Jump to content
gadzior

Kupno lokalu od spółdzielni MDM

Recommended Posts

gadzior

Witam

Jestem zainteresowany mieszkaniem ze spółdzielni.

Spełnia ono wymogi programu zarówno powierzchniowe jak i cenowe.

Zasadniczo spółdzielnia ta nie rezerwuje lokali i tu jest problem.

Zaproponowali aby podpisać umowę o budowę lokalu mieszkalnego a z nowym rokiem zerwać ją i podpisać normalną umowę.

Mieszkania w tym bloku zostały już przekazane lokatorom (od października) i są w trakcie urządzania.

Czy taki rodzaj zakupu nie wykluczy mnie z programu??

Z góry dziękuje za odpowiedzi. :

PlanFinance.pl

Lokal zakupi dopiero w momencie podpisania umowy końcowej. Sposób jaki podpowiedział Ci spółdzielnia nie wyklucza Cię ze starania się o kredyt MdM w 2013 roku.

gadzior

Właśnie dowiedziałem się od doradcy z PKOSA, że Spółdzielnia to nie deweloper i mieszkania tam kupione nie kwalifikują się do programu.

Czy to prawda? Jakie wymagania musi spełnić przedsiębiorca żeby można było kupić od niego mieszkanie w MDM??

Ja wiem, że prawo w tym kraju jest na niskim poziomie ale to już jakaś paranoja.

lzalewski

Jeśli mieszkanie jest z rynku pierwotnego, to może pochodzić również od spółdzielni.

Bożena Myszczyszyn
Właśnie dowiedziałem się od doradcy z PKOSA, że Spółdzielnia to nie deweloper i mieszkania tam kupione nie kwalifikują się do programu.

Czy to prawda? Jakie wymagania musi spełnić przedsiębiorca żeby można było kupić od niego mieszkanie w MDM??

Ja wiem, że prawo w tym kraju jest na niskim poziomie ale to już jakaś paranoja.

 

Jeśli spółdzielnia oświadcza, że nie jest deweloperem, to taka transakcja nie kwalifikuje się na MDM pomimo, że jest to rynek pierwotny.

Spółdzielnia taka nie buduje w celach zarobkowych ( nie prowadzi działalności gospodarczej) ale buduje dla członków swojej spółdzielni za pieniądze członków spółdzielni.

 

"Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej."

GPO Finanse
Właśnie dowiedziałem się od doradcy z PKOSA, że Spółdzielnia to nie deweloper i mieszkania tam kupione nie kwalifikują się do programu.

Czy to prawda? Jakie wymagania musi spełnić przedsiębiorca żeby można było kupić od niego mieszkanie w MDM??

 

Dowiedz się czy spółdzielnia nie powołała spółki celowej do wybudowania tego budynku. Jeżeli tak, to powinno być ok.

gadzior

Pełna nazwa spółdzielni to "Spółdzielnia Budownictwa mieszkaniowego Łucznik" w Radomiu.

Rzeczywiście, trzeba było zostać członkiem spółdzielni aby zakupić mieszkanie.

W KRS w dziale 3 "Przedmiot działalności" widnieje:

"Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

 

Samą budowę realizowała firma ŁuczBud i budowa została ukończona w zeszłym roku.

Spółdzielnia nie brała kredytu na budowę bloków.

PlanFinance.pl
Jeśli spółdzielnia oświadcza, że nie jest deweloperem, to taka transakcja nie kwalifikuje się na MDM pomimo, że jest to rynek pierwotny.

Spółdzielnia taka nie buduje w celach zarobkowych ( nie prowadzi działalności gospodarczej) ale buduje dla członków swojej spółdzielni za pieniądze członków spółdzielni.

 

"Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej."

 

Ja nie widzę tutaj żadnych sprzeczności.

 

Spółdzielnia

 

oraz wiele, wiele innych stron w Internecie.

GPO Finanse
Pełna nazwa spółdzielni to "Spółdzielnia Budownictwa mieszkaniowego Łucznik" w Radomiu.

Rzeczywiście, trzeba było zostać członkiem spółdzielni aby zakupić mieszkanie.

W KRS w dziale 3 "Przedmiot działalności" widnieje:

"Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

 

Moim zdaniem nie powinno być problemu z zakwalifikowaniem mieszkania do MDM. Fakt wybudowania bez kredytu nie ma tu znaczenia.

PlanFinance.pl

Problem może pojawić się z innej strony. Spółdzielnie nie muszą spełniać warunków ustawy deweloperskiej co jest akurat sprzęglone z dopłatami MdM.

GPO Finanse

Jeżeli spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kupnie-sprzedaży nieruchomości ("pierwsze zasiedlenie mieszkania – pierwsze oddanie do użytkowania mieszkania przez osobę, która wybudowała (tu dzięki firmie ŁuczBud) mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej") to, według mnie, nie powinno być problemów.

gadzior

Też mam taką nadzieję. Ustawa daje możliwość podpisywania nie tylko umów deweloperskich ale również innych.

Ja osobiście podpisałem umowę o budowę lokalu mieszkalnego.

Jutro podjadę do banku i spytam który artykuł ustawy MDM nie został w moim przypadku spełniony.

PlanFinance.pl
Jeżeli spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kupnie-sprzedaży nieruchomości ("pierwsze zasiedlenie mieszkania – pierwsze oddanie do użytkowania mieszkania przez osobę, która wybudowała (tu dzięki firmie ŁuczBud) mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej") to, według mnie, nie powinno być problemów.

 

GPO zgadzam się z Tobą co do możliwości kredytowania MdM.

 

Ja piszę zupełnie o czymś innym.

 

SM nie stosują często umów deweloperskich czy np. rachunków powierniczych. Jednocześnie często chcą zapłatę całości środków przed aktem końcowym. Rodzi się problem, gdyż zgodnie z zapisami MdM. "Ustawa MdM - ART.11, pkt.3"

 

3. Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:

1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;

2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;

3) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

gadzior

Jeżeli dobrze rozumiem to w moim wypadku w grę wchodzi punkt pierwszy.

W umowie mam zapisane, że "Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności na rzecz Członka nastąpi w terminie 1 miesiąca od wniesienia pełnego wkładu budowlanego".

Ten zapis może być kością niezgody??

Bożena Myszczyszyn
od wniesienia pełnego wkładu budowlanego".

Ten zapis może być kością niezgody??

 

Spółdzielnie budujące dla członków spółdzielni nie piszą w umowie o zapłacie ceny za lokal tylko o wniesieniu wkładu budowlanego.

 

Przy Rodzina na Swoim nie było problemu, ponieważ ustawa definiowała:

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli:

1) kredyt preferencyjny został udzielony docelowemu kredytobiorcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 2, na:

a) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,

b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku

wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,

c) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

d) budowę domu jednorodzinnego,

e) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego;

 

Przy MDM mamy zapis:

 

1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą:

1) wyłącznie na zakup mieszkania;

2) w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4;

3) w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;

4) na okres co najmniej 15 lat;

5) na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.

 

W MDM nie ma słowa o możliwości przeznaczenia kredytu na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej - stąd problem.

GPO Finanse
..."Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności na rzecz Członka nastąpi w terminie 1 miesiąca od wniesienia pełnego wkładu budowlanego"....

 

Moim zdaniem, jeżeli wartościowo "pełny wkład budowlany" (przeznaczony wyłącznie na zakup mieszkania, bo niby czego innego) znaczy tyle samo co "zakup mieszkania" - to wciąż nie ma problemu. Bo gdyby był to ta ustawa jest ................. super. Jutro pogadam z prawnikiem.

Michał Leśniak

ze strony BGK:

 

Jakiego typu mieszkania będą objęte programem "MdM"?

 

Finansowym wsparciem objęte będzie nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny) od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 

Czy spółdzielnia mieszkaniowa jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 września 2013 r. pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych?

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi "dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu od instytucji kredytującej".

Zgodnie z art. 1. § 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze "Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą." Art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że "Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły." Do uznania określonej przedmiotowo działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania formalnego (czyli wyboru formy prawnej przedsiębiorczości) oraz ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza natomiast, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej (wyrok WSA w Poznaniu z 28 kwietnia 2009 r., III SA/Po 374/2008).

Z literatury prawniczej i z orzecznictwa wynika, że działalność gospodarcza ma charakter zarobkowy, jeśli prowadzona jest dla osiągnięcia dochodu, przy czym nie ma znaczenia kwestia wyniku takiej działalności (zysk lub strata), będącego odbiciem naturalnego w przypadku takiej działalności ryzyka. Istotne staje się w tym przypadku rozróżnienie zysku od zarobku. Istniejące instytucje "not for profit", czyli fundacje czy stowarzyszenia, osiągają zarobek, który przeznaczany jest w całości na ich funkcjonowanie i wypełnianie statutowych działań. Z mocy prawa nie mogą osiągać zysku, jednak ich działalność może przybrać kształt działalności gospodarczej. Nie będzie za to taką działalnością działalność charytatywna lub kulturalna.

Zgodnie z art. 1. ust. 1’ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej dalej: "u.s.m.", spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali. Zapis ten nie narusza jednak definicji spółdzielni, której sednem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Co więcej, art. 1 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wymienia rodzaje tej działalności. Przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowej może być m.in.:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;

3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;

4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Wymienione powyżej rodzaje aktywności spółdzielni muszą być rozumiane jako prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 6 u.s.m., spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, tj. zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Spółdzielnia może też uzyskiwać pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej (np. najmu, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych), przy czym może je przeznaczyć w szczególności - w myśl art. 5 ust. 2 u.s.m. - na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obowiązującym członków. Użycie w tym przepisie słów "w szczególności" oznacza możliwość przeznaczenia tych środków na inne cele statutowe lub działalność gospodarczą. Do podjęcia w tej sprawie stosownej uchwały uprawniony jest określony statutowo organ spółdzielni.

Należy zauważyć, że jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 267/2008, art. 6 ust. 1 u.s.m. "wyraża zasadę tzw. bezwynikowej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej, która prowadzi działalność niezarobkową. Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do art. 75 Prawa spółdzielczego, zgodnie z którym zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. W konsekwencji, w działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej w ogóle nie występują pojęcia zysku ani nadwyżki bilansowej, a ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami odpowiednio zwiększa przychody w roku następnym. Podobnie jest wtedy, gdy w danym roku występuje nadwyżka kosztów nad przychodami; odpowiednio zwiększa ona koszty w roku następnym.".

 

Dlatego należy wnioskować, że zarówno działalność budowlana spółdzielni na rzecz jej członków, jak i na sprzedaż wybudowanych przez nią lokali na rynku wypełnia definicję działalności gospodarczej.

 

 

Bank PEKAO SA nie chce procesowac wniosku na MDM na zakup mieszkania od spółdzielnii i proponuje standardowy kredyt.............jakaś paranoja lub kolejny przykład ustawy pisanej na zamówienie gdzie słowo zakup załatwia nie developerów

Bożena Myszczyszyn

Dlatego należy wnioskować, że zarówno działalność budowlana spółdzielni na rzecz jej członków, jak i na sprzedaż wybudowanych przez nią lokali na rynku wypełnia definicję działalności gospodarczej.

 

To wniosek własny czy cytat ???

 

 

Dlaczego więc wypełniając oświadczenie treści :

 

" (nazwa i adres Spółdzielni Mieszkaniowej)

oświadcza, że jest / nie jest 2) deweloperem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i prowadzi / nie prowadzi 2) w podanym zakresie działalność gospodarczą / działalności gospodarczej 2)"

 

spółdzielnia sama deklaruje, że nie jest deweloperem i nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej - decyduje więc sama, że nie podlega ustawie o ochronie praw nabywcy

 

część spółdzielni jak każdy inny deweloper przygotowuje umowy deweloperskie i prospekty ...

 

skoro każdą formę inwestycji ( również budowę dla członków spółdzielni wnoszących wkład budowlany ) należy uznać za działalność gospodarczą to żadna spółdzielnia nie powinna być wyłączona z regulacji Ustawy o ochronie praw nabywcy

 

 

Inna kwestia - jak to się ma do celów kredytowania , wcześniej ustawodawca wkład budowlany rozumiał jako odrębny cel kredytu, a teraz to należy podciągnąć pod zakup ?

Michał Leśniak

Dlatego należy wnioskować, że zarówno działalność budowlana spółdzielni na rzecz jej członków, jak i na sprzedaż wybudowanych przez nią lokali na rynku wypełnia definicję działalności gospodarczej.

 

ostatnie zdanie też, jest ze strony BGK

Bożena Myszczyszyn

Dobrze, ale zaraz pod tym cytatem pojawia się na stronie Ministerstwa inne pytanie i odpowiedź

 

 

Czy z programu "Mieszkanie dla młodych" mogą skorzystać osoby wnoszące do spółdzielni mieszkaniowej wkład budowlany, w celu uzyskania prawa własności lokalu?

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi "dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu od instytucji kredytującej". Wśród czynności powodujących możliwość nabycia mieszkania nie znalazło się wniesienie wkładu budowlanego w celu zawarcia ze spółdzielnią, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Należy podkreślić, że podstawowe parametry kwalifikujące zakup danej nieruchomości do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" określają m.in. limit cenowy i powierzchniowy nabywanej nieruchomości. W przypadku budowy mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia mieszkania budowanego na rzecz jej członka nie tylko na etapie zawierania umowy o budowę lokalu, ale nawet w chwili zawierania, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 u.s.m. rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Tymczasem zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi weryfikacja ceny zakupu w przypadku nabycia mieszkania określana jest na podstawie odpowiedniej umowy na dzień złożenia wniosku o finansowe wsparcie.

W związku z powyższym, ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie dopuszcza możliwości uzyskania kredytu i dofinansowania wkładu własnego na podstawie umowy o budowę.

 

Szczególna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli lokal wybudowany przez spółdzielnię jest już ukończony i jego koszty są rozliczone, co znajdzie swój wyraz w odpowiedniej umowie o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania (zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy). W takiej sytuacji nabywca takiego lokalu może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu "Mieszkanie dla młodych"."

A z tego wynika, że finansowanie w ramach MDM jest możliwe w opisanej w temacie sytuacji tylko dla ukończonych mieszkań , konsekwencją czego będzie uruchomienie dopłaty po akcie notarialnym przeniesienia własności - czyli spółdzielnia musi się zgodzić na taką kolejność.

 

" Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego

dokonywana jest przez instytucję kredytującą:

1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały

lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;"

Michał Leśniak

rzeczywiście zaraz pod tym pkt na stronie BGK jest wyjaśnienie tego konkretnego przypadku

czyli chyba wszystko jasne

gadzior

A nie działa to na tej zasadzie, że bank sfinansuje całość kredytu a potem BGK przeleje pieniądze jak dostanie akt notarialny?

Bank wtedy potraktuje to jako wcześniejszą spłatę.

Zresztą PKO BP bierze pod uwagę taką możliwość:

"0% prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych." (ze strony PKO BP).

PlanFinance.pl
A nie działa to na tej zasadzie, że bank sfinansuje całość kredytu a potem BGK przeleje pieniądze jak dostanie akt notarialny?

Bank wtedy potraktuje to jako wcześniejszą spłatę.

Zresztą PKO BP bierze pod uwagę taką możliwość:

"0% prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych." (ze strony PKO BP).

 

Zapis o prowizji jest z ustawy więc PKO BP nie ma nic do tego, oprócz możliwości zaakceptowania.

 

Co do możliwości finansowania to wychodzi na to że raczej(?) nie. Wszystko rozbija się o cel finansowania. Celem wg. ustawy nie może być dopłata do wkładu budowlanego a zakup mieszkania. Konstrukcja jaką obiera SM mówi o wkładzie budowlanym.

 

Swoja drogą ciekawi mnie misterność tego planu...

Michał Leśniak

widocznie Spółdzielcy byli mniej przekonywujący...

Bożena Myszczyszyn
A nie działa to na tej zasadzie, że bank sfinansuje całość kredytu a potem BGK przeleje pieniądze jak dostanie akt notarialny?

Bank wtedy potraktuje to jako wcześniejszą spłatę.

Zresztą PKO BP bierze pod uwagę taką możliwość:

"0% prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych." (ze strony PKO BP).

 

Środki z BGK albo mogą stanowić wkład własny albo nadpłacić kredyt, a z kolei opcja dodatkowego wsparcia finansowego z przeznaczeniem na nadpłatę kredytu jest możliwa tylko, jeśli wcześniej była dopłata do wkładu własnego i to dopiero po urodzeniu trzeciego dziecka ...

 

Jedyne rozwiązanie w kontekście interpretacji to takie, że spółdzielnia zgadza się na zawarcie aktu notarialnego przeniesienia własności zanim zostanie wpłacony pełny wkład budowlany.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.