• MdM a zwrot podatku VAT

  Korzyści z uczestnictwa w rządowym programie dopłat do zakupu pierwszego mieszkania realizowane pod hasłem „Mieszkanie dla Młodych” są bezdyskusyjne. Beneficjent może otrzymać maksymalnie 30 proc. dopłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego, ale oprócz tego w niektórych przypadkach może skorzystać ze zwrotu podatku VAT. Jak to wygląda w praktyce?

  Kogo dotyczy zwrot podatku VAT?

  Podatek VAT mogą odzyskać osoby dokonujące zakupu materiałów budowlanych. Dotyczy to wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2014 roku. Z kolei w 2015 roku szansę na uzyskanie takiego zwrotu miały osoby, które dokonały zakupu materiałów budowlanych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku. W 2016 roku podobne uprawnienia uzyskują osoby dokonujące wydatków związanych z kupnem materiałów budowlanych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.


  Możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych dla uczestników programu „Mieszkanie dla Młodych” istnieje, jeśli ponieśli oni po 1 stycznia 2014 roku wydatki na zakup materiałów budowlanych, choć nie dla wszystkich transakcji, a wyłącznie dla tych materiałów, które do 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane 7-procentową stawką VAT. Wykaz tychże materiałów można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 roku.

  Warunki dla uzyskania zwrotu VAT

  Uczestnik MdM-u skorzysta jednocześnie z dopłaty z BGK oraz ze zwrotu podatku VAT, jeśli buduje dom i po 1 stycznia 2014 roku otrzymał pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych lub dokonał zgłoszenia budowy. Ponadto, materiały budowlane, które kupował, muszą posłużyć do chociaż jednego z wymienionych celów:


  • wzniesienie domu jednorodzinnego,
  • nadbudowa albo rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe,
  • adaptacja budynku niemieszkalnego lub jego części (na cele mieszkaniowe),
  • adaptacja lokalu niemieszkalnego na cele mieszkaniowe.


  Musi też spełnić warunek wieku, tj. wnioskodawca do końca roku kalendarzowego, w którym uzyskał zgodę na budowę lub dokonał zgłoszenia budowy, nie może mieć więcej niż 36 lat. Jeśli o zwrot VAT ubiegają się małżonkowie, limit wieku jest ważny dla jednej osoby, a od 1 stycznia 2015 roku ograniczenie wiekowe w ogóle nie ma zastosowania do wnioskodawców wychowujących przynajmniej troje dzieci.

  Zwrot VAT można otrzymać, jeśli prace budowlane dotyczą pierwszego mieszkania lub domu, którego powierzchnia użytkowa jest nie większa niż limit ustalony w programie MdM - dla lokali jest to 75 mkw, a dla domów jednorodzinnych 100 mkw.
  Niemniej, od 1 września 2015 roku wymóg budowy pierwszego lokum mieszkalnego nie dotyczy wnioskodawców wychowujących co najmniej troje dzieci.

  Zwrot VAT nie jest nieograniczony. Otrzymuje się go wyłącznie na materiały budowlane wymienione we wspominanym obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Jeśli dana rzecz jest objęta zwrotem, została zakupiona już po zgłoszeniu budowy lub wydaniu pozwolenia na budowę, uczestnik programu MdM otrzyma z powrotem dokładnie 65,22 proc. zapłaconego podatku VAT w stawce 23 proc. Maksymalna wartość zwrotu VAT wynosi 12,195 proc x 70mkw x cena 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowana na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. W IV kw. 2015 roku limit ten wynosił 33813 zł.
  Opinie 1 Opinii
  1. orzech299 -
   Witam. Kupiłem działkę z domem jednorodzinnym który nadaje się do remontu. chciałbym skorzystać z programu MDM, aby móc otrzymać zwrot Vat. Muszę zlecić projektantowi wykonanie projektu rozbudowy domu. Czy w takim przypadku mogę zlecić projekt do 75m powierzchni czy do 100m ? W wyniku rozbudowy powstanie lokal mieszkalny, który jednocześnie będzie domem jednorodzinnym stąd moje wątpliwości.
  Opinie Skomentuj

  Kliknij tutaj, aby się zalogować