Jump to content
zibi69

ProfiCredit i zwrot z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki.

Recommended Posts

zibi69

Witam,

czy w związku z opóźnieniem w wypłacie zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty/zamknięcia pożyczki (de facto-nie wywiązania się z zapisów umowy pożyczki) ProfiCredit ma obowiązek zwiększenia w/w kwoty o odsetki ustawowe?

Czy w w/w umowie nie powinien znajdować się zapis regulujący taki przyadek?

Będę wdzięczny za info.

Pzdr.

lukaszb
Witam,

czy w związku z opóźnieniem w wypłacie zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty/zamknięcia pożyczki (de facto-nie wywiązania się z zapisów umowy pożyczki) ProfiCredit ma obowiązek zwiększenia w/w kwoty o odsetki ustawowe?

Czy w w/w umowie nie powinien znajdować się zapis regulujący taki przyadek?

Będę wdzięczny za info.

Pzdr.

 

Tak, za zwłokę w zapłacie należą Ci się odsetki ustawowe jeśli umowa nie reguluje tego inaczej - np. umownym określeniem wysokości tychże odsetek do wysokości 16%. Nie ma konieczności wprowadzania takiego zapisu.

zibi69
Tak, za zwłokę w zapłacie należą Ci się odsetki ustawowe jeśli umowa nie reguluje tego inaczej - np. określeniem wysokości tychże odsetek do wysokości 16%. Nie ma konieczności wprowadzania takiego zapisu.

Dzięki...jak zwykle szybki i niezawodny...

Pzdr.

lukaszb
Dzięki...jak zwykle szybki i niezawodny...

Pzdr.

 

Oj tam ;) Po znajomości.

radca prawny- Krk
w związku z opóźnieniem w wypłacie zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty/zamknięcia pożyczki

 

Witam,

czy mógłby Pan wyjaśnić czego te zwrot dotyczy?? chodzi o nadpłatę pożyczki?? Odsetki ustawowe należą się wtedy kiedy dłużnik opóźnia się zapłatą na rzecz wierzyciela, chociażby wierzyciel nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody. Opóźnienie od zwłoki rózni się tym że zwłoka jest zawiniona, a opóźnienie nie musi być zawinione. Jednakże aby móc żądać zapłaty odsetek, dłużnik musi być w "opóźnieniu" czyli roszczenie musi być WYMAGALNE.

zibi69

Witam, spłaciłem pożyczkę przed terminem zawartym w umowie i zgodnie z regulaminem zwrot pobranych odsetek oraz innych opłat powinien nastapić w ciągu 14-tu dni. Termin minął a pieniędzy nie przelano tłumacząc się awarią systemu. Chodzi tu więc raczej o zwłokę...Ponadto nie mogą udzielić info. kiedy zwrot nastąpi. Powiem wprost: co konsultant to inne kłamstwo.

radca prawny- Krk
Witam, spłaciłem pożyczkę przed terminem zawartym w umowie i zgodnie z regulaminem zwrot pobranych odsetek oraz innych opłat powinien nastapić w ciągu 14-tu dni. Termin minął a pieniędzy nie przelano tłumacząc się awarią systemu. Chodzi tu więc raczej o zwłokę...Ponadto nie mogą udzielić info. kiedy zwrot nastąpi. Powiem wprost: co konsultant to inne kłamstwo.

 

a w ciągu 14 dni liczonych od jakiego zdarzenia???

zibi69
a w ciągu 14 dni liczonych od jakiego zdarzenia???

od dnia zaksięgowania wpłaty na ich koncie...

radca prawny- Krk
od dnia zaksięgowania wpłaty na ich koncie...

 

:) a kiedy to było??

 

---------- Post dodany o 20:16 ---------- Wcześniejszy post został napisany o 20:07 ----------

 

jeżeli zaksięgowanie nastąpiło, np. 2 grudnia 2013 r., to bank powinien nienależnie pobrane odsetki i opłaty zwrócić do 16 grudnia do godz. 23:59 tzn. do tego czasu powinny się one znaleźć na Pana koncie. Jeżeli tego nie uczynił, to dzień 17 grudnia jest pierwszym dniem, od którego może Pan naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie i należałoby o tym fakcie poinformować bank (najlepiej pisemnie), bo jeśli Pan tego nie uczyni to bank zwróci nominalną kwotę nadpłaty.

PFCG_Bydgoszcz
:) a kiedy to było??

 

---------- Post dodany o 20:16 ---------- Wcześniejszy post został napisany o 20:07 ----------

 

jeżeli zaksięgowanie nastąpiło, np. 2 grudnia 2013 r., to bank powinien nienależnie pobrane odsetki i opłaty zwrócić do 16 grudnia do godz. 23:59 tzn. do tego czasu powinny się one znaleźć na Pana koncie. Jeżeli tego nie uczynił, to dzień 17 grudnia jest pierwszym dniem, od którego może Pan naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie i należałoby o tym fakcie poinformować bank (najlepiej pisemnie), bo jeśli Pan tego nie uczyni to bank zwróci nominalną kwotę nadpłaty.

 

Drogi Kolego Profi Credit nie jest bankiem:)

radca prawny- Krk
Drogi Kolego Profi Credit nie jest bankiem:)

 

oj, to przepraszam :) Proszę zatem zamienić w tekście powyżej słowo "bank" słowem "Profi Credit" i wszystko będzie ok.

zibi69
:) a kiedy to było??

 

---------- Post dodany o 20:16 ---------- Wcześniejszy post został napisany o 20:07 ----------

 

jeżeli zaksięgowanie nastąpiło, np. 2 grudnia 2013 r., to bank powinien nienależnie pobrane odsetki i opłaty zwrócić do 16 grudnia do godz. 23:59 tzn. do tego czasu powinny się one znaleźć na Pana koncie. Jeżeli tego nie uczynił, to dzień 17 grudnia jest pierwszym dniem, od którego może Pan naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie i należałoby o tym fakcie poinformować bank (najlepiej pisemnie), bo jeśli Pan tego nie uczyni to bank zwróci nominalną kwotę nadpłaty.

 

Ok. to może tak: wszystko w teorii jest "pięknie i ładnie"...ale to jest PROFICREDIT (celowo użyłem wielkich liter)-swoiste "państwo w państwie" bo:

1. kiedy chcesz spłacić pożyczkę przed terminem to spłacasz WSZYSTKO CO WYNIKA Z HARMONOGRAMU SPŁAT więc wraz z odsetkami !!! (które u nich nazywają się "wynagrodzeniem za udzielenie/umownym"), ubezpieczeniem-co jest dla mnie do przyjęcia - za CAŁY (przewidywany/określony w umowie) OKRES SPŁATY. Moim zdaniem kuriozum, chyba nigdzie indziej nie spotykane.

2. następnie-szanowni państwo w ciągu 14-tu dni od dnia jw. mają obowiązek rozliczyć pożyczkę i zwrócić cyt.: "koszty-części wynagrodzenia umownego oraz części kosztów ubezpieczenia - które dotyczą okresów, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Zwrot kosztów ubezpieczenia nastąpi zgodnie z rozkładem ryzyka (???skąd biorą nikt nie jest w stanie określić) w całym okresie, w którym zgodnie z umową, pożyczkobiorca miał być objęty ochroną ubezpieczeniową". Pożyczkę spłaciłem po 13-tu z 48-miu ratach.

 

i cały bajer polega na tym, że nikt nie jest w stanie podać mi sposobu wyliczenia zwrotu, przysłali pismo z rozliczeniem, w którym kwota wyliczona przez nich o prawie 1.000 zł. różni się od tego co wynika z harmonogramu spłat....(wg. nich 2.286, wg. mnie 3.180)

 

Jeszcze siądę i "na spokojnie" policzę ile im wpłaciłem w ratach, ile wpłaciłem aby zamknąć pożyczkę i ile chcą (bo do tej pory tego nie zrobili) mi zwrócić. Zobaczę jak to się ma do tzw. "ustawy antylichwiarskiej", bo ich raczej też obowiązuje?

 

Mam jescze pyt. jeśli ktoś się orientuje: Jeśli wezmę u nich pożyczkę (czy gdziekolwiek), wypowiem umowę zgodnie z przepisami, to jakie ODSETKI mogą mi naliczyć po dniu (30-tym), w którym powinienem im zwrócić pożyczoną kwotę "bez ponoszenia opłat"? moim zdaniem też ustawowe...mylę się? Pytam, bo ten kij może mieć dwa końce.

 

Przepraszam, że trochę przydługo ale chciałem jak najjaśniej, no i dzisiaj tak mi podnieśli ciśnienie swoją arogancją, że aż mi aorty napęczniały i szukam sposobu jakby im najskuteczniej i najboleśniej dokopać.

Amen.

Pzdr.

lukaszb

Mam jescze pyt. jeśli ktoś się orientuje: Jeśli wezmę u nich pożyczkę (czy gdziekolwiek), wypowiem umowę zgodnie z przepisami, to jakie ODSETKI mogą mi naliczyć po dniu (30-tym), w którym powinienem im zwrócić pożyczoną kwotę "bez ponoszenia opłat"? moim zdaniem też ustawowe...mylę się? Pytam, bo ten kij może mieć dwa końce.

 

Tak. Należne są im odsetki za czas korzystania z kapitału. Polecam lekturę całego przewodnika UOKiK - wiele Ci wyjaśni w kontekście Twoich wątpliwości. Jest co czytać (sporo tego) ale naprawdę jest sensowny i napisany jest zrozumiałym językiem. Tu masz link:

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CHEQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.uokik.gov.pl%2Fdownload.php%3Fplik%3D12551&ei=HbCwUpmpMMSShgeWoYHgCg&usg=AFQjCNGb_OZfBEFRo0X25d0rq-Ss-5wc0w&sig2=xh6SPUCZLO-T0ilkr9aHCQ

 

A tu masz szczegółową odp:

 

5. Odstąpienie od umowy

 

U.k.k. umożliwia konsumentowi odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od jej dnia zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. Termin ten będzie zachowany jeśli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie na wskazany adres (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

 

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy zobowiązani są do wręczenia konsumentowi wzoru odstąpienia od umowy przy jej zawarciu.

 

W sytuacji skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wszystkie opłaty są zwracane kredytobiorcy, a jedyny koszt jaki trzeba ponieść to oprocentowanie za okres, w którym konsument faktycznie korzystał z kredytu. U.k.k. umożliwia zatem wycofanie się z pochopnie podjętej decyzji, ale nie zdejmuje z konsumenta całkowicie odpowiedzialności za jej podjęcie.

 

Szczególne zasady obowiązują przy odstąpieniu od kredytu wiązanego, czyli takiego z którego finansowane jest nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy (np. umowy zakupu sprzętu RTV w sklepie). Od umowy kredytu można odstąpić, ale umowa sprzedaży pozostanie w mocy i sprzedającemu przysługuje roszczenie o zapłatę ceny (chyba że zgodzi się on przyjąć rzecz z powrotem)

.

 

oraz:

 

 

Art. 53. Ustawy o kredycie konsumenckim

 

1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów określonych w art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki,

3. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby).

4. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

oraz:

 

Art. 54. 2. Konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Art. 54.3. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta.

radca prawny- Krk

a kiedy była zawarta ta umowa pożyczki??? przed 18 grudnia 2011 r. czy po?? możliwe że umowa ta jest sprzeczna z ustawą o kredycie konsumenckim (starą albo nową - zależy kiedy była zawierana) a w określonych przypadkach istnieje możliwość spłaty tylko kapitału pożyczki bez odsetek, prowizji i kosztów. Aby to stwierdzić musiałbym przeanalizować treść umowy. Niczego nie obiecuję, ale jeżeli jest Pan zainteresowany proszę o kontakt na priv.

mania55

niech ten pan powie wpierw ile biorą samego ubezpieczenia co nie jest zwracane,przy kwocie 3600 biorą samego ubezpieczenia 6000 tyś i tylko obowiązuje w razie śmierci a całość takiej spłaty opiewa po 250 zł na 48 miesięcy.

zibi69
niech ten pan powie wpierw ile biorą samego ubezpieczenia co nie jest zwracane,przy kwocie 3600 biorą samego ubezpieczenia 6000 tyś i tylko obowiązuje w razie śmierci a całość takiej spłaty opiewa po 250 zł na 48 miesięcy.

Witam, ubezpieczenie jest zwracane za niewykorzystany okres...coś mylisz bo u mnie było ok 2.400zł...

mania55

oj nie niestety nawet jak stracisz prace to nic ci nie przysługuje tylko płacić,a windykacja nawet potrafi kazać sprzedać mieszkanie aby im zapłacić.

lukaszb
oj nie niestety nawet jak stracisz prace to nic ci nie przysługuje tylko płacić,a windykacja nawet potrafi kazać sprzedać mieszkanie aby im zapłacić.

 

Windykacja to sobie może kazać. Jeśli jesteś ubezpieczona od utraty pracy a ubezpieczyciel nie chce Ci wypłacić ubezpieczenia to już tylko Twoja wina że nic z tym nie robisz. Z drugiej strony - jeśli nie masz ubezpieczenia od utraty pracy trudno żeby Ci wypłacili świadczenie z tytułu choroby czy czego tam innego. Mi się jeszcze nie zdarzyło żeby w przypadu tej firmy ubezpieczyciel nie zwrócił pobranych składek za okres bez ochrony ubezpieczeniowej - czyt w przypadku rozwiązania umowy kredytu przez jedną ze stron, albo w przypadku wcześniejszej spłaty.

 

Wiesz jakie to może mieć finansowe konsekwencje (mówię o karach) dla takiego podmiotu? A że ludzie nie dochodzą, odpuszczają, nie chce się im albo brakuje im wiedzy... Cóż - jak się krówka daje to trzeba ją wydoić.

 

Wszystkiego dobrego.

ukaso
oj nie niestety nawet jak stracisz prace to nic ci nie przysługuje tylko płacić,a windykacja nawet potrafi kazać sprzedać mieszkanie aby im zapłacić.

 

Ile masz lat? A jak windykacja karze ci wyskoczyć z samolotu to też posłuchasz?

Windykacja może wysłać pismo, straszyć już nie bardzo, pamiętaj, że jednak nie reagując przybliżasz się do pozwu i nakazu zapłaty.

A wtedy koszty zrobią się już spore.

mania55

ale u nich w tym kolosalnym ubezpieczeniu właśnie nie ma że od utraty pracy płaca za cały rok bo w eurobanku płacą,pozatym windykacja wiem że nie może kazać tylko stosują różne sztuczki nawet wydzwaniają po sąsiadach

ukaso

No to olej to, czym się stresujesz? Windykacja nic nie może zrobić, ale tak jak pisałem - nie spłacisz to będą problemy. Bo kiedy pojawia się sąd i komornik, to koszty od razu wielokrotnie wzrastają.

pawel3320

Witam.Moją wcześniejszą spłatę dwóch pożyczek przed czasem Profi Credit zaksięgowało 28.11.2013r.Otrzymałem od nich pisma,że pożyczki zostały zamknięte i naliczyli mi zwrot w wysokości ponad 4000zł.Pieniędzy do dziś nie widzę i twierdzą,że przeleją jak najszybciej ale nie potrafią się określić kiedy,tłumaczą się awarią systemu ale wiem,że pożyczek nadal udzielają.Pkt.16.1 umowy,którą z nimi zawarłem mówi,że od momentu wpływu środków na konto mają 14-ście dni na rozliczenie i wypłatę środków.Twierdzą,że wypłacą w najbliższym możliwym terminie.Dla mnie to zwykłe krętactwo gdyby chcieli to te środki dawno byłyby u mnie na koncie.Ich rso jeśli dobrze wyczytałem w umowie jest na poziomie 150.Co powinienem zrobić?Pozdrawiam.

lukaszb
Witam.Moją wcześniejszą spłatę dwóch pożyczek przed czasem Profi Credit zaksięgowało 28.11.2013r.Otrzymałem od nich pisma,że pożyczki zostały zamknięte i naliczyli mi zwrot w wysokości ponad 4000zł.Pieniędzy do dziś nie widzę i twierdzą,że przeleją jak najszybciej ale nie potrafią się określić kiedy,tłumaczą się awarią systemu ale wiem,że pożyczek nadal udzielają.Pkt.16.1 umowy,którą z nimi zawarłem mówi,że od momentu wpływu środków na konto mają 14-ście dni na rozliczenie i wypłatę środków.Twierdzą,że wypłacą w najbliższym możliwym terminie.Dla mnie to zwykłe krętactwo gdyby chcieli to te środki dawno byłyby u mnie na koncie.Ich rso jeśli dobrze wyczytałem w umowie jest na poziomie 150.Co powinienem zrobić?Pozdrawiam.

 

Wezwij ich na pismie do zwrotu, napisz że liczysz im odsetki ustawowe za zwłokę i zagroź skierowaniem sprawy na droge sądową. Innej drogi nie masz.

ukaso

Tak jak wyżej podano. Powołaj się na zapis w umowie i ewentualne dochodzenie swoich praw przed sądem - powinieneś szybko dostać zwrot pieniędzy. Tylko najważniejsze - wszystko na oficjalnych pismach. Powinni zareagować, może faktycznie mają jakiś problem.

pawel3320

Witam.Dzięki wszystkim za pomoc.Czekam do poniedziałku,jeśli nie będzie pieniędzy na koncie do południa to dostają momentalnie wezwanie do zapłaty w trybie natychmiastowym.Z tego co czytałem to nie mają skrupułów w stosunku do ludzi,którzy spóźniają się ze spłatami więc mnie nie interesują ich problemy.Umowa jest umową i działa w obie strony.Gdyby banki honorowały umowy o dzieło to nigdy nie wziąłbym u nich pożyczki ,ale niestety moje dochody z tytułu umowy o pracę na czas określony i dwa zobowiązania,które płacę jak zawsze terminowo zmusiły mnie żeby zaryzykować i sięgnąć po wsparcie od Profi Credit ,czego z całego serca żałuje.Pozdrawiam.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • magdaaleena
   By magdaaleena
   Witam,
    
   w czerwcu 2019 wziełam pożyczkę w firmie ProfiCredyt, pożyczkę wziełam dokładnie na 36 miesięcy a jej wysokość to 3000. Zapłaciłam pierwszą ratę i chciałabym spłacić już całą pożyczkę. Pani poinformowała mnie że mam wyliczyć sobie 193*36 co daje 6948 i tyle mam do spłaty na dzień dzisiejszy. Sądzę, że kwota powinna być niższa ponieważ minął dopiero miesiąc i chyba jesli pożyczkę spłaca się wcześniej to ta kwota powinna być mniejsza ? Proszę o odpowiedz ponieważ chciałabym jak najszybciej spłacic tą pożyczkę 
  • Grosiczka
   By Grosiczka
   Witam, piszę w dwóch sprawach. Miałam zaległość w proficredit, spłaciłam całość tydzień temu, a w dalszym ciągu nie otrzymałam potwierdzenia, podejrzewam że za chwilę odezwa się w sprawie zapłaty weksla. Wg windykatora nie poszedł on do sądu. Ja nawet nie otrzymałam od niego sygnatury sprawy i nawet to ja poinformowalam go że w panelu mam zapisaną informację o tym, że pożyczka została pozwana.
    
   2. Eques debitum 2
   Wg nich pozew skierowany w marcu, ja nie mam dokumentów. Wymyślili dodatkowe koszta sądowe z czego dorzucili extra około 2 tysiące. Cały czas czekam na rozpiskę za co zapłaciłam plus sygnaturę akt i cisza... Od tygodnia się domagam a po 2 dniach po pierwszym telefonie dostałam informację że sprawa poszła do sądu. Coś z poślizgiem ten SMS...
   Czy mogę sama zgłosić się do sądu i uzyskać takie informacje?
    
    
   Proszę mi powiedzieć, co mam robić.
  • martyna840
   By martyna840
   Cześć,
    
   Prośba o pomoc, pewnie już taki wątek gdzieś był ale tyle tego że ciężko się doczytać.
    
   Mam pożyczki w proficredit,ferratum, provident.
   Jak wygląda u nich kwestia wcześniejszej spłaty?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.