Jump to content
tomek_0007

Bank zaczyna mnie męczyć po 14 latach. Chyba sprawa powinna być przedawniona?

Recommended Posts

tomek_0007

Witam

Otrzymałam jakiś czas temu pismo z banku odnośnie zadłużenia sprzed 14 lat. Odpisałem im, że sprawa powinna być już przedawniona i nie zamierzam spłacać zaległej kwoty. Na to Bank odpisał mi pismo, które dołączam do posta. Co robić w tym przypadku??? Bank opisuje mi zaległości naturalne i nienaturalne (?!) więc podejrzewam że chce tylko wyłudzić ode mnie pieniądze. Jaką odpowiedź sformułować do banku w odpowiedzi?? I czy tak naprawdę muszę spłacić te zobowiązanie?

Bardzo proszę o pomoc.

 

Pozdrawiam

Ela

 

[ATTACH=CONFIG]2759[/ATTACH] druga strona [ATTACH=CONFIG]2760[/ATTACH]

Linki
lukaszb

Dług jest przedawniony i nawet sami Cię informują o tym że twoje zobowiązania względem Banku są nazywane teraz zobowiązaniem niezupełnym co w praktyce oznacza, że masz dług ale nie można go ściągnąć wobec podniesienia zarzutu przedawnienia. Wielu dłużników jest w takiej sytuacji, których zobowiązania się przedawniły. W żadnym wypadku nie staraj się o ugodę i zupełnie ignoruj Bank.

 

Idea od jakiegoś czasu skupuje takie "gnioty".

 

Nie uznawaj długu, nie podpisuj ugody, nie wydawaj na znaczki, wyluzuj :)

 

 

Znalazłem jeszcze fajnie wyjaśnione pojęcie zobowiązania niezupełnego:

 

Istnieje kategoria tzw. zobowiązań niezupełnych (naturalnych), które polegają na tym, że dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za swój dług. Wierzycielowi nie przysługuje kompetencja do zwrócenia się do sądu o wydanie orzeczenia nakazującego dłużnikowi wykonanie świadczenia, a w razie jego niespełnienia prowadzenia egzekucji w celu zaspokojenia się z majątku dłużnika.

Jeżeli dłużnik wykona świadczenie nie może żądać zwrotu spełnionego świadczenia jako nienależnego.

Do zobowiązań niezupełnych należą:

 Zobowiązania, w których roszczenie wierzyciela przedawniło się

 Zobowiązania, które wynikają z gry lub zakładu ( z wyjątkiem gier lub zakładów zarządzanych przez właściwe organy państwowe, gier zakazanych i nierzetelnych).

Źródło: http://docs9.chomikuj.pl/500111351,PL,0,0,zobowiazania.doc

antywindyka1

 

[ATTACH=CONFIG]2759[/ATTACH] druga strona [ATTACH=CONFIG]2760[/ATTACH]

Nie będę ukrywał, ciekawy przypadek. Przede wszystkim, nie bardzo wiem, w jaki sposób Idea Bank mógł nabyć wierzytelność od WBC, w sytuacji, gdy ten bank już nie istnieje od 2006r. Czy w ogóle przysyłali jakiekolwiek zawiadomienie o cesji? Co do roszczenia o zapłatę, to po prostu ich olej, chyba że jednak pójdą do sądu po nakaz zapłaty ( wtedy dopiero podnosisz zarzut przedawnienia).

W twoim przypadku nie ma uznania długu. I tak sobie myślę, jak bank może się tak gnoić? To banki sprzedają wierzytelności, a nie odwrotnie.

lukaszb

W przyrodzie nic nie ginie kolego. Tak samo jest z wierzytelnościami. To że nie ma Banku nie znaczy, że nie ma wierzytelności, a tym bardziej ich właściciela. Jak wcześniej pisałem Idea od dłuższego już czasu "wykupuje" takie zobowiązania od jenego z Funduszy powiązanych kapitałowo z Grupą GNB. Wiele razy widziałem takie przypadki, a nawet teraz mam u siebie Klienta do którego zwróciła się Idea o wierzytelność z 2004 roku - podnieśliśmy zarzut przedawnienia i przysłali podobne w wymowie pismo. W tym przypadku dług nabył Fundusz a od Funduszu pakietem dług kupiła Idea. Wszystko.

 

Dlaczego tak robią? Powodów jest zapewne wiele, choć głowne które mi przychodza do głowy:

 

1. Jeden podniesie zarzut przedawnienia, 10 nie - taki sam mechanizm przecież stosują np. firmy windykacyjne skupujące wierzytelności przeterminowane

 

2. Jeśli jeden taki dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia - czysta kasa dla Banku bo ten zakupił pakiet za marny % jego wartości (z reguły (5 - 10%).

 

3. No i chyba w tym przypadku najważniejsza sprawa - Bank wykazuje na papierze wierzytelności na dużą kwotę (pewnie łącznie idącą w miliony złotych), a że jej nie może ściągnąć....

 

4. Zawsze może to sprzedać, i dalej można dochodzić długu... Aż może się ktoś złapie, np. nieświadomi niczego spadkobiercy...

 

W tym przypadku Ela spokojnie może się nie denerwować i żyć dalej w zdrowiu i szczęściu :)

 

Pozdrowienia.

antywindyka1

Kolego, bank NIE MOŻE nabywać wierzytelności od jakiegoś funduszu, co najwyżej może od innego banku.

lukaszb
Kolego, bank NIE MOŻE nabywać wierzytelności od jakiegoś funduszu, co najwyżej może od innego banku.
A możesz podać podstawę prawną tego twierdzenia?
antywindyka1
A możesz podać podstawę prawną tego twierdzenia?

Szczególne obowiązki i uprawnienia banków

 

Art. 92a. 179) 1. Bank może zawrzeć z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo z funduszem sekurytyzacyjnym:

 

1) umowę przelewu wierzytelności;

 

2) umowę o subpartycypację.

 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie może zwiększać ryzyka niewypłacalności lub pogarszać płynności banku.

 

3. 180) Bank może także przenieść w drodze umowy wierzytelności na, niebędącą towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo funduszem sekurytyzacyjnym, spółkę kapitałową (podmiot emisyjny) w celu emisji przez ten podmiot papierów wartościowych których zabezpieczenie stanowią sekurytyzowane wierzytelności.

 

4. Podmiot emisyjny, na rzecz którego nastąpiło przeniesienie wierzytelności, nie może być powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z bankiem przenoszącym wierzytelności, a przedmiotem jego działalności może być wyłącznie nabywanie wierzytelności i emisja papierów wartościowych, o której mowa w ust. 3, a także wykonywanie czynności z tym związanych

lukaszb

No chyba udowadniasz mi że jednak może - umowa przelewu wierzytelności choćby, chociaż w niektórych opiniach również subartycypacji też. Przeczytaj uważnie to co wklejasz bo sam siebie negujesz.

 

Nie wspomnę już że napisałem w poście powyżej, że "w ramach jednej grupy kapitałowej" co w praktyce oznacza ruchy księgowe i przesunięcia na kontach.

antywindyka1

To działa w jedną stronę. Właśnie po to powstały fundusze sekurytyzacyjne, żeby to bank im sprzedawał wierzytelności, a nie odwrotnie. Dlaczego? Chodzi o podatki. Poza tym, wiele firm ( niekoniecznie banki) sprzedaje własne nieściągalne i przedawnione wierzytelności w celach fiskalnych ( tzw. czyszczenie bilansu). Z tą Ideą Bankiem prawdopodobnie chodzi o to, że siedziba Idei jest w tym samym miejscu, co był WBC, więc może mieć ze sobą związek.

lukaszb
To działa w jedną stronę.

 

Dlatego pytam Cię o podstawę prawną bo każdy może napisać że "działa w jedną stronę". Ja twierdze że tak nie jest czego najlepszym przykładem jest to co wkleiłeś gdzie nie ma ani zastrzeżeń, ani nikt tego wprost nie pisze i nie ma tu mowy o jednej stronie tego procesu.

 

Bank może zawrzeć z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo z funduszem sekurytyzacyjnym:

 

1) umowę przelewu wierzytelności;

 

2) umowę o subpartycypację.

 

I ponadto gdyby tak nie było to Bank zapewniam Cię nie wysuwałby orszczenia.

 

Z tą Ideą Bankiem prawdopodobnie chodzi o to, że siedziba Idei jest w tym samym miejscu, co był WBC, więc może mieć ze sobą związek.
Co Ty wpisujesz? Tytuł prawny związany jest z adresem siedziby spółki??? :)

 

Poczytaj sobie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Getin_Bank

 

I tak jak pisałem dług kupiła grupa GNB i dlatego Idea (należąca do tej grupy) wysuwa roszczenia.

antywindyka1

Boże kochany, dla banku nie ma żadnego interesu kupować jakieś długi. Ma interes, gdy je sprzedaje.

Co do tytułu, to kompletnie nie zrozumiałeś. Chodzi o to, że Idea Bank wszedł poprzez grupę Getina w prawa i obowiązki WBC, bo NAWET siedzibę ma tą samą.

lukaszb
Boże kochany, dla banku nie ma żadnego interesu kupować jakieś długi. Ma interes, gdy je sprzedaje.

Co do tytułu, to kompletnie nie zrozumiałeś. Chodzi o to, że Idea Bank wszedł poprzez grupę Getina w prawa i obowiązki WBC, bo NAWET siedzibę ma tą samą.

Taaaa... Wiesz kity to możesz wciskać, takim co się nie znają, a żeby dać Ci obraz to pewnie jako pierwszy w PL zacząłem zajmować się długami i robię to stutecznie od blisko 9 lat.

 

Boże kochany, dla banku nie ma żadnego interesu kupować jakieś długi.
Jak nie ma interesu? Napisałem Ci jaki ma interes.
antywindyka1
Taaaa... Wiesz kity to możesz wciskać, takim co się nie znają, a żeby dać Ci obraz to pewnie jako pierwszy w PL zacząłem zajmować się długami i robię to stutecznie od blisko 9 lat.

 

Jak nie ma interesu? Napisałem Ci jaki ma interes.

Tak, tak, tłumacz sobie. A fundusze sekurytyzacyjne są głupie.

Na początek przeczytaj to.

 

Korzyści podatkowe dla wierzyciela bankowego

 

Korzyść podatkowa wiąże się ze zmianą przepisów dotyczących traktowania kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z tą zasadą, bank może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty poniesione na zbyciu wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego (lub na rzecz TFI tworzącego fundusz sekurytyzacyjny), do wysokości rezerwy na pokrycie zbywanych wierzytelności zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Bank na sprzedaży wierzytelności do funduszu uzyskuje realną korzyść podatkową, skutkującą znacznie wyższym zyskiem netto.

Nowe źródło finansowania

 

Dla zarządzających bilansem, oprócz jego struktury, liczy się przede wszystkim przychód z aktywów (majątku, zasobów, udzielone kredyty itp.) oraz koszt finansujących je pasywów (np. kredytów). Podmiot chcący sfinansować dodatkowe aktywa ma do wyboru: zaciągnąć kredyt albo też poddać sekurytyzacji część dotychczasowych aktywów i pozyskać w ten sposób nowe środki.

Poprawa wskaźników zyskowności

 

W wyniku przeprowadzenia procesu sekurytyzacji zachodzi możliwość wyłączenia sekurytyzowanych aktywów z bilansu. Skutkuje to zmianą wskaźników finansowych wierzyciela. Poprzez wyłączenie sekurytyzowanych aktywów z bilansu wierzyciela dochodzi bowiem do "skrócenia" jego sumy bilansowej. W rezultacie następuje m. in. poprawa wskaźników zwrotu na aktywach i kapitale własnym (ROA, ROE), a dodatkowo poprawiają się współczynniki adekwatności kapitałowej (współczynnik wypłacalności).

Regulacje ostrożnościowe

 

Instytucje nadzoru bankowego wprowadzają szereg wskaźników, takich jak np. limity koncentracji zaangażowania kredytowego wobec jednego podmiotu. Dzięki sekurytyzacji – a więc wyprowadzając z bilansu konkretne wierzytelności banki ograniczają swój udział kapitałowy wobec danego podmiotu (kredytobiorcy), a tym samym mogą udzielić mu kolejnego kredytu.

Adekwatność kapitału i rola sekurytyzacji w jej osiąganiu

 

Wyższe wymogi kapitałowe wymusiły na bankach efektywniejsze zarządzanie funduszami własnymi. Dla instytucji finansowej nie jest bowiem obojętne, jak kształtuje się wysokość i struktura jej kapitału. Narzędziem unikania „podatków regulacyjnych” (np. tworzenia rezerw) stała się między innymi sprzedaż/sekurytyzacja aktywów. Wynika to z tego, iż aktywa poddane procesowi sekurytyzacji nie wymagają tworzenia rezerw.

Zarządzanie wymagalnością i zapadalnością

 

Sekurytyzacja pozwala na lepsze dopasowanie struktury aktywów i pasywów (czyli lokat i kredytów) i tym samym minimalizuje ryzyko związane z niedopasowania zapadalności aktywów i wymagalności pasywów. Już teraz terminy zapadalności depozytów są często krótsze niż kredytów, a w miarę przyrostu np. pożyczek hipotecznych, te dysproporcje będą się jeszcze powiększać.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

 

Sekurytyzację można wykorzystać do zmniejszenia ryzyka poprzez redukcję portfela niepożądanych kredytów lub zamianę na instrumenty pozbawione ryzyka. Znacznie szersze zastosowanie może mieć sekurytyzacja w odniesieniu do kredytów korporacyjnych. Ich udzielanie może powodować znaczną koncentrację aktywów banku.

Źródło: Firma windykacyjna KRUK - windykacja i skuteczne odzyskiwanie długów oraz należności / Sekurytyzacja / Korzyści dla wierzycieli /

antywindyka1

Też podałem link.

 

---------- Post dodany o 12:37 ---------- Wcześniejszy post został napisany o 12:34 ----------

Dalej.

Dzięki wprowadzeniu zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych[1] ustawodawca zezwolił na bardzo sformalizowaną odmianę sekurytyzacji. W krajach anglosaskich, z których wywodzi się zamiana aktywów niestandaryzowanych (wierzytelności, kredyty hipoteczne, pożyczki) na standaryzowane instrumenty rynku finansowego (certyfikaty inwestycyjne, udziały, akcje), podmiotem, w którym umieszcza się aktywa i który emituje papiery wartościowe może być dowolny podmiot – uczestnik rynku finansowego. Polskie przepisy są w tym zakresie dużo bardziej restrykcyjne. Podmiotem, który tworzy fundusz sekurytyzacyjny może być jedynie Towarzystwo Funduszy Powierniczych (TFI). Dodatkowo ze względu na korzyści podatkowe, główny dostawca wierzytelności – bank, może zbywać je jedynie do funduszu sekurytyzacyjnego. Jeśli sprzeda tego typu aktywa do innego wehikułu (spółka akcyjna, z ograniczona odpowiedzialnością, podmiot zagraniczny) automatycznie traci korzyści podatkowe.

Fundusz sekurytyzacyjny jest rodzajem wehikułu inwestycyjnego, który dzięki środkom pozyskanym od inwestorów, ma zdolność nabywania portfeli wierzytelności. Fundusz taki musi pozostawać w bliskich relacjach z firmą windykacyjną, która w polskich realiach jest jednocześnie inicjatorem jego powstania i serwiserem nabywanych przez niego wierzytelności. Fundusz może nabywać długi dowolnego typu, jednakże w praktyce przeważająca liczba transakcji tego typu w Polsce dotyczy wierzytelności bankowych. Dzieje się tak dlatego, iż banki zbywając portfele na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, mają możliwość uzyskania korzyści podatkowych, które nie pojawiają się w przypadku sprzedaży wierzytelności bezpośrednio na rzecz firm windykacyjnych. Warto dodać, iż do owych korzyści podatkowych mają dostęp tylko banki, nie mają natomiast podmioty z innych sektorów. Niewielki procent wszystkich transakcji stanowią te dotyczące portfeli wierzytelności sektora telekomunikacyjnego.

Sekurytyzacja jest obecnie jednym z najważniejszych czynników rozwoju polskich firm windykacyjnych. Do funduszy sekurytyzacyjnych zbywane są portfele na kwoty o wartości nawet miliard zł. Zdecydowana większość tych wierzytelności to detaliczne i korporacyjne portfele bankowe. Sekurytyzacja od kilku lat przyciąga do Polski dużych inwestorów z różnych stron świata. To oni stali się głównym źródłem finansowania transakcji w naszym kraju i zapewne taka tendencja utrzyma się także w przyszłości.

lukaszb

Nie wiem co mi chcesz przekazać tym co napisałeś??? No przecież to wszystko jasne i zupełnie z tym nie polemizuje. Nie twórz teorii. Ja się odnoszę do konkretnej sytuacji bo w ten sposób można wszystko analizować i przewracać porządek świata…. I tak w nieskończoność.

 

 

Jeszcze raz i po woli.

 

Zastanawiałeś się jak to możliwe, że Bank przejął wierzytelności innego nie istniejącego od 2006 roku Banku. Żeby rozwiać Twoje wątpliwości wyraźnie Ci napisałem że w ramach jednej grupy GNB od Funduszu który przejął długi po WBC długi „wykupiła” Idea. Jest to absolutnie możliwe i tak się dzieje, a poprałem to przykładami z życia. Mam teraz Klienta który ma dokładnie ten sam problem. Wcześniej też miałem kilku.

 

Ty mi piszesz że banki nie skupują wierzytelności. Jak się pytam o podstawę prawną to mi wklejasz coś zupełnie neguje to co napisałeś. I oczywiście jest tak, że Banki z reguły takich rzeczy nie robią bo nie są firmami windykacyjnymi ale jak wcześniej napisałem jest to do zrobienia i takie rzeczy się zdarzają bo to czysty zysk. Świadomość prawna w PL jest naprawdę słaba i dlatego właśnie dzieje się tak a nie inaczej.

 

Nawet jeśli nie było fizycznego zakupu to jak pisałem jest to kwestia operacji księgowych bo właściciel jest jeden – wspólny dla GNB. Nie wiem jak to jeszcze prościej wyjaśnić.

 

Przykłady że banki kupują wierzytelności.

 

Poczytaj o BOŚ – skupuje wierzytelności: BOŚ: Kownacki podpisał wnioski ws. zakupu wierzytelności - Wiadomości - WP.PL

 

Drugi BOŚ: Bank Ochrony Środowiska S.A. - Wykup wierzytelności od j.s.t.

 

Getin: Getin Noble Bank kupi wierzytelności od MW Trade w MyStock.pl

 

Getin: Getin Noble Bank kupi wierzytelności od MW Trade | Puls Biznesu - rynek, akcje, spółka, przedsiębiorca, budżet

 

Getin: Getin Bank kupił wierzytelności za 7,2 mln zł od PDK | Puls Biznesu - rynek, akcje, spółka, przedsiębiorca, budżet

 

Więcej nie mam nic do dodania w temacie. Jeśli nadal negujesz to co napisałem Twoja sprawa. Już wiele razy ze mną dyskutowałeś, ostatnio stwierdziłeś że miara posiadania kredytów jest posiadanie umów w domu, wcześniej dyskutowałeś czy rolnik jest przedsiębiorcą (jak Ci wkleiłem wyrok SN, Izby Skarbowej i opinie prawników dalej dyskutowałeś), wcześniej o alimentach… Jak chcesz to Ci powklejam o czym mówię. To co mi na maila powysyłałeś. Że powołujesz się na jakieś wyroki które są ogólnie dostępne a nie podając źródła budujesz otoczkę swojego geniuszu co Ci kilka osób konkretnie wytknęło.

 

Kurczę naprawdę nie mam zamiaru Cię za każdym razem przekonywać. Jeśli się nie zgadzasz Twoja sprawa. Dziwne że jakoś Idea wyszła z roszczeniem w które Ty uwierzyć nie mogłeś. Tyle z mojej strony.

tomek_0007

Bardzo dziekuję za pomoc. W takim razie juz nie będe się przejmować pismami z tego banku :)

lukaszb
Bardzo dziekuję za pomoc. W takim razie juz nie będe się przejmować pismami z tego banku :)

 

Jakby coś jeszcze zechcieli robić to proszę ich spławić. Jak coś - mam w kompie kilka pism do banków w sprawie zobowiązań ch niezupełnywięc proszę się odezwać.

tomek_0007

Słuchajcie z związku ze sprawą która opisywałem doszedł kolejny list od IDEA BANKU. Wrzucam wam skan listu i proszę o opinie wasze na ten temat

 

[ATTACH=CONFIG]Podgląd listu[/ATTACH]

idea bank.jpg

goguś

wpisali Cię do Bankowego Rejestru, baza ważniejsza niż bik

tomek_0007

Skoro sprawę można uznać za przedawnioną to by było dziwne że coś jeszcze mogą robić w tej sprawie tak aby mi zaszkodzić.

lukaszb
Skoro sprawę można uznać za przedawnioną to by było dziwne że coś jeszcze mogą robić w tej sprawie tak aby mi zaszkodzić.

Twoje zobowiązanie jest tzw. zobowiązaniem niezupełnym. Bank liczy na to że będziesz chciał się dogadać i spłacić dług w zamian za to że on wykreśli Cię z BR. Pozdrowienia.

gynsior

a co zrobić gdy komornik już ściąga po 10 latach bezczynności bankowy tytuł egzekucyjny z dn 03.06.2004r a teraz przysłał postanowieni o nadaniu klauzuli wykonalności sąd cywilny z dn 28.02.2014 i właśnie potrącono mi z wypłaty 1000zł i jeszcze zostało 1000zł do spłaty nic nie wiedziałem o postępowaniu bo od 3 lat mieszkam gdzie indziej .przepraszam za pismo ale nie rozumiem całej sprawy i jestem zdenerwowany dodam że wszystko jest na wniosek wierzyciela Idea Bank.pozdrawiam

lukaszb
a co zrobić gdy komornik już ściąga po 10 latach bezczynności bankowy tytuł egzekucyjny z dn 03.06.2004r a teraz przysłał postanowieni o nadaniu klauzuli wykonalności sąd cywilny z dn 28.02.2014 i właśnie potrącono mi z wypłaty 1000zł i jeszcze zostało 1000zł do spłaty nic nie wiedziałem o postępowaniu bo od 3 lat mieszkam gdzie indziej .przepraszam za pismo ale nie rozumiem całej sprawy i jestem zdenerwowany dodam że wszystko jest na wniosek wierzyciela Idea Bank.pozdrawiam

 

A czy czasem nie było nakazu zapłaty? 10 lat temu nie było jeszcze Idea Banku i zapewne bank ten kupił dług (np od Getin Banku). Od kiedy trwa egzekucja?

gynsior

bankowy tytuł egzekucyjny był z dn 03.06.2004 i wtedy był wystawiony na kwote 3500zł i był na wniosek WBC komornik potrącił mi razem 3250zł po czym w 2008r przysłał postanowieni o umorzeniu i obliczył swoje koszta na 617zł które zostały zaspokojone w uzasadnieniu nie na pisał do jakiej kwoty spłaciłem zadłużenie tylko że egzekucja okazała sie bezskuteczna bo byłem bezrobotny.teraz mam zajęcie od komornika z warszawy na wniosek Idea Bank na kwote z odsetkami 2000zł i nie wiem już o co tutaj chodzi bo już raz to spłacałem komornikowi a tu wychodzi na to że mimo tego że spłaciłem poprzedniemu komornikowi zaległość to i tak WBC sprzedało mój już spłacony dług Do Idea Bank.i co tu teraz zrobić?

lukaszb
bankowy tytuł egzekucyjny był z dn 03.06.2004 i wtedy był wystawiony na kwote 3500zł i był na wniosek WBC komornik potrącił mi razem 3250zł po czym w 2008r przysłał postanowieni o umorzeniu i obliczył swoje koszta na 617zł które zostały zaspokojone w uzasadnieniu nie na pisał do jakiej kwoty spłaciłem zadłużenie tylko że egzekucja okazała sie bezskuteczna bo byłem bezrobotny.teraz mam zajęcie od komornika z warszawy na wniosek Idea Bank na kwote z odsetkami 2000zł i nie wiem już o co tutaj chodzi bo już raz to spłacałem komornikowi a tu wychodzi na to że mimo tego że spłaciłem poprzedniemu komornikowi zaległość to i tak WBC sprzedało mój już spłacony dług Do Idea Bank.i co tu teraz zrobić?

 

Cieżko się połapać w tej sytuacji. Raz piszesz, że spłaciłeś, raz że byłeś bezrobotny i egzekucja była nieskuteczna. Możesz to jakoś opisać chronologicznie? Masz postanowienie komornika, że egzekucja została już zakończona i ten dług został już kiedy spłacony? Kiedy dowiedziałeś się o tej egzekucji? Był jakiś nakaz zapłaty po tym 2008 roku?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • mm3241794
   By mm3241794
   Dzień dobry wszystkim. W jaki sposób mam liczyć datę przedawnienia? 
   Pożyczka zaciągnięta została w Vivusie 18.10.2014 na okres 30 dni. Czyli termin spłaty minął 17.11.2014, natomiast w Biku widnieje data zakończenia umowy 01.07.2016
   Od której daty powinni liczyć się przedawnienie? 
    
   Kilka lat temu zmieniłem adres zamieszkania i nic kompletnie nie otrzymałem poczta, ani nikt nie dzwonił. 
   Parę dni temu pracodawca dostał zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia, w którym wymienione jest postępowanie w sądzie: data tytułu wykonawczego 09.11.2018, data klauzuli wykonalności 09.01.2019
    
    
    
  • Manita
   By Manita
   Pisze ten post gdyż mam bardzo ważne pytania dotyczace długu. Otóż bardzo dawno temu tak miej więcej 20 lat temu mama popadla w kłopoty finasowe itp. Zaczęła się batalia z windykacjami ,komornikami ,ktore w odróżnieniu do praw które ich obecnie ograniczała więc nie było zlituj. Większość część udało się spłacić, kosztem zdrowia i nerwów A reszta?No właśnie byla też część zadłużenia która , krążyła od windykacji do windykacji I choć by człowiek dwoil się I troił nie miał pojęcia kto kupił dług,  komu zapłacić, czemu z 1000zl jest 5000tys oraz jak się okazało płacił firmie windykacyjnej swój dług a za kilka miesięcy okazało się że ktoś inny kupił dług I kwota znów z kosmosu... Niby brzmj jak glupota Ale tak było jak mówię te okolo 20 lat temu. Kupił Kruk sprzedał do Kruka odkupił Kruk A na końcu się okazało, że płacilio się do Kruka A ma Ultimo A kasa która została wpalcona I tak poszła w Las bo przecież wcześniejsza windykacja wliczyla kasę za swoje działania. Miliony za 5 listow I takie tam. ...potem dług zamieral na 7 lat w jakieś windykacji ( Tylko jakiej szukaj wiatru w polu) I po 7 latach odzwew ze znalazł sie dług I my to mamy teraz już nie 1000zl tylko 7000 tyś A no bo odsetki A to inne....Ale wyciagamy rękę płac raty jakie ci pasują A bedziesz wolna od długu A jak nie to już sąd I komormik nie ma zmiłuj. I tak potem mija kolejne 5 lat bo człowiek nie dał się płacić takie kosmiczne sumy...potem kolejne 5 czy może 8 I znów " Mamy twój dług albo płacisz teraz na bardzo dogodne ratki jak tylko się marzy albo okrutny Sąd odrazu I komornik. Ale było 1000 zl potem 7000 zla teraz? No coz teraz jest 14000 zl no życie tyle narosło przez te 20 Lat...Więc płac dłużniku. ...JAK TO OGARNĄĆ JAK Z TYM WYGRAC ?
  • monwys
   By monwys
   Panie Łukaszu proszę o odpowiedz,gdyż szukam odpowiedzi na swoje wątpliwości i na wielu stronach jest wiele interpretacji
   Czy w przypadku gdy komornik umarza postępowanie na wniosek wierzyciela  art.825 pkt1 kpc. , to czy w takiej sytuacji termin  przedawnienia leci na nowo i ile ono w tej chwili trwa - 10 lat czy 3 lata bo już zgłupiałam w tych wszystkich wpisach
   oczywiście chodzi o sprawy związane z pożyczkami,kredytami na zakup itp
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.