Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne

Zmiana powierzchni lokalu po wybudowaniu a prawo do zachowania dopłat BGK

Oceń wpis
przez
Bożena Myszczyszyn
w dniu 11-06-2013 o 19:55 (4834 Odsłon)
W związku z tematem, który pojawił się na forum zmiana metrażu po wybudowaniu a limit Rodzina na Swoim wysłałam zapytanie do BGK treści :

" ... mam uprzejme zapytanie, kredyt w ramach Rodziny na Swoim udzielony na zakup mieszkania na rynku pierwotnym wg obowiązujących przepisów na dzień składania wniosku. Co się dzieje, jeśli ostatecznie przed oddaniem do użytkowania deweloper przelicza jeszcze raz powierzchnię i wychodzi ona mniejsza, cena bez zmian, zatem ostatecznie w akcie notarialnym cena za m2 będzie wyższa niż max na dzień składania wniosku . Czy klient traci dopłaty ? Wnioskuję z ustawy, że już się nie wraca do ponownego przeliczenia ceny za m2, ale chciałabym uzyskać potwierdzenie."


Otrzymana odpowiedź z Wydziału Obsługi Projektów Dopłatowych Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego :

"Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 26 kwietnia 2013 roku uprzejmie informuję, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dawnego Infrastruktury):
Stosowaną dość często przez deweloperów praktyką jest zawieranie w umowie przedwstępnej zapisu stwierdzającego, iż może wystąpić różnica (mieszcząca się zazwyczaj w przedziale +/- od 1 do 3%) pomiędzy powierzchnią użytkową lokalu wynikającą z dokumentacji projektowej a ustaloną w wyniku obmiaru dokonanego przy odbiorze lokalu – obowiązek wykonania tzw. dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej zmian dokonane w trakcie wykonywania robót budowlanych wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). Są to zmiany wynikające z realizacji procesu budowlanego i tym samym nie są możliwe do przewidzenia na etapie projektowania inwestycji…jednakże zważywszy na konstrukcję zapisu art. 5 ust. 3 ustawy, w opinii Ministerstwa Infrastruktury w przypadku, gdy kredyt preferencyjny został udzielony na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej, w której wielkość powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie przekracza limitu ustawowego, kredytobiorca zachowuje prawo do stosowania dopłat, mimo iż tzw. powierzchnia wynikowa, ostatecznie ten limit przekracza…"

Zatem wbrew obawom nie ma konieczności obniżania ceny przez dewelopera ani nie ma ryzyka utraty dopłat z tego konkretnego powodu.

Źródło : BGK

Bożena Myszczyszyn
bozena.myszczyszyn (at) opendirect.pl

Updated 14-03-2015 at 21:33 by Bożena Myszczyszyn

Kategorie
Bez kategorii

Komentarze

  1. Awatar klapouchy
    Przydatna informacja, dzięki za podzielenie się.