Jump to content
sebastian212

Zwroty z chwilówek.

Recommended Posts

vincent99

No nie wiem może mam jakiś dar przekonywania :)  aa już wiem minał termin 30 dniowy na udzielenie odpowiedzireklamacyjnej , brak informacji o przedłużeniu terminu na odpowiedź i po moim ponagleniu jakoś tak nagle sie pieniążki znalazły , ale dziś odbieram jakiś polecony może udzielili odp pisemnie w każdym razie hajs dotarł

 

jak ktoś potrzebuje wzoru pisma to dawac znać na priv , mogę dołączyć tutaj ale provident też czyta forum :)

 

 

 

nemezziss

to ja poproszę :)

kamilka1985
40 minut temu, vincent99 napisał:

No nie wiem może mam jakiś dar przekonywania :)  aa już wiem minał termin 30 dniowy na udzielenie odpowiedzireklamacyjnej , brak informacji o przedłużeniu terminu na odpowiedź i po moim ponagleniu jakoś tak nagle sie pieniążki znalazły , ale dziś odbieram jakiś polecony może udzielili odp pisemnie w każdym razie hajs dotarł

 

jak ktoś potrzebuje wzoru pisma to dawac znać na priv , mogę dołączyć tutaj ale provident też czyta forum :)

 

 

 

Ja również poproszę na priv, dziękuje :)

Kamil1919
3 godziny temu, lukaszb napisał:

Tak, wielokrotnie. Ale bez sądu tych pieniędzy nie odzyskasz.

 

PS. Sąd, a nie sond.

Tak Sąd

Minia
Godzinę temu, vincent99 napisał:

No nie wiem może mam jakiś dar przekonywania :)  aa już wiem minał termin 30 dniowy na udzielenie odpowiedzireklamacyjnej , brak informacji o przedłużeniu terminu na odpowiedź i po moim ponagleniu jakoś tak nagle sie pieniążki znalazły , ale dziś odbieram jakiś polecony może udzielili odp pisemnie w każdym razie hajs dotarł

 

jak ktoś potrzebuje wzoru pisma to dawac znać na priv , mogę dołączyć tutaj ale provident też czyta forum :)

 

 

 

Też poproszę 😉

vincent99
2 minuty temu, Minia napisał:

Też poproszę 😉

Odezwij się na priv bo nie mogę wysłać wiecej niż 3 wiadomości nie mam pojęcia dlaczego :) 

damyrade
W dniu 6.05.2019 o 12:40, lukaszb napisał:

Bezpodstawne wzbogacenie. Termin przedawnienia dla wierzytelności powstałych przed lipcem 2018 to 10 lat. Po - 6 lat.

Dzień dobry,
 
w odpowiedzi na Pani wezwanie do zapłaty, informuję, iż zostało rozpatrzone odmownie. Chciałbym wyjaśnić, że w chwili zwrotu całości pożyczki zwraca Pani kapitał oraz opłatę przygotowawczą (jest to jednorazowa opłata), wszystkie inne koszty są odejmowane do chwili zwrotu środków, są to m.in. opłata administracyjna, oprocentowanie.

Zawarte wyjaśnienie w sprawie art. 49 o kredycie konsumenckim od Rzecznika Finansowego posiada różne interpretacje. Dlatego, nie można zgodzić się z zarzutem podnoszonym przez Panią, iż zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz .U. z 2014 r. poz. 1497), w przypadku przedterminowej spłaty pożyczki obniżeniu ulega również kwota opłaty przygotowawczej.

Mimo że powołany przepis odwołuje się do terminu „całkowity koszt kredytu”, który zdefiniowano w art. 5 pkt 6, - ze względów celowościowych - należy uznać, że nie dotyczy on wyłącznie świadczeń, których wysokość lub powstanie są znane kredytodawcy albo były znane w dacie zawarcia umowy o kredyt konsumencki (T. Czech).  Art. 49 ust. 1 odnosi się do ogółu świadczeń kredytobiorcy zależnych od okresu kredytowania, jeśli wykazują one związek z umową o kredyt konsumencki.

Art.. 49 nie obejmuje prowizji przygotowawczej, która stanowi wynagrodzenie kredytodawcy za czynności związane z zawarciem umowy o kredyt konsumencki [A. Kopeć, w: M. Chruściak i in., Ustawa…, s. 168; Rekomendacja Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (cz. II), MPB 2012, nr 3, pkt 6]. Prowizja taka - pod względem prawnym - nie zależy od okresu kredytowania, a oświadczenia UOKiK i Rzecznika Finansowego w kwestii rozliczenia kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty jest prawnie wiążące, lecz stanowi jedynie stanowisko organów w powyższej kwestii.

Mając na uwadze powyższe wskazuję,  iż pożyczkodawca prawidłowo dokonał wyliczenia salda zadłużenia konsumenta w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki. Natomiast przedstawione przez Panią wyjaśnienia oraz wezwanie do zapłaty stwierdzam, iż są niezasadne.

Ponadto informuję, iż przedmiotowa umowa spełnia wszelkie wymogi prawne, wynikające
z obecnych regulacji prawnych. Wskazuję, również, że była Pani przed zawarciem umowy szczegółowo informowana o wszystkich regulacjach wynikających z zawieranej umowy.  W umowie dokładnie wskazane jest, co składa się na koszty związane z udzieleniem pożyczki (tj. jednorazowa opłata przygotowawcza, opłata administracyjna uiszczana przez klienta wraz z każdą ratą miesięczną oraz przypadku opóźnienia klienta w spłacie rat pożyczki koszty podjęcia działań upominawczo-windykacyjnych – pkt. 13 umowy pożyczki) oraz jaka jest wysokość tych kosztów. Dodatkowo uzyskała Pani harmonogram spłat, w którym wyszczególniona jest wysokość rat oraz termin ich płatności. W związku z powyższym zawierając umowę nie mogła Pani mieć wątpliwości co do kosztów, jakie powinien zobowiązany ponieść. Ponadto należy wskazać, iż umowa pożyczki została skonstruowana w sposób przejrzysty i zrozumiały dla konsumenta. Szczegółowe warunki umowy, w tym kwota pożyczki, roczna stopa oprocentowania, kwota opłaty przygotowawczej, jak i administracyjnej oraz całkowity koszt pożyczki zostały wyszczególnione na pierwszych stronach umowy, aby mogły być czytelne dla klienta.

Zgodnie z Pani prośbą przedstawiam szczegółowe rozliczenie Pani zobowiązania o numerze XXXXXX oraz wszystkie zaksięgowane wpłaty do dnia 14.05.2019 r.:

Kapitał - 3600 zł

Odsetki - 42.89 zł

Opłata przygotowawcza - 1590 zł

Opłata administracyjna - 50 zł

Koszt ubezpieczenia NNW - 0 zł

30.04.2018 440.89        
18.05.2018 4823.00        
29.05.2018 19.00        

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl .

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, a ich niepodanie uniemożliwi jej rozpatrzenie. Dane będą przetwarzane w celach rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane będą przechowywane przez okres: 2 lata od dnia rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informuję również, że zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 z późn. zm.) przysługuje prawo do odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, którą przesłaliśmy.

 


XXXXXXX

Życzymy miłego dnia,
 
HARMONOGRAM POŻYCZKI Z UMOWY
 

 

raty  termin płatności  kapitał   odsetki  opłata przygot.  opłat. adm. inne koszty. rata cał.

1     30-04-2018        263,00   30,58     122,31              25            0               440,89

2     30-05-2018        266,15   27,43     122,31              25            0               440,89

3     30-06-2018        267,50   26,08     122,31              25            0               440,89

4     30-07-2018        270,54   23,04      j.w.                 j.w.          j.w.            j.w.

5     30-08-2018        272,07   21,51      j.w.                 j.w.          j.w.            j.w.

6     30-09-2018        274,38   19,20      j.w.                 j.w.          j.w.            j.w.

7     30-10-2018        277,25   16,33      j.w.                 j.w.          j.w.            j.w.

8     30-11-2018        279,06   14,52      j.w.                 j.w.          j.w.            j.w.

9     30-12-2018        281,83    11,75                                j.w.

10   30-01-2019        283,83     9,75                                 j.w.

11   28-02-2019        286,71     6,97                                 j.w.

12    30-03-2019       288,83     4,75                                 j.w.

13  30-04-2019         288,85     2,45                                 j.w.

RAZEM                    3 600,00     214,26     1590,00       325,00       0,00           5729,26

 

bardzo proszę o pomoc co jeszcze mogę!!!!

kabral

Kochani, 

 

Jak się sprawa ma z tymi odsetkami z art. 481§2 K.c.? Czyli za opóźnienia w zwrocie z chwilówek wcześniejszych spłat? Czy można od nich również egzekwować zwrot kosztów ze względu na opóźnienie powołując się na ten paragraf? 

vincent99

Skoro chwilówki naliczają ci i nawet masz to w umowie odsetki maksymalne za spóźnienie to tobie również należą się takie same odsetki jeśli ktos powinien rozliczyć się w ciągu 14 dni a mija 2-3 lata roszczenia możesz mieć do 10 lat wstecz pożyczek zaciągniętych przed 2018r  późniejsze zdjae się 6 lat wstecz 

kamilka1985

Vincent wysyłałes to mailem czy poczta ?

piram

czy ktoś ogarnia Super Grosz? Sami nie chcą zwrócić, pytałam w niektórych firmach które się zajmują zwrotami prowizji i nikt się tego dziadostwa nie podejmuje.... ktoś coś?

i tak samo z Aasą? mi to nawet na maile nie odpisali i nie wiem - mecenas/ te firmy, czy samemu jeszcze próbować? z Aasy wyszło prawie 4700 do zwrotu ( 3 pożyczki) więc chciałabym to odzyskać...

vincent99
29 minut temu, kamilka1985 napisał:

Vincent wysyłałes to mailem czy poczta ?

Emailem na bok@provident.pl   można tez pocztą na adres 

Provident Polska S.A.
Ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa

lukaszb
20 godzin temu, kabral napisał:

Kochani, 

 

Jak się sprawa ma z tymi odsetkami z art. 481§2 K.c.? Czyli za opóźnienia w zwrocie z chwilówek wcześniejszych spłat? Czy można od nich również egzekwować zwrot kosztów ze względu na opóźnienie powołując się na ten paragraf? 

Powinny być liczone odsetki za opóźnienie - na dziś to 7% od daty wymagalności np od daty uchybienia terminu na wezwaniu, albo od daty wytoczenia powództwa. Umowne maksymalne za opóźnienie (14%) dotyczą konkretnej umowy pożyczki i braku zapłaty w terminie.

Meg183
W dniu 14.05.2019 o 11:58, vincent99 napisał:

No nie wiem może mam jakiś dar przekonywania :)  aa już wiem minał termin 30 dniowy na udzielenie odpowiedzireklamacyjnej , brak informacji o przedłużeniu terminu na odpowiedź i po moim ponagleniu jakoś tak nagle sie pieniążki znalazły , ale dziś odbieram jakiś polecony może udzielili odp pisemnie w każdym razie hajs dotarł

 

jak ktoś potrzebuje wzoru pisma to dawac znać na priv , mogę dołączyć tutaj ale provident też czyta forum :)

 

 

 

Ja też poproszę 😊

Paulina92

Ja napisałam do supergrosz i napisali że w sprawie nadpłaty nr pożyczki , kontaktowac się z kancelarią Signi. Zadzwoniłam, wysłałam pismo i czekam.


------------------------------- dodano 1 minutę później -------------------------------

A Vivus po wypłacie zwrotu, po ponownym e-mailu dziś zwrócił jeszcze odsetki 😀

piram

Ktoś ogarnia Zaplo? Jak ja spłacałam wcześniej to wysłałam im maila i zwrócili mi hajs. Teraz moja mama też spłaciła, wysłała maila i napisali że się nic nie należy bo w trakcie rozmowy telefonicznej powiedzieli że sobie zachowują 25% bo się im należy. 

Doogi
W dniu 14.05.2019 o 15:46, piram napisał:

czy ktoś ogarnia Super Grosz? Sami nie chcą zwrócić, pytałam w niektórych firmach które się zajmują zwrotami prowizji i nikt się tego dziadostwa nie podejmuje.... ktoś coś?
 

Ja póki co zwróciłem się do RF. Przesłał im pismo i czekam na ich odpowiedz już ponad miesiąc. Jak się ustosunkują do pisma dam znać. 

To samo zrobiłem z Wonga. Komuś udało się coś odzyskać od nich?

kreregi

Czy mógłbym uprzejmie prosić o aktualny szablon zwrotu z chwilówek

vincent99
10 minut temu, kreregi napisał:

Czy mógłbym uprzejmie prosić o aktualny szablon zwrotu z chwilówek

Szablon masz na myśli kalkulator do obliczenia wysokości czy wzór pisma  ? 

 

kreregi

Wzór pisma

vincent99
41 minut temu, kreregi napisał:

Wzór pisma

Poszło pm

krystyna1975
17 minut temu, vincent99 napisał:

Poszło pm

czy też mogę poprosić ? :)

 

vincent99
38 minut temu, krystyna1975 napisał:

czy też mogę poprosić ? :)

 

 

 

kreregi
51 minut temu, vincent99 napisał:

Poszło pm

Dziękuje bardzo. Ale mam pytanie. Niestety nie pamiętam wszystkich pożyczek i ile dni przed terminem zostały oddane. Może jakoś ogólnie da się temat zaczepić.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • ElCeZet
   By ElCeZet
   Witam. Posiadam kilka pożyczek na raty (w banku, pozabankowe) i jedną chwilówkę. Mam problem ze spłatą tej chwilówki, jest ona na ok 2000, nie posiadam zaświadczenia o dochodach i z tego powodu większość firm nie chce mi udzielić pożyczki. Czy znacie jakieś koło ratunkowe? Gdzie dostanę pożyczkę najlepiej na raty? 
  • Oskar1995
   By Oskar1995
   Witam, jak w temacie, wpadłem w pętle chwilówek. Moje pytanie, czy jest szansa żeby jeszcze ratować sytuację.
   Wiek:24 lata 
   Łączna kwota kredytów i kart kredytowych:
   Chwilowki
   Lendon-5000
   Vivus-1200
   Szgotowka-2000
   Wandoo-1800
   Filarum-3000
   Kredyty i karty kredytowe:
   Kredyt BNP Paribas-18000 rata 1100
   Kredyt Santander 1800 rata 115
   Raty Santander 150zl
   Dwie karty kredytowe na limit 8000zl
   Problemem jest niski scoring na BIK. Wynik 42 punkty. Wcześniej zdarzaly się spore opóźnienia w spłacie. Teraz wszystkie kredyty bankowe i raty uregulowane. 
   Dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony :3100 miesięcznie na konto. Chwilówki obsługiwane z konta na które wpływa wynagrodzenie. Dla osoby chętnej pomoc mogę podesłać raport BIK. Składałem zapytania do różnych banków o konsolidacje ale wszędzie odpowiedzi były negatywne. 
  • MadryPo
   By MadryPo
   Witam, jestem tu nowy, więc może od początku.
    
   Ogółem to niepokoi mnie sytuacja z chwilówkami i finanse w ostatnim czasie (miałem ogromne problemy życiowe/rodzinne, które zamknęła finansowa spirala chwilówek i pomoc banku...i to do czasu).
    
   Wiek 25 lat, obecnie jeszcze umowa zlecenie - 3600 zł brutto od roku, od listopada przechodzą na umowę o pracę i 4000 zł brutto + premia (do 40%), ale umowę będę podpisywał jakoś w przyszłym tygodniu.
    
   Miałem w swoim życiu już 4 kredyty, z którymi poradziłem sobie w około dwa lata (kolejno 10 000 zł, 8 000 zł, 6 000 zł i 9 000 zł, wszystkie mBank). Do tego wziąłem kilka chwilówek, ale je spłaciłem w terminie (raz wypowiedziałem umowę Wonga, bo 14 dni nie minęło i pewnie mnie wpisali na jakąś ich czarną listę, ale mniejsza o to, opóźnień brak).
    
   Obecnie posiadam 3 kredyty na łącznie 33 tysiące złotych pozostałe do spłaty (rata 790 zł, więc problemu nie ma) i właśnie te cholerne chwilówki...Przyznam, że nie pomyślałem o pożyczce ratalnej, a teraz to już mogę o kasie zapomnieć, bo i tak już wydałem na bieżące problemy (pomińmy jakie, wystarczy, że rodzinne).
    
   Chwilówek jest 5 i są na łączną kwotę 12 500 zł (terminy to około 13 listopad, jedna do 22 listopada). Czemu tylko 5 i czemu tak dużo? Jak już wspominałem to kiedyś człowiek brał na ,,pierwsza darmowa" i tak się budowała jako taka pozytywna historia...teraz nawet zbytnio nie sprawdzali klienta (moja głupota).
    
   Szukam pomocy w stylu kredyt na konsolidację tego dziadostwa, pożyczka na konsolidację tego dziadostwa. No, ale niestety punkt pierwszy mojego programu czyli mBank stwierdził, że to za duże ryzyko finansowe dla nich (wniosek online).
    
   Domniewam, że powody znajdują się w raporcie BIK. Ściągnąłem sobie go z myślą, że tyle człowiek w życiu spłacił to ocena powinna być super... i tam mam dwie uwagi:
    
   1. Nie mam wyniku punktowego pomimo spłaty tego wszystkiego, co miałem do tej pory - te kredyty są świeże które mam i dopiero teraz zapłacę pierwszą ratę dla dwóch z nich (problemu nie ma), a te spłacone są jakoś niewidoczne? (widzę je w historii, ale nie przekładają się na punkty i ogólny wynik).
   2. Przy ich analizie kredytowej czyli tej z BIK darmowej wychodzi mi wszystko okej poza ,,nadmiernym ryzykiem zadłużaniem się". No i sobie przejrzałem to dwie z tych pięciu dziadowskich chwilówek widnieją obok kredytów w BIKu co powoduje koszty na przyszły miesiąc rzędu 5700-6000 zł i zapewne psuje spokój ducha...
   3. Nigdy z niczym nie zalegałem i negatywnych wpisów nie mam, ale jak szukałem informacji o możliwej pomocy to kliknąłem na jednej stronie ,,sprawdź oferty" i zapytania do BIKu dość świeże są (Alior, T-Mobile, bodaj Provident chociaż ja się sam do tych firm nie zgłaszałem).
    
   Dodam, że mBank nie robił mi raczej problemu z kredytami i nie musiałem tam nawet uzupełniać samodzielnie swoich dochodów (pobierają chyba informacje z historii rachunku). Poza tym zauważyłem, że formularz na ich stronie online się zmienił. Wcześniej po stwierdzeniu konieczności i wypisaniu danych była decyzja (nie wnikali w dalsze detale rozpoznawcze). Teraz jest ten mętlik z Imię ojca...Imię matki...Źródło dochodu...i takie tam, odmowa zapewne też została odnotowana w BIKu (zachowania ryzykowne i te sprawy). Swoją drogą jak mBank wypełniał za mnie sam dochody to było tam około 4500 - 5000 zł netto, bo raz widziałem w formularzu jako pole wypełnione z automatu (to tak nawiasem, zdarzały się miesiące, gdzie miałem większe wpływy i oni pewnie to uśredniają jakoś). Moje miesięczne wydatki, bo to dość ważne, których nie przeskoczę to 1500 zł +  kredyt 790 zł czyli około 2300 zł. 
    
   I teraz moje pytanie...Czy mam jakiekolwiek szanse na skonsolidowanie tego dziadostwa w kredyt albo pożyczkę pozabankową na jakieś sensowne raty?
   No i pytanie numer dwa...Czy to możliwe, że mBank, który de facto dał mi dwa kredyty lekką ręką dzień po dniu odmawiał przez te dwie chwilówki w BIKu? Jest jeszcze ta zakładka o dostępnych ofertach i tam mam, że mają dla mnie nawet do 65 tysięcy złotych...(plus oferowali dwa miesiące temu kartę kredytową,  ostatnio darmowe konto Intensive, gdzie są te wpływy potrzebne określone, aby faktycznie było darmowe).
    
   Czy może rozwiązaniem byłby jakiś kredyt odnawialny albo karta kredytowa, aby spłacić te chwilówki, a potem systematycznie spłacać krok po kroku? Tu szczerze nie mam pojęcia jak one funkcjonują i czy by mnie nie zakopały dodatkowo oraz jak chętnie się je udziela.
    
    
   Z góry dziękuję za odpowiedź, jak za duży chaos to mogę rozjaśnić niektóre kwestie.
    
    
    
    
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.