Jump to content
staszek34

BIK, czy jest sens wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Recommended Posts

staszek34

Witam

mam pytanie dotyczące BIK

jakiś czas temu zamówiłem sobie raport z oceną punktową

na liście widocznej dla banków mam dwa kredyty

jeden to karta kredytowa, spłacana regularnie bez opóźnień

a drugi kredyt brany w 2007 roku na zakup telefonu w wysokości ok. 1400 zł

kredyt spłacony był oczywiście w całości dawno temu, jednak miałem jedno opóźnienie trwające 31 dni

poza tym jest tam napisane że wyraziłem zgodę na przetwarzanie moich danych po wygaśnięciu umowy, i teraz moje pytanie: czy jest sens wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu usunięcia tego z historii BIK? boję się że przez to jedno opóźnienie 31 dniowe mogę mieć problem z kredytem, który planuję wziąć

po drugie, jak to jest z tą częścią niewidoczną dla banków? czy chodzi o to, że bank widzi że brane były takie i takie kredyty i jest tylko informacja o spłacie czy w ogóle tej historii nie ma?

czy może bank nadal wie gdzie, kiedy i iludniowe były opóźnienia w spłacie?

w całej mojej historii kredytowej zdarzało mi się spłacać ratę kilka dni po terminie i ten raz 31 dni po

no i teraz nie wiem czy lepiej usunąć ten jeden wpis czy nie

 

aha i jeszcze jedno, przed złożeniem wniosku o kredyt mam zamiar spłacić kartę kredytową i ją zlikwidować by polepszyć swoją zdolność kredytową.

Karta spłacana jest w terminie więc to plus dla mnie, niestety nie wyraziłem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, może lepiej wyrazić zgodę, aby po spłacie historia kredytowa karty była widoczna dla banków co może działać na moją korzyść

czy dobrze kombinuję?

Ekspert_Kredytowy

Myślę, że nie powinno być problemu, jeśli opóźnienie miało 31 dni (co prawda jest w przedziale 31-90) ale nie powinno to stanowić większego problemu.

Z drugiej zaś strony, po co się tłumaczyć w Banku skąd był ten problem, warto przerzucić ten kredyt do części niewidocznej (i Banki jej nie widzą w ogóle).

Co do karty, wyraź zgodę, zawsze to lepiej mieć więcej dobrze spłacanych zobowiązań - niż mniej. Z tym że pamiętaj, że jak już zgodę wyrazisz, to po zamknięciu - karta będzie widniała jako zobowiązanie otwarte w BIKu ok 2 miesiące - ale zawsze możesz wziąć zaświadczenie, że karta jest spłacona i zamknięta - i przy ubieganiu się o kredyt - to powinno wystarczyć.

 

Pozdrawiam

staszek34

dziękuję za odpowiedź

ten kredyt był z GEmoney Bank czy w celu wycofania zgody na przetwarzanie danych mam udać się do oddziału u mnie w mieście czy mam wysłać jakieś pismo do głównej siedziby?

i jak taki wniosek powinien wyglądać? mam go sam napisać czy w banku mają jakieś druczki do wypełnienia?

czy GEmoney Bank to teraz nie Bank BPH?

 

do złożenia wniosku o kredyt mam dużo czasu, więc chcę zmniejszyć ryzyko odmowy jak najbardziej się da, bo już opisywałem sytuację w dziale o kredytach mieszkaniowych że najpierw muszę sprzedać mieszkanie żeby kupić większe, no i panicznie boję się odmowy kredytu bo wtedy zostaniemy na lodzie, a dziadek i jego rodzina żywcem by mnie zjedli że moje kombinowanie skończylo się źle i po co zachciało mi się większego mieszkania

staszek34

a czy ktoś wie za co są przyznawane punkty w BIK? czy za otwarcie kredytu, zamknięcie? regularne spłaty? jak się zmienia punktacja w przypadku posiadania i używania karty kredytowej? oczywiście gdy jest w terminie spłacana?

goguś

Co to jest BIKSco CreditRisk??

 

BIKSco CreditRisk? to nazwa handlowa oceny punktowej (score'u) Biura Informacji Kredytowej S.A. Jest to zarazem nazwa formuły matematycznej, czyli tzw. modelu scoringowego, który wykorzystywany jest do wyliczania ocen punktowych Klientów na podstawie danych zgromadzonych w bazie BIK. Ocena punktowa BIKSco CreditRisk? jest miarą ryzyka kredytowego związanego z Klientem.

 

Uwaga!

 

Do wyliczenia oceny punktowej BIKSco CreditRisk? konieczne są dane o Twojej dotychczasowej historii kredytowej.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych po wygaśnięciu zobowiązania, zwiększasz szanse naliczenia swojej oceny punktowej.

 

 

Ile punktów mogę otrzymać w ramach oceny BIKSco CreditRisk??

 

W ramach oceny BIKSco CreditRisk? można otrzymać od 192 do 631 punktów. Im więcej punktów, tym niższe ryzyko kredytowe związane z Klientem. Ponadto im wyższa ocena punktowa, tym większe prawdopodobieństwo, że Klient będzie terminowo spłacał swoje kredyty. Posiadanie wysokiej oceny punktowej może przynieść Klientowi korzyści.

 

Jak mogę poznać swoją ocenę punktową BIKSco CreditRisk??

 

Poznanie oceny punktowej BIKSco CreditRisk? jest teraz bardzo proste. Wystarczy złożyć wypełniony wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesyłając go listem poleconym) oraz dokonać odpowiedniej opłaty.

 

Czy mogę mieć wpływ na swoją ocenę punktową BIKSco CreditRisk??

 

W przypadku scoringu biura kredytowego szczególnie istotny wpływ na ocenę punktową Klienta ma to, jak dotychczas obsługiwał on posiadane przez siebie kredyty (w tym również limit w ROR oraz karty kredytowe). Terminowa obsługa kredytów podwyższa ocenę punktową, zaś opóźnienia w spłatach i zaległości ? ją obniżają.

 

Rada Jeśli chcemy mieć wysoką ocenę punktową, a co za tym idzie, większe szanse na atrakcyjny kredyt w przyszłości, powinniśmy przede wszystkim zadbać o terminową obsługę kredytów już posiadanych. Należy przy tym pamiętać również o prawidłowym wywiązywaniu się ze zobowiązań wynikających z posiadania limitu w ROR oraz kart kredytowych.

 

Jeśli przewidujemy jakiekolwiek problemy z terminową spłatą swoich kredytów, nie powinniśmy czekać aż pojawi się pierwsza zaległość. Istnieją sposoby zapobiegania powstawaniu opóźnień: można m.in. zwrócić się do banku z wnioskiem o restrukturyzację kredytu (zmianę warunków spłaty) lub zastąpić swoje zobowiązania jednym kredytem konsolidacyjnym. Zaistniałe opóźnienia w spłacie trzeba regulować jak najszybciej i w żadnym razie nie można dopuszczać do narastania zaległości!

 

Uwaga!

 

* jeśli masz opóźnienia w spłacie swoich kredytów,

* im więcej jest takich kredytów, w których spłacie masz opóźnienia,

* im większa jest kwota, ze spłatą której się opóźniasz,

* im dłużej opóźniasz się ze spłatą kredytu,

* im mniej czasu upłynęło od Twojego ostatniego opóźnienia w spłacie,

* jeśli przekroczyłeś swój limit kredytowy,

* im bardziej przekroczyłeś swój limit kredytowy,

* im mniej czasu upłynęło od ostatniego przekroczenia Twojego limitu kredytowego,

 

tym niższa jest Twoja ocena punktowa.

Czy opóźnienia w spłacie kredytu będą już zawsze (nawet po upływie wielu lat) obniżać moją ocenę punktową BIKSco CreditRisk??

 

Opóźnienia w spłatach i zaległości obniżają ocenę punktową. Wpływ ten jest jednak największy w ciągu pierwszego roku od momentu wystąpienia zaległości lub opóźnienia. Po upływie trzech lat opóźnienie lub zaległość przestaje obniżać ocenę punktową, pod warunkiem, że Klient uregulował wszystkie zaległości i w okresie tych trzech lat nie wystąpiły nowe opóźnienia. Umożliwia to osobom, które miały poważne problemy ze spłatą kredytów, rozpoczęcie budowania swojej pozytywnej historii kredytowej (po uprzednim uregulowaniu istniejących zaległości).

 

Rada Jeśli mamy jakieś zaległości z tytułu niespłaconych kredytów, postarajmy się je jak najszybciej uregulować i w przyszłości nie dopuszczać do powstawania opóźnień w spłatach.

 

Nie korzystałam dotychczas z produktów kredytowych. Czy dostanę ocenę punktową BIKSco CreditRisk??

 

Nie, ponieważ ocena punktowa BIKSco CreditRisk? wyliczana jest na podstawie danych przekazywanych przez banki/SKOK-i do BIK. Są to dane o Klientach korzystających z produktów kredytowych, dlatego osoby nie korzystające dotychczas z produktów kredytowych nie otrzymają oceny punktowej BIKSco CreditRisk?.

 

Czy bank podejmie decyzję o udzieleniu mi kredytu tylko na podstawie mojej oceny punktowej (score'u)?

 

Nie. Przy podejmowaniu decyzji kredytowych banki/SKOK-i biorą pod uwagę nie tylko ocenę punktową Klienta, lecz także inne czynniki. Banki/SKOK-i sprawdzają np. jak wysokie raty Klient byłby w stanie spłacać przy swoim wynagrodzeniu, formie zatrudnienia itp. Ponadto każdy bank ma swoje zasady przyznawania kredytów, uwzględniające różne kryteria. Może się zdarzyć (choć raczej bardzo rzadko), że Klient nie otrzyma kredytu pomimo wysokiej oceny punktowej.

Jak często naliczana jest moja ocena punktowa BIKSco CreditRisk??

 

Oceny punktowe Klientów, których dane przechowywane są w bazie BIK, naliczane są na zamówienie, tzn. wówczas, gdy jakiś bank/SKOK złoży do BIK zapytanie o danego Klienta lub gdy Klient ten złoży wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Raz naliczona ocena przekazywana jest tylko temu bankowi/SKOK-owi lub Klientowi, który o nią pytał. Jeśli bank/SKOK złoży kolejne zapytanie o tego Klienta, ocena punktowa zostanie naliczona ponownie.

 

Jeśli Klient złoży wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, ocena punktowa BIKSco CreditRisk? zostanie naliczona specjalnie dla niego. Ocena ta zostanie naliczona dokładnie w taki sam sposób, w jaki zostałaby naliczona dla banku/SKOK-u, tzn. z zastosowaniem tej samej formuły matematycznej.

 

 

Jak często może zmieniać się moja ocena punktowa BIKSco CreditRisk??

 

Ocena punktowa Klienta może zmienić się przede wszystkim wówczas, gdy w bazie BIK pojawią się nowe dane o tym Kliencie i posiadanych przez niego produktach kredytowych. Dane o rachunkach Klientów aktualizowane są przez banki zwykle raz w miesiącu. Innym czynnikiem, który może mieć wpływ na ocenę punktową Klienta jest czas: jeśli np. pewnego dnia upłyną 3 lata od ostatniego opóźnienia w spłacie, opóźnienie to przestanie być brane pod uwagę przy naliczaniu oceny Klienta i w efekcie ocena ta może wzrosnąć. Może się również zdarzyć, że ocena punktowa Klienta nie zmienia się w kolejnym miesiącu, ponieważ w ciągu ostatniego miesiąca sytuacja Klienta nie zmieniła się istotnie lub nie wystąpiły żadne nowe czynniki wpływające na tę ocenę.

 

Czy moja ocena punktowa, która zostanie udostępniona bankowi przez BIK, będzie taka sama jak ocena BIKSco CreditRisk?, którą otrzymałem w Raporcie Plus z Informacją o Ocenie Punktowej?

 

Ocena punktowa udostępniona bankowi/SKOK-owi przez BIK może różnić się od oceny BIKSco CreditRisk? podanej Klientowi w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Przede wszystkim w okresie od naliczenia oceny dla Klienta do naliczenia oceny dla banku, ocena ta może się zmienić. Czasem wystarcza nawet jeden dzień różnicy, aby ocena punktowa uległa zmianie. Z reguły nie należy oczekiwać jednak znacznych zmian oceny punktowej w krótkim okresie, zwłaszcza jeśli w tym czasie na naszych rachunkach nie pojawiły się opóźnienia w spłacie.

 

Istnieje również możliwość, że dany bank/SKOK pobiera od BIK oceny punktowe naliczane przy pomocy modelu scoringowego w wersji starszej niż BIKSco CreditRisk?. Z czasem jednak coraz więcej banków/SKOK-ów będzie korzystać z nowszej wersji modelu i takie przypadki powinny być coraz rzadsze. Oceny naliczone z wykorzystaniem modelu BIKSco CreditRisk? nie będą z reguły znacznie odbiegać od ocen naliczonych przy pomocy poprzedniego modelu scoringowego.

 

Reasumując, ocena punktowa udostępniona bankowi/SKOK-owi może różnić się od tej podanej Klientowi. Różnica ta zwykle powinna być stosunkowo niewielka. Celem udostępniania przez BIK ocen punktowych Klientom indywidualnym jest umożliwienie im zapoznania się z tym, jak mogą oni być postrzegani przez banki. Z tego względu w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, oprócz samej oceny, zamieszczana jest jej interpretacja oraz komentarz dotyczący jej pozycji w stosunku do średniej oceny punktowej obliczonej dla osób, których dane zgromadzone są w bazie BIK. Należy pamiętać, że wszystkie te informacje z założenia mają charakter orientacyjny.

Czy przy wyliczaniu oceny punktowej BIKSco CreditRisk? jest brana pod uwagę płeć Klienta?

 

Nie. Przy wyliczaniu oceny punktowej BIKSco CreditRisk? nie są brane pod uwagę takie charakterystyki Klienta, jak: płeć, rasa, narodowość, wyznanie itp.

Czy przy wyliczaniu oceny punktowej BIKSco CreditRisk? są brane pod uwagę dane o wszystkich rachunkach Klienta, zarówno otwartych, jak i zamkniętych?

 

Nie. Przy wyliczaniu oceny punktowej BIKSco CreditRisk? nie są brane pod uwagę dane o rachunkach zgromadzonych w zbiorze danych przetwarzanych przez BIK dla celów stosowania metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3. Prawa Bankowego. Informacje te nie mogą być wykorzystywane dla celów oceny zdolności kredytowej indywidualnego Klienta i analizy ryzyka kredytowego, chyba, że Klient wyraźnie sobie tego zażyczy, upoważniając Bank do pobrania tego typu danych z BIK i wykorzystania ich dla celów wyliczenia oceny punktowej.

 

Nigdy nie miałem żadnych opóźnień w spłacie kredytów. Czy w takiej sytuacji mogę otrzymać tylko dwie gwiazdki?

 

Tak, choć jest to mało prawdopodobne. Należy pamiętać, że metoda oceny punktowej (scoring) polega na określeniu wiarygodności kredytowej Klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem osób, którym w przeszłości zostały udzielone kredyty. Im bardziej profil danego Klienta podobny jest do profilu osób prawidłowo obsługujących swoje zobowiązania, tym wyższą ocenę punktową otrzyma ten Klient. Na profil Klienta składa się szereg elementów (charakterystyk). Charakterystyki Klienta mogą dotyczyć opóźnień w spłacie (np. największe opóźnienie w spłacie w ciągu ostatniego roku) lub jego aktywności kredytowej (np. długość historii kredytowej, liczba posiadanych produktów kredytowych według ich typów, liczba banków, w których Klient ma otwarte rachunki takich produktów). Może się zdarzyć, że Klient nie ma żadnych opóźnień w spłacie kredytów, ale jego profil jest podobny do profilu osób, które kiedyś również mogły pochwalić się brakiem opóźnień, lecz po pewnym czasie przestały prawidłowo obsługiwać swoje zobowiązania. Z takim Klientem związane jest wyższe ryzyko kredytowe i dlatego otrzyma on niższą ocenę punktową oraz mniej gwiazdek. Przykładem ?profilu wysokiego ryzyka? może być osoba, która w krótkim czasie zaciągnęła kilka-kilkanaście kredytów w co najmniej kilku różnych bankach. Dane pokazują, że w ciągu roku na 100 osób o takim profilu przeciętnie aż 42 (!) przestają prawidłowo obsługiwać swoje zobowiązania. Z kolei w skład ?profilu niskiego ryzyka? wchodzi zwykle długa i pozytywna historia kredytowa?

 

Uwaga!

 

Nie należy traktować oceny punktowej jako prostej oceny tego, na ile terminowo dana osoba spłacała DOTYCHCZAS swoje kredyty. Ocena punktowa to ocena (prognoza) tego, na ile prawidłowo osoba ta będzie obsługiwała swoje zobowiązania W PRZYSZŁOŚCI. Oczywiście większość osób, które dotychczas terminowo spłacały swoje kredyty, będzie prawidłowo obsługiwać swoje zobowiązania również w przyszłości. Jednak dane pokazują, że nie jest to regułą. Gdyby istniała taka prosta reguła, metoda oceny punktowej (scoring) w ogóle nie byłaby potrzebna...

 

Mam wyższe wykształcenie oraz umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy wobec tego mogę oczekiwać wyższej oceny punktowej BIKSco CreditRisk??

 

Nie. Przy naliczaniu oceny punktowej, BIK S.A. nie bierze obecnie pod uwagę danych o wykształceniu, rodzaju umowy o pracę, prowadzeniu działalności gospodarczej itp. Ocena punktowa Klienta naliczana jest na podstawie danych o jego dotychczasowej historii kredytowej (posiadanych kredytach różnych typów oraz historii ich spłat itp.). Można więc powiedzieć, ze ocena punktowa uwzględnia zachowanie Klienta, a nie jego profil socjodemograficzny.

 

Czy wcześniejsza spłata kredytu spowoduje obniżenie mojej oceny punktowej BIKSco CreditRisk??

 

Fakt wcześniejszej spłaty kredytu nie ma bezpośredniego wpływu na ocenę punktową, w szczególności nie obniża jej. Warto wiedzieć, że ocena punktowa nie stanowi oceny tego, jaki zysk dany Klient przynosi bankowi. Dlatego to, że pewne zachowanie (np. wcześniejsza spłata posiadanego kredytu) może wpływać na zysk banku, nie oznacza, że automatycznie powoduje ono spadek lub wzrost oceny punktowej. Ocena punktowa mierzy wiarygodność kredytową Klienta (związane z nim ryzyko kredytowe dla banku). Pozwala odpowiedzieć na pytanie, na ile prawidłowo dana osoba będzie obsługiwać swoje zobowiązania, przy czym "prawidłowo" oznacza tu: "bez opóźnień i zaległości".

 

Uwaga!

 

Prawidłowo spłacony kredyt (rachunek zamknięty) zostanie uwzględniony przy obliczaniu oceny punktowej tylko wówczas, gdy klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania. W innym przypadku klient otrzyma taką ocenę, jaką dostałby, gdyby tego kredytu nigdy nie posiadał.

 

Jak zmieni się moja ocena punktowa BIKSco CreditRisk?, gdy zaciągnę nowy kredyt?

 

Warto przypomnieć, że scoring polega na określeniu wiarygodności kredytowej danego Klienta na podstawie oceny jego profilu. Na profil Klienta składa się szereg charakterystyk, przy czym liczba posiadanych kredytów może (lecz nie musi) być jedną z nich. Wraz z zaciągnięciem nowego kredytu zmieniają się jednak również inne charakterystyki Klienta, które mogą być wykorzystywane w scoringu (m.in. rośnie łączna kwota jego aktualnych zobowiązań). Zatem otwarcie nowego rachunku produktu kredytowego zmienia profil Klienta. Nowa ocena punktowa Klienta zależy od jego nowego profilu, a więc - pośrednio - od całokształtu wspomnianych zmian, które mogą wpływać na ocenę punktową zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Reasumując, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie.

 

Jak zmieni się moja ocena punktowa BIKSco CreditRisk?, gdy spłacę kredyt?

 

Wraz ze spłaceniem kredytu, zmianie ulega wiele charakterystyk Klienta, które mogą być wykorzystywane w scoringu (m.in. spada łączna kwota jego aktualnych zobowiązań). W efekcie zmienia się wówczas profil danego Klienta. Dlatego - podobnie, jak w przypadku poprzedniego pytania - trudno udzielić tu jednoznacznej odpowiedzi.

 

Czy jako żonaty mężczyzna mogę liczyć na wyższą ocenę punktową niż będąc kawalerem?

 

Nie. Stan cywilny w ogóle nie jest obecnie uwzględniany przy naliczaniu oceny punktowej BIKSco CreditRisk?. Podobnie jak wykształcenie, rodzaj umowy o pracę itp.

 

Od ilu punktów mozna otrzymać 5 gwiazdek?

 

Interpretacja Oceny Punktowej, czyli liczba gwiazdek, odpowiada przedziałowi, w którym znajduje się ocena punktowa Klienta. Ponieważ zakres punktów został podzielony na 5 przedziałów o równej długości, Klient może otrzymać od 1 do 5 gwiazdek, w zależności od oceny punktowej:

 

Od 192 do 279 punktów - 1 gwiazdka;

Od 280 do 367 punktów - 2 gwiazdki;

Od 368 do 455 punktów - 3 gwiazdki;

Od 456 do 543 punktów - 4 gwiazdki;

Od 544 do 631 punktów - 5 gwiazdek.

Dlaczego po spłacie kredytu, który był regulowany terminowo, zamiast oceny punktowej otrzymałem Kod Klasyfikacji Uzupełniającej "0Q"?

 

Po spłacie kredytu, który był regulowany terminowo, znika ocena punktowa i pojawia się Kod Klasyfikacji Uzupełniającej "0Q" ("Obliczenie oceny punktowej nie było możliwe z powodu braku danych o Pani/Pana rachunkach w bazie BIK S.A.") wówczas, gdy nie ma podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych o rachunku tego kredytu po jego zamknięciu. W szczególności ma to miejsce w przypadku, gdy Klient nie udzielił zgody na przetwarzanie danych o rachunku po wygaśnięciu zobowiązania.

 

Dane o rachunku takiego spłaconego kredytu Klient znajdzie w zamówionym przez siebie raporcie (np. w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej) w sekcji, która zawiera informacje przetwarzane w BIK S.A. po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy z bankiem lub instytucją upoważnioną do udzielania kredytów - zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 dla celów stosowania metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 Prawa Bankowego. Obecnie dane te nie są jednak uwzględniane przy obliczaniu oceny punktowej.

 

Oczywiście, jeśli Klient posiada inne rachunki produktów kredytowych (zwłaszcza otwarte), nie otrzyma kodu "0Q". Jednak spłacony kredyt, dla którego nie ma podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych, nie zostanie uwzględniony przy ocenie punktowej. Innymi słowy, Klient otrzyma taki wynik, jaki dostałby, gdyby tego kredytu nigdy nie posiadał. Dlatego wyrażając zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, Klient zwiększa swoje szanse otrzymania oceny punktowej. Najlepiej udzielać takich zgód przy otwieraniu nowych rachunków; ewentualnie można to jeszcze zrobić w trakcie spłacania kredytu.

andremon

witam

 

też mam problem z BIK czy jest ktoś w stanie mi wytłumaczyc w jaki sposób zrobić żeby zła historia była niewidoczna dla banków ? mam stare ale juz zamknięte sprawy a dalej widnieje

 

pozdrawiam Andrzej

goguś

jak stare ??? i kiedy zamknięte ??

andremon

dziękuję za zainteresowanie są to sprawy z przed 3-4 lat małe kwoty ale duże opoznienia byłem za granicą a tu ktoś poprostu nawalił ze spłatami oczywiście osoba najbardziej zaufana ,dokładnie mogę podać wieczorem co i jak

 

pozdrawiam

goguś

po 5 latach powinny się znalezć w części niewidocznej dla banków

andremon

słyszałem że po 5 latach tylko że na gwałt potrzebuję wziąść kredyt ale niestety odmowy

goguś

musisz dowiedzieć się czy można tą historię usunąć , może być tak że się uda

marek1975

czy wystarczające bedzie pismo do banku o cofniecie zgody w sprawie bik

o treści:

W związku z całkowitą spłatą umowy kredytowej o numerze:XXXXXXXXXX

Bardzo proszę o cofniecie zgody mojej na przetwarzanie danych dotyczących mojej osoby związanych z wyżej wymienioną umową na zakoczenie umowy przez BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ. Jednocześnie proszę o dokonanie aktualizacji związanej z wyżej wymienioną umową w BIK po przez przekazanie stosownej informacji przez BANK do BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ

daro26

andremon mam identyczny problem jak Ty .Posiadam wpis w bik ,na mała kwote .Wpis dostałem za niespłacony debet w PKO BP .Wszystko uregulowane w 2007 r. Wyśle do centrali PKO BP właśnie pisemko którego wzór podał marek1975 .Zobaczymy co odpiszą

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

X  POBIERZ RAPORT BIK