Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne

Blog zawiera wyłącznie własne opracowania na bazie wiedzy, doświadczenia i samodzielnego szukania odpowiedzi.
Równolegle teksty publikuję na własnej stronie Ekspertka.pl

Nie wyrażam zgody na kopiowanie części lub całości opracowań bez mojej zgody.

KONTAKT: bozena.myszczyszyn@opendirect.pl , tel. 785-907-855

 1. Ryzyko zmiennej stopy procentowej - stanowisko KNF

  przez
  Bożena Myszczyszyn
  w dniu 03-03-2015 o 18:56 (Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne)
  Regulacje dla sektora bankowego w zakresie informowania o ryzyku zmiennej stopy procentowej.


  Wobec historycznie niskich stóp procentowych KNF opublikował stanowisko w sprawie zapewnienia staranności w procesie informowania odbiorców usług finansowych ( kredytobiorców ) na ...

  Updated 03-03-2015 at 19:32 by Bożena Myszczyszyn

 2. Projekt nowelizacji ustawy, planowane zmiany w MDM od 2015 r.

  przez
  Bożena Myszczyszyn
  w dniu 03-10-2014 o 10:30 (Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne)
  Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do 19 września 2014 można było zgłaszać uwagi do projektu „Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi” w ramach konsultacji publicznych programu „Mieszkanie dla młodych”
  ...

  Updated 06-06-2015 at 17:54 by Bożena Myszczyszyn

 3. Mieszkanie dla młodych MDM 2014

  przez
  Bożena Myszczyszyn
  w dniu 20-01-2014 o 16:15 (Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne)
  Źródło informacji BGK , MIiR

  W skrócie – co należy wiedzieć ?

  • Okres obowiązywania programu 01.01.2014 – 31.12.2018r.

  Ważne - wniosek o dofinansowanie można złożyć do 30.09.2018r. ze wskazaniem terminu wypłaty dofinansowania maksymalnie na IV kwartał 2018r. Na ...

  Updated 06-06-2015 at 17:52 by Bożena Myszczyszyn

 4. WIBOR w bankach. Jak banki ustalają wibor i kiedy aktualizują oprocentowanie kredytu ?

  przez
  Bożena Myszczyszyn
  w dniu 11-08-2013 o 02:13 (Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne)
  Zmienna stopa procentowa kredytu wg której bank nalicza odsetki stanowi sumę zmiennej stawki odniesienia/stopy referencyjnej/stopy bazowej ( WIBOR ) oraz stałej marży banku. W praktyce nie zawsze bank zastosuje stawkę rynkową z dnia aktualizacji oprocentowania na konkretnym kredycie. Banki stosują ...

  Updated 14-03-2015 at 21:32 by Bożena Myszczyszyn

 5. Zmiana powierzchni lokalu po wybudowaniu a prawo do zachowania dopłat BGK

  przez
  Bożena Myszczyszyn
  w dniu 11-06-2013 o 19:55 (Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne)
  W związku z tematem, który pojawił się na forum zmiana metrażu po wybudowaniu a limit Rodzina na Swoim wysłałam zapytanie do BGK treści :

  " ... mam uprzejme zapytanie, kredyt w ramach Rodziny na Swoim udzielony na zakup mieszkania na rynku pierwotnym wg obowiązujących przepisów ...

  Updated 14-03-2015 at 21:33 by Bożena Myszczyszyn

 6. Sposób liczenia dopłaty w ramach Rodzina na Swoim ?

  przez
  Bożena Myszczyszyn
  w dniu 11-06-2013 o 18:37 (Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne)
  Wszystkie informacje o wygaszonym z końcem 2012 roku programie "Rodzina na Swoim" można sprawdzić na stronie BGK, w tym wysokość publikowanej co kwartał aktualnej stopy referencyjnej BGK, która wynosiła przykładowo :
  7,06% w IV kwartale 2012
  6,58% w I kwartale 2013
  5,77% ...

  Updated 14-03-2015 at 21:34 by Bożena Myszczyszyn

 7. PCC-3, podatek od czynności cywilno-prawnej USTANOWIENIA HIPOTEKI. Instrukcja wypełniania formularzy.

  przez
  Bożena Myszczyszyn
  w dniu 25-05-2013 o 21:35 (Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne)

  / bywa mylony z podatkiem 2% od czynności cywilno-prawnej sprzedaży nieruchomości, który pobiera notariusz aktem notarialnym /


  Pod pojęciem kredytu hipotecznego należy rozumieć każdy rodzaj umowy kredytowej, której zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej ...

  Updated 03-06-2018 at 23:02 by Bożena Myszczyszyn