Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Like Tree5Przydatne Posty
 • 5 Autor zibi69

Co może komornik?

 1. #1
  zibi69
  zibi69 jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar zibi69
  Dołączył
  14-10-2010
  Posty
  874
  Pomógł
  301 razy

  Co może komornik?

  Działania komornika zawsze budzą spore kontrowersje. Warto sprawdzić, jakie uprawnienia ma osoba wykonująca ten zawód.
  Głównym zadaniem komornika jest wykonywanie orzeczeń sądowych, w sprawach, które dotyczą roszczeń o świadczenia pieniężne (np. zaległe raty kredytów i pożyczek).
  Taka osoba często zajmuje się również poszukiwaniem majątku należącego do dłużnika. Ze względu na charakter swojej pracy komornik posiada nadzwyczajne uprawnienia. Możliwość skorzystania z asysty policji to tylko jeden przykład…

  Osoba prowadząca egzekucję jest funkcjonariuszem publicznym

  Na wstępie warto przypomnieć, że osoba wykonująca zawód komornika jest funkcjonariuszem publicznym. Taką informację można znaleźć już w pierwszym artykule ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Włączenie komornika do grona funkcjonariuszy publicznych ma praktyczne konsekwencje dla dłużnika. Osoba prowadząca egzekucję komorniczą korzysta z ochrony przysługującej również sędziom, posłom, policjantom i żołnierzom. Dłużnik, który znieważył lub napadł pracującego komornika musi liczyć się z poważnymi sankcjami. W opisywanej sytuacji sąd może wymierzyć następujące kary:
  • za znieważenie komornika - kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku
  • za naruszenie nietykalność cielesnej komornika - kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat
  • za czynną napaść na komornika - kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat (od 2 lat do 12 lat jeśli napaść zakończyła się ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu)
  Identyczne sankcje mogą ponieść również wszystkie inne osoby napadające lub znieważające komornika w trakcie pracy. Warto dodać, że ********stwa, na wskutek których ucierpiał komornik lub pomagająca mu osoba są ścigane z urzędu.

  W przeciwieństwie do windykatora komornik ma wiele uprawnień!

  Prócz nadzwyczajnej ochrony prawnej komornik posiada również uprawnienia, które są zastrzeżone tylko dla niego. Komornik realizujący tytuł wykonawczy w danej sprawie może:
  • wejść do domu lub mieszkania nawet podczas nieobecności dłużnika (jeśli dłużnik nie jest obecny komornikowi musi towarzyszyć policjant, administrator lub dozorca budynku)
  • zarządzić otwarcie drzwi przez ślusarza, a następnie obciążyć dłużnika kosztami tej czynnośc
  • skorzystać z asysty Policji lub Straży Granicznej
  • przeszukać mieszkanie dłużnika i jego schowki
  • przeszukać odzież dłużnika oraz jego domowników jeśli zachodzi podejrzenie, że wskazana osoba chce ukryć jakiś przedmiot
  • zająć składniki majątku dłużnika (ruchomości oraz nieruchomości), a następnie je wycenić
  • prowadzić egzekucję z wynagrodzenia dłużnika i zająć środki znajdujące się na jego rachunku bankowym
  • sprzedać zajęty majątek dłużnika na poczet długu (w ramach sprzedaży z wolnej ręki lub licytacji publicznej)
  • domagać się niezbędnych wyjaśnień od wierzyciela i dłużnik
  • uzyskiwać potrzebne informacje od banków, urzędów skarbowych oraz pozostałych instytucji
  Warto nadmienić, że komornik wykonuje swoje obowiązki (m.in. zajęcia majątku) w dni robocze i soboty od godziny 7:00 do 21:00. Po uzyskaniu zgody prezesa sądu rejonowego to ograniczenie jest uchylane. Czynności, które komornik rozpoczął przed godziną 21:00 mogą być kontynuowane, jeżeli ich przerwanie znacznie utrudniłoby dalszą egzekucję.

  Skarga i powództwo przeciwegzekucyjne - to środki ochrony dłużnika

  Osoba, która uważa, że komornik przekroczył swoje uprawnienia powinna złożyć skargę do sądu rejonowego. Skargę trzeba złożyć w ciągu 7 dni od:
  • wykonania czynności przez komornika
  • zaniechania jednej z wymaganych czynności komorniczych
  • otrzymania zawiadomienia o czynności komornika
  • dnia, w którym dana czynność powinna być wykonana (ta zasada obowiązuje, gdy skarżący nie otrzymał lub nie mógł otrzymać zawiadomienia o czynności komornika)
  Jeżeli sąd rejonowy uzna, że czynności komornika nie były prawidłowe ich wykonanie zostanie uchylone. Efektem decyzji sądu może być np. zwrot rzeczy, która nie powinna podlegać egzekucji.

  Przeczytaj, jakich przedmiotów nie może zabrać komornik:

  zajęciu nie podlegają rzeczy potrzebne do pracy i codziennego życia

  Podstawowe aspekty egzekucji komorniczej są regulowane w ramach ustawy kodeks postępowania cywilnego. Wspomniana ustawa dokładnie określa, które przedmioty nie mogą zostać zaliczone na poczet długów. Do tej kategorii należą:

  ubrania niezbędne dla dłużnika oraz członków rodziny, którzy pozostają na jego utrzymaniu
  ubranie służące do wykonywania pracy lub pełnienia służby
  niezbędne przedmioty urządzenia domowego (np. lodówka, kuchenka, meble pokojowe)
  pościel
  miesięczne zapasy żywności oraz opału, które zaspokajają potrzeby dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu
  przedmioty niezbędne do nauki
  osobiste dokumenty
  wszystkie przedmioty, które mogłyby zostać sprzedane za cenę znacznie niższą od wartości rynkowej i są użyteczne dla dłużnika
  odznaczenia
  przedmioty związane z praktykami religijnymi
  narzędzia oraz inne przedmioty, które są niezbędne do pracy dłużnika (z wyłączeniem wszelkich pojazdów mechanicznych)
  tygodniowy zapas surowców niezbędnych do produkcji (np. skóry używanej przez szewca)
  inwentarz żywy, który jest potrzebny do utrzymania dłużnika oraz jego rodziny (tj. jedna krowa, dwie kozy lub trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów)
  gotówka otrzymana w ramach regularnej pensji, emerytury lub renty (o ile limit możliwych potrąceń został już wyczerpany)
  pieniądze niezbędne do utrzymania dłużnika oraz jego rodziny przez okres dwóch tygodni (dotyczy tylko osób, które nie pobierają regularnej pensji)

  Warto zwrócić uwagę, że kilka powyższych kategorii przedmiotów zostało określonych w bardzo ogólny sposób. Dlatego indywidualna ocena komornika często ma bardzo duże znaczenie. Od jego decyzji zależy np. kwalifikacja lodówki lub pralki do grupy „niezbędnych przedmiotów urządzenia domowego”. W praktyce zdarza się, że takie ruchomości również zostają sprzedane na poczet długów.


  Opłata za każdorazową skargę na czynności komornika wynosi 100 zł. Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może wnioskować o zwolnienie jej z tego kosztu.
  Kolejnym środkiem ochrony dłużnika jest powództwo przeciwegzekucyjne (opozycyjne). Trzeba z niego skorzystać, jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte bezpodstawnie. Powództwo opozycyjne składa się w sądzie rejonowym, do którego jest przypisany komornik. Jeśli procedura egzekucyjna jeszcze się nie rozpoczęła, dłużnik powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty do sądu właściwego dla adresu zamieszkania lub siedziby wierzyciela.
  Złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego jest odpłatne. Koszt takiej czynności ustala się jako 5,00% spornego zobowiązania. Podobnie jak w przypadku skargi na czynności komornika osoba mającą problemy finansowe może zostać zwolniona z opłaty za złożenie dokumentów.

  Nieprawidłowe czynności komornika można zaskarżyć …

  Komornicy nie zawsze działają w ramach obowiązującego prawa. Ich nadużycia często polegają na zajęciu przedmiotów podlegających prawnej ochronie.

  Osoby kwestionujące decyzję podjętą przez nadgorliwego komornika powinny wnieść skargę do sądu rejonowego. Dłużnik musi złożyć wspomniany dokument przed upływem 7 dni od daty:

  zajęcia niewłaściwego przedmiotu
  otrzymania informacji o dokonanym zajęciu
  zajęcia, które nie doszło do skutku

  Skarga na czynności komornicze powinna:

  -określać strony postępowania (wymagane są dane adresowe dłużnika oraz wierzycieli)
  -zawierać wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozstrzygnięcia skargi przez sąd rejonowy
  -precyzować zaskarżaną czynność
  -zawierać kopie, które są przeznaczone dla komornika i stron postępowania (tzw. odpisy)
  -uzasadniać wniosek o zmianę lub unieważnienie decyzji komornika
  -zawierać oznaczenie sądu rejonowego, sygnaturę akt komornika (KM …/..) i odręczny podpis

  Warto nadmienić, że osoba zaskarżająca czynności komornicze musi uregulować opłatę sądową w wysokości 100 złotych. Zwolnienie ze wspomnianej opłaty jest możliwe, jeżeli dłużnik złoży stosowny wniosek i uzasadni swoją prośbę trudną sytuacją finansową.
  Autor tego postu otrzymał podziękowania od: andrekost, buziaczek, zorza i 2 innych osób.

 2. #1.5
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar Doradca - reklama
  Dołączył
  15-10-2011
  Lokalizacja
  Polska
  Wiek
  24
  Posty
  359
  Pomógł
  301 razy

  Co może komornik?


 3. #2
  Włodek 13
  Włodek 13 jest nieaktywny
  Zarejestrowani użytkownicy Awatar Włodek 13
  Dołączył
  10-09-2009
  Lokalizacja
  Dolny Śląśk
  Posty
  3,506
  Pomógł
  216 razy
  Wpisy w blogu
  7
  Komornik jezeli chce i ma wtym interes moze dużo a nawet i wiecej.
  Mniej zainteresowany raczej sklania sie do umorzenia postepowania.....
  Wszystko zalezy od dłuznika i jego majatku.Oraz wierzyciela.

Podobne wątki

 1. Czy komornik może być tylko jeden czy może ich być kilku?
  Autor kasja73 / Forum Dla zadłużonych
  Odpowiedzi: 8
  Ostatni post / autor: 21-02-2014, 19:57
 2. czy komornik może...?
  Autor sabinka_13 / Forum Dla zadłużonych
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 07-10-2013, 21:19
 3. Komornik, co może i ile może mi zabrać?
  Autor maniek31 / Forum Komornik, windykacja
  Odpowiedzi: 78
  Ostatni post / autor: 09-07-2013, 15:37
 4. czy komornik może?
  Autor malgosia59 / Forum Komornik, windykacja
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 22-07-2011, 10:30
 5. Czy komornik może...?
  Autor MOORE1989 / Forum Komornik, windykacja
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 04-07-2011, 12:55
 6. Ile może wziąść komornik i ilu może usiąść mi na wypłacie
  Autor MaryAngel / Forum Dla zadłużonych
  Odpowiedzi: 8
  Ostatni post / autor: 19-01-2011, 12:05