• Kredyt walutowy w EUR, GBP, USD? W jakim banku można otrzymać?

  Czy kredyty walutowe jeszcze istnieją? W jakim banku można uzyskać kredyt hipoteczny w euro (EUR), funtach (GBP), frankach (CHF) czy dolarach (USD)? Sprawdźmy.

  Komisja Nadzoru Finansowego po kryzysie gospodarczym podjęła decyzję o znaczącym ograniczeniu w Polsce akcji kredytowej w walutach obcych. W tym celu została wprowadzona Rekomendacja S IV, która zaostrzyła zasady udzielania kredytów mieszkaniowych waloryzowanych w zagranicznych walutach. To w sposób radykalny spowodowało, że kredyty walutowe zostały zepchnięte na margines rynku, ale krajowe banki już wcześniej ograniczyły ryzykowną dla siebie i dla klientów akcję kredytową w euro, dolarach, funtach i przede wszystkim we frankach. Niemniej, nadal kredyty walutowe istnieją i można je uzyskać, choć warunków do spełnienia dla kredytobiorców jest bardzo dużo, a przez to śa one dostępne dla wąskiej grupy kredytobiorców.

  Restrykcje w Rekomendacji S

  Wprowadzona przez KNF w Polsce Rekomendacja S IV nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów wyłącznie w walucie takiej samej, jak waluta stałych dochodów kredytobiorcy. Zarabiający w euro nie otrzymają kredytu w złotówkach, chyba że do wniosku kredytowego dołączy osoba zarabiająca w złotówkach. Wówczas jednak bank musi wystąpić o aprecjację złotego o 20 proc. Klient narażony na ryzyko walutowe nie może być głównym kredytobiorcą, posiadającym największy dochód wśród wnioskodawców.

  Rekomendacja S IV KNF obowiązuje w naszym kraju od 1 lipca 2014 roku. W bankach ofert kredytów walutowych jest niewiele, ale nadal są one w mniejszym lub większym zakresie dostępne.

  Paradoks kredytów walutowych

  Pomimo zalecenia KNF-u, które jest przestrzegane przez polskie banki, w 2015 roku wzrosła liczba udzielanych kredytów walutowych. Rekomendacja S IV nie spowodowała zupełnego wycofania z ofert walutowych kredytów hipotecznych, a banki udzielają ich znacznie więcej niż przed rokiem. Już po wprowadzeniu rekomendacji emigranci zarobkowi kupujący nieruchomości w Polsce zmuszeni są do zaciągania kredytów walutowych, stąd ich liczba rośnie.

  Raport AMRON SARFiN pokazuje, że od kwietnia do czerwca 2014 roku udzielono zaledwie 45 kredytów mieszkaniowych w walucie obcej, a w tym samym okresie 2015 roku było już prawie 10 razy tyle. Kredyty walutowe mają nadal znikomy udział w całym rynku hipotecznym, wynoszący 1 proc. nowych umów. Niemniej takie produkty nadal są obecne w ofercie banków, które nie chcą się ich pozbywać.

  Gdzie po kredyt walutowy w EUR, GBP, CHF, USD?

  Kilka banków w Polsce ma w swojej ofercie kredyty waloryzowane w walutach obcych, ale przy kredytach hipotecznych wymagają one, aby kredytowana nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu, znajdowała się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  O kredyt walutowy można wnioskować w:


  • Alior Banku (EUR, GBP, USD, CHF) - kredyt w euro, dolarach, frankach i funtach, obowiązkowy wkład własny w wysokości co najmniej 30 proc.;
  • BGŻ BNP Paribas - kredyty walutowe dostępne dla klientów private banking, którzy ulokują aktywa o wartości przynajmniej 600 000 zł;
  • BOŚ Banku (EUR, USD) - kredyt w euro i dolarach, z minimalnym wkładem własnym na poziomie 10 proc. oraz maksymalnym okresem kredytowania 35 lat;
  • BZ WBK (EUR) - kredyty waloryzowane wyłącznie w euro, dla klientów z dochodem na poziomie 10 tys. zł na miesiąc lub 15 tys. zł na miesiąc, jeśli wniosek składa dwóch wnioskodawców. Jednocześnie, BZ WBK nie uwzględnia dochodów uzyskiwanych za granicą i wymaga 20 proc. wkładu własnego;
  • Deutsche Banku (EUR, GBP) - kredyt walutowy w euro i funtach brytyjskich, wkład własny wynosi 20 proc. w przypadku kredytu na modernizację, remont lub rozbudowę nieruchomości, a w innych przypadkach 10 proc. Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 35 lat;
  • Pekao (EUR/USD/ GBP/SEK/NOK) - kredyt w euro, dolarach, funtach brytyjskich, koronach szwedzkich i norweskich, z minimalnym wkładem własnym 30 proc. i maksymalnym okresem kredytowania 20 lat;
  • Raiffeisen Polbanku (EUR) - kredyt w euro, z minimalnym wkładem własnym 20 proc., bank akceptuje dochody uzyskiwane za granicą z tytułu udokumentowanej umowy o pracę na czas nieokreślony.


  Ograniczenia dotyczące kredytów walutowych mają na celu zmniejszenie ryzyka kredytowego spoczywającego zarówno po stronie kredytobiorcy, jak i kredytodawcy.
  Opinie 1 Opinii
  1. Piotrko544 -
   Miałem okazję korzystać z kredytu walutowego w EURO - bank Alior, było to jeszcze przed zmianami KNF - wszystko przebiegło szybko i sprawnie, ogólnie mówiąc byłem zadowolony.
  Opinie Skomentuj

  Kliknij tutaj, aby się zalogować