Jump to content
Styrop

Uwaga na Visset!

Recommended Posts

Styrop

Jakiś czas temu zostałem zmuszony z pewnych względów na zaciągnięcie lichwy w Visset.pl

Kwota 500 zł + koszty pożyczki 135 zł. Pożyczka została z pewnym opóźnieniem spłacona, ale została spłacona w kwocie 635 zł.

 

Ostatnio otrzymałem informacje, iż zostałem wpisany na listy dłużników na potężną kwotę.

Okazało się, że lichwiarze naliczyli sobie ponad 800 zł dodatkowych kosztów z czego prawie 400 zł stanowią koszty wysłania e-maili !!!!

 

Proszę uważać na tych lichwiarzy.

Linki
mec.czec

z jakim opóźnieniem, bo to istotne... ? z pewnym opóźnieniem to słabe wyjaśnienie

Taxi.Driver

Umowe zawierales na pismie czy byla generowana elektronicznie? Jezeli elektronicznie to moze warto skorzystac z sankcji kredytu darmowego. Masz 12 miesiecy na zlozenie oswiadczenia w tej sprawie. Ustawa o kredycie konsumenckim naklada obowiazek zawierania takich umow na pismie. Wtedy pozyczodawca musi udostepnic splate samego kapitalu. I juz. Ja w ten sposob splacam kilka chwilowek i nie ma stresu. Szkoda ze wczesniej nie wiedzialem bo jedna z takich spraw trafila do komornika, ale jak widac nie kazdy prawnik o tym wie.

mec.czec

sankcja kredytu darmowego nie będzie miała tu zastosowania, nawet bez zawierania umowy można przejrzeć dokumenty na stronie firmy, i wszystkie informacje są podane w sposób zgodny z ustawą o kredycie konsumenckim, jeśli zostałeś dopisany do rejestrów to tylko spłata spowoduje, że zostaniesz usunięty, jedno jest pewne nie możesz nie robić nic, bo za chwilę będzie egzekucja komornicza, czyli dodatkowe koszty, itd.

 

napisz z jakim opóźnieniem spłaciłeś pożyczkę, 800 zł. kosztów...to musiało chyba trochę być

Taxi.Driver

Co Ty opowiadasz?! Wiesz na czym polega sankcja kredytu darmowego? Dokumenty podane na stronie nie mają tu nic do rzeczy.

 

Polega na tym, ze pozyczkodawca jest zobowiazany do spelniania wymogow ustawy o kredycie konsumenckim (jednym z tych wymogow jest obowiazek zawarcia takiej umowy w formie papierowej). I dalej cytuje ze sprzeciwu jaki mi wnosił prawnik: W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17 i art. 31-33, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Sankcja powstaje z mocy prawa (ex lege), na co wskazuje ratio legis wskazanej regulacji oraz wykładnia celowościowa przepisu.

mec.czec

umowę cywilno-prawną można zawrzeć nawet ustnie,

mylisz pojęcia i wszystko starasz się sprowadzić do wspólnego mianownika, tak się nie da, opis, który podajesz może zaistnieć, ale nie w tego typu produktach, to zupełnie inne wykładnie, robisz niepotrzebne złudne zamieszanie

lukaszb
umowę cywilno-prawną można zawrzeć nawet ustnie,

mylisz pojęcia i wszystko starasz się sprowadzić do wspólnego mianownika, tak się nie da, opis, który podajesz może zaistnieć, ale nie w tego typu produktach, to zupełnie inne wykładnie, robisz niepotrzebne złudne zamieszanie

 

Właśnie, że nie. Jeżeli Kowalski Nowakowi pożyczy pieniądze to może umowę zawrzeć z nim choćby ustną. Jego sprawa. Natomiast jeżeli stroną jest przedsiębiorca udzielający pożyczek to ustawa dokładnie precyzuje jakie ma obowiązki względem pożyczkobiorcy i kolega oczywiście ma rację. Konsument może skorzystać z przyznanych uprawnień (w tym sankcji kredytu darmowego), jeśli kredytodawca nie wywiązał się z co najmniej jednego z poniższych obowiązków:

 

umowa o kredyt nie została zawarta w formie pisemnej, a przepisy szczególne nie tworzyły w tym zakresie żadnego wyjątku;

 

w umowie o kredyt konsumencki nie zostało(a) określone(a) (wystarczy stwierdzenie braku jednego z poniższych elementów lub nawet jej części):

 

imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;

 

rodzaj kredytu;

 

czas obowiązywania umowy;

 

całkowitą kwotę kredytu;

 

terminy i sposób wypłaty kredytu;

 

stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;

 

rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta ustalona w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;

 

zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, do otrzymania w każdym czasie bezpłatnego harmonogramu spłaty kredytu, w przypadku zawarcia umowy na czas określony;

 

informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

 

roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;

 

sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;

 

termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;

 

prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;

 

informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji;

jacko1969

Na Twoim miejscu postraszyłbym tych vissetów sądem i UOKiK. Napisałbym do nich pismo z żądaniem wyjaśnień co do kwoty tych ponad 800 zł. Napisałbym, że czekam na odpowiedź w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Jeśliby sprawa trafiłaby do sądu to powiedziałbym, że spłaciłem dług obarczony kilkoma tysiącami RRSO a lichwiarzom jeszcze mało i chcą ciągle więcej.

mec.czec

bzdury jakie piszecie to masakra, każda pożyczka oferowana przez firmy wymieniane tu na forum wiąże się z zawarciem umowy, zawsze do tego jest dokument określający ogólne warunki umowy, itd., piszecie bzdury do kwadratu...niech poprosi o przedstawienie genezy koszów, dziwne, że jeszcze tego nie zrobił, choć tak naprawdę nie musi, ponieważ w firmach udzielających e-pożyczek wszystko ma na pewno czarno na białym na indywidualnym koncie klienta;

 

postraszyłbym tych vissetów sądem i UOKiK...doradź konkretniej jak ma straszyć, czy buuu... uuu... bo tylko o to może Ci chodzić :)

krótko mówiąc takie rady niczego nie dadzą, jeśli pożyczka jest mocno przeterminowana to kozaczenie na tym etapie tylko zaszkodzi

powiedziałbym, że spłaciłem dług obarczony kilkoma tysiącami RRSO...może być nawet kilka milionów, nie pisz bzdur, jesli nie rozumiesz co to RRSO, poza tym w sądzie nikt nie pytałby cię o zdanie :)

lukaszb

Odnosząc się do powyższych stwierdzeń kol. mec.czec wszystkich zainteresowanych (żeby nie było) zachęcam do lektury opracowań UOKiK:

 

-> https://uokik.gov.pl/download.php?plik=12259. (strona 12)

 

-> https://uokik.gov.pl/download.php?plik=12551. (rozdział 4.4)

 

-> https://uokik.gov.pl/banner.php?bannerId=53. (strona 17)

 

A po wpisaniu w Google sankcja kredytu darmowego wyskakują dziesiątki stron w tym temacie. Zachęcam do lektury. Żadna geneza kosztów, indywidualne konto klienta, ogólne warunki umowy nie mają żądnego znaczenia. Umowa ma być zawarta na piśmie.

jacko1969
bzdury jakie piszecie to masakra, każda pożyczka oferowana przez firmy wymieniane tu na forum wiąże się z zawarciem umowy, zawsze do tego jest dokument określający ogólne warunki umowy, itd., piszecie bzdury do kwadratu...niech poprosi o przedstawienie genezy koszów, dziwne, że jeszcze tego nie zrobił, choć tak naprawdę nie musi, ponieważ w firmach udzielających e-pożyczek wszystko ma na pewno czarno na białym na indywidualnym koncie klienta;

 

postraszyłbym tych vissetów sądem i UOKiK...doradź konkretniej jak ma straszyć, czy buuu... uuu... bo tylko o to może Ci chodzić :)

krótko mówiąc takie rady niczego nie dadzą, jeśli pożyczka jest mocno przeterminowana to kozaczenie na tym etapie tylko zaszkodzi

powiedziałbym, że spłaciłem dług obarczony kilkoma tysiącami RRSO...może być nawet kilka milionów, nie pisz bzdur, jesli nie rozumiesz co to RRSO, poza tym w sądzie nikt nie pytałby cię o zdanie :)

Jak myślisz po co są sądy? Wg mnie sądy po to aby się wyrażać a więc formułować zdania. Jak myślisz żyjesz w wolnym i demokratycznym państwie czy w jakimś totalitaryźmie, gdzie sądy nie pytają o zdanie? Widzę, że masz problem z rozszyfrowaniem skrótu RRSO tak więc wyjaśniam - RRSO - to roczna RZECZYWISTA stopa oprocentowania. Piszesz o tym, że RRSO może być kilka milionów ... weź se przeczytaj ustawę antylichwiarską, która bezwzględnie zakazuje pobierania nadmiernych odsetek od pożyczek i kredytów...może wtedy powstrzymasz się od wypisywania tego rodzaju bełkotu i bzdur na tym szacownym forum.

lukaszb
Jak myślisz po co są sądy? Wg mnie sądy po to aby się wyrażać a więc formułować zdania. Jak myślisz żyjesz w wolnym i demokratycznym państwie czy w jakimś totalitaryźmie, gdzie sądy nie pytają o zdanie? Widzę, że masz problem z rozszyfrowaniem skrótu RRSO tak więc wyjaśniam - RRSO - to roczna RZECZYWISTA stopa oprocentowania. Piszesz o tym, że RRSO może być kilka milionów ... weź se przeczytaj ustawę antylichwiarską, która bezwzględnie zakazuje pobierania nadmiernych odsetek od pożyczek i kredytów...może wtedy powstrzymasz się od wypisywania tego rodzaju bełkotu i bzdur na tym szacownym forum.

 

Ile razy można Ci wyjaśniać, że RRSO nie jest ograniczone przepisami (także ustawą którą przywołujesz)i i teoretycznie zgodnie z przepisami może wynosić kilka milionów procent? Powtarzam, to odsetki umowne nie mogą wynosić więcej niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego. Tego właśnie dotyczy ustawa o której wspominasz. Na RRSO natomiast składają się wszystkie koszty pożyczki.

 

Uprzejmie proszę żebyś przyjął to w końcu do wiadomości.

jacko1969
Ile razy można Ci wyjaśniać, że RRSO nie jest ograniczone przepisami (także ustawą którą przywołujesz)i i teoretycznie zgodnie z przepisami może wynosić kilka milionów procent? Powtarzam, to odsetki umowne nie mogą wynosić więcej niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego. Tego właśnie dotyczy ustawa o której wspominasz. Na RRSO natomiast składają się wszystkie koszty pożyczki.

 

Uprzejmie proszę żebyś przyjął to w końcu do wiadomości.

Zwróć uwagę na drugie słowo ze skrótu RRSO - to słowo to RZECZYWISTA Tak więc teoretycznie (słowo, które często używasz ) można by udzielać pożyczek na 0 % ale kasować mamony 10 x więcej niż w banku. Wg Ciebie można dać ofertę pożyczki chwilowej na zerowym oprocentowaniu - to TEORIA a RZECZYWISTOŚĆ wygląda tak, że RZECZYWISTE - a więc oprocentowanie do zapłaty jest MEGA i GIGA.

Dla mnie zwykłego konsumenta oferty chwilówek w Polsce to lichwa. Jeśli masz w dalszym ciągu jakiekolwiek wątpliwości to może zajrzyj do wątków forumowych, gdzie użytkownicy są przez chwilówki zniszczeni. Znajdziesz tam też takich użytkowników, którzy twierdzą, że mają na szyi pętlę chwilówek. Zapewniam Ciebie, że działania zgodne z prawem są pożyteczne dla społeczeństwa. Odwrotnie jest z działaniami niezgodnymi z prawem, takie działania są b. szkodliwe społecznie. Oczywiście lichwa w Polsce jest poza prawem ale to niestety nie RZECZYWISTOŚĆ tylko TEORIA.

PS. Proponuję wprowadzenie nowego skrótu RTSO - roczna TEORETYCZNA stopa oprocentowania.

PS II. Niedawno byłem przesłuchiwany w prokuraturze. Prokurator powiedział mi, że składanie przysięgi przed sądem to taki trochę "pic na wodę" . Zwróciłem prokuratorowi uwagę, że komu jak komu ale jemu nie wypada używanie takiego zwrotu. Więcej nie wypowiadał podobnych twierdzeń. Piszę o tym bo ten "pic na wodę" to coś takiego jak RRSO

lukaszb
Zwróć uwagę na drugie słowo ze skrótu RRSO - to słowo to RZECZYWISTA Tak więc teoretycznie (słowo, które często używasz ) można by udzielać pożyczek na 0 %. Wg Ciebie można dać ofertę pożyczki chwilowej na zerowym oprocentowaniu - to TEORIA a RZECZYWISTOŚĆ wygląda tak, że RZECZYWISTE - a więc oprocentowanie do zapłaty jest MEGA i GIGA.

Dla mnie zwykłego konsumenta oferty chwilówek w Polsce to lichwa. Jeśli masz w dalszym ciągu jakiekolwiek wątpliwości to może zajrzyj do wątków forumowych, gdzie użytkownicy są przez chwilówki zniszczeni. Znajdziesz tam też takich użytkowników, którzy twierdzą, że mają na szyi pętlę chwilówek. Zapewniam Ciebie, że działania zgodne z prawem są pożyteczne dla społeczeństwa. Odwrotnie jest z działaniami niezgodnymi z prawem, takie działania są b. szkodliwe społecznie. Oczywiście lichwa w Polsce jest poza prawem ale to niestety nie RZECZYWISTOŚĆ tylko TEORIA.

PS. Proponuję wprowadzenie nowego skrótu RTSO - roczna TEORETYCZNA stopa oprocentowania.

 

Bardzo Cię proszę. Nie twórz jakiś swoich z palca wyssanych teorii, tylko przyjmij do wiadomości to co Ci się staram od miesięcy przekazać. Taki mamy porządek prawny w naszym kraju. RRSO nie jest nigdzie ograniczone a składają się na nie np. koszty prowizji, koszty ubezpieczenia, koszty odsetek itd. w krótkim okresie czasu (np 30 dni) i podnosząc takie zarzuty w sądzie możesz się tylko ośmieszyć!!! Z bogiem jak Ty się ośmieszysz, gorzej jak ktoś skorzysta z tych cennych porad i się kompletnie pogrąży.

 

Temat uważam za wyczerpany. Proszę żebyś zaprzestał wprowadzania w błąd.

jacko1969

To Ty raczej wprowadzasz w błąd twierdząc, że działania poza prawem będą akceptowane w sądzie. Sądy są do zupełnie czego innego. Jeśli uważasz inaczej pójdź sobie na poradę adwokacką to każdy prawnik wyjaśni Ci to za drobną opłatą. I na zakończenie. Ja w RZECZYWISTOŚCI nie w TEORII korzystam z chwilówek jednak zawsze wypowiadam umowę i płacę tyle ile pożyczyłem i moja RZECZYWISTA stopa oprocentowania jest zupełnie przyzwoita.

lukaszb
To Ty raczej wprowadzasz w błąd twierdząc, że działania poza prawem będą akceptowane w sądzie. Sądy są do zupełnie czego innego. Jeśli uważasz inaczej pójdź sobie na poradę adwokacką. I na zakończenie. Ja w RZECZYWISTOŚCI nie w TEORII korzystam z chwilówek jednak zawsze wypowiadam umowę i płacę tyle ile pożyczyłem i moja RZECZYWISTA stopa oprocentowania jest zupełnie przyzwoita.

 

Brednie opowiadasz. Mylisz wszystko ze wszystkim i przywołujesz jakieś przykłady z księżyca. To tak jakbyś porównywał konia z motylem, albo świnię z cegłą. Tak się mają te porównania i jeszcze ba, pouczasz żeby ktoś czytał ustawę antylichwiarską pod kątem RRSO. RRSO w Polsce na dziś nie jest ograniczone prawem. Dopiero po nowelizacji ma się to zmienić i to też w przypadku nowych pożyczek. Mam na myśli ustawę z dn. 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

jacko1969

Twierdzisz , że brednią jest to, że sądy będą akceptowały oszustwa?

Ażeby zakończyć tą nieco jałową dyskusję podam Ci dwa przykłady.

 

Przykład I: kilka lat temu zostałem oszukany przez parabank z Gdańska. Podałem gdańskich oszustów do sądu. Nie powoływałem się na jakieś przepisy tylko prosto z mostu, bez owijania w bawełnę powiedziałem w sądzie, że na ulicy obok zostałem okradziony ze swoich pieniędzy przez legalnie działającą firmę. Gdybym zaczął powoływać się na jakieś przepisy to suto opłacany adwokat gdańskiego oszusta wygrałby, a tak to ja wygrałem i z dziką przyjemnością po wyroku wysłałem do oszustów komornika sądowego. Od początku b.r. zarząd tej gdańskiej firmy znajduje się w areszcie - czyli w swoich twierdzeniach w sądzie miałem rację - nieprawdaż?

 

Przykład II: Weź zrób sobie takie oto doświadczenie. Udaj się do banku weź 1000 zł, potem udaj się do chwilówki i pożycz tą samą kwotę. W RZECZYWISTOŚCI zapłacisz plus minus tyle samo tylko, że w banku będziesz spłacał przez rok a w chwilówce dostaniesz na spłatę miesiąc.

 

Jest takie bardzo mądre przysłowie: "jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o kasę" a to całe RRSO to taki "pic na wodę."

lukaszb
Twierdzisz , że brednią jest to, że sądy będą akceptowały oszustwa?

Ażeby zakończyć tą nieco jałową dyskusję podam Ci dwa przykłady.

 

Bądź tak miły, i żeby zakończyć tą jałową dyskusję, wklej mi przepis który określa jakie RRSO jest lichwą, czy złamaniem prawa? Prosta sprawa, skoro doskonale znasz potocznie zwaną ustawę antylichwiarską.

 

Albo jak chcesz, to może poproś kogoś kto szuka pomocy z chwilówkami. Wniesiesz dokładnie ten zarzut: bezprawnego RRSO (zgodnie z Twoimi opiniami w tym temacie), albo lichwy z uwagi na RRSO. Tylko umowa będzie taka, że najpierw podpiszesz zobowiązanie finansowe, że jeżeli sprawy nie wygrasz to zapłacisz za kogoś taką chwilówkę. Wchodzisz w to? Sąd w uzasadnieniu odniesie się ze szczegółami do Twojej wiedzy nt temat bo już naprawdę mam dosyć czytania takich mądrości.

 

Przykład II: Weź zrób sobie takie oto doświadczenie. Udaj się do banku weź 1000 zł, potem udaj się do chwilówki i pożycz tą samą kwotę. W RZECZYWISTOŚCI zapłacisz plus minus tyle samo tylko, że w banku będziesz spłacał przez rok a w chwilówce dostaniesz na spłatę miesiąc.

 

Gratuluję, właśnie odkryłeś co oznacza RRSO. To koszt pożyczki na który składają się np. ubezpieczenie, prowizja itp. na krótki okres czasu. Gdybym taką chwilówkę pożyczył nie na 30 dni, a na 1 dzień to miałbym już nie 1270% RRSO tylko, 40000% RRSO. Rozumiesz? Staram Ci się to powiedzieć od wielu miesięcy i taka sytuacja nie jest niezgodna z prawem. I problemem jest to, ż za 30 dni ma oddać tę pożyczkę w całości. Jak nie odda to popadnie w makabryczne koszty.

jacko1969

Miałem już nie odpowiadać ale zmieniłem zdanie.

Gdański oszust finansowy od ponad dekady oszukał wiele tysięcy Polaków na wiele milionów złotych. Większość osób zrezygnowała z odzyskania swoich pieniędzy, były też osoby, które przegrały proces z oszustami, niewielu wygrało z nimi w sądzie. Oszust cały czas powoływał się na to, że pobieranie opłaty przygotowawczej jest legalne. Zatem za co siedzą teraz w areszcie? Przecież gdyby pobieranie opłaty przygotowawczej było zgodne z prawem to nie siedzieliby teraz zapuszkowani. Smutne jest to, że obecnie choć firma wg sądu to oszuści poszkodowani nie mogą liczyć na zwrot ich pieniędzy. Przecież żaden komornik nie pójdzie do więzienia i nie nakaże otwarcia zarządowi oszustów skarbca w celi.

Problem ma też UOKiK. Urząd nałożył na gdańskich oszustów wiele milionów kar. To było kiedy zarząd przebywał na wolności. Teraz nawet prawnicy UOKiK nie odzyskają tych wielu milionów złotych. Tak właśnie trzeba działać z oszustami i lichwiarzami - szybko zdecydowanie i bez żadnych skrupułów. Tak z oszustami i lichwiarzami trzeba jak z chwastami.

Podobnie jest z tym całym RRSO, na które lichwa się uporczywie powołuje.

Wiele razy tłumaczyłem Ci to już, że ja wiem o co chodzi. Nie mam najmniejszego zamiaru wspierać lichwy i zawsze korzystam z legalnego wypowiedzenia umowy.

Spójrz jeszcze proszę na pierwszy post w tym wątku. Kolega po prostu nazywa rzeczy po imieniu i to mi się bardzo podoba. Nie przypuszczam też, że Forumowicz w razie konieczności nie poradziłby sobie z oszustami i lichwiarzami w sądzie. Pozdrawiam serdecznie jacko.

lukaszb

Spójrz jeszcze proszę na pierwszy post w tym wątku. Kolega po prostu nazywa rzeczy po imieniu i to mi się bardzo podoba. Pozdrawiam serdecznie jacko.

 

Czy możesz wkleić przepis z "ustawy antylichwiarskiej" (albo jakiekolwiek innej) do którego nas odsyłasz, z którego wynika, że RRSO jest ograniczone, albo że zbyt wysokie jest łamaniem prawa? Ponawiam swoją prośbę.

jacko1969

A czy Ty możesz wkleić przepis, który mówi, że pobieranie opłaty przygotowawczej od kwoty wnioskowanej a nie udzielonej pożyczki jest niezgodne z prawem?

Skoro piszesz, że w ustawie wszystko jest ok to zapewne tak jest.

Naprawdę tego nie rozumiesz, że w banku dokładnie te same pieniądze są 10 - 12 taniej sprzedawane jak w para bankach. Żeby ostatecznie wytłumaczyć Ci to wszystko wyobraź sobie, że w jednej piekarni chleb kosztuje 1 zł, a w drugiej na tej samej ulicy 10 zł. Powiedz mi tak szczerze co zwykłego Kowalskiego obchodzi jakieś RRSO? Kowalskiego obchodzi zawartość jego kieszeni czy portfela.

lukaszb
A czy Ty możesz wkleić przepis, który mówi, że pobieranie opłaty przygotowawczej od kwoty wnioskowanej a nie udzielonej pożyczki jest niezgodne z prawem?

Skoro piszesz, że w ustawie wszystko jest ok to zapewne tak jest.

Naprawdę tego nie rozumiesz, że w banku dokładnie te same pieniądze są 10 - 12 taniej sprzedawane jak w para bankach. Żeby ostatecznie wytłumaczyć Ci to wszystko wyobraź sobie, że w jednej piekarni chleb kosztuje 1 zł, a w drugiej na tej samej ulicy 10 zł. Powiedz mi tak szczerze co zwykłego Kowalskiego obchodzi jakieś RRSO?

 

Przepraszam, ale kilka postów wcześniej twierdziłeś, że nadmierne RRSO jest niezgodne z prawem i że wskazuje na to ustawa antylichwiarska. Nie wiem więc czy interesuje Kowalskiego, ale Ciebie na pewno tak. Mnie także. Zatem ponawiam prośbę - zacytuj przepis. Z największą przyjemnością dokształcę się w tym temacie.

 

Zrozum też jedną rzecz, w Pl dobrze mają się takie czy inne firmy także dzięki takim właśnie poradom. Wiesz dlaczego? Dlatego, że z jednej strony nawołujesz do walki w sądzie (i zgoda, warto walczyć w sądzie z nadmiernymi w tym niesłusznymi kosztami pożyczek), a z drugiej strony wskazujesz, że podstawą prawną jest ustawa antylichwiarska i niezgodne z prawem RRSO. Czy Ty myślisz, że w każdej jednej z takich firm pracują durnie? Że oni nie wiedzą, że jak Kowalski z Iksińskim powołają się na te mądrości to w sądzie się tylko ośmieszą?

 

Kończę, życzę miłego dnia. Pomyśl o tym jeszcze na spokojnie.

jacko1969

Wiem, że w tego rodzaju firmach pracują cwaniacy a tacy zwykle nie są głupkami. Widzę, że w końcu dochodzimy do jakiegoś małego ale porozumienia.

Nie mam zamiaru niczego tu wklejać ale może wyjaśnisz mi w logiczny sposób zachowanie UOKiK. Ja podałem oszustów z Gdańska do sądu i używając słów bez owijania w bawełnę wygrałem. UOKiK napisał mi, że oszuści mogli zatrzymać opłatę przygotowawczą. Choć wcześniej na necie UOKiK napisał, że pobieranie opłaty przez tych oszustów jest poza prawem, wtedy gdańscy oszuści pozostawali na wolności na potęgę dalej kradli i ja miałbym pokazywać w sądzie pismo z UOKiK u? Przecież gdybym pokazał to pismo to przegrałbym z kretesem. Przecież sam UOKiK twierdził, że ukradzionych pieniędzy oszust nie musiał mi oddawać. Obecnie wiadomo, że UOKiK się mylił, gdyż jak pisałem już wcześniej oszuści z Gdańska kradli na potęgę za co są pozbawieni wolności.

Tak więc idąc do sądu w Polsce nie należy zbytnio powoływać się na jakieś przepisy, ustawy inne organa państwowe. Zauważ, że ja odzyskałem od oszusta pieniądze a UOKiK mimo, że zatrudnia zawodowych prawników do dziś nie odzyskał kasy z kary, którą nałożył na oszusta w 2011 roku . Smutne jest to, że teraz jest za późno i UOKiK może zapomnieć o tej kasie. Wg mnie trzeba mówić odważnie i prosto z mostu nazywać sprawy po imieniu.Oczywiście jest to tylko moja opinia, którą staram się wyrażać na forum.

 

Nie jest to złośliwość ale obejrzyj sobie fragment serialu "Czterej pancerni i pies" , gdzie stary Czereśniak kupował chleb. W tym fragmencie pokazane jest jak trzeba traktować firmy, które chcą zarabiać na zasadzie lichwy. Po obejrzeniu tego fragmentu odpowiedz sobie sam na pytanie kto miał rację sklepikarz czy Czereśniak?

lukaszb

Nie mam zamiaru niczego tu wklejać ale może wyjaśnisz mi w logiczny sposób zachowanie UOKiK. Ja podałem oszustów z Gdańska do sądu i używając słów bez owijania w bawełnę wygrałem. UOKiK napisał mi, że oszuści mogli zatrzymać opłatę przygotowawczą. Choć wcześniej na necie UOKiK napisał, że pobieranie opłaty przez tych oszustów jest poza prawem, wtedy gdańscy oszuści pozostawali na wolności na potęgę dalej kradli i ja miałbym pokazywać w sądzie pismo z UOKiK u? Przecież gdybym pokazał to pismo to przegrałbym z kretesem. Przecież sam UOKiK twierdził, że ukradzionych pieniędzy oszust nie musiał mi oddawać. Obecnie wiadomo, że UOKiK się mylił, gdyż jak pisałem już wcześniej oszuści z Gdańska kradli na potęgę za co są pozbawieni wolności.

Tak więc idąc do sądu w Polsce nie należy zbytnio powoływać się na jakieś przepisy, ustawy inne organa państwowe. Zauważ, że ja odzyskałem od oszusta pieniądze a UOKiK mimo, że zatrudnia zawodowych prawników do dziś nie odzyskał kasy z kary, którą nałożył na oszusta w 2011 roku . Smutne jest to, że teraz jest za późno i UOKiK może zapomnieć o tej kasie. Wg mnie trzeba mówić odważnie i prosto z mostu nazywać sprawy po imieniu.Oczywiście jest to tylko moja opinia, którą staram się wyrażać na forum.

 

Podziwiam Twoje życiowe perypetie, ale wybacz nie mam ani zamiaru ani czasu ich komentować i wdawać się w kolejne dyskusje. Jedynie raz jeszcze odniosłem się do Twoich wywodów o RRSO, które moim zdaniem... Moje zdanie nt temat napisałem wyżej.

jacko1969

Też podziwiam Ciebie i pozdrawiam serdecznie.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Topics

  • Pytanie o Alegótowka, Getbucks, Visset.

   Mam pytanie odnośnie tych trzech firm, które jako jedyne dość sporadycznie upominają się o swoje pieniądze.   Alegotowka - 48 dni spóźnienia, żadnych maili, listów, odmawiają rozłożenia na raty ale poza tym nic się nie dzieje Getbucks - wysłali list z ostatecznym wezwaniem na 16.02, odmawiają ugody a opóźnienie 71 dni   Visset - może jeden list, prawdopodobnie zgodzą się na raty po kontakcie telefonicznym, tylko z góry nie wiem czy te raty obsłużę - opóźnienie 65dni   Chciałbym się

   in Chwilówki

  • Visset - windykator terenowy.

   Witam czy miał ktoś windykatora terenowego z Visset ?Jak wyglądała kwestia dogadania się w sprawie spłaty zadłużenia?

   in Chwilówki

  • Ku pokrzepieniu serc czyli Visset na wesoło.

   Siedze sobie ze starym wieczorem w chałupiei jemy kolacje,az tu nagle sąsiadka dzwoni i mówi,ze ŁON do mnie jedzie.Poniewaz ta szczwana,stara lisica(moja sąsiadka)nigdy nic dobrego jeszcze mi na chałupe nie skierowała( a wszelakie gady wychodzą nocą na żer😈)to wypędziłam starego samego do bramy😈.Czekam ,czekam nagle stary wlatuje zastrachany do chałupyi krzyczy Ty stara k......policja do Ciebie wypierd......z chałupy😁.Policja? tera ja się zestrachałam i w myślach zrobiła żech rachunek sumienia o

   in Chwilówki

  • Spłata Visset.

   Witam, mam pytanko co zrobić.  Visset sprzedał dług po 7 dniach firmie invesystet. Do 9 marca miałem tej formie wpłacić 3400 (80% mniejsza prowizja) wpłaciłem ta kwote wczoraj czyli 10. 03.  Oczywiście nie przyjęli tej wpłaty jako całość spłaty bo do 30.03 miałem według ich planu spłacić 4100. Czy muszę wpłacić resztę żeby zamknąć sprawę czy walczyc i nie płacić?? 

   in Chwilówki

  • Visset i poręczenie.

   W dniu dzisiejszym dostałam informację, że został zrealizowana usługa poręczenia przez INVESYSTEM pożyczki w VISSET. Dotychczas spłaciłam 2000 zł i pozostało do uregulowania 3129,43 zł.Poręczyciel doliczył mi dodatkowo prowizję w wysokości 1326,27 zł z tytułu udzielonego poręczenia. Nadmienię, że cały czas byłam z VISSET w kontakcie i uzgadniałam kolejne spłaty, z których wywiązywałam się zawsze w terminie. Czuję się oszukana, od decyzji nie ma już odwrotu, nie wiem co robić, czy złożyć spraw

   in Chwilówki

 • Similar Content

  • brzechu
   By brzechu
   Witam, mam pytanko co zrobić. 
   Visset sprzedał dług po 7 dniach firmie invesystet. Do 9 marca miałem tej formie wpłacić 3400 (80% mniejsza prowizja) wpłaciłem ta kwote wczoraj czyli 10. 03. 
   Oczywiście nie przyjęli tej wpłaty jako całość spłaty bo do 30.03 miałem według ich planu spłacić 4100. Czy muszę wpłacić resztę żeby zamknąć sprawę czy walczyc i nie płacić?? 
  • Kaska ka
   By Kaska ka
   Wzięłam w visette chwilowke 4000,splacalam ja w ratach po 600,kapital splacilam plus 200 zł. dodatkowo żądają jeszcze 2.600,i informacja, że windykacja terenowa jest uruchomiona. 
  • wietrzyk
   By wietrzyk
   Siedze sobie ze starym wieczorem w chałupiei jemy kolacje,az tu nagle sąsiadka dzwoni i mówi,ze ŁON do mnie jedzie.Poniewaz ta szczwana,stara lisica(moja sąsiadka)nigdy nic dobrego jeszcze mi na chałupe nie skierowała( a wszelakie gady wychodzą nocą na żer😈)to wypędziłam starego samego do bramy😈.Czekam ,czekam nagle stary wlatuje zastrachany do chałupyi krzyczy Ty stara k......policja do Ciebie wypierd......z chałupy😁.Policja? tera ja się zestrachałam i w myślach zrobiła żech rachunek sumienia od poczęcia az do teraz i niczego tak zdroznego nie znalazła.Cos coprawda na końcu łepetyny kołatało z forum ,że prokuratura ,ze wyłudzenie tych srebrników😁.Oby łapy mi wtedy pocięło kiedy żech je brała pomyślałam idąc do bramy.O ja nieszczęsna co dyć  bydzie z dziciakiem i psem dyc to jeszcze malutkie( starego to mi całkiem nie było żal ło Nieba.No więc podchodzę do bramya tam ŁON.Inspektor.Jak Ci już mu dokładnie się przyjrzała w świetle łoslepiajacych reflektorów aucika ,to jak ci ja nie ryknę na Niego i na starego( co struchlały stał łobok) to nie żadna policja.A Łon na poczatku też sie spłoszyłale zaraz na baczność stanął i ryja na mnie drże ,ze on nie policja ale mężny detektyw z  ramienia visset ( nie mylić z przyrodzenia).Coś tam jeszcze krzyczał jakiś paragraf żem usłyszała ale żem już tez się wściekła bom krewka baba tom rykła na niego spierdalaj dziadu .Chwilę poryczelismy na siebie on ,że jeszcze tu wrócą ( ło na Boga rozmnoży się jeszcze)Ja ,że ma mi dać wizytówkę( ło dziwo dał).no zawżdy lubię wiedzieć kto na mnie ryczy(a nuż dzielnicowy da mu niebieską kartę😈).Po powrocie do chałupy poczęstowała starego bez łep coby na przyszłośc głupot nie łopowiadał ( bo przyznał sie biedaczek ,że dojrzał tylko
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.