• Kalkulator zdolności kredytowej - oblicz jak duży kredyt możesz otrzymać

  Kalkulator zdolności kredytowej da nam odpowiedź na pytanie, czy dana osoba ma szansę uzyskać na przykład kredyt hipoteczny w założonej wysokości, czy też nie. Nie tylko wysokość zarobków klienta jest brana pod uwagę przez kalkulator do wyliczania zdolności kredytowej.

  Opiera się on także na wielu innych zmiennych. Najczęściej kalkulator zdolności kredytowej zapyta użytkownika o następujące informacje: miesięczny dochód gospodarstwa domowego netto, liczba osób w gospodarstwie domowym, wysokość miesięcznych rat innych kredytów w złotówkach, limity na kartach kredytowych/w kontach osobistych również w złotówkach, miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania, miesięczne składki ubezpieczeniowe, inne koszty miesięczne oraz okres spłaty kredytu wyrażony w miesiącach. Jeśli użytkownik wypełni wszystkie kolejne pola kalkulatora zdolności kredytowej, otrzyma on w ciągu kilku sekund wyliczenie swojej zdolności do zaciągnięcia kredytu w określonej wysokości.

  Oczywiście, są to dane o charakterze wyłącznie orientacyjnym, nie wiążącym dla żadnego z banków. Dają one tylko ogólny ogląd na to, jaką zdolnością kredytową charakteryzuje się dana osoba.
  Opinie 1 Opinii
  1. Maker56 -
   WitamBardzo proszę o poradęZnaleźliśmy mieszkanie w cenie 244000 zł. Planujemy środki własne wwysokości ok. 34.000 zł. łącznie z kosztami sądowymi i notarialnymi(pośrednika tu nie ma). Zatem szukamy też takiego banku, który raczejzaliczy opłaty powyższe do wkładu własnego. Proszę w miaręmożliwości o podanie dobrej oferty w euro i w PLN, raczej z ratamimalejącymi - kredytu w wysokości ok. 210.000 zł (pierwsze raty niemogą być wyższe niż 1800 zł i z tego wyjdzie okres kredytowania).Ponadto proszę uwzględnić moją zdolność kredytową wynikającą zponiższych zobowiązańmój dochód netto 5200 zł, rata kredytu gotówkowego 300 zł,poręczenie kredytu samochodowego w kwocie 20.000 zł z ratą 500 zł i mamlimit na ROR w wys 12000 zł).
  Opinie Skomentuj

  Kliknij tutaj, aby się zalogować