Jump to content
sebastian212

Zwroty z chwilówek.

Recommended Posts

vincent99

No nie wiem może mam jakiś dar przekonywania :)  aa już wiem minał termin 30 dniowy na udzielenie odpowiedzireklamacyjnej , brak informacji o przedłużeniu terminu na odpowiedź i po moim ponagleniu jakoś tak nagle sie pieniążki znalazły , ale dziś odbieram jakiś polecony może udzielili odp pisemnie w każdym razie hajs dotarł

 

jak ktoś potrzebuje wzoru pisma to dawac znać na priv , mogę dołączyć tutaj ale provident też czyta forum :)

 

 

 

Linki
nemezziss

to ja poproszę :)

kamilka1985
40 minut temu, vincent99 napisał:

No nie wiem może mam jakiś dar przekonywania :)  aa już wiem minał termin 30 dniowy na udzielenie odpowiedzireklamacyjnej , brak informacji o przedłużeniu terminu na odpowiedź i po moim ponagleniu jakoś tak nagle sie pieniążki znalazły , ale dziś odbieram jakiś polecony może udzielili odp pisemnie w każdym razie hajs dotarł

 

jak ktoś potrzebuje wzoru pisma to dawac znać na priv , mogę dołączyć tutaj ale provident też czyta forum :)

 

 

 

Ja również poproszę na priv, dziękuje :)

Kamil1919
3 godziny temu, lukaszb napisał:

Tak, wielokrotnie. Ale bez sądu tych pieniędzy nie odzyskasz.

 

PS. Sąd, a nie sond.

Tak Sąd

Minia
Godzinę temu, vincent99 napisał:

No nie wiem może mam jakiś dar przekonywania :)  aa już wiem minał termin 30 dniowy na udzielenie odpowiedzireklamacyjnej , brak informacji o przedłużeniu terminu na odpowiedź i po moim ponagleniu jakoś tak nagle sie pieniążki znalazły , ale dziś odbieram jakiś polecony może udzielili odp pisemnie w każdym razie hajs dotarł

 

jak ktoś potrzebuje wzoru pisma to dawac znać na priv , mogę dołączyć tutaj ale provident też czyta forum :)

 

 

 

Też poproszę 😉

vincent99
2 minuty temu, Minia napisał:

Też poproszę 😉

Odezwij się na priv bo nie mogę wysłać wiecej niż 3 wiadomości nie mam pojęcia dlaczego :) 

damyrade
W dniu 6.05.2019 o 12:40, lukaszb napisał:

Bezpodstawne wzbogacenie. Termin przedawnienia dla wierzytelności powstałych przed lipcem 2018 to 10 lat. Po - 6 lat.

Dzień dobry,
 
w odpowiedzi na Pani wezwanie do zapłaty, informuję, iż zostało rozpatrzone odmownie. Chciałbym wyjaśnić, że w chwili zwrotu całości pożyczki zwraca Pani kapitał oraz opłatę przygotowawczą (jest to jednorazowa opłata), wszystkie inne koszty są odejmowane do chwili zwrotu środków, są to m.in. opłata administracyjna, oprocentowanie.

Zawarte wyjaśnienie w sprawie art. 49 o kredycie konsumenckim od Rzecznika Finansowego posiada różne interpretacje. Dlatego, nie można zgodzić się z zarzutem podnoszonym przez Panią, iż zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz .U. z 2014 r. poz. 1497), w przypadku przedterminowej spłaty pożyczki obniżeniu ulega również kwota opłaty przygotowawczej.

Mimo że powołany przepis odwołuje się do terminu „całkowity koszt kredytu”, który zdefiniowano w art. 5 pkt 6, - ze względów celowościowych - należy uznać, że nie dotyczy on wyłącznie świadczeń, których wysokość lub powstanie są znane kredytodawcy albo były znane w dacie zawarcia umowy o kredyt konsumencki (T. Czech).  Art. 49 ust. 1 odnosi się do ogółu świadczeń kredytobiorcy zależnych od okresu kredytowania, jeśli wykazują one związek z umową o kredyt konsumencki.

Art.. 49 nie obejmuje prowizji przygotowawczej, która stanowi wynagrodzenie kredytodawcy za czynności związane z zawarciem umowy o kredyt konsumencki [A. Kopeć, w: M. Chruściak i in., Ustawa…, s. 168; Rekomendacja Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (cz. II), MPB 2012, nr 3, pkt 6]. Prowizja taka - pod względem prawnym - nie zależy od okresu kredytowania, a oświadczenia UOKiK i Rzecznika Finansowego w kwestii rozliczenia kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty jest prawnie wiążące, lecz stanowi jedynie stanowisko organów w powyższej kwestii.

Mając na uwadze powyższe wskazuję,  iż pożyczkodawca prawidłowo dokonał wyliczenia salda zadłużenia konsumenta w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki. Natomiast przedstawione przez Panią wyjaśnienia oraz wezwanie do zapłaty stwierdzam, iż są niezasadne.

Ponadto informuję, iż przedmiotowa umowa spełnia wszelkie wymogi prawne, wynikające
z obecnych regulacji prawnych. Wskazuję, również, że była Pani przed zawarciem umowy szczegółowo informowana o wszystkich regulacjach wynikających z zawieranej umowy.  W umowie dokładnie wskazane jest, co składa się na koszty związane z udzieleniem pożyczki (tj. jednorazowa opłata przygotowawcza, opłata administracyjna uiszczana przez klienta wraz z każdą ratą miesięczną oraz przypadku opóźnienia klienta w spłacie rat pożyczki koszty podjęcia działań upominawczo-windykacyjnych – pkt. 13 umowy pożyczki) oraz jaka jest wysokość tych kosztów. Dodatkowo uzyskała Pani harmonogram spłat, w którym wyszczególniona jest wysokość rat oraz termin ich płatności. W związku z powyższym zawierając umowę nie mogła Pani mieć wątpliwości co do kosztów, jakie powinien zobowiązany ponieść. Ponadto należy wskazać, iż umowa pożyczki została skonstruowana w sposób przejrzysty i zrozumiały dla konsumenta. Szczegółowe warunki umowy, w tym kwota pożyczki, roczna stopa oprocentowania, kwota opłaty przygotowawczej, jak i administracyjnej oraz całkowity koszt pożyczki zostały wyszczególnione na pierwszych stronach umowy, aby mogły być czytelne dla klienta.

Zgodnie z Pani prośbą przedstawiam szczegółowe rozliczenie Pani zobowiązania o numerze XXXXXX oraz wszystkie zaksięgowane wpłaty do dnia 14.05.2019 r.:

Kapitał - 3600 zł

Odsetki - 42.89 zł

Opłata przygotowawcza - 1590 zł

Opłata administracyjna - 50 zł

Koszt ubezpieczenia NNW - 0 zł

30.04.2018 440.89        
18.05.2018 4823.00        
29.05.2018 19.00        

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl .

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, a ich niepodanie uniemożliwi jej rozpatrzenie. Dane będą przetwarzane w celach rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane będą przechowywane przez okres: 2 lata od dnia rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informuję również, że zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 z późn. zm.) przysługuje prawo do odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, którą przesłaliśmy.

 


XXXXXXX

Życzymy miłego dnia,
 
HARMONOGRAM POŻYCZKI Z UMOWY
 

 

raty  termin płatności  kapitał   odsetki  opłata przygot.  opłat. adm. inne koszty. rata cał.

1     30-04-2018        263,00   30,58     122,31              25            0               440,89

2     30-05-2018        266,15   27,43     122,31              25            0               440,89

3     30-06-2018        267,50   26,08     122,31              25            0               440,89

4     30-07-2018        270,54   23,04      j.w.                 j.w.          j.w.            j.w.

5     30-08-2018        272,07   21,51      j.w.                 j.w.          j.w.            j.w.

6     30-09-2018        274,38   19,20      j.w.                 j.w.          j.w.            j.w.

7     30-10-2018        277,25   16,33      j.w.                 j.w.          j.w.            j.w.

8     30-11-2018        279,06   14,52      j.w.                 j.w.          j.w.            j.w.

9     30-12-2018        281,83    11,75                                j.w.

10   30-01-2019        283,83     9,75                                 j.w.

11   28-02-2019        286,71     6,97                                 j.w.

12    30-03-2019       288,83     4,75                                 j.w.

13  30-04-2019         288,85     2,45                                 j.w.

RAZEM                    3 600,00     214,26     1590,00       325,00       0,00           5729,26

 

bardzo proszę o pomoc co jeszcze mogę!!!!

kabral

Kochani, 

 

Jak się sprawa ma z tymi odsetkami z art. 481§2 K.c.? Czyli za opóźnienia w zwrocie z chwilówek wcześniejszych spłat? Czy można od nich również egzekwować zwrot kosztów ze względu na opóźnienie powołując się na ten paragraf? 

vincent99

Skoro chwilówki naliczają ci i nawet masz to w umowie odsetki maksymalne za spóźnienie to tobie również należą się takie same odsetki jeśli ktos powinien rozliczyć się w ciągu 14 dni a mija 2-3 lata roszczenia możesz mieć do 10 lat wstecz pożyczek zaciągniętych przed 2018r  późniejsze zdjae się 6 lat wstecz 

kamilka1985

Vincent wysyłałes to mailem czy poczta ?

piram

czy ktoś ogarnia Super Grosz? Sami nie chcą zwrócić, pytałam w niektórych firmach które się zajmują zwrotami prowizji i nikt się tego dziadostwa nie podejmuje.... ktoś coś?

i tak samo z Aasą? mi to nawet na maile nie odpisali i nie wiem - mecenas/ te firmy, czy samemu jeszcze próbować? z Aasy wyszło prawie 4700 do zwrotu ( 3 pożyczki) więc chciałabym to odzyskać...

vincent99
29 minut temu, kamilka1985 napisał:

Vincent wysyłałes to mailem czy poczta ?

Emailem na bok@provident.pl   można tez pocztą na adres 

Provident Polska S.A.
Ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa

lukaszb
20 godzin temu, kabral napisał:

Kochani, 

 

Jak się sprawa ma z tymi odsetkami z art. 481§2 K.c.? Czyli za opóźnienia w zwrocie z chwilówek wcześniejszych spłat? Czy można od nich również egzekwować zwrot kosztów ze względu na opóźnienie powołując się na ten paragraf? 

Powinny być liczone odsetki za opóźnienie - na dziś to 7% od daty wymagalności np od daty uchybienia terminu na wezwaniu, albo od daty wytoczenia powództwa. Umowne maksymalne za opóźnienie (14%) dotyczą konkretnej umowy pożyczki i braku zapłaty w terminie.

Meg183
W dniu 14.05.2019 o 11:58, vincent99 napisał:

No nie wiem może mam jakiś dar przekonywania :)  aa już wiem minał termin 30 dniowy na udzielenie odpowiedzireklamacyjnej , brak informacji o przedłużeniu terminu na odpowiedź i po moim ponagleniu jakoś tak nagle sie pieniążki znalazły , ale dziś odbieram jakiś polecony może udzielili odp pisemnie w każdym razie hajs dotarł

 

jak ktoś potrzebuje wzoru pisma to dawac znać na priv , mogę dołączyć tutaj ale provident też czyta forum :)

 

 

 

Ja też poproszę 😊

Paulina92

Ja napisałam do supergrosz i napisali że w sprawie nadpłaty nr pożyczki , kontaktowac się z kancelarią Signi. Zadzwoniłam, wysłałam pismo i czekam.


------------------------------- dodano 1 minutę później -------------------------------

A Vivus po wypłacie zwrotu, po ponownym e-mailu dziś zwrócił jeszcze odsetki 😀

piram

Ktoś ogarnia Zaplo? Jak ja spłacałam wcześniej to wysłałam im maila i zwrócili mi hajs. Teraz moja mama też spłaciła, wysłała maila i napisali że się nic nie należy bo w trakcie rozmowy telefonicznej powiedzieli że sobie zachowują 25% bo się im należy. 

Doogi
W dniu 14.05.2019 o 15:46, piram napisał:

czy ktoś ogarnia Super Grosz? Sami nie chcą zwrócić, pytałam w niektórych firmach które się zajmują zwrotami prowizji i nikt się tego dziadostwa nie podejmuje.... ktoś coś?
 

Ja póki co zwróciłem się do RF. Przesłał im pismo i czekam na ich odpowiedz już ponad miesiąc. Jak się ustosunkują do pisma dam znać. 

To samo zrobiłem z Wonga. Komuś udało się coś odzyskać od nich?

kreregi

Czy mógłbym uprzejmie prosić o aktualny szablon zwrotu z chwilówek

vincent99
10 minut temu, kreregi napisał:

Czy mógłbym uprzejmie prosić o aktualny szablon zwrotu z chwilówek

Szablon masz na myśli kalkulator do obliczenia wysokości czy wzór pisma  ? 

 

kreregi

Wzór pisma

vincent99
41 minut temu, kreregi napisał:

Wzór pisma

Poszło pm

krystyna1975
17 minut temu, vincent99 napisał:

Poszło pm

czy też mogę poprosić ? :)

 

vincent99
38 minut temu, krystyna1975 napisał:

czy też mogę poprosić ? :)

 

 

 

kreregi
51 minut temu, vincent99 napisał:

Poszło pm

Dziękuje bardzo. Ale mam pytanie. Niestety nie pamiętam wszystkich pożyczek i ile dni przed terminem zostały oddane. Może jakoś ogólnie da się temat zaczepić.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Topics

  • Konsolidacja chwilówek

   Witam. Potrzebuje skonsolidować chwilówki. Oto moje dane   suma zadłużenia w bankach (saldo) –  17 260,42 mbank dwa kredyty. 9 368,56 i 8 106,66 do spłaty. Miesięcznie spłacam 1050 zł.  Suma zadłużenia pozabankowego / chwilówki – 15236,99 Czy są opóźnienia na kredytach bankowych (ile dni) – nie Czy są opóźnienia na chwilówkach – tak max 20 dni Data zatrudnienia w obecnej firmie – 01.11.2018 Data do kiedy jest umowa jeśli czas określony – 31.12.2019 (koniec umow

   in Kredyty konsolidacyjne bez hipoteki

  • Konsolidacja chwilówek

   Witam, chciałbym skonsolidować chwilówki w jedna ratę, moja sytuacja wygląda tak. Umowa o prace na czas nieokreślony staż w obecnej pracy - rok i 2600netto. Kredyt w ING - do spłaty 87000 rata 1280 kredyt w inbank do spłaty 6600 rata  107 chwilówki na 16500zł scoring BIK 53pkt Banki odmawiają pomocy, skok stefczyka przeszedłem pierwsza weryfikacje ale nie jestem jakoś przekonany. Bardzo proszę o pomoc z chwilówkami.

   in Kredyty konsolidacyjne bez hipoteki

  • Pogromcy chwilówek.

   Witam. Mam duże problemy ze spłatą chwilówek i zastanawiam się nad pomocą "pogromców chwilówek". Czy ktoś z Was też próbował w ten sposób wyjść z długów? Z góry dziękuję za pomoc.

   in Dla zadłużonych

  • Konsolidacja chwilówek- popłynęłam :-/

   Kwota kredytu 30.000 zł Okres kredytowania około 5 lat Kwoty 3 ostatnio otrzymanych wynagrodzeń/świadczeń: od 1 lipca 2166 zł, wcześniej pol etatu 860zl (ta sama firma) Źródło uzyskiwania dochodów umowa o prace Łączny okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy - od kiedy i do kiedy trwa 10.10.2018-31.12.2019 (z pewnością zostanie przedłużona) Nazwa banku, do którego wpływa wynagrodzenie ing bank śląski Wiek kredytobiorcy/kredytobiorców 29 lat Województwo zamieszkania slask Aktualna

   in Kredyty konsolidacyjne bez hipoteki

  • Pętla chwilówek - odechciewa mi się żyć.

   Cześć, mam na imię Angelika - jestem tu "nowa". Mam 26 lat i jak większość z Was tutaj mam problem ze spłatą chwilówek oraz pożyczek na raty. Zacznę od tego, że się trochę wyżalę ( na pewno w jakiś sposób mi ulży, dzięki temu). Od sierpnia 2018 roku prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową (usługi kosmetyczne). Strasznie uparłam się na tą działalność i dzięki pomocy mojej mamie i mojego chłopaka udało się w końcu ją otworzyć. Pierwsze miesiące były tragiczne... Nie zarabiałam kompletnie nic

   in Dla zadłużonych

 • Similar Content

  • Ness
   By Ness
   Witam, nie wiem czy odpowiednio jest dodany temat.  Potrzebuję zasięgnąć porady? Pod adresem którym już dawno nie mieszam podobno przyszedł list z sądu gruba koperta. Nie mam jak tego sprawdzić. Na esad nie ma nic. Gdyby była to całkiem inna sprawa nie zawiązana z chwilówkami to jest coś podobnego do esąd żeby to sprawdzić nie odbierając listu?
  • brandoaktor
   By brandoaktor
   Witam. 
    
   Mam problem, z którym ciężko mi się uporać. Jestem zadłużona lacznie na 13 tys zł. Nie mam pojęcia jak spłacic te dlugi. Mam 21 lat, to kolejny problem, a następnie straciłam pracę miesiąc temu. Dopiero od wczoraj udało mi się zatrudnic w nowej pracy, i to wyklucza mnie na wstepie... wynajmuje dodatkowo mieszkanie za które muszę płacić 750 zl. Nie mogę również liczyć na pomoc z strony rodziny.. jednym słowem jestem w wielkiej d.. z której nie mogę wyjść i zatacza się błędne koło...
    
   Moje zadłużenia są następujące : 
   Provident zostalo 900 zł (rata tygodniowa 35 zl, spłacany regularnie)
   Santander zostalo 3232,29 zł (rozlozony na rok czasu, rata wynosi 377 zl, zalegam z spłata raty 2 dni.)
   ferratum zostało 2847,74 (rata wynosi 474,72 wzięte na pół roku, kolejna rata będzie do zapłaty 10.08.2019)
   netcredit 3421,85 splata do 27.07.2019
   vivus - 1210,10 (zalegam z spłata 31 dni, windykacja)
   latwy kredyt 1290,78 (zalegam z spłata 40 dni, windykacja).
    
   Bylo tego wiecej, ale udalo mi się spłacić około 5 tysiecy. Tylko, że tym razem już na prawdę nie mam pomysłu co dalej robić i jak sobie z tym poradzić. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak wybrnąć z pętli zadłużenia i nie popaść w problemy związane z nieterminową spłata. Chce się pozbyć tego z swojego życia, zabiera mi to energie, kosztuje wiele stresu, nerwowo się wykanczam... Jak z tego wyjść, aby nie wepchać się w kolejne problemy.. 
   myslalam nad konsolidacja, było by to moim zdaniem najlepsze rozwiazanie, konkretna rata, pozyczka rozłożona powiedzmy na 3 lata... Była bym w stanie płacić ratę 500-550 zł miesięcznie, ale w tym momencie mam wrażenie że nic i nikt nie jest w stanie mi pomóc.. 
    
   Co dalej.. jak wyjść z długów. Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
    

    
    
    
    
    
  • Vitaliska
   By Vitaliska
   Piszę w imieniu kolejnej osoby.
   Pierwsze chwilówki.
   Tyle do zwrotu co poniżej jest rozpisane. Miesięcznie może 1500 zł przeznaczyć!
   I tu pytanie Moi Niezawodni w Radach Forumowicze od czego ma zacząć?!
   Panicznie boi się sądu i komornika dziewczyna.
   Smart Pożyczka 1500 termin spłaty 17 lipca
   Miloan 1200 termin spłaty 17 lipca
   Lendon 2500 termin spłaty 27 lipca
   Kuki 1500 termin spłaty 27 lipca
   Finbo 4000 termin spłaty 24 lipca
   Szybka gotówka 1300 termin spłaty 1 sierpnia
    
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.