• Mieszkanie dla Młodych - główne zmiany obowiązujące od września 2015 r.

  Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest przedsięwzięciem wymagającym ogromnych nakładów finansowych, co dla wielu osób – zwłaszcza młodych – jest barierą nie do pokonania. Z myślą o nich w 2014 r. wprowadzony został rządowy program „Mieszkanie dla Młodych” – ma on funkcjonować do 30 września 2018 r. Wzrost popularności programu w ostatnich miesiącach jest w dużej mierze zasługą zmian, które zaczęły funkcjonować od września 2015 r.

  Podstawowy cel programu MdM

  Program Mieszkanie dla Młodych cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy systematycznie rosnąca liczba wniosków oraz to, że część środków z przewidzianych na 2016 r. 730 mln zł została już zarezerwowana. Dzięki modyfikacjom programu Mieszkanie dla Młodych (MdM), które zaczęły obowiązywać od 1 września 2015 r. beneficjenci, którzy mogą ubiegać się o wsparcie, mają znacznie większe możliwości w zakresie korzystania z programu. Przypomnieć należy, iż podstawowym założeniem programu jest ułatwienie młodym osobom nabycia pierwszego mieszkania lub domu poprzez jednorazowe dofinansowanie wkładu własnego udzielane w momencie wypłaty kredytu hipotecznego.


  Najistotniejsze aspekty zmian wprowadzonych w programie "Mieszkanie dla Młodych"


  Co zatem uległo zmianie? Jest kilka istotnych aspektów, na które trzeba koniecznie zwrócić uwagę. Przede wszystkim zrezygnowano z wymogu zakupu nieruchomości jedynie na rynku pierwotnym. Obecnie dotyczy to także nieruchomości na rynku wtórnym – włącznie z tymi, które są efektem przebudowy, np. strychu czy starego budynku. Co więcej, o wsparcie starać się mogą również członkowie spółdzielni mieszkaniowych, aczkolwiek muszą oni zawrzeć ze spółdzielnią stosowną umowę o budowę lokalu. Istotną zmianą jest też zniesienie wymogu tzw. pierwszego zasiedlenia.


  MdM z korzyścią dla rodzin wielodzietnych


  Ustawodawca poszedł także na rękę wielodzietnym rodzinom wychowującym co najmniej trójkę dzieci, wprowadzając takie udogodnienia jak:

  • zniesienie limitu wieku 35 lat – wciąż obowiązuje on w przypadku pozostałych wnioskodawców,
  • zniesienie wymogu stanowiącego, iż w dniu nabycia mieszkania lub domu, ani też wcześniej, osoby ubiegające się o wsparcie nie mogą być właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • zwiększenie powierzchni mieszkaniowej objętej dopłatą do wkładu własnego do 65 m2 (dla pozostałych beneficjentów jest to 50 m2 dla lokali mieszkalnych oraz 70 m2 dla domów jednorodzinnych),
  • zwiększenie kwoty dofinansowania do 30 proc. wartości odtworzeniowej.  Co jeszcze zmieniło się na plus ?


  Poza przytoczonymi powyżej wyjątkami powierzchnię mieszkań oraz domów objętych programem pozostawiono bez zmian, podobnie także jak i definicję nabywcy. Niemniej warto jeszcze przy tej okazji wspomnieć o następujących zmianach w warunkach programu "Mieszkanie dla Młodych":

  • możliwości przystąpienia do umowy kredytu z kredytobiorcą nie posiadającym wymaganej zdolności kredytowej wskazanej przez niego, dowolnej osoby – wcześniej mogli to być tylko członkowie najbliższej rodziny,
  • modyfikacjach w obszarze wysokości dofinansowania wkładu własnego – poza tym, co zostało już wcześniej opisane, istotną kwestią jest to, że wysokość dofinansowania dla osób i rodzin z dwójką dzieci wzrosła do 20 proc. wartości odtworzeniowej.
  Opinie 2 Opinie
  1. mdmowy -
   Trzeba jeszcze podkreślić jedną tym razem niekorzystną rzecz. Mdm i wcześniejsza spłata. Zwrot części dopłaty w ramach MdM grozi każdemu, kto w ciągu 5 lat od momentu przeniesienia własności mieszkania lub domu, dokona nadpłaty kredytu w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania.

   Poza tym, beneficjent straci część dofinansowania, jeśli przez pierwsze 5 lat od uzyskania dopłaty sprzeda lokal, wynajmie go lub użyczy innej osobie, zmieni sposób użytkowania nieruchomości w ten sposób, że uniemożliwi on zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych lub zostanie właścicielem bądź współwłaścicielem innego mieszkania (zasada ta nie obowiązuje tylko w przypadku otrzymania mieszkania w spadku).

   Wystąpienie jednej z wymienionych sytuacji będzie skutkowało obowiązkiem zwrócenia części dofinansowania odpowiadającej wartości dopłaty za okres pozostały do upływu wspominanych 5 lat.
  1. RNSgosc -
   Witam, moje pytanie dotyczy programu Rodziny na Swoim. Jak się dziś dowiadywalam w biurze finansowym, do końca okresu dopłat, czyli przez 8 lat zawartych w umowie kredytowej, nie zalecane jest nabywanie aktu własności innej nieruchomości, niż ta, ktorej umowa kredytowa dotyczy. Moje pyt. : czy jest mozliwe rozpoczecie budowy domu jednorodzinnego w czasie trwania dopłat kredytowych, lecz oddanie budynku przez inspektorat budowlany do zamieszkania dopiero po zakończeniu tych dopłat, czyli dopiero po 8 latach niesie za sobą takie same konsekwencje jak zakup innej nieruchomości? Czy decyduje o tym moment rozpoczęcia budowy, skoro prawo do użytkowania następuje, gdy dopłaty są już zakończone? Pozostają nam jeszcze dwa lata okresu dopłat, a myślimy o budowie, czy musimy poczekać do zakończenia niższych rat, czy możemy już ruszać z pracami ?
  Opinie Skomentuj

  Kliknij tutaj, aby się zalogować