• BIK to nie samo zło

  Wpis w Biurze Informacji Kredytowej przez wielu klientów jest postrzegany jako czynnik uniemożliwiający zaciągnięcie kredytu czy dokonanie zakupu ratalnego. Nie można jednak traktować BIK-u jak rejestru dłużników, ponieważ gromadzi on informacje o wszystkich kredytobiorcach, zarówno rzetelnych, jak i spóźniających się ze spłatą swojego zobowiązania.

  Jak działa BIK?


  Z założenia Biuro Informacji Kredytowej powstało jako instytucja gromadząca i archiwizująca informacje o wszystkich udzielanych w systemie bankowym kredytów i pożyczek. Informacje do BIK przekazują banki i SKOK-i, bez względu na wysokość kredytu, jego typ czy fakt, że jest on spłacany zgodnie z harmonogramem czy też nie. BIK ma ułatwiać wymianę informacji pomiędzy firmami trudniącymi się udzielaniem kredytów. Bank sięgając po dane o kliencie do BIK ma na celu lepsze poznanie swojego potencjalnego kredytobiorcy. Dzięki nim można zdecydować, czy warto wypłacić mu kredyt i wydać pozytywną decyzję kredytową, czy lepiej odrzucić jego wniosek kredytowy w obawie o powstanie kredytu niespłacanego i straconego.

  W BIK gromadzone są dane dotyczące:


  • kredytów wszelkiego typu, w tym kredytów hipotecznych,
  • zakupów ratalnych,
  • limitów w kontach bankowych,
  • kart kredytowych.


  Banki przekazując informacje o swoich klientach na bieżąco uaktualniają bazę BIK. Zobowiązane są one do wysyłania co miesiąc do BIK informacji o wygasających zobowiązaniach, o spłaconych w terminie ratach, jak i o opóźnieniach w regulowaniu zobowiązań. Współpraca z BIK odbywa się na zasadzie wzajemności - bank przekazuje do BIK informacje o kredytobiorcach, a BIK wysyła na zapytanie banku dane o konkretnej osobie starającej się o kredyt lub pożyczkę.

  Informacje z BIK przyspieszą udzielenie kredytu

  Posiadając pozytywne wpisy w BIK, kreujące opinię rzetelnego kredytobiorcy, mamy szansę na przeprowadzenie szybkiego procesu kredytowego. Im więcej bank zdobędzie informacji z BIK o terminowo spłacanych zobowiązaniach, tym łatwiej będzie mu podjąć decyzję o udzieleniu kolejnego kredytu. Brak jakichkolwiek wpisów nie działa na korzyść klienta ubiegającego się w banku o kredyt. Jeśli klient w przeszłości zaciągał już i spłacił terminowo inne zobowiązanie, bank będzie go oceniał bardziej przychylnie niż osoby, które nie mają żadnej historii kredytowej i pozostają dla banku przysłowiową „wielką niewiadomą”.

  W raporcie dotyczącym klienta BIK ocenia go dokonując scoringu kredytowego. Polega to na tym, że na podstawie historii kredytowej klienta jest on oceniany w formie punktowej, na podstawie specjalnego algorytmu. Wylicza on prawdopodobieństwo spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę. Dla scoringu największe znaczenie ma jakość kredytu, czyli terminowość jego spłaty. Brak opóźnienia lub opóźnienie w spłacie raty nie większe niż 30 dni traktowane jest tak samo. W scoringu bierze się ponadto pod uwagę aktywność kredytową klienta, tj. liczbę spłaconych lub posiadanych dotychczas kredytów.
  Opinie 2 Opinie
  1. fionna -
   Nie wiedząc nic o tynm ze nmam cos nie spłaconego od 2014 roku (65zł) nie mam możliwości wziecia kredytu po splacie zadłuzenia?
  1. Piotr1994 -
   Słyszałem, że BIK można w jakiś sposób wyczyścić, jakaś ustawa weszła na ten temat.
  Opinie Skomentuj

  Kliknij tutaj, aby się zalogować