Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Like Tree2Przydatne Posty
 • 2 Autor bieg

Wskazówki jak poradzić sobie z zadłużeniem.

 1. #1
  bieg
  bieg jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  28-03-2015
  Posty
  820
  Pomógł
  119 razy

  Wskazówki jak poradzić sobie z zadłużeniem.

  Założyłem nowy watek tutaj ponieważ jak większość osób posiadam zadłużenie i chciałbym je powoli spłacać.

  Moje pytanie:
  1.Czy jak posiadam wypowiedziany kredyt w banku to aby został wydany nakaz zapłaty przez bank musi odbyć się rozprawa w Epu lub SR

 2. #1.5
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar Doradca - reklama
  Dołączył
  15-10-2011
  Lokalizacja
  Polska
  Wiek
  24
  Posty
  359
  Pomógł
  119 razy

  Wskazówki jak poradzić sobie z zadłużeniem.


 3. #2
  lukaszb
  lukaszb jest nieaktywny
  Ekspert Awatar lukaszb
  Dołączył
  23-08-2008
  Lokalizacja
  Warszawa, Łódź, cała Polska
  Posty
  28,105
  Pomógł
  4159 razy
  Wpisy w blogu
  21
  Cytat Zamieszczone przez bieg Zobacz posta
  Moje pytanie:
  1.Czy jak posiadam wypowiedziany kredyt w banku to aby został wydany nakaz zapłaty przez bank musi odbyć się rozprawa w Epu lub SR
  Musi.

 4. #3
  bieg
  bieg jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  28-03-2015
  Posty
  820
  Pomógł
  119 razy
  To takie moje główne pytanie dotyczące kredytów bankowych
  Składałem już do nich wnioski o restrukturyzacje
  Składałem również wnioski do chwilówek o zaliczenie przedłużeń/refinansowań na poczet zmniejszenia kapitału - same odmowy
  Czekam teraz jak skierują sprawę do sądu i tam postaram się bronić

 5. #4
  lukaszb
  lukaszb jest nieaktywny
  Ekspert Awatar lukaszb
  Dołączył
  23-08-2008
  Lokalizacja
  Warszawa, Łódź, cała Polska
  Posty
  28,105
  Pomógł
  4159 razy
  Wpisy w blogu
  21
  Cytat Zamieszczone przez bieg Zobacz posta
  To takie moje główne pytanie dotyczące kredytów bankowych
  Składałem już do nich wnioski o restrukturyzacje
  Składałem również wnioski do chwilówek o zaliczenie przedłużeń/refinansowań na poczet zmniejszenia kapitału - same odmowy
  Czekam teraz jak skierują sprawę do sądu i tam postaram się bronić
  Albo się dogadywać, albo się bronić w sądzie, albo się bronić i dogadywać.

 6. #5
  bieg
  bieg jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  28-03-2015
  Posty
  820
  Pomógł
  119 razy
  Cytat Zamieszczone przez lukaszb Zobacz posta
  Musi.
  Czyli w dalszym ciągu muszę obserwować konto na Epu
  Czytałem dzisiaj na forum że Banki kierują sprawę do SR ( tylko teraz mam pytanie aby dowiedzieć się czy wobec mojej osoby odbywa się postępowanie w SR można uzyskać informację telefonicznie czy dostanę powiadomienie z sądu )

 7. #6
  lukaszb
  lukaszb jest nieaktywny
  Ekspert Awatar lukaszb
  Dołączył
  23-08-2008
  Lokalizacja
  Warszawa, Łódź, cała Polska
  Posty
  28,105
  Pomógł
  4159 razy
  Wpisy w blogu
  21
  Cytat Zamieszczone przez bieg Zobacz posta
  Czytałem dzisiaj na forum że Banki kierują sprawę do SR ( tylko teraz mam pytanie aby dowiedzieć się czy wobec mojej osoby odbywa się postępowanie w SR można uzyskać informację telefonicznie czy dostanę powiadomienie z sądu )
  Dostaniesz informacje z sądu. Czy to zawiadomienie / wezwanie na rozprawę, czy to nakaz.

 8. #7
  bieg
  bieg jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  28-03-2015
  Posty
  820
  Pomógł
  119 razy
  tutaj wniosek do lendona jaki składałem o zwrot
  Creamfinance Poland
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie,
  ul. Kasprzaka 2/8,
  Warszawa 01-211

  REKLAMACJA
  DOTYCZY: ZWROTU ŚRODKÓW Z REFINASOWANIA POŻYCZEK.....
  Zwracam się do firmy Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958,REGON 146563260

  Do zwrotu kwoty wynikających z refinansowania pożyczek:
  - zawartej w dniu ...... w wysokości .... złotych
  - zawartej w dniu ..... w wysokości ..... złotych
  Zwrotu kwoty nadpłaconej w wysokości ..... zł. należy dokonać na konto bankowe w


  Uzasadnienie:
  Co do zasady wynagrodzeniem pożyczkodawcy są: prowizja od udzielonej kwoty pożyczki oraz odsetki za czas korzystania ze środków pożyczkodawcy. Wszystkie wpłaty po udzieleniu pożyczki co do zasady powinny być księgowane na spłatę zobowiązania.
  Wprowadzenie więc do umowy dodatkowej prowizji za przedłużenie spłaty pożyczki jest niedopuszczalną praktyką, wykraczającą poza zasadę swobody zawierania umów i zmierzającą do narzucenia ukrytego wynagrodzenia co w konsekwencji prowadzi do rażącego naruszenia interesów konsumenta oraz godzi w dobre obyczaje. Co więcej żądanie określonej kwoty tytułem przedłużenia terminu spłaty zobowiązania godzi zarówno w równowagę kontraktową jak i wprowadzają nieusprawiedliwioną dysproporcję praw pożyczkodawcy i obowiązków pożyczkobiorcy.
  Żądanie takiej opłaty należy uznać za przejaw dublowania opłat i dążenie do przerzucania na konsumenta własnego ryzyka gospodarczego.
  Odnosi się do tego również n/n wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi:
  „Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. akt: III Ca 1712/15: „Wątpliwości Sądu wzbudziła kwota prowizji za przedłużenie umowy pożyczki, na poczet uregulowania których były zaliczane wpłaty pozwanej […]. Zdaniem Sądu zastrzeżenie tego rodzaju opłat w okolicznościach niniejszej sprawy jest w istocie ich zastrzeżeniem na wypadek niewywiązania się przez dłużnika ze świadczenia pieniężnego: obowiązku terminowej spłaty kredytu i jego umówionego oprocentowania. Same tego rodzaju kwoty to nic innego jak ryczałtowo ujmowane odszkodowania, obejmujące naprawienie szkody polegającej na poniesieniu przez wierzyciela kosztów, jakie powstają po stronie kredytodawcy w związku z podjęciem czynności zmierzających do nakłonienia kredytobiorcy do spłaty zadłużenia bez wytaczania powództwa. Zastrzeżenie tego rodzaju opłat w swej istocie jest niczym innym jak zastrzeżeniem kar umownych na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczenia pieniężnego, co jest niedopuszczalne (art. 483 § 1 k.c.), a zatem jako sprzeczne z ustawą – nieważne (art. 58 § 1 k.c.). Jeszcze raz wymaga podkreślenia, że tego rodzaju opłaty stanowią w rzeczywistości normalne koszty prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie usług rynku finansowego i jako takie muszą być brane pod uwagę przez przedsiębiorców w ogólnym rachunku ekonomicznym.”

  Bardzo proszę o przesłanie pisemnej odpowiedzi na powyższą reklamację na adres korespondencyjny ul.
  W sytuacji gdy moja prośba niezostanie spełniona jestem zdecydowany poinformować oraz prosić o interwencję organy państwowe tj. Rzecznika Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Nadzoru Finansowego
  Z poważaniem
  …………………..

  - - - Uaktualniono - - -

  może ktoś potrzebuje

  - - - Uaktualniono - - -

  może ktoś potrzebuje

  - - - Uaktualniono - - -

  wniosek o ugodę z bankiem
  Wniosek

  Dotyczy: zawarcia umowy restrukturyzacji Kredyt na Miarę Optymalny numer ………………………pomiędzy ………………..a …………
  Uprzejmie proszę o zawarcie umowy restrukturyzacji dotyczącej kredytu ……………………………na następujących warunkach :
  1.Zawieszenie spłaty wymagalnych rat kredytu na okres sześciu miesięcy ( lub zmniejszenie rat do poziomu ......... zł.)
  2.Rozłożenie zaległości wynikających z umowy kredytowej nr ………………….równomiernie na pozostałe raty wynikające z harmonogramu spłat raty kredytu ( bądź wydłużenie okresu kredytowania )
  3.Nie pobieranie prowizji i innych opłat związanych z przekształceniem zadłużenia i zawarciem umowy restrukturyzacji;
  4.Wstrzymanie działań windykacyjnych

  Prośbę motywuję zmianą sytuacji ekonomiczno-finansowej mojej rodziny spowodowaną:
  - utratą przez małżonka dodatkowego źródła dochodu co spowodowało zmniejszeniem dochodów w gospodarstwie domowym;
  - wpadnięcie w spiralę kredytową.  Aktualnie osiągam dochody w wysokości ………….zł netto miesięcznie. Obecnie mój budżet domowy w uniemożliwia na chwilę obecną wywiązywanie się ze zobowiązań w takim stopniu, w jakim to było dotychczas, kiedy byłem rzetelnym klientem Państwa Banku.
  Nadmieniam, iż wystąpiłem do pozostałych wierzycieli w celu dostosowania warunków płatności do mojej aktualnej zdolności płatniczej. Jedynie wspólne ustalenie realnych warunków spłat zobowiązań bez rozwiązań siłowych w postaci nadania klauzuli wykonalności oraz egzekucji komorniczej, przyniesie rozwiązanie powstałego problemu z korzyścią dla wszystkich stron a w szczególności dla wierzycieli, gdyż pozwoli wierzycielom na odzyskanie pożyczonych środków a mojej rodzinie na wywiązanie się ze zobowiązań bez konieczności wypchnięcia naszej rodziny poza nawias społeczeństwa jako bankrutów. Podkreślam, że wszelkie rozwiązania siłowe spowodują całkowitą niewypłacalność mojej rodziny.
  W przypadku polepszenia zdolności płatniczych mojej rodziny, zobowiązuję się do odpowiedniego zwiększenia moich wpłat, po uprzednim kontakcie z wierzycielami. Zobowiązuję się terminowo wywiązać ze zobowiązań wobec Banku ale tylko wtedy, gdy miesięczna rata nie przekroczy kwoty ……….zł, gdyż aktualnie posiadam tylko takie możliwości płatnicze.
  Pragnę zapewnić, że nie zamierzam uchylać się od wszelkich zobowiązań a jedynie moja aktualna sytuacja ekonomiczna zmusiła mnie do wystąpienia z wnioskiem do wszystkich wierzycieli. Jestem osobą uczciwą i sumienną, do tej pory byłem rzetelnym kredytobiorcą i po okresie przejściowych kłopotów finansowych, zamierzam nadal korzystać z usług Państwa Banku.
  Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

  Z poważaniem

  ……………………..
  Załączniki:
  - wyciąg z konta potwierdzający wpływ wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy
  Autor tego postu otrzymał podziękowania od: Bastian81 i Wanda321.

 9. #8
  bieg
  bieg jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  28-03-2015
  Posty
  820
  Pomógł
  119 razy
  A mam takie pytanie może ktoś z was się orientuje gdzie można uzyskać pożyczkę na spłatę zadłużenia
  kredyt może być zabezpieczony hipotekom
  Czy jest bank który udziela takich kredytów

 10. #9
  lukaszb
  lukaszb jest nieaktywny
  Ekspert Awatar lukaszb
  Dołączył
  23-08-2008
  Lokalizacja
  Warszawa, Łódź, cała Polska
  Posty
  28,105
  Pomógł
  4159 razy
  Wpisy w blogu
  21
  Cytat Zamieszczone przez bieg Zobacz posta
  A mam takie pytanie może ktoś z was się orientuje gdzie można uzyskać pożyczkę na spłatę zadłużenia
  kredyt może być zabezpieczony hipotekom
  Czy jest bank który udziela takich kredytów
  Będąc dłużnikiem, mając ileś wypowiedzianych umów nie masz żadnych szans na jakikolwiek kredyt.

 11. #10
  bieg
  bieg jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  28-03-2015
  Posty
  820
  Pomógł
  119 razy
  Cytat Zamieszczone przez lukaszb Zobacz posta
  Będąc dłużnikiem, mając ileś wypowiedzianych umów nie masz żadnych szans na jakikolwiek kredyt.
  Tak mam tego świadomość tylko że mam możliwość użyczenia nieruchomości tylko ta osoba nie posiada zdolności kredytowej na taką kwote i chciałbym negocjować spłatę zadłużenia z bankiem pod zastaw nieruchomości
  tylko jak mam 3 kredyty to żaden bank nie będzie zainteresowany
  no cóż zostaje komornik tylko chyba i pozniejsze dogadywanie sie

 12. #11
  paulina028
  paulina028 jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  13-12-2015
  Posty
  79
  Pomógł
  1 razy
  Bieg jak rozumiem lendon dał odmowę zwrotu za przedłużenia czy jeszcze cisza z ich strony ?

 13. #12
  bieg
  bieg jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy
  Dołączył
  28-03-2015
  Posty
  820
  Pomógł
  119 razy
  tak odmowa ale pisze jeszcze raz i oczywiście rzecznik

Podobne wątki

 1. Jak poradzić sobie z zadłużeniem?
  Autor marta93 / Forum Komornik, windykacja
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 21-06-2016, 15:43
 2. Jak sobie poradzić z zadłużeniem?
  Autor haqpl / Forum Dla zadłużonych
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 16-02-2016, 13:39
 3. Jak poradzić sobie z zadłużeniem?
  Autor Inowy / Forum Dla zadłużonych
  Odpowiedzi: 14
  Ostatni post / autor: 15-06-2015, 18:46
 4. Jak sobie poradzić z zadłużeniem?
  Autor Artagon / Forum Dla zadłużonych
  Odpowiedzi: 6
  Ostatni post / autor: 05-02-2015, 10:09
 5. Bik jak sobie poradzic?
  Autor szymekbb / Forum BIK i BIG
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post / autor: 02-04-2014, 15:11
 6. Jak sobie poradzić z zadłużeniem i komornikami
  Autor arletta / Forum Dla zadłużonych
  Odpowiedzi: 25
  Ostatni post / autor: 12-04-2011, 21:38

Tagi dla tego wątku