• Dla kogo program Mieszkanie dla Młodych?

  Program „Mieszkanie dla Młodych” ma na celu wspieranie osób młodych (do 35. roku życia), które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie (lub dom). Na wsparcie mogą też liczyć osoby, które chcą swój pierwszy dom zbudować samodzielnie – będą mogły one ubiegać się o zwrot części podatku VAT za zakupione materiały budowlane.


  „Mieszkanie dla Młodych” wystartowało w styczniu 2014 roku. Założenia programu określają zarówno beneficjentów, jak i warunki które muszą być spełnione, by chętni mogli skorzystać ze wsparcia państwa w zakupie lub budowie lokum.


  Ustawa określa też maksymalne ceny nieruchomości, jakie mogą zostać kupione ze wsparciem państwa, oraz ich wielkość. Wsparcie udzielane jest jednorazowo (w poprzednim programie „Rodzina na Swoim” było wypłacane w formie miesięcznych dopłat do rat kredytu, przez osiem lat).


  W przeciwieństwie do programu „Rodzina na Swoim” wsparcie dotyczy tylko nowobudowanych nieruchomości – mieszkania lub domy muszą pochodzić z rynku pierwotnego.
  Nabywcą mieszkania lub domu może być kredytobiorca, który w roku zaciągania kredytu na zakup mieszkania lub domu kończy maksymalnie 35 lat. Może to być singiel, osoba samotnie wychowująca dziecko lub dzieci, bezdzietne małżeństwo lub małżeństwo z dziećmi. Jeśli kredyt zaciągnąć chce małżeństwo, liczy się wiek młodszego współmałżonka.


  W przypadku osób starających się o zwrot części VAT za materiały budowlane (dotyczy tych, którzy budują dom systemem gospodarczym) ustawodawca określił maksymalny wiek na 36 lat.


  Oprócz wieku kluczowa jest sytuacja mieszkaniowa potencjalnego beneficjenta. Wsparcia nie otrzymają osoby, które w chwili złożenia wniosku mają (lub miały w przeszłości) prawo własności do jakiegokolwiek mieszkania lub domu. Dotyczy to również nieruchomości, będących częścią spadku jak również współwłaścicieli budynków bez wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
  Opinie Skomentuj

  Kliknij tutaj, aby się zalogować