Jump to content
piotrek89,.,

Sankcja kredytu darmowego.

Recommended Posts

Bradfordd
nie widziałem umowy z kredyty-chwilówki, choć niby to to samo.

Czego wg Ciebie brakuje w umowie kredyty chwilówki

 

Nie ma tam informacji o prawie do otrzymania harmonogramu, nie ma tam opisanego skutku odstąpienia od umowy oraz nie wskazano terminu do odstąpienia od umowy przewidzianego w art. 53 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim. Wiem, że niektórzy twierdzą, iż w umowie pożyczki zawartej na 30 dni nie musi być informacji o prawie do otrzymania harmonogramu, jednak według mnie, skoro ustawa o kredycie konsumenckim nie zawiera w tym zakresie wyłączenia dotyczącego pożyczek krótkoterminowych, to taka informacja powinna być w każdej umowie. Poza tym niektóre chwilówki załączają taki harmonogram.

 

- - - Uaktualniono - - -

 

Masz rację. Przejrzałem wszystkie pożyczki od Zaliczka.pl i tylko w ostatnim przypadku wysłano poprawną umowę. Wcześniej było tak jak piszesz - faktura plus jakiś pdf bez danych. Może w końcu się zreflektowali i wysyłają teraz poprawnie.

 

Ok, wysyłam do nich oświadczenie o sankcji i żądam zwrotu zapłaconych kosztów? A jak nie zwrócą, to pozostaje pozew do sądu?

 

 

Zobaczymy co napisze Rzecznik w mojej sprawie. Mnie w jednozdaniowej odpowiedzi Zaliczka pogoniła na palmę. Teraz się zastanawiam, czy jeżeli nie dostaliśmy tych umów, to w ogóle je zawarliśmy?

Linki
epsilon

Jeśli umowa nie zawiera formularza odstąpienia od umowy to mamy 12 miesięcy i 14 dni na wypowiedzenie tejże umowy. Tak czytałam na stronie RF ( chyba)

Vendetta

informacje o harmonogramie mam w punkcie pod pozycja $3 Zwrot pożyczki

podpunkt :

6. Pożyczkobiorca ma prawo przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy do otrzymania, na swój wniosek,

w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty, o którym mowa w ust. 1.

$11 Odstąpienie od umowy, tam jest wszystko zawarte odnośnie sposobu i skutków dotyczących odstąpienia

 

Więc u mnie jest wszystko, sprawdź jeszcze raz dokładnie swoją

Łukasz_G

Zaraz siadam i napisze oświadczenia do Zaliczka.pl w trybie reklamacji. Jak nie odpowiedzą, lub jeśli nie zgodzą się na oddanie kosztów to też wystosuję wniosek do Rzecznika. Że ja sprawdziłam tylko ostatnią umowę i nigdy nie przejrzalem poprzednich. Dzięki Bradford! :)

Bradfordd
informacje o harmonogramie mam w punkcie pod pozycja $3 Zwrot pożyczki

podpunkt :

6. Pożyczkobiorca ma prawo przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy do otrzymania, na swój wniosek,

w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty, o którym mowa w ust. 1.

$11 Odstąpienie od umowy, tam jest wszystko zawarte odnośnie sposobu i skutków dotyczących odstąpienia

 

Więc u mnie jest wszystko, sprawdź jeszcze raz dokładnie swoją

 

Masz umowę ratalną, czy na 30 dni? Możesz zacytować paragraf 11 swojej umowy?

Vendetta

Ratalna na 4 misiące

 

§ 11

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez

podania przyczyny, na podstawie pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej

umowy.

2. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży na piśmie

oświadczenie o odstąpieniu od umowy (którego wzór otrzymał przy zawarciu umowy), na adres wskazany

w oświadczeniu.

3. Dla zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od

umowy przed jego upływem.

4. Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy całkowitą kwotę pożyczki wraz z odsetkami, nie później niż w terminie

30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki. Pożyczkodawca dokona zwrotu na

Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy opłaty weryfikacyjnej w kwocie 0,01 zł.

5. W razie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów

związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek. Pożyczkodawca będzie naliczał odsetki

za korzystanie z całkowitej kwoty pożyczki przez okres od dnia wypłaty tej kwoty do dnia jej spłaty, w okresie

trwania 30 dniowego terminu do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki, o którym mowa w § 11 ust. 4. Odsetki będą

naliczane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej w stosunku rocznym dwukrotność wysokości

odsetek ustawowych uregulowanych w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, przy czym ich jednokrotność jest

równa sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Odsetki należne Pożyczkodawcy wynoszą

w stosunku dziennym kwotę 0,27 zł.

6. W przypadku niezwrócenia w w/w terminie całkowitej kwoty pożyczki Pożyczkodawca będzie naliczał odsetki

za opóźnienie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej w stosunku rocznym dwukrotność wysokości

odsetek ustawowych za opóźnienie uregulowanych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, przy czym ich

jednokrotność jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Odsetki za opóźnienie

należne Pożyczkodawcy wynoszą w stosunku dziennym kwotę 0,38 zł.

7. Dniem spłaty całkowitej kwoty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez

Pożyczkobiorcę.

 

 

Zasłonie swoje dane, wyszczególnie te elementy, które są ważne dla ust oaragraf 45 (o sankcji)i wrzucę tą umowe tutaj, żebyście wiedzieli, czego szukać, bo tak jak pisałem akurat u Feniko, nie ma się do czego przyczepić.

Na jej podstawie możecie wyszukiwać podobnych informacji w innym swoich umowach z parabankami

lukaszb
Cieszę się, że Pan się ze mną zgadza, Panie Łukaszu. Nabieram nieco wiary w siebie.

 

Bardzo sensownych porad udzielasz ;) Tak trzymaj!

Bradfordd

Dziękuję Vendetta.

Masz umowę na 4 miesiące i dlatego bez łaski umieścili zapisy o harmonogramie. Ja mam umowy na 30 dni. Odnośnie odstąpienia. Zgodnie z zapisem art. 30 pkt 15 ustawy o kredycie konsumenckim umowa powinna wskazywać sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu

przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek

zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym.

W Twojej umowie jest pouczenie o prawie do odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Jednak z godnie z treścią art. 53 ust 2 ustawy o kredycie konsumenckim, jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów określonych w art. 30, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30. Takiej informacji nie masz w swojej umowie. Poza tym, nie masz informacji o skutku odstąpienia. Wszystkie firmy pożyczkowe stwierdzą, że skutek odstąpienia to obowiązek zwrotu kapitału i odsetek dziennych w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W rzeczywistości skutek odstąpienia to uznanie umowy za niezawartą. Czy masz taki zapis w umowie?

Vendetta

Skąd wziąłeś takie wnioski ?

w szczegolnosci cohdzi mi o kwestię:

' Wszystkie firmy pożyczkowe stwierdzą, że skutek odstąpienia to obowiązek zwrotu kapitału i odsetek dziennych w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W rzeczywistości skutek odstąpienia to uznanie umowy za niezawartą. Czy masz taki zapis w umowie?'

 

BTW, wydaje mi sie, że troche nadinterpretujesz przepisy wynikające z ustawy o k.k.

 

 

Twój tok rozumowania wydaje się wyglądać w ten sposób:

sankcja kredytu wynika z naruszenia niektorych informacji z punktow 29 i 30 ustawy o k.k. a skoro te podpunkty wynikaja z innych podpunktow tak jak np naruszenie pkt 30 wynika z punktu 53, to wtedy też można zastosować taką sankcje.

Moim zdaniem, jest to daleko idaca nadinterpretacja i sąd raczej na to nie przystanie, bo z takim tokiem rozumowania, wszystkie umowy są pod sankcje lub niewaznosc

Bradfordd
Skąd wziąłeś takie wnioski ?

 

Część z tego co napisałem wynika wprost z przepisu, np. kwestia harmonogramu i termin odstąpienia od umowy wskazany w art. 53 ust. 2 ukk. Odnośnie skutku odstąpienia wystarczy zajrzeć do pierwszege lepszego komentarza do ukk.

zadluzona24

Tyle informacji na raz w temacie, o którego istnieniu dowiedziałam się kilka dni temu, to chyba jak dla mnie stanowczo za dużo i już się pogubiłam..

 

- - - Uaktualniono - - -

 

Dziękuję Vendetta.

Masz umowę na 4 miesiące i dlatego bez łaski umieścili zapisy o harmonogramie. Ja mam umowy na 30 dni. Odnośnie odstąpienia. Zgodnie z zapisem art. 30 pkt 15 ustawy o kredycie konsumenckim umowa powinna wskazywać sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu

przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek

zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym.

W Twojej umowie jest pouczenie o prawie do odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Jednak z godnie z treścią art. 53 ust 2 ustawy o kredycie konsumenckim, jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów określonych w art. 30, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30. Takiej informacji nie masz w swojej umowie. Poza tym, nie masz informacji o skutku odstąpienia. Wszystkie firmy pożyczkowe stwierdzą, że skutek odstąpienia to obowiązek zwrotu kapitału i odsetek dziennych w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W rzeczywistości skutek odstąpienia to uznanie umowy za niezawartą. Czy masz taki zapis w umowie?

 

Z tym zapisem o skutkach odstąpienia umowy, to chyba firmy rzadko stosują. Gdzies na pewno widziałam, w którejś umowie, ale na bank wiele firm nie ma takiego zapisu.

Bradfordd

Ja też widziałem taki zapis chyba w dwóch umowach.

Moim zdaniem, jeżeli umowa ma wskazywać skutek odstąpienia, to powinna zawierać zapis "W przypadku odstąpienia umowę uznaje się za niezawartą".

Vendetta

Hmm, jeśli tak i są na to chociaż jakieś wyroki to potwierdzające, to rzeczywiście super.

Jak mówi art 53 uo k.k. jesli dopatrzymy sie jakich koliwek brakow w umowie wynikajacych z pkt 30 ustawy to wzywamy pozyczkodawce do uzupelnienia/dostarczenia tych informacji i po tym mozemy w ciagu 14 dni odstapic od umowy, czyli druga furtka dla nas na rowni z sankcja, a nawet lwepiej bo art53 obejmuje caly art 30 w ustawie a nie tylko niektore podpunkty :)

Bradfordd
Skąd wziąłeś takie wnioski ?

w szczegolnosci cohdzi mi o kwestię:

' Wszystkie firmy pożyczkowe stwierdzą, że skutek odstąpienia to obowiązek zwrotu kapitału i odsetek dziennych w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W rzeczywistości skutek odstąpienia to uznanie umowy za niezawartą. Czy masz taki zapis w umowie?'

 

BTW, wydaje mi sie, że troche nadinterpretujesz przepisy wynikające z ustawy o k.k.

 

 

Twój tok rozumowania wydaje się wyglądać w ten sposób:

sankcja kredytu wynika z naruszenia niektorych informacji z punktow 29 i 30 ustawy o k.k. a skoro te podpunkty wynikaja z innych podpunktow tak jak np naruszenie pkt 30 wynika z punktu 53, to wtedy też można zastosować taką sankcje.

Moim zdaniem, jest to daleko idaca nadinterpretacja i sąd raczej na to nie przystanie, bo z takim tokiem rozumowania, wszystkie umowy są pod sankcje lub niewaznosc

 

Każdy może mieć swoje zdanie. Na tym polega interpretacja przepisów, a potem spór przed sądem.

Ja też napiszę przy okazji. W takim razie, jak opisać termin odstąpienia od umowy bez odwołania się do treści art. 53 ustawy? Przecież ten termin wynika właśnie z art. 53. Poza tym wszystkie SKOKI pouczają w umowach o terminie do odstąpienia z art. 53 ust. 1 i 53 ust. 2 ukk. Mam zatem jakieś podstawy do takiej interpretacji.

Vendetta

Zgadza się, tylko czy możesz podać jakieś sygnatury spraw gdzie sady to rozpateuja ?

Bradfordd
Hmm, jeśli tak i są na to chociaż jakieś wyroki to potwierdzające, to rzeczywiście super.

Jak mówi art 53 uo k.k. jesli dopatrzymy sie jakich koliwek brakow w umowie wynikajacych z pkt 30 ustawy to wzywamy pozyczkodawce do uzupelnienia/dostarczenia tych informacji i po tym mozemy w ciagu 14 dni odstapic od umowy, czyli druga furtka dla nas na rowni z sankcja, a nawet lwepiej bo art53 obejmuje caly art 30 w ustawie a nie tylko niektore podpunkty :)

 

Czyli ostatecznie zgadzasz się ze mną?

 

- - - Uaktualniono - - -

 

Zgadza się, tylko czy możesz podać jakieś sygnatury spraw gdzie sady to rozpateuja ?

 

 

Nie znam takich orzeczeń. Będę stopniowo pozywać chwilówki i podnosić swoje argumenty. Przećwiczę to na sobie samym.

Vendetta

Treść orzeczenia VI ACa 1813/15 orzeczenia waw.sa sad warszawa w google

Tu coś jest :)

Łukasz_G
Jest orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że te elementy muszą być w umowie, a nie w żadnych załącznikach do umowy. Znalazłem też identyczne stanowisko w orzeczeniu Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poza tym wydaje mi się, że doręczenie formularza informacyjnego stanowi realizację obowiązku przedkontraktowego, a treść umowy kredytu to realizacja obowiązku kontraktowego.

 

Rzuciłby ktoś okiem na moją umowę z Netgotówką? Nie ma w niej np formularza dotyczącego odstąpienia od pożyczki - jest w regulaminie stanowiącym integralną część umowy. Czy taki formularz musiał być częścią umowy i w związku z tym mogę skorzystać z sankcji kredytu darmkwego?

Vendetta

Dobra, od jutra zabieram się za ponowną analizę umów, pod kątem art 53 ust2.

skoro już mam po kilka uchybień to analizując umowę pod kątem braków wynikających z art 30 uokk, bedzie ich więcej.

Później poszukam podobnych wyrokow tak jak wrzucilem jedne przed chwilą.

Po wszystkim wrzuce moje analizy na forum

 

Lukasz_G

poswiec godzine i sam porownaj :) ew. zlec to komus odplatnie

Bradfordd
Treść orzeczenia VI ACa 1813/15 orzeczenia waw.sa sad warszawa w google

Tu coś jest :)

 

Dzięki. Jutro to przeczytam, bo jest późno, a uzasadnienie jest obszerne.

Łukasz_G
Dobra, od jutra zabieram się za ponowną analizę umów, pod kątem art 53 ust2.

skoro już mam po kilka uchybień to analizując umowę pod kątem braków wynikających z art 30 uokk, bedzie ich więcej.

Później poszukam podobnych wyrokow tak jak wrzucilem jedne przed chwilą.

Po wszystkim wrzuce moje analizy na forum

 

Lukasz_G

poswiec godzine i sam porownaj :) ew. zlec to komus odplatnie

 

Zaraz się za to zabieram :) chciałem tylko rozwiać swoje wątpliwości co do tego formularza - musi być w umowie, czy może być załącznikiem?

Bradfordd
Dobra, od jutra zabieram się za ponowną analizę umów, pod kątem art 53 ust2.

skoro już mam po kilka uchybień to analizując umowę pod kątem braków wynikających z art 30 uokk, bedzie ich więcej.

Później poszukam podobnych wyrokow tak jak wrzucilem jedne przed chwilą.

Po wszystkim wrzuce moje analizy na forum

 

Lukasz_G

poswiec godzine i sam porownaj :) ew. zlec to komus odplatnie

 

Na pewno pomożesz w ten sposób wielu osobom.

Łukasz_G

431a171b16ab1.png

 

Brak informacji o kwocie odsetek za każdy dzień odstąpienia - podstawa do sankcji? (Na zdjęciu paragraf umowy z netgotowka.pl)

Bradfordd
431a171b16ab1.png

 

Brak informacji o kwocie odsetek za każdy dzień odstąpienia - podstawa do sankcji? (Na zdjęciu paragraf umowy z netgotowka.pl)

 

Jeżeli w dalszym ciągu chcesz się skonsultować, to mogę przejrzeć Twoją umowę.

Do tej pory nie widziałem umowy z tej firmy.

Odnośnie odsetek dziennych, to mogą być wpisane w innym miejscu.

 

- - - Uaktualniono - - -

 

Orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że obligatoryjne postanowienia umowy o kredyt konsumencki powinny być w umowie uzgodnione wyraźnie, wyczerpująco i bezpośrednio, a nie przez odesłanie do informacji zawartych we wzorcach umownych, regulaminach lub inaczej nazwanych ogólnych warunkach stosowanych przy zawieraniu umów kredytowych, nosi sygnaturę III SK 7/06.

Z kolei Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku XVII AmA 2/12 stwierdził "Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada obowiązek zamieszczenia informacji o zasadach i terminach spłaty kredytu w umowie, a nie w załączniku do niej w postaci harmonogramu spłat, również zapisy mające charakter informacyjny, a odnoszące się do zasad i terminów spłaty kredytu winny znaleźć się w samym dokumencie umowy, a nie w innym stanowiącym załącznik w postaci "Ogólnych warunków", czy "Harmonogramu spłat". Ustawodawca wskazał bowiem, iż w umowie kredytu konsumenckiego powinny być zamieszczone zasady spłaty kredytu (a więc wszystkie, bez podziału na te o charakterze informacyjnym i innym).

Znalazłem też stanowisko Prezesa UOKIK w sprawie RBG-61-22/14/JM, o treści "Art. 30 ust. 1 ukk wskazuje na obowiązek zawarcia wymienionych tam informacji w umowie, nie w innych dokumentach dotyczących kredytu konsumenckiego. Warunku wskazanego wyżej nie spełnia zwłaszcza formularz informacyjny, który pełni inną rolę (przedkontraktowa informacja o ofercie) i którego dotyczą osobne przepisy (art. 13 i 14 ukk), ani też Harmonogram w postaci osobnego dokumentu lub pliku, nie związanego de facto z umową poza odesłaniem w Ramowej Umowie Pożyczki do niego jako "integralnej części umowy". Istotą zarzutu nie jest zatem obowiązek wskazywania informacji określonej w art. 30 pkt 7 ukk gdziekolwiek, lecz konkretnie w dokumencie umowy o kredyt konsumencki".

Vendetta

No i super, jeśli mamy racje, to zadłużeni mają 2 opcje, po przeanalizowaniu swoich umóe od instytucji pozabankowych jak i banków, a mianowicie:

1. Jeśli umowa trwa nadal,a jej treść narusza którykolwiek z art.30 ustawy o kredycie konsumenckim, to powinni na podstawie art.53 ust 2 wezwać pożyczkodawcę, do wskazania w umowie zapisów wynikających z ust.30 ustawy o k.k.

jeśli takowych niem ma, to wezwać go o uzupełnienie tych infomracji i przesłanie ich pożyczkobiorcy. Po otrzymaniu uzupełnienia zapisów od pożyczkodawcy, kredytobiorca w terminie 14dni, powinien odstąpić od umowy, a następnie, w terminie 30 dni spłacić tylko kwotę, którą otrzymał na konto + ew. odsetki w stosunku dziennym, które są podane w umowie.

2. Jeśli umowa została spłacona, lub wypowiedziana, ale nie minął rok od tego momentu, a jej treść narusza podpunkty art. 29 oraz art.30 ustawy o k.k. wynikające z punktu 45. ustawy o k.k. dotyczącym sankcji kredytu darmowego, powinien wysłać oświadczenie do pożyczkodawcy o skorzystaniu z ów sankcji i wskazać w nim konkretne naruszenia zapisów. Po takim oświadczeniu, spłacamy sam kapitał, nawet jeśli pożyczkodawca, rozpatrzy reklamację negatywnie) po czym czekamy na sąd i tam znów podnosimy ów sankcje, przedkładając potwierdzenie złożenia takiego oświadczenia do pożyczkodawcy.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Topics

  • Zdolność kredytowa przy przejęciu kredytu przez małżonka

   Dzień dobry, Proszę o analizę zdolności kredytowej celem przejęcia kredytu hipotecznego przez jednego małżonka.    1.Waluta kredytu - PLN 2.Pożądana długość okresu kredytowania - 27 lat 3.Wysokość kredytu -  do spłaty 325 000 PLN /rata 1500/ 4.Wkład własny -  nie dotyczy 5.Wartość nieruchomości - 590 000 PLN 6.Rynek pierwotny / rynek wtórny* - nieruchomość z rynku pierwotnego  7.Rodzaj nieruchomości / rodzaj własności - mieszkanie-bliźniak/własność

   in Kredyty mieszkaniowe

  • potrzebuję kredytu

   Witam potrzebuję kredytu. Mam zły BIK.Może ktoś wie gdzie mógłbym uzyskać kredyt.

   in Kredyty gotówkowe

  • NY Kredyt - sprzedaż kredytu

   Witam Od 2007 roku bez opóźnień (ani innych naruszeń umowy kredytowej) obsługuje kredyt hipoteczny. Kilka miesięcy temu dostałem informację z NY-Kredit że zbył wierzytelność na rzecz HOiST Finance. Informacja z NY-Kredit jest podpisana przez prezesa ale to jest ksero. Dalszą korespondencję dostaję z HOIST. W związku z tym mam pytania: czy bank NY Kredit może zbyć niewymagalną wierzytelność instytucji niebankowej jakie prawa przysługują nabywcy wierzytelności czyli HOIST (czy t

   in Kredyty hipoteczne - Opinie

  • Odmowa kredytu

   Witam,  Chciałem uzyskać kredyt na kwotę 2 tys, otrzymałem odmowę, w Bik mam 70pkt, wszystkie zobowiązania splacona, w jednej spłacie raty miałem dwa dni opóźnienia, tak to wszystko opłacone terminowo co może być powodem, dziękuję za pomoc 

   in Kredyty gotówkowe

  • Refinansowanie kredytu

   Witam,  Proszę o przedstawienie ofert na refinansowanie kredytu.Kredyt był brany w czerwcu zeszłego roku w banku Millenium. 1.Waluta kredytu - PLN 2.Pożądana długość okresu kredytowania - 30 lat 3.Wysokość kredytu - 349 000 zł 5.Wartość nieruchomości - 438 000 zł 7.Rodzaj nieruchomości / rodzaj własności - mieszkanie pełna własność 8.Powierzchnia użytkowa nieruchomości - 70 m2 9.Lokalizacja nieruchomości (województwo / miasto) - Ząbki 11.Łączna liczba

   in Kredyty mieszkaniowe

 • Similar Content

  • Aana
   By Aana
   Witam. Otóż mam problem. Chciałam złożyć wniosek o sankcje kradytu darmowego w prowident. Pożyczka samoobsługowa. Otóż na moim profilu po zalogowaniu mam dostęp do umowy lecz... Uwaga gdy klikam '' podglad umowa pożyczki.pdf'' wyskakuje i stara umowa z przed dwóch lat (bo kiedyś też brałam tam pozyczke). Natomiast jak klikam przycisk z formularzem informacyjnym wyskakuje formularz o aktualnej pożyczce. Otóż aktualna pożyczka jaka wzięłam to 7tys raty wynoszą po 566 zł a splacilam już kapitał pożyczki i zostało mi do spłaty na dzień dzisiejszy 3600 zł. Jak to rozgrysc? Czy brak umowy czyli widniejąca stara umowa na profilu oraz formularz informacyjny zawierający info o aktualnej umowie kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego? Czy proszę o pomoc co i jak do nich napisać? Dodam że historia spłat jest do aktualnej pożyczki oraz harmonogram spłat i aktualny harmonogram spłat i formularz informacyjny. A nie ma aktualnej pożyczki w podglad/umowa pożyczki - tylko jak pisałam powyżej jest tam stara pożyczka. 

  • maxi_gorky
   By maxi_gorky
   Witam,
    
   Mam takie pytanie. Czy udało się tu komuś uzyskać sankcje kredytu darmowego od Ferratum (umowa z 05.2016). Właśnie przebijam się przez tą umowę i analizuję ją, ale nie jestem prawnikiem, więc jest mi trochę ciężko. Narazie znalazłem powód dotyczący braku umowy w wersji papierowej i braku wzoru na RRSO. Składaliście do nich może takie wnioski ? Ktoś ? Coś?
  • Casanova
   By Casanova
   Czy umowy Wonga podpadają pod SKD ? Na profilu jest tylko umowa z 2017 roku. A Pdf na poczcie żadnego
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.