje zgody większości wierzycieli i akceptację indywidualnego planu spłaty długów.


Czytaj inne moje blogi:


-> Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód!
-> Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezp.
-> Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji?
-> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości.
-> Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić?
-> Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej?
-> Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej?
-> Przedawnione długi. Co z nimi zrobić?
-> Bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Sprawę można uratować.
-> Masz długi? Dowiedz się jak szybko stanąć na nogi.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.

Łukasz Białkowski
lukasz.bialkowski@gmail.com

Komentarze