• Nowa rekomendacja S - zdolność spadnie o ponad 40 proc.

  Po wejściu w życie – z początkiem 2012 roku – nowych zapisów Rekomendacji S możliwe do uzyskania kwoty kredytów w euro i innych walutach spadną nawet o 40 proc. – przewidują analitycy. Spadnie również, choć mniej, bo o kilka procent – zdolność kredytowa w przypadku kredytów złotowych.

  Część banków zapewne już w grudniu zacznie obliczać zdolność kredytową klientów według nowych zasad, bo KNF zaznaczyła, że nowe wytyczne mają zacząć obowiązywać w bankach najpóźniej w styczniu.

  Największe zmiany będą dotyczyły kredytów walutowych. Maksymalna kwota takiego kredytu może bowiem spaść aż o 40 proc. Jeśli w październiku 2011 roku bank – na podstawie dostarczonych danych – był gotowy udzielić klientowi kredytu w euro w wysokości 400 tysięcy zł, po zmianach udzieli jedynie – 240 tys. zł, przy identycznych parametrach zdolności kredytowej. Tak duże zmiany będą dotyczyć tych, którzy zarabiają powyżej średniej krajowej i ciągają kredyt na 30 lat – do tej pory restrykcje nałożone przez KNF na walutowych kredytobiorców nie dotykały ich aż tak bardzo, bo według jeszcze obowiązujących wytycznych osoby o dochodach wyższych niż średnia mogą uzyskać kredyt , którego rata może wynieść nawet 60 proc. dochodu. Gdy zmienią się regulacje – rata będzie mogła wynieść maksymalnie 42 proc. dochodu. Nowy limit dotyczy oczywiście też klientów o niższych dochodach – ale one już teraz mogą spłacać raty nie przekraczające połowy swoich dochodów, więc spadek zdolności kredytowej nie będzie tak dotkliwy.

  Na zmniejszenie zdolności kredytowej wpłynie również – i to zarówno w przypadku kredytów walutowych jak i złotowych – wytyczna, że bank będzie obliczał zdolność kredytową dla maksymalnie 25-letniego okresu spłaty, nawet jeśli faktycznie klient miałby go spłacać dłużej – np. przez 30 lat. Bank będzie sprawdzał, czy dochody klienta wystarczą na spłatę raty kredytu 25-letniego. Jeśli wystarczą, będzie mógł oczywiście rozłożyć spłatę na 30 czy nawet więcej lat.

  Z danych Związku Banków Polskich wynika, że niemal 70 proc. kredytów jest zaciąganych na okresy dłuższe niż 25 lat. Skrócenie okresu spłaty kredytu w przypadku kredytu złotowego na 400 tys. zł spowoduje, że bank będzie mógł udzielić klientowi jedynie 372 tys. zł.
  Opinie Skomentuj

  Kliknij tutaj, aby się zalogować