Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Like Tree2Przydatne Posty
 • 2 Autor Edyta1

Przedawnione długi - jak postepować

 1. #1
  Edyta1
  Edyta1 jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  16-08-2009
  Posty
  959
  Pomógł
  89 razy

  Przedawnione długi - jak postepować

  Firmy windykacyjne kupują hurtowo przeterminowane długi firm ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych.

  Proceder ten nagminnie stosują firmy windykacyjne w całym kraju. Według Gazety Wyborczej, powołującej się zarówno na pokrzywdzonych, jak i na Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, firmy windykacyjne kupują hurtowo, w pakietach długi firm.

  Są to długi tak zwane śmieciowe, dawno przeterminowane, za które płacą nawet po kilka procent ich wartości. Następnie wysyłają do dłużników wezwania do zapłaty, a gdy nie dostaną pieniędzy - kierują sprawy do sądów, korzystając przy tym z uproszczonego postępowania.
  A dłużnicy w większości nie wiedzą, że zadłużenie przedawnia się w większości przypadków po dwóch - najwyżej trzech latach

  1) Co zrobić po pisemnym lub telefonicznym wezwaniu do zapłaty otrzymanym od firmy windykacyjnej?

  Po pierwsze nie denerwuj się. Zapoznaj się z treścią wezwania, dokładnie przeanalizuj czy dług którego dochodzi firma windykacyjna istnieje (patrz przedawnienie roszczeń).

  Jeżeli w wezwaniu do zapłaty brakuje wyszczególnienia z jakiego tytułu wynika twój dług, zastanów się nad wysłaniem wezwania do wskazania podstawy wymagalności (formalnej podstawy z której wynika Twój dług ? faktura, umowa, etc).

  Jeżeli jesteś pewien że Twój dług jest wymagalny, oblicz kiedy ulegnie przedawnieniu i zastanów się czy w tym czasie firma windykacyjna będzie w stanie przerwać bieg przedawnienia kierując sprawę np.: do Sądu.

  Jeżeli nie masz pewności co do wymagalności Twojego długu, lub uważasz że jest przedawniony, nie podpisuj żadnych propozycji spłaty w ratach, ani innych dokumentów które przyznają Ci taką możliwość gdyż w ten sposób przerwiesz bieg przedawnienia.

  2) Kim naprawdę jest windykator i jaki ma uprawnienia?

  Windykator jest osobą fizyczną lub przedsiębiorcą który wykonuje pracę polegająca na odzyskaniu od Ciebie długu. Windykatorowi nie przysługują żadne wyjątkowe uprawnienia i Pamiętaj że nie różni się w żadnym aspekcie prawnym od Ciebie.

  Windykator nie może:
  * Nachodzić Cię w domu,
  * Nachodzić Cię w pracy,
  * Udzielać informacji o Twoim zadłużeniu osobom postronnym,
  * Nie może dokonywać jakiegokolwiek spisu Twoich rzeczy,
  * Windykator nie może dochodzić przedawnionych długów.


  3) Czy dług który uległ przedawnieniu znika?

  Nieprawdziwą jest opinia która sugeruje że przedawniony dług nie znika. Dług który uległ przedawnieniu, ZNIKA ponieważ staje się niewymagalny.

  Nie można windykować przedawnionych długów. Aby zakończyć wymagalność długu który uległ przedawnieniu należy skutecznie podnieść zarzut przedawnienia (Art 117 ? 125 Kodeksu cywilnego).

  Podniesienie zarzutu przedawnienia jest skorzystaniem z przysługującego Tobie prawa odmowy spełnienia roszczenia wierzyciela. Masz prawo odmówić spłaty przedawnionego długu.

  Przedawnienie roszczeń realizuje jedną z głównych zasad prawa cywilnego. Jak wskazuje przy tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, nie jest instytucją ani moralną, ani sprawiedliwą, ale JEST i należy w uzasadnionych przypadkach a niego korzystać.

  4) Jak nie popaść w pętle zadłużenia?

  Przeanalizuj dokładnie Soje wydatki związane z utrzymaniem domu i rodziny. Zaciągając zobowiązanie, nie myśl o wysokości raty tylko o sumie kosztów utrzymania powiększonych o wysokość raty kredytu.

  Nacz się cieszyć tym co już masz, bo nie wszystko musisz mieć od razu.

  Jeżeli płatności rat przekraczają już Twoje możliwości płatnicze, nie zaciągaj nowego kredytu aby spłacić poprzednie. To zawsze prowadzi do niewypłacalności.

  Jeżeli chcesz zrestrukturyzować obecne zadłużenia najlepiej skontaktuj się z doradcą.

  Zawsze pamiętaj: uzyskanie kredytu na spłatę zadłużeń jest niemożliwe. Podchodź z rozwagą do ofert doradców finansowych którzy będą Ci oferowali "kredyt oddłużeniowy".

  Bądź rozsądny i zastanów się zanim wydasz pieniądze, czy jest racjonalnym udzielenie kredytu osobie która już ma problemy ze spłatą poprzednich zobowiązań.

  5) Jakie są etapy windykacji?

  Windykacja dzieli się na trzy podstawowe grupy;


  * windykację prewencyjną ( proces windykacji polegający na wysyłaniu do Dłużnika wezwań do zapłaty).

  * windykacje telefoniczną (call center - bezpośrednie nawiązanie rozmowy z Dłużnikiem poprzez telefon).

  * windykacje bezpośrednią ( kontakt bezpośredni windykatora)


  PAMIĘTAJCIE: Czasem możecie spotkać się z propozycjami zawarcia ugody z firmą windykacyjną, ale zwróćcie szczególną uwagę na treść proponowanej ugody. Skonsultuj je z doradcą

  6) Do kogo dłużnik może złożyć reklamację

  Po pierwsze możesz złożyć reklamację bezpośrednio do wierzyciela który zlecił windykację Twojego długu.

  Możesz również zgłosić reklamację do firmy windykacyjnej. Pamiętaj aby przed złożeniem reklamacji dokładnie określić:

  * czego reklamacja dotyczy.
  * którego pracownika dotyczy.
  * daty wykonania czynności którą reklamujesz.


  Zastanów się czy zachowanie windykatora jest podstawą do reklamacji czy też do zawiadomienia Policji o możliwości popełnienia przestępstwa.

  PAMIĘTAJ: nachodzenie Cie w domu, straszenie utratą rzeczy, niereagowanie na Twoje polecenie opuszczenia posesji są przestępstwem naruszenia ładu i miru domowego, które z wniosku pokrzywdzonego może być kierowane w formie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

  PAMIĘTAJ: zastraszanie Cię w pracy, domu, przekazywanie Ci nieprawdziwych informacji dotyczących Twojego Długu jest przestępstwem próby wymuszenia które z wniosku pokrzywdzonego może być kierowane w formie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

  PAMIĘTAJ: Udzielanie informacji o Twoim zadłużeniu osobom postronnym jest naruszeniem prawa Bankowego z zakresie utrzymania Tajemnicy Bankowej, oraz naruszenie ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Organem egzekucji Twoich praw w takim przypadku jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

  7) Na jakiej podstawie firmy windykacyjne przetwarzają dane osobowe?

  Firmy windykacyjne przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, określonym ustawą oOchronie Danych Osobowych. na podstawie przedawnionego długu możesz skorzystać z Art. 3 ust. 3 pkt. F ustawy i zakwestionować zobowiązanie.

  W takiej sytuacji przy Twoim wpisie będzie widniała informacja że Dług jest przez Ciebie zakwestionowany.

  Takie rozwiązanie powoduje możliwość w której do Biura Informacji Gospodarczej są zgłaszani przedsiębiorcy i konsumenci których zobowiązania są niewymagalne. Ustawa nie przewiduje jakiejkolwiek weryfikacji wymagalność zgłaszanego zobowiązania. Tym samym Zgłaszający podmiot może naruszyć podstawowe dobra konsumenta jak i naruszyć jego godność poprzez przekazanie informacji o zobowiązaniu które fizycznie istnieje lecz jest niewymagalne, sporne.

  10) Na jakich zasadach do BIG są przekazywane dane o konsumentach?

  Zasady przekazywania danych o konsumentach określają przepisy ustawy z dnia 14 luty 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 424, którą znajdziesz TUTAJ

  Ustawa jest dostępna w formacie PDF. Jeżeli nie dysponujesz programem do odczytu plików PDF możesz go bezpłatnie pobrać TUTAJ. Przyda się na przyszłość.

  11) Czym jest Bankowy tytuł egzekucyjny?

  Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) jest podstawą wymagalności Twojego długu. BTE może wystawić jedynie Bank (nie może tego zrobić np firma windykacyjna lub inny podmiot działający w imieniu banku).

  Bankowy tytuł egzekucyjny stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. Oznacza to że Twój kredyt który jest windykowany nie będzie mógł być skierowany do egzekucji bez wystawienia przez Bank tytułu egzekucyjnego (BTE).

  Bankowy tytuł egzekucyjny przedawnia się po 10 latach od daty jego wystawienia. Bieg przedawniania przerywa skierowanie roszczenia go egzekucji komorniczej .

  12) Kiedy ulega przedawnieniu faktura?

  Można wymienić cztery podstawowe okresy przedawnienia:

  Długi wymagalne z z tytułu faktur jakie Państwo otrzymujecie za zakup towaru przedawniają się po upływie dwóch lat od daty terminu płatności.

  Długi wymagalne z tytułu faktur za usługi telekomunikacyjne przedawniają się po upływie trzech lat od daty terminu płatności.

  Długi wymagalne z tytułu faktur za usługi przewozowe przedawniają się po upływie jednego roku od daty terminu płatności.

  Długi wymagalne z tytułu składek za polisy ubezpieczeniowe, jako roszczenie o charakterze okresowym przedawniają się po upływie trzech lat od daty terminu płatności składki.

  13) Kiedy ulega przedawnieniu kredyt bankowy?

  Kredy Bankowy przedawnia się po upłynięciu trzech lat od terminu płatności wskazanym w wypowiedzeniu umowy kredytowej.

  Roszczenie banku o zwrot kredytu ma związek z wykonywaną rzez Bank działalnością gospodarczą wobec czego należy stwierdzić iż roszczenie z tytułu zaciągniętego kredytu ulega przedawnieniu po kresie trzech lat od daty postawienia należności w stan wymagalności przez Wierzyciela (Art. 120 par 1 Kodeksu Cywilnego).

  Przedawnienie odsetek od kredytu Bankowego.

  Odsetki ok kredytu bankowego przedawniają się w ciągu trzech lat od daty terminu płatności wskazanym w wypowiedzeniu umowy kredytu, sprawdźcie które musicie spłacić, a które stały się niewymagalne.

  Zadbajcie o swój portfel, analizujcie informację które przekazuje Wam windykator gdyż w większości są one nieprawdziwe i mają za zadanie jedynie doprowadzić do odzyskania od Państwa długu.


  Odsetki od kredytu co wielokrotnie stwierdził Sąd Najwyższy przedawniają się równolegle do przedawnienia kapitału kredytu. Patrz: (wyrok SN z 26.8.1976 r., III CRN 181/76, OSNCP Nr 4/1977, poz. 78; z dnia 8.3.2002 r., III CKN 548/00, OSNC Nr 5/2003, poz. 60 oraz uchwały SN z 5.4.1991 r., III CZP 20/91, OSNCP Nr 10-12/1991, poz. 120; z 5.4.1991 r., III CZP 21/91, OSNCP Nr 10-12/1991, poz. 121; z 9.11.1994 r., III CZP 141/94, MoP Nr 5/1995.

  Bieg przedawnienia przerywa wystawienie przez Bank Bankowego Tytułu Egzekucyjnego ,
  Autor tego postu otrzymał podziękowania od: lukaszb i opoka.

 2. #1.5
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar Doradca - reklama
  Dołączył
  15-10-2011
  Lokalizacja
  Polska
  Wiek
  24
  Posty
  359
  Pomógł
  89 razy

  Przedawnione długi - jak postepować


 3. #2
  1kolo2
  1kolo2 jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  27-01-2011
  Posty
  3
  Pomógł
  0 razy
  W związku z powyższym mam pytanie:

  jesli firma windykacyjna lub fundusz jest obecnie wlascicielem długu, czy moze na podstawie bte egzekwować dług i w jaki sposób jeśli tak?

 4. #3
  opoka
  opoka jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  07-07-2012
  Posty
  25
  Pomógł
  5 razy
  bte to bankowy tytuł wykonawczy - jak nazwa na to wskazuje - na tej podstawie nie mogą od Ciebie egzekwować długu -to pewne -może już znasz odpowiedz -ale to nic -innym ta wiedza się też przyda

Podobne wątki

 1. Czy te długi są przedawnione?
  Autor Ona. 00 / Forum Dla zadłużonych
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 20-06-2017, 01:51
 2. Kruk - czy to przedawnione?
  Autor kingarella / Forum Dla zadłużonych
  Odpowiedzi: 11
  Ostatni post / autor: 21-08-2016, 17:36
 3. Vivus - jak z nimi postępować?
  Autor 3cityGirl / Forum Chwilówki
  Odpowiedzi: 25
  Ostatni post / autor: 09-02-2016, 19:36
 4. Przedawnione czy nieprzedawnione?
  Autor Meritum / Forum Forum prawne
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 24-07-2015, 16:15
 5. Jak postępować z windykatorem
  Autor jacko1969 / Forum Komornik, windykacja
  Odpowiedzi: 21
  Ostatni post / autor: 01-02-2013, 11:19
 6. JAK POSTEPOWAC Z WINDYKATOREM GETIN BANK
  Autor anianiunia1 / Forum Kredyty samochodowe
  Odpowiedzi: 10
  Ostatni post / autor: 16-08-2011, 19:26

Tagi dla tego wątku