Jump to content
zibi69

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?

Recommended Posts

zibi69

Witam,

pocztytajcie... może co niektórzy przestaną męczyć lukaszb:cool::cower:

 

Zasady egzekucji z wynagrodzenia dłużnika zostały dokładnie uregulowane przez krajowe prawo. Obowiązujące przepisy określają między innymi maksymalną kwotę, która może być „potrącona” z pensji. Takie rozwiązanie zapewnia dłużnikowi i jego rodzinie możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

 

Kwotę potrącenia oblicza pracodawca …

 

Na wstępie trzeba nadmienić, że podstawą do rozpoczęcia egzekucji z wynagrodzenia jest tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał tzw. klauzulę wykonalności. Nad właściwym przebiegiem opisywanej procedury czuwa komornik sądowy. Warto dodać, że dotyczy ona tylko niewypłaconego wynagrodzenia za etatową pracę. Pozostałe dochody dłużnika są egzekwowane po zajęciu jego rachunku bankowego.

 

Komornik może rozpocząć swoje działania, jeżeli wierzyciel dostarczył mu pisemny wniosek o egzekucję z wynagrodzenia. Pierwsza czynność komornika polega na wysłaniu odpowiedniego pisma do firmy, która zatrudnia dłużnika. Wspomniany dokument zawiera wezwanie do przekazywania części wynagrodzenia wierzycielowi lub komornikowi. Przelew na konto komornika jest wymagany, jeżeli wynagrodzenie dłużnika jest obciążone jeszcze innym tytułem egzekucyjnym, a kwota możliwego potrącenia nie pokrywa wszystkich roszczeń.

 

Pracodawca po otrzymaniu wezwania od komornika musi dostarczyć szczegółowe informacje na temat:

• wysokości wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w ciągu ostatnich trzech miesięcy

• kwocie przyszłych potrąceń oraz terminach przekazania pobieranych kwot

• ewentualnych przeszkód w terminowej wypłacie wynagrodzenia

 

Pracodawca, który nie wypełnia powyższych obowiązków informacyjnych może zostać ukarany grzywną.

 

Podobna sankcja będzie zastosowana, jeżeli firma odmówi przekazywania części wypłacanego wynagrodzenia.

 

Dłużnik może utracić nawet 50% - 60% miesięcznej pensji

 

Zasady obliczania „potrąceń” z wynagrodzenia za pracę powinien znać zarówno pracodawca jak i pracownik. Można je przedstawić w formie poniższej listy:

 

• Zobowiązania wynikające z alimentów są egzekwowane do wysokości 60% wynagrodzenia netto (tzn. 40% pozostaje dla dłużnika). W przypadku pozostałych zobowiązań (np. kredytowych) analogiczny limit potrąceń wynosi 50% wynagrodzenia netto.

• Wierzytelności wynikające z alimentów muszą być egzekwowane na samym początku. W dalszej kolejności pracodawca może uwzględnić: inne zobowiązania pracownika, zaliczki pieniężne oraz kary porządkowe.

• Całość wypłaty z zakładowego funduszu nagród oraz premii (za zysk lub nadwyżkę bilansową) może być pobrana tylko w przypadku spłaty alimentów. Identyczna zasada dotyczy również dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”).

• Kary porządkowe dla pracownika mogą być odliczane bez uwzględnienia ustawowych limitów (50% lub 60% wynagrodzenia netto)

 

Obowiązujące przepisy oprócz limitu procentowego ustalają też kwotę wolną od potrąceń (wynikających z tytułu innego niż alimenty). W 2013 roku minimalna wartość wynagrodzenia netto, które musi być wypłacone zadłużonemu pracownikowi wynosi*:

• 886,04 zł (limit stosowany, jeżeli pracodawca dodatkowo odlicza zaliczki pieniężne)

• 1063,24 zł (limit stosowany jeśli pracownik musi ponieść karę porządkową)

• 1181,38 zł (limit stosowany w pozostałych sytuacjach)

*- założenie: w miesięcznym rozliczeniu pracownika uwzględnia się podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwotę zmniejszającą podatek

 

Warto dodać, że podane limity kwotowe są pomniejszane proporcjonalnie jeśli wynagrodzenie przysługuje za część etatu. W przypadku osoby zatrudnionej na 3/5 etatu wspomniane limity będą wynosiły odpowiednio: 531,62 zł, 637,94 zł oraz 708,83 zł.

 

Pzdr.

Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

X  POBIERZ RAPORT BIK