Jump to content
tomek1981

obciążone konto

Recommended Posts

tomek1981

Witam

Zwracam się z prośbą o poradę.

Moja partnerka jest bezrobotna. Ma zasiłek, który jest przelewany na jej konto bankowe. Wczoraj na koncie pojawiło się saldo -5000zł. Okazało się że to egzekucja komornicza. Czy komornik może w ten sposób zająć konto? Może jej zabrać cały zasiłek, który jest jej jedynym źródłem utrzymania?

Linki
goguś
Witam

Zwracam się z prośbą o poradę.

Moja partnerka jest bezrobotna. Ma zasiłek, który jest przelewany na jej konto bankowe. Wczoraj na koncie pojawiło się saldo -5000zł. Okazało się że to egzekucja komornicza. Czy komornik może w ten sposób zająć konto? Może jej zabrać cały zasiłek, który jest jej jedynym źródłem utrzymania?

 

powinna bez problemu wypłacić pieniądze w banku ale do czasu aż nie przekroczy kwoty wolnej

 

Art.54

1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościoworozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

PFCG_Bydgoszcz

Zasiłek jest wolny od zajęć komorniczych! W Waszym przypadku musicie wystąpić do właściwego Komornika z pismem o ograniczenie egzekucji przez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, z wyłączeniem kwot, które stanowią zasiłek dla bezrobotnych.

goguś
Zasiłek jest wolny od zajęć komorniczych! W Waszym przypadku musicie wystąpić do właściwego Komornika z pismem o ograniczenie egzekucji przez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, z wyłączeniem kwot, które stanowią zasiłek dla bezrobotnych.

 

a czy gdzieś komornik zajął zasiłek ?

 

niestety nie ma żadnego przepisu który nakazywałby komornikowi zwolnienie rachunku, może to uczynić wierzyciel, zasiłek oczywiście jest wolny i komornik nie zajmuje zasiłku tylko konto, są to środki na rachunku bankowym, reguluje to art jaki podałem wyżej, pieniądze które wpłyną na konto tracą swój charakter i jest to wierzytelność, oczywiście komornik jak ma serce to je zwolni ale nie musi, powinien wyrazić zgodę wierzyciel

PFCG_Bydgoszcz

Tylko rzeby się przekonać, czy ma serce należy wystąpić ze stosownym pismem...poza tym myślę, że jest tu spór prawny...komornikowi nie wolno zająć zasiłku dla bezrobotnych, więc zasadniczo musi wyłączyć środki z zasiłku z egzekucji całości wierzytelności prowadzonej z rachunku bankowego;)

goguś
Tylko rzeby się przekonać, czy ma serce należy wystąpić ze stosownym pismem...poza tym myślę, że jest tu spór prawny...komornikowi nie wolno zająć zasiłku dla bezrobotnych, więc zasadniczo musi wyłączyć środki z zasiłku z egzekucji całości wierzytelności prowadzonej z rachunku bankowego;)

 

nie ma żadnego sporu, zasiłek można odbierać w inny sposób niż na konto i wtedy nikt niczego nie zajmie, zajął środki na koncie a nie zasiłek

PFCG_Bydgoszcz

I dokładnie o tym samym mówimy tylko w przypadku, gdy zasiłek jednak wpływan na rachunek bankowy.

goguś

jak wpływa to zajmuje konto, i jest kwota wolna 3 średnie krajowe ( pierwszy post) po przekroczeniu tej kwoty bank całość jaka wpłynie zobowiązany jest przekazać komornikowi

tomek1981

Dziękuję za odpowiedź. W naszym przypadku sytuacja wygląda tak, że komornik nie dość że zajął wszystko co było na koncie (a było tego dosłownie kilkanaście złotych), to jeszcze stan konta dziś rano wynosił -5000zł i każda suma która wpłynie na konto zmniejsza ujemny stan rachunku. Dziś właśnie wpłynął zasiłek, który zmniejszył ten ujemny stan.. Człowiek w banku powiedział nam, że komornik ma do tego prawo. Z przytoczonego Art. 54 wynika jednak, że nie. Druga sprawa, czy bank może przekazać nieistniejące środki komornikowi, a potem odbierać je z wpłat na konto? Bo chyba tak to zadziałało w naszym przypadku. Czy mamy teraz zwracać się do komornika, czy do banku i w jaki sposób?

goguś
Dziękuję za odpowiedź. W naszym przypadku sytuacja wygląda tak, że komornik nie dość że zajął wszystko co było na koncie (a było tego dosłownie kilkanaście złotych), to jeszcze stan konta dziś rano wynosił -5000zł i każda suma która wpłynie na konto zmniejsza ujemny stan rachunku. Dziś właśnie wpłynął zasiłek, który zmniejszył ten ujemny stan.. Człowiek w banku powiedział nam, że komornik ma do tego prawo. Z przytoczonego Art. 54 wynika jednak, że nie. Druga sprawa, czy bank może przekazać nieistniejące środki komornikowi, a potem odbierać je z wpłat na konto? Bo chyba tak to zadziałało w naszym przypadku. Czy mamy teraz zwracać się do komornika, czy do banku i w jaki sposób?

 

z przytoczonego art wynika jednak że tak, ten art jest dla banku nie dla komornika i bank ma go znać i stosować inaczej naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą, czasami w niektórych bankach pojawiają się problemy z wypłatami kartą ale pieniądze w oddziale muszą być wypłacone !!!!!!!!!!! do kwoty wolnej oczywiście

 

od liczenia czy kwota wolna została przekroczona jest bank nie komornik

 

http://www.forum-kredytowe.pl/f145/otrzymalem-przelew-z-pracy-na-rachunek-zablokowany-przez-komornika-co-robic-57720.html

tomek1981

Dziękuję. Jutro pojedziemy do banku

kcpz

Panowie, wczoraj dokładnie przerobiłem temat w praktyce ( z sukcesem, mimo sceptyków z forum- Pani Violetta, pracująca na kontrakcie niedość, że ma potrącane od dziś 50% kontraktu to komornik zwrócił jej 2000!! Tak- zwrócił 2000 zł, co było według części z Was niemożliwe)

 

1. Zasiłek dla bezrobotnych sam w sobie nie jest wyłączony spod egzekucji ale z uwagi na jego wysokość- poniżej minimalnej krajowej nie może być w praktyce potrącany. Zasiłek jest świadczeniem w rozumieniu art. 833 par.2 kpc. Prawo w tym wypadku po prostu " nie działa"- gdyby zdarzyło się, że zasiłek wzrósł by do np. 1300,00 zł netto, jak najbardziej jest możliwość jego potrącenia.

 

2. Jesli zasiłek wpływa na konto należy wystosować do komornika pismo z wnioskiem o "zwolnienie spod zajęcia środków zgromadzonych na rachunku nr .............................. do wysokości odpowiadającej całości zasiłku tj. miesięcznie ..................." W uzasadnieniu wpisac odpowiednia kwalifikację tj. powołac się na art. 833 par. 2 w zw. z art. 833 par. 1 kpc w zw. z odpowiednimi przepisami KP.

 

100% skuteczności.

goguś
Panowie, wczoraj dokładnie przerobiłem temat w praktyce ( z sukcesem, mimo sceptyków z forum- Pani Violetta, pracująca na kontrakcie niedość, że ma potrącane od dziś 50% kontraktu to komornik zwrócił jej 2000!! Tak- zwrócił 2000 zł, co było według części z Was niemożliwe)

 

 

nie ma w tym nic dziwnego że ma potrącane 50 % więc ? co było niemożliwe i kto i gdzie tak pisał ? i gdzie Ty widzisz sceptyka ?

 

art pomyliłeś powinien być : Art. 833 § 1[1] kpc

 

 

 

2. Jesli zasiłek wpływa na konto należy wystosować do komornika pismo z wnioskiem o "zwolnienie spod zajęcia środków zgromadzonych na rachunku nr .............................. do wysokości odpowiadającej całości zasiłku tj. miesięcznie ..................." W uzasadnieniu wpisac odpowiednia kwalifikację tj. powołac się na art. 833 par. 2 w zw. z art. 833 par. 1 kpc w zw. z odpowiednimi przepisami KP.

 

100% skuteczności.

 

 

 

egzekucji skierowanych do rachunków bankowych dłużników jest w Polsce setki tysięcy, można sobie oczywiście pisać pisma ile się chce, nigdzie nie napisałem że komornik nie zwolni, napisałem że nie musi tego robić, może odesłać do wierzyciela i że nie ma przepisu który by mu nakazywał zwolnić taki rachunek, takie jest orzecznictwo

 

 

 

prosty przykład z alimentami:

 

art. 833

 

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

 

to znaczy że nie można tych świadczeń zająć tam skąd są płacone ( analogicznie przy etacie) wymienione świadczenia nigdy nie były zajęte i nikt by nie zrealizował takiego zajęcia a nawet żaden komornik nie występuje o ich zajęcie, więc nie zostały zajęte, zostały wypłacone ( bo z jakiegoś miejsca przyszły ) i znalazły się na koncie ( gdzie nie ma obowiązku otrzymywania tych świadczeń na konto, są inne sposoby i nikt ich nie ruszy ) i straciły swój pierwotny charakter czyli nie są już alimentami etc. tylko wierzytelnością na rachunku bankowym polecam poczytanie komentarzy do prawa bankowego, kpc, wyroków sądów, orzeczeń SN itp. coś co wydaje się proste i logiczne nie zawsze takie jest

 

wracając do zasiłku można go zająć ale zajęcie nie zostanie zrealizowane z powodu kwoty wolnej od zajęcia, ale w przypadku pytającego zasiłek nie został zajęty tylko konto, reszta jw

 

dla ułatwienia poczytaj, poszukaj: I SA/Kr 1571/06

 

no i na koniec gratulacje że się udało

PFCG_Bydgoszcz
nie ma w tym nic dziwnego że ma potrącane 50 % więc ? co było niemożliwe i kto i gdzie tak pisał ? i gdzie Ty widzisz sceptyka ?

 

art pomyliłeś powinien być : Art. 833 § 1[1] kpc

 

 

 

 

 

 

 

egzekucji skierowanych do rachunków bankowych dłużników jest w Polsce setki tysięcy, można sobie oczywiście pisać pisma ile się chce, nigdzie nie napisałem że komornik nie zwolni, napisałem że nie musi tego robić, może odesłać do wierzyciela i że nie ma przepisu który by mu nakazywał zwolnić taki rachunek, takie jest orzecznictwo

 

 

 

prosty przykład z alimentami:

 

art. 833

 

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

 

to znaczy że nie można tych świadczeń zająć tam skąd są płacone ( analogicznie przy etacie) wymienione świadczenia nigdy nie były zajęte i nikt by nie zrealizował takiego zajęcia a nawet żaden komornik nie występuje o ich zajęcie, więc nie zostały zajęte zostały wypłacone ( bo z jakiegoś miejsca przyszły ) i znalazły się na koncie ( gdzie nie ma obowiązku otrzymywania tych świadczeń na konto, są inne sposoby i nikt ich nie ruszy ) i straciły swój pierwotny charakter czyli nie są już alimentami etc. tylko wierzytelnością na rachunku bankowym polecam poczytanie komentarzy do prawa bankowego, kpc, wyroków sądów, orzeczeń SN itp. coś co wydaje się proste i logiczne nie zawsze takie jest

 

wracając do zasiłku można go zająć ale zajęcie nie zostanie zrealizowane z powodu kwoty wolnej od zajęcia, ale w przypadku pytającego zasiłek nie został zajęty tylko konto, reszta jw

 

dla ułatwienia poczytaj, poszukaj: I SA/Kr 1571/06

 

no i na koniec gratulacje że się udało

 

Po głębokiej analizie tematu zgadzam się z przedmówcą...potwaierdzają to rozmowy ze współpracującymi ze mną Radcami prawnymi. Także z tą 100% skutecznością bym uważał mimo, że początkowo również byłem o tym przekonany...

tomek1981

Bez problemu wypłaciliśmy pieniądze. Dziękuję za pomoc.

kcpz

Czyli miałem rację :)

goguś
Czyli miałem rację :)

 

napiszesz w którym miejscu ?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.