Jump to content

Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI FORUM-KREDYTOWE.PL

Forum-Kredytowe.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. Nie udostępniamy powierzonych nam adresów e-mail osobom trzecim. Nie rozsyłamy wiadomości o charakterze reklamowym, adresy e-mail wykorzystujemy wyłącznie w celu kontaktu technicznego.

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Serwisu Forum-Kredytowe.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:kon.gif
 2. z Administratorem można się kontaktować:
  • za pomocą poczty elektronicznej: fkm.jpg
  • za pomocą formularza kontaktowego: Kontakt
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
 4. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  • dane zbierane automatycznie: adres IP zakończenia sieci, z którego korzysta użytkownik, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Pana/Pani osoby
  • dane zbierane podczas rejestracji: nazwa użytkownika, adres e-mail, adres IP zakończenia sieci (użyty podczas rejestracji oraz używany podczas każdego logowania)
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności w celu utrzymania i korzystania z konta użytkownika forum internetowego udostępnionego pod adresem https://www.forum-kredytowe.pl, a także w celu publicznego wyrażania opinii poprzez publikowane przez Pana/Panią komentarze na forum internetowym, w celach marketingowych Administratora oraz w celach związanych z badaniem statystyk forum internetowego,
 6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność oferowania użytkownikom forum internetowego możliwie najlepszej jakości usług, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych przez Administratora,
 7. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzin serwisu, a także podmioty współpracujące z Administratorem w świadczeniu usług określonych w pkt 5 powyżej, w szczególności Google Inc. jako usługodawca świadczący usługę Google Analytics oraz Google Adsense, Facebook Inc., a także, w zakresie w jakim będzie to wynikało z podjętych przez Panią/Pana działań, banki, instytucje finansowe oraz inne podmioty, w tym świadczące marketingowo-promocyjne odnoszące się do produktów finansowych i innych, których reklamy mogą pojawiać się na forum internetowym, takie jak Totalmoney.pl sp. z o.o. (usługodawca usługi Money2Money.pl), Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. (usługodawca usługi System Partnerski Bankier.pl) oraz Tradedoubler AB (usługodawca usługi Tradedoubler),
 8. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google lub Facebook Inc. w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 5,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 5 powyżej,
 10. ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia niektórych usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności jest niezbędne do rejestracji i założenie konta na forum,
 12. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności od usługodawców świadczących usługi związane z realizacją celów Administratora (np. Google Analytics), a także poprzez narzędzia i usługi dostarczane przez serwisy społecznościowe (np. Facebook). Część danych i informacji jest też pozyskiwana bezpośrednio poprzez analizę Pani/Pana aktywności w serwisie internetowym Administratora,
 13. Administrator nie profiluje Pani/Pana danych osobowych, jednak Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu przez podmioty określone w pkt 7 powyżej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów przez te podmioty jako administratorów danych osobowychPolityka cookies

Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

 • „niezbędne” pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "zabezpieczające" pliki cookies - służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz partnerów.

Firmy te mogą wykorzystywać informacje związane z wizytami w tym serwisie oraz w innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług. Informacje te są przekazywane za pomocą plików cookie DART. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z używania plików cookie DART na stronie polityki prywatności reklam Google. Firma Google obsługuje nasz serwis w zakresie usług reklamowych oraz analitycznych, więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu


Usunięcie konta na forum

Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych poprzez usunięcie konta Użytkownika z forum.
W tym celu należy postąpić zgodnie z procedurą opisaną tutaj:
Jak usunąć konto z forum?

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.