Jump to content
dolceta

Szeregówka pod Wrocławiem, 99m2 - rynek pierwotny.

Recommended Posts

Sentinel75

Masz marżę 2,09% i to BEZ ubezpieczenia na życie. Zauważ, że jego koszt to 0 zł. Poza tym jeżeli bank go wymaga to konieczna jest cesja. Tutaj to zwykła fantazja pracownika, który myśli, że klient wszystko łyknie, bo "pani w okienku" powiedziała, że trzeba. Z dokumentów wynika, że guzik prawda.

 

Masz gorzej, bo złożyłaś wniosek sama. Z pośrednikami takie numery nie przechodzą, bo my dokładnie wiemy, które produkty dodatkowe i w którym banku są wymagane.

 

Jak powiesz teraz, że ubezpieczenia nie chcesz to nagle się okaże, że marża wzrosła?

 

Dzisiaj rozmawiałem z koordynatorem z tego banku i ponoć w placówce mogą zwiększyć klientowi marżę ponad to co system pokazuje...

Linki
GPO Finanse
...Dzisiaj rozmawiałem z koordynatorem z tego banku i ponoć w placówce mogą zwiększyć klientowi marżę ponad to co system pokazuje...

 

Z tego, po raz kolejny wynika, że BzWBK wprowadził system motywacyjny dla "klientów", żeby zaczęli przychodzić po kredyt z Profesjonalistami :)

Ale jak przekonać klienta, że Doradca kredytu hipotecznego to nie "kurier"??!!!

dolceta
ponoć w placówce mogą zwiększyć klientowi marżę ponad to co system pokazuje...

Kto w placówce decyduje o podwyższeniu marży?

 

Edit:

Po podpisaniu umowy już marży podnieść nie mogą? (tj. po wypłacie pierwszej transzy)

Sentinel75

pewnie osoba u której złożyłaś wniosek

 

ps

masz wnioski w innych bankach, aby mieć podstawę do ew. negocjacji?

dolceta

Fizycznie ich nie mam, ma je doradca.

Sentinel75

ale były złożone?

jakie decyzje w innych bankach?

 

chwila, to ubezpieczenie proponował pracownik banku czy pośrednik?

dolceta

Już wyjaśniam :)

Sami złożyliśmy wniosek do BZWBK i Pani Daria z BZWBK która obsługuje nasz wniosek mówiła o tym ubezpieczeniu że trzeba :)

Za pośrednictwem doradcy kredytowego Pani Anny złożyliśmy do DB i Eurobanku i czekamy na decyzje (RRSO). Mineło już 7-8 dni.

dolceta

Witam!

Napisałem e-mail'a swojej Pani Darii z BZWBK, że ubezpieczenie na życie jest produktem ubocznym, nie ma tego w rrso. Jeżeli chcą żebym wziął to niech wyślą rrso z ubezpieczeniem bo jedyne ubezpieczenie jakie potrzebne jest to nieruchomości.

Proszę o podpowiedz dot. ubezp. nieruchomości składka 10 808,10zł to składka roczna? czy na 30 lat? czy muszę ją wnieść przed uruchomieniem kredytu?

W rozmowie telefonicznej powiedziała że to składka na 30 lat i co roku będę musiał wnieść składke/rate, ale nie wierze.

Napisałem więc do niej e-mail'a żeby mi odpowiedziała i podała jakie koszty jeszcze muszę ponieść aby kredyt był uruchomiony.

 

Ps. Ile czeka się na decyzje z DB i Eurobanku?

PlanFinance.pl

To jest suma składek za cały okres kredytowania ubezpieczenia oferowanego przez bank. Możesz skorzystać ze swojego.

 

RRSO w kredytach hipotecznych to ostatni parametr na jaki należy patrzeć. Pisaliśmy o tym na forum dziesiątki razy, poszukaj sobie.

dolceta

Witam!

W czwartek udaje podpisać się umowę developerską.

Co do ubezpieczenia to jest tak.

Poprosiłem swoją doradczynie od DB i Eurobanku aby przedzwoniła do Pani z BZWBK a ta powiedziała tak, że rrso nie jest to ostateczne tylko ogólne. Że jak nie weźmiemy ubezpieczenia to analityk da 2,29% marży. Następnie ubezpieczenie na życie jest tylko na 50 tyś.zł a nie na całą kwotę (kredytu, wartości nieruchomości). Jednym słowem szantażują nas...

GPO Finanse
Witam!

W czwartek udaje podpisać się umowę developerską.

Co do ubezpieczenia to jest tak.

Poprosiłem swoją doradczynie od DB i Eurobanku aby przedzwoniła do Pani z BZWBK a ta powiedziała tak, że rrso nie jest to ostateczne tylko ogólne. Że jak nie weźmiemy ubezpieczenia to analityk da 2,29% marży. Następnie ubezpieczenie na życie jest tylko na 50 tyś.zł a nie na całą kwotę (kredytu, wartości nieruchomości). Jednym słowem szantażują nas...

 

Nie szantażują tylko negocjują i mogą tak postąpić ponieważ sam składałeś wniosek do BzWBK, a miałeś okazję skorzystać z pomocy doradcy! Teraz to już tylko Twoja decyzja co zrobić.

dolceta

Witam!

 

W DB wyszło brak zdolności.

Do Eurobanku musiałem wziąć z BZWBK zaświadczenie "potwierdzenie rejestracji wniosku nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego" w bgk.

Oczywiście Pani Daria robiła problemy. Powiedziała ze płatne 50zł i 2 tyg czekania ale po 20 minutach nagle może wydać za free i to już... ;)

lzalewski

Oczywiście Pani Daria robiła problemy. Powiedziała ze płatne 50zł i 2 tyg czekania ale po 20 minutach nagle może wydać za free i to już... ;)

Bo takie zaświadczenie jest darmowe i wydawane od ręki...

dolceta

czyli jest nie douczona lub robi wszystko abym nie złożył dokumentów w innym banku

lzalewski

Raczej to drugie.

dolceta

Witam!

 

Dostałem drogą e-mailową umowę kredytową do zapoznania się. Nie widziałem w niej zapisu dot. ubezpieczenia, może przeoczyłem. Wklejam warunki m.in.

- - - Uaktualniono - - -

 

Artykuł 3.05. Oprocentowanie

1. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy oprocentowania –obliczonej jako suma stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN i marży Banku

w wysokości 2,0900 punktu procentowego z uwzględnieniem poniższych postanowień oraz 1,00 punktu

procentowego do czasu ustanowienia hipoteki o której mowa w art. 4.01. Marża Banku wskazana w

niniejszym ustępie stosowana jest na warunkach i zasadach określonych w poniższych ustępach.

2. Wysokość zmiennej stopy oprocentowania wykorzystanej kwoty kredytu ustalana jest jeden raz dla każdego

trzymiesięcznego okresu kredytowania.

3. Obowiązująca na dzień zawarcia Umowy stopa procentowa wynosi 4,82% i ma zastosowanie dla pierwszego

trzymiesięcznego okresu kredytowania. Wysokość tej stopy została ustalona z zastosowaniem stawki WIBOR

określonej na dwa Dni robocze przed dniem podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu. Stopa oprocentowania

zostanie obniżona w przypadku o którym mowa w ust. 11.

4. Stopa oprocentowania dla kolejnych okresów zmiennego oprocentowania zostaje ustalona z zastosowaniem

stawki WIBOR określonej na dwa Dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania.

5. W przypadku, gdy oprocentowanie określone w ust. 1 - 4 przekroczy czterokrotność stopy kredytu lombardowego

NBP, Bank zastosuje oprocentowanie równe czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

6. O każdej zmianie oprocentowania Bank powiadomi wyłącznie:

6.1. Kredytobiorcę / ów zgodnie z zasadami określonymi w art. 9.01,

6.2. Poręczycieli i dłużników rzeczowych poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Banku.

7. Po zmianie oprocentowania Bank prześle nowy Harmonogram. W przypadku, gdy kredyt spłacany jest w ratach

równych i dzień zmiany oprocentowania przypada w innym dniu niż dzień płatności raty wynikający

z Harmonogramu Bank zastrzega sobie prawo ustalenia pierwszej raty kredytu w nowym Harmonogramie,

w wysokości niezmienionej w stosunku do rat określonych w poprzednim Harmonogramie.

8. Naliczanie odsetek odbywa się w oparciu o zasadę wyrażoną w postaci ilorazu 365/360 (lub 366/360 w roku przestępnym), co oznacza przyjęcie faktycznej ilości dni w okresie obrachunkowym w stosunku do 360 dni w roku obrachunkowym.

9. Odsetki naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia.

10. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień zawarcia Umowy wynosi 4,29 %.

11. Po uzyskaniu dokumentu z sądu potwierdzającego dokonanie wpisu hipotek( -i) na Nieruchomości, o której (-ych) mowa w art. 4.01 Bank obniża niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni wysokość marży spłacanego kredytu o stopie zmiennej o 1,00 punkt procentowy.

12. Warunkiem zastosowania marży wskazanej w ust.1 jest łączne spełnienie następujących warunków: posiadanie w Banku przez Kredytobiorcę (a w przypadku, gdy stroną Umowy jest więcej niż jeden Kredytobiorca, przynajmniej przez jednego z nich) Konta osobistego/rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, wpływ na Konto osobiste/rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dochodów Kredytobiorcy (a w przypadku, gdy stroną Umowy jest więcej niż jeden Kredytobiorca, wpływ dochodów przynajmniej jednego z nich) z tytułu: umowy o pracę, emerytury lub renty a gdy Kredytobiorca (a w przypadku, gdy stroną Umowy jest więcej niż jeden Kredytobiorca, żaden z nich) nie uzyskuje takich dochodów, dochodów z innego tytułu, w każdym przypadku w kwocie nie niższej niż 2 000 zł miesięcznie. Pierwszy wpływ na Konto osobiste/rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy powinien nastąpić począwszy przynajmniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt.

13. Bank ma prawo jednorazowo podwyższyć wskazaną w ust.1 marżę o 0,5 p.p. w okresie 84 miesięcy od dnia

uruchomienia kredytu, przy czym nie wcześniej niż przed upływem 60 dni począwszy od ostatniego dnia

miesiąca, w którym nie zostały spełnione warunki zastosowania marży wskazanej w ust.1 a niespełnienie

warunków polega na rozwiązaniu umowy Konta osobistego/rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub

braku wymaganych wpływów na Konto osobiste/rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

14. Marża Banku, po podwyższeniu, o którym mowa w powyższych ustępach, ma charakter stały.

dolceta

Witam!

W następnym tygodniu będę podpisywał umowę z BZWBK, w umowie sporządzonej przez bank nie ma nic mowy o ubezpieczeniu na życie, tzn. że marża nie jest od tego zależna 2,09 czy 2,29.

Chodzi mi o ubezpieczenie na życie o którym już dyskutowane tu było. Oczywiście nie chcemy podpisywać ubezpieczenia. Proszę mi powiedzieć co w takim wypadku może zrobić Pani z BZWBK gdy powiem jej ze nie podpisuje ubezpieczenia bo nie ma nic o tym w umowie, co może zrobić? Anulować podpisanie umowy itd.??? Co wtedy mamy zrobić... iść do jej przełożonego...

Sentinel75

1. zapytaj na jakiej podstawie to ubezpieczenie skoro w umowie ani słowa? cesji brak więc zabezpieczeniem dla banku nie jest,

2. podpisać zawsze możesz - to nie rodzi żadnych skutków, przy podpisywaniu czytaj wszystko, poproś o każdy regulamin, TOiP itp. (i tak na koniec musisz podpisać, że się zapoznałeś), oczywiście przyznaj się do wszystkich chorób (rzetelnie wypełnijcie ankietę medyczną), może się okazać że nie zostaniesz ubezpieczony,

3. nawet możesz podpisać i opłacić składkę, masz 30 dni na rezygnację, może przestać płacić składki...opcji jest wiele

dolceta

Na pyt. 1 odpowie.

"Mówiłam że to od analityka, z racji tego ze nie mamy żadnego produktu bank powiedział ze jesteśmy klientem zagrożonym i żeby mieć marżę 2,09% musimy wziąć produkt"

Ja jej powiem ze u Państwa w banku marże ustala system. Poza tym nie ma nic w umowie na temat ubezp. (sprawdzała ją doradczyni kredytowa). Powiem jej że chce wcisnąć nam swój produkt aby zrobić plany. Wtedy nastanie pewnie ciszaaa...

Czy przez to ze nie podpisze ubezp. może nie dojść do podpisania umowy???

Zawsze lubie witać sie w takich przypadkach z przełożonym takiej osoby tylko dla wlasnego dobra nie wiem czy to zrobić.

Ubezpieczenie to nazywa się: UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPIEKUN RODZINY (BZWBK Aviva) :)

Przepraszam ale już się ubezpieczam z każdej strony :)

dolceta

Witam!

 

Podpisaliśmy umowę w BZWBK.

Eurobank dał negatywa ponieważ był za długi czas miedzy wpłatami z umowy zlecenia. Ostatnia w czerwcu i teraz na koniec listopada będzie.

 

Dziękuje wszystkim za pomoc!

Pozdrawiam!

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.