• Tajemniczy scoring BIK. Jak naliczane sa punkty BIK?

  Wszyscy wiedzą, że przed udzieleniem kredytu banki sprawdzają wiarygodność klienta w BIK. Gdy staramy się o kredyt hipoteczny, kluczowe znaczenie dla decyzji banku ma scoring czyli ocena, jaką po przeliczeniu punktów wygenerowanych przez naszą historię kredytową, wystawia nam Biuro.

  W raporcie, jaki otrzymuje bank kierujący zapytanie do BIK znajdują się dane klienta, informacja o aktualnych i spłaconych zobowiązaniach kredytowych oraz wynik scoringu. Bo historia kredytowa klienta jest przeliczana przez algorytm BIKSco CreditRisk®.

  Jakie są zasady naliczania punktów przez BIK?  Wzorowa historia kredytowa może klientowi przynieść 631 punktów. Po drugiej stronie są 192 punkty. BIK wystawia klientom gwiazdki – odzwierciedlają one liczbę punktów, uzyskaną po przeliczeniu historii kredytowej.  Uzyskane:

  • od 192 punktów do 279 punktów to 1 gwiazdka
  • od 280 punktów do 367 punktów to 2 gwiazdki
  • od 368 punktów do 455 punktów to 3 gwiazdki
  • od 456 punktów do 543 punktów to 4 gwiazdki
  • od 544 punktów do 631 punktów dają klientowi 5 gwiazdek.  Eksperci podkreślają, że dziewięciu na dziesięciu kredytobiorców posiada co najmniej cztery gwiazdki – a więc wynik zupełnie satysfakcjonujący dla banków przy staraniach do kredyt hipoteczny.  Od czego zależy liczba punktów w BIK, przekładająca się na gwiazdki?  Do niedawna wiedza ta była dostępna tylko analitykom bankowym, ostatnio jednak BIK postanowił ujawnić dokładne zasady obliczania scoringu. Dzięki temu każdy może nie tylko wiedzieć, na jaką ocenę „zasłużył”, ale np. planując zaciągnięcie kredytu hipotecznego może kształtować – w pewnym stopniu – swój scoring przez pozytywne zachowania kredytowe.  Na ostateczny wynik scoringu wpływ mają cztery czynniki:


  • terminowość spłaty zobowiązań (mnożnik 0,76)
  • aktywność kredytowa klienta (mnożnik 0,11)
  • stopień wykorzystania dostępnych limitów kredytowych (mnożnik 0,08)
  • liczba złożonych wniosków kredytowych (mnożnik 0,05).  Największą wagę (nawiększy mnożnik) ma terminowość spłaty zobowiązań. Warto wiedzieć, że BIK rejestruje wyłącznie te opóźnienia, które przekraczają 30 dni. Opóźnienia w spłacie kredytów do 30 dni nie mają wpływu na scoring.

  Pozostałe trzy czynniki, choć mają mniejszą wagę, nie powinny być lekceważone. Od tego, czy przyniosą nam punkty (a raczej – ile), może zależeć, czy dostaniemy cztery gwiazdki, czy pięć. Albo czy trzy, czy cztery – co może przesądzić o wyniku starań o duży kredyt, a już na pewno o duży kredyt hipoteczny.  Osoby, starające się o takie kredyty, przed złożeniem wniosku kredytowego w banku powinny zrezygnować z niepotrzebnych kart kredytowych i zamknąć limity w ROR-ach – otwarte zmniejszają ocenę punktową. Wcześniej oczywiście powinny pilnować terminowych spłat wszystkich swoich zobowiązań – dzięki temu mogą „zarobić” najwięcej punktów. Ważne! Eksperci radzą wręcz, by gdy planujemy zaciągnięcie kredytu hipotecznego a wcześniej nie zaciągaliśmy żadnych zobowiązań, rok czy dwa lata wcześniej zadłużyć się w banku – nawet na niewielką kwotę, i oczywiście systematycznie kredyt spłacać. Zerowa historia kredytowa w BIK jest, zdaniem ekspertów, równie niekorzystna z punktu widzenia banku, jak negatywna historia i źle wpływa na wynik scoringu.  Uwaga! Nie warto składać wniosku kredytowego o ten sam kredyt do większej liczby banków – np. sześciu, siedmiu i więcej. Zbyt duża liczba wniosków również wpływa negatywnie na scoring, dlatego że BIK założył iż klient, który zakłada odmowę w wielu bankach, znajduje się w złej sytuacji finansowej. Analitycy twierdzą, że bezpieczna – neutralna – liczba wniosków to cztery.  Przy ostatecznym wyniku scoringu ważny jest też piąty czynnik. System BIK przypisuje największe znaczenie najświeższym informacjom – mówiąc prościej, jeśli przez ostatni rok nie zdarzały się nam „wpadki” z opóźnieniami w spłacie kredytów (powyżej 30 dni), choć wcześniej mieliśmy takie sporadycznie, scoring nie powinien być zły. Uregulowane zaległości w spłatach kredytów przestają w ogóle wpływać na punktację po trzech latach.
  Opinie Skomentuj

  Kliknij tutaj, aby się zalogować