Jump to content
Piotrek

Bank Polskiej Spółdzielczości BPS Kredyt Hipoteczny - Opinie

Recommended Posts

d0mowy

Chodzi mi o to co zabezpiecza i czego dotyczy weksel w tym konkretnym banku przy kredycie hipotecznym...

Wiem czym jest weksel.

Linki
Mr Tomek

zabezpiecza roszczenie banku z tytułu kredytu, odsetek i innych opłat

Bankowy tytuł egzekucyjny został przez Trybunał Konstytucyjny zakwestionowany jako niezgodny z Konstytucją

Zatem banki szukają innego sposobu zabezpieczenia swoich interesów

Część banków poszła w stronę weksli ale np Alior wymaga złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego

d0mowy

Powstaje pytanie w jakich warunkach taki weksel może zostać użyty i jaka jest jego treść…

mrowka_11

No i to jest dobre pytanie... weksel nie mówi wprost w jakich warunkach może zostać uruchomiony, jest tylko zapis, że jest formą zabezpieczenia banku przed obecnymi i przyszłymi roszczeniami wynikającymi z umowy... jak zapytałam co to znaczy, to mi powiedziano że jeżeli nie będę spłacać kredytu powiedzmy przez 3 miesiące to postawią weksel do dyspozycji ( a nie chcieli tego zapisu tam zawrzeć) co wg mnie oznacza, że w ciągu 7 dni mogę stracić dosłownie wszystko, co posiadam... chociaż zapewniano mnie że bank nie będzie dążył do tego i na pewno będzie chciał mi pójść na rękę, i że musiałabym naprawdę unikać kontaktu i dogadania się z nimi. W ostateczności wybrałam inny bank. Weksel to dla mnie za dużo...

d0mowy

Niestety w innych bankach też występują weksle.

Ja lubię jasne zasady, weksel się w nie nie wpisuje, ale w jakiś sposób musi być zabezpieczenie nabywcy który go podpisuje. Szkoda, że nie ma wzoru tego weksla w sieci, poszperałbym prawnie co i jak..

mrowka_11

wzór weksla własnego

 

 

 

 

........................., dnia .............................. Na kwotę .....................................

( miejsce i data wystawienia weksla) (suma wekslowa-cyfra)

 

 

Dnia ............................................. zapłac….. za ten weksel własny na zlecenie Banku Polskiej

(data zapłaty weksla)

 

Spółdzielczości Spółki Akcyjnej sumę ........................................................................................

(słownie suma wekslowa)

 

Płatny w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości Spółki Akcyjnej w Warszawie ul. Grzybowska 81.

 

 

 

 

...............................................................

(podpis wystawcy weksla obejmujący

pieczęć firmy i podpisy osób uprawnionych

do działania w jej imieniu pod pieczątką firmy )

 

- - - Uaktualniono - - -

 

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr 57/24/AB/DRK/2015

Zarządu Banku BPS S.A.

z dnia 2 grudnia 2015 r.

 

Załącznik nr 1a do Instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelności

 

 

 

 

DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO

 

 

 

Ja/my niżej podpisany/i

1.* Wystawca weksla własnego/trasowanego* in blanco

............................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i siedziba)

............................................................................................................................

(nr i seria dowodu osobistego, PESEL, lub wskazanie osób reprezentujących wystawcę - w przypadku gdy jest on osobą prawną)

 

 

2.* Akceptant weksla trasowanego in blanco

............................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i siedziba)

............................................................................................................................

(nr i seria dowodu osobistego lub wskazanie osób reprezentujących akceptanta

- w przypadku gdy jest on osobą prawną)

 

 

składam/my do dyspozycji Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, zwanego dalej Bankiem, weksel/weksle w ilości …. szt.* i oświadczam/y, że posiadacz tego weksla

w przypadku nie uregulowania w terminie przez ......................................................................................................................................................

należności wynikających z umowy .......................................................................................................................................................

(dokładne określenie z wymienieniem rodzaju i numeru umowy oraz sumy udzielonego kredytu, pożyczki, gwarancji itp.)

będzie uprawniony do wypełnienia weksla na kwotę należności powiększoną o odsetki umowne, odsetki od zadłużenia przeterminowanego , prowizję i koszty Banku, wynikające z ww. umowy.

Bank może także wypełnić weksel we wszystkich tych przypadkach, w których służy mu prawo zaspokojenia swoich należności przed nadejściem terminu ich płatności, na sumę odpowiadającą wysokości zadłużenia.

Wypełniony weksel, posiadacz weksla będzie uprawniony przedstawić do zapłaty wystawcy weksla własnego/akceptantowi weksla trasowanego*, a w przypadku nie zapłacenia sumy wekslowej w tym terminie, wystąpić o wydanie nakazu zapłaty.

Bank ma prawo opatrzyć weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając mnie/nas na 7 dni przed terminem płatności listem poleconym.

Miejscem płatności weksla będzie siedziba ....................................................................................................................................

(nazwa i adres siedziby Banku)

Weksel może być opatrzony klauzulą "bez protestu".

Jednocześnie zobowiązuję/emy się do każdorazowego informowania Banku o zmianie adresu.

 

Upoważniam/my również Bank do komisyjnego zniszczenia weksla/li w przypadku jego/ich* nieodebrania terminie 30 dni od daty całkowitej spłaty należności wynikających z wyżej wymienionej umowy.

 

 

......................................................................................

(podpis wystawcy weksla , w przypadku osób prawnych obejmujący

pieczęć firmy i podpisy osób uprawnionych do działania w jej imieniu pod pieczątką firmy )

 

 

Tożsamość ww. osób ustalono na podstawie.............................................................

Podpisy ww. osoby złożyły w mojej obecności.

 

 

 

 

............................................................

(imię i nazwisko pracownika Banku

przyjmującego oświadczenie, podpis)

 

 

 

.......................... dnia ...............................

 

 

1. Wystawca/Akceptant* udostępnia Bankowi dobrowolnie swoje dane osobowe do przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

 

2. Bank zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Wystawcy/Akceptanta* z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz.1182 z późn. zm.), w tym do:

1) ich nie udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób i sytuacji przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 128 z późn. zm.) oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących,

2) zapewnienia Wystawcy/Akceptantowi* prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w zakresie określonym ustawą.

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

harrisonb

Hej,

 

Dwa pytania w związku ze zwiększoną popularnością BPS :

W jakiej wysokości jest ustalana hipoteka umowna na nieruchomości?

Czy weksel in blaco jest dalej obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu? (jeśli tak to czy były z tym kiedyś jakieś większe kontrowersje?)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Topics

  • Pomoc Polskiej Kancelarii Prawnej.

   Witam. Mam pytanie czy ktos spotkal z tego typu pomocą ? Zgłosili sie do mojej mamy zapewne próbując zalatwic upadlosc konsumencka... Za 150 zl miesięcznie. Czy to nie jakis bubel ? Wolę żeby juz więcej problemów sobie nie dorobiła...  

   in Dla zadłużonych

  • BPS Bank Polskiej Spółdzielczości - czy ktoś ma tam kredyt mieszkaniowy

   Prosze o informację od osób posiadających kredyt mieszkaniowy w tym banku.   Czy dostaliście tak jak ja pismo wzywające do podpisania aneksu do umowy??? czy ktoś ten aneks podpisał??? proszę o kontakt

   in Kredyty mieszkaniowe

  • Praca w Niemczech w polskiej firmie a kredyt

   wiatm chciałam zapytać czy otrzymam kredyt mieszkaniowy 180000zł wkład własny 80000zł. Pracuję w niemczech ale zatrudniona w polskiej firmie na umowę zlecenie pół etatu. zarabiam 1200netto plus wpływy na konto z delegacji 2600-2800zł/miesięcznie. zawsze 5 miesięcy jestem w niemczech potem miesiąc w polsce i przez ten jeden miesiąc mam tylko formalnie przedłużoną umowę jako 32 etatu boję się że to może być problem. Jestem osobą samotną. żadnych zobowiązań. Może ktoś mi pomóc. Nigdy niczego nie br

   in Kredyty mieszkaniowe

  • czy ktoś słyszał o Pożyczce Polskiej z Wrocławia???

   witam,chciałam wziąść szybką pożyczkę pożyczkę na wykończenie mieszkania,bank odmówił bo spłacam już jeden kredyt,znalazłam w necie oferty "pożyczki Polskiej" po kontakcie telefonicznym wysłali mi umowę przedwstępną do podpisu, i blankiet na wpłatę od kwoty pożyczki 10 000 mam wpłacić 500zł opłaty przygotowawczej,wtedy do 14 dostanę przelew na konto, nie chcą ani zabezpieczeń ani skanu dowodu ani zaświadczeń i dlatego włącza mi się czerwone światło... za łatwo to idzie jak można sprawdzić taką f

   in Dla zadłużonych

  • mi tez przynzanli w pozyczce polskiej pieniadze

   pozytywna decyzja 20.000 na 8 lat. mam wplacic prowizje 1000zl. czekam na umowe bo chce ja dokladnie przeczytac.powiedzieli ze mozna sie wycfoac w ciagu zapomnialam juz ile dni, i zwracaja wszytsko. Czy ktos korzystal juz z tej instytucji???

   in Dla zadłużonych

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.