Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne

PCC-3, podatek od czynności cywilno-prawnej USTANOWIENIA HIPOTEKI. Instrukcja wypełniania formularzy.

Oceń wpis
przez
Bożena Myszczyszyn
w dniu 25-05-2013 o 21:35 (42064 Odsłon)

/ bywa mylony z podatkiem 2% od czynności cywilno-prawnej sprzedaży nieruchomości, który pobiera notariusz aktem notarialnym /


Pod pojęciem kredytu hipotecznego należy rozumieć każdy rodzaj umowy kredytowej, której zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej lub użytkowej. Są to zarówno kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne udzielane przez banki osobom fizycznym, jak i kredyty inwestycyjne dla firm zabezpieczone hipotecznie.

Moment podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki i złożenia do sądu stosownego wniosku zależy od rodzaju transakcji:

na rynku wtórnym ( np. zakup mieszkania od osoby fizycznej, zakup działki, budowa domu systemem gospodarczym) - złożenie do sądu wniosku o wpis hipoteki, którego załącznikiem będzie m.in. podpisane oświadczenie o ustanowieniu hipoteki będzie warunkiem uruchomienia kredytu, a data na oświadczeniu nie może być wcześniejsza niż np. data aktu notarialnego przenoszącego własność ( w dacie podpisywania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki trzeba być właścicielem nieruchomości )

na rynku pierwotnym ( zakup/budowa przez dewelopera, SM) i analogicznie w przypadku zakupu w drodze przetargu lub wykupu mieszkania od Gminy/Skarbu Państwa - wypłata środków z kredytu nastąpi przed przeniesieniem własności z jednoczesnym zobowiązaniem w umowie kredytowej w zakresie terminu przedłożenia aktu notarialnego oraz terminu złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki

WAŻNE - w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki kredytobiorca lub inna osoba ustanawiająca hipotekę zobowiązana jest złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) oraz wpłacić podatek .

Dokumenty do wpisu hipoteki przygotowuje bank, natomiast deklarację PCC-3 kredytobiorca lub inna osoba ustanawiająca hipotekę wypełnia we własnym zakresie - bank najczęściej jedynie informuje, że jest taki obowiązek.

W przypadku zawarcia wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki w treści aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnej ustanowienia hipoteki pobierze i odprowadzi notariusz. W takiej sytuacji nie składa się już dodatkowo PCC-3.

Zawarcie wniosku o wpis hipoteki w treści aktu notarialnego stosowane jest dla transakcji na rynku wtórnym . W przypadku rynku pierwotnego bank dopiero na podstawie otrzymanego aktu notarialnego przygotowuje stosowne dokumenty, gdyż mogą wystąpić zmiany wymagające aneksu do umowy kredytowej (np. zmiana oznaczenia nieruchomości, jeśli wcześniej był numer budowlany).

Deklarację PCC-3 należy również złożyć w przypadku, gdy hipoteka ustanawiana jest na innej nieruchomości niż cel kredytowania lub, gdy w trakcie trwania umowy kredytowej następuje zmiana zabezpieczenia na inną nieruchomość.

W przypadku standardowej transakcji kupna-sprzedaży na rynku wtórnym z jednoczesnym zabezpieczeniem się na tej samej nieruchomości, jeśli wpis hipoteki ma się znaleźć w treści aktu notarialnego trzeba to wcześniej uzgodnić z notariuszem i poinformować bank. Notariusz pobierze wtedy w akcie zarówno 200 zł za wpis hipoteki jak i 19 zł jako podatek od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki. Wygoda związana z brakiem tych formalności może wiązać się z dodatkową taksą notarialną.

Wysokość podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki to aktualnie 19 zł. ( ponieważ zabezpiecza wierzytelność zarówno o wysokości ustalonej jak i nieustalonej )

W przypadku jednego właściciela nieruchomości wypełniany jest tylko formularz PCC-3

W przypadku większej liczby właścicieli nieruchomości na każdego wypełniany jest oddzielny załącznik PCC-3A

Jak wypełnić PCC-3 ?

INSTRUKCJA W PDF (zaktualizowana 2018)

Deklarację składa się do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania (nie jest to równoznaczne z zameldowaniem) właściciela wymienionego w deklaracji PCC-3, czyli do urzędu, z którym normalnie kredytobiorca/właściciel nieruchomości rozlicza się z podatku dochodowego. Deklarację można też wraz z dowodem opłacenia wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Kwotę 19 zł należy wpłacić bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przelewem na właściwy rachunek podany np. na stronie internetowej danego urzędu.

AKTUALIZACJA 2018
Deklarację PCC można złożyć ON-LINE na stronie Ministerstwa Finansów wypełniając formularze interaktywne.
Należy kolejno wypełnić PCC-3 i następnie PCC-3A (w przypadku współwłasności) . Po wysłaniu trzeba opłacić deklarację w kwocie 19 zł, najlepiej przez bankowość elektroniczną.

https://www.finanse.mf.gov.pl/system...ormularze/inne

Copyright @Bożena Myszczyszyn Forum-Kredytowe.pl Powielanie tej pracy zabronione.

Updated 03-06-2018 at 23:02 by Bożena Myszczyszyn

Tagi: hipoteka
Kategorie
Bez kategorii

Komentarze