• Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym

  Starając się o kredyt hipoteczny w banku każdy klient musi przejść przez proces kredytowy, obejmujący m.in. badanie zdolności kredytowej. Jak jest obliczana w bankach? Co zrobić by mieć ją jak najwyższą?

  W zasadzie to od banku zależy jaką przyjmie metodologię badania owej zdolności. Może ku temu korzystać z odmiennych procedur, co powoduje, że w różnych bankach ten sam klient miewa nieco inną zdolność kredytową.

  Pojęcie zdolności kredytowej

  Zdolność kredytowa jest to zdolność kredytobiorcy do spłaty rat kredytowych wraz z należnymi bankowi odsetkami, w wyznaczonym terminie. Najprościej można ją wyliczyć odejmując od uzyskiwanych przez kredytobiorcę dochodów netto stałe wydatki, w które wlicza się zobowiązania z tytułu kredytów, koszty utrzymania mieszkania, rachunki za media i konsumpcję. Wynik różnicy powinien wystarczyć kredytobiorcy na swobodne zapłacenie rat kredytu, określonych przez bank. Rata kredytu nie powinna być wyższa od połowy wyliczonej sumy, co uważane jest przez banki za próg bezpieczeństwa.

  Jak podwyższyć zdolność kredytową?

  Jak już zostało powiedziane, w każdym banku możemy spotkać się z innymi kryteriami oceny zdolności kredytowej i jej wyliczaniem. Generalnie, pod uwagę przy określaniu tej wartości brane są pod uwagę dochody netto z tytułu pracy oraz wszelkie deklarowane przez kredytobiorcę wydatki. Zdarza się, że banki przyjmują pewne minimalne wydatki, które każdy obywatel teoretycznie ponosi, mimo że fizycznie wcale tak być nie musi, bowiem może on pozostawać np. na pełnym utrzymaniu rodziców.

  Klienci chcący podwyższyć swoją zdolność kredytową powinni wiedzieć, że jest szereg parametrów wpływających na ich korzyść. Sytuacje, w których bank może uznać klienta za bardziej wiarygodnego i podwyższyć mu automatycznie jego zdolność kredytową to m.in.:
  • Pozostawanie w związku małżeńskim,
  • Ukończenie szkoły wyższej,
  • Wykazywanie regularnych dochodów, na przykład z tytułu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
  • Prowadzenie działalności gospodarczej o długiej historii,
  • Zatrudnienie w dużej firmie z nieposzlakowaną reputacją,
  • Posiadanie pozytywnej historii kredytowej w BIK,
  • Ponoszenie niskich kosztów utrzymania gospodarstwa domowego,
  • Możliwość zabezpieczenia kredytu gotowym domem lub mieszkaniem.

  Jeśli przymierzamy się do starania o kredyt mieszkaniowy, powinniśmy zadbać o zamknięcie wszelkich linii debetowych w rachunkach bieżących i o spłatę posiadanych kart kredytowych.
  Analitycy bankowi, którzy wydają decyzje kredytowe, a więc decydują o przyznaniu klientowi kredytu, po pierwsze sprawdzają jego historię w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli historia kredytowa będzie pozytywna, szybciej otrzymamy kredyt, niż gdyby żadne informacje na nasz temat nie zostały zgromadzone w tzw. BIK-u.

  Na podwyższenie zdolności kredytowej kredytobiorcy wpływa również zaciągnięcie kredytu ze współkredytobiorcą lub współkredytobiorcami, zakładając, że osoby te charakteryzują się dobrą zdolności kredytową. Warto podkreślić, że banki bardzo często ustalają limit wieku kredytobiorcy, co ogranicza możliwość przystąpienia do kredytu np. naszych dziadków.

  Wyliczenie przykładowej zdolności kredytowej

  Zakładając, że bezdzietne małżeństwo stara się o kredyt mieszkaniowy w banku, a jego dochód netto w miesiącu wynosi 5000 zł i nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu innych kredytów, jego zdolność kredytowa dla kredytów w złotówkach wnosi prawie 410 tys. zł, zaś dla kredytów walutowych – około 325 tys. zł. Przy wyliczeniach tych założono, że kredyt jest zaciągany na okres 30 lat. Należy podkreślić, że przedstawiona kalkulacja zdolności kredytowej jest jedynie orientacyjna, a każdy bank może przyjąć nieco inne kryteria jej szacowania, wynikiem czego zdolność kredytowa tegoż małżeństwa może być zarówno wyższa, jak i niższa od zakładanej w przykładzie.

  Szacunkową zdolność kredytową w bankach można także wyliczyć online kalkulatorem zdolności - obliczającym na jaki wysoki kredyt mamy szansę.
  Opinie Skomentuj

  Kliknij tutaj, aby się zalogować