Jump to content
piotrek89,.,

Sankcja kredytu darmowego.

Recommended Posts

Bradfordd

Vendetta, zapytam ponownie, dlaczego uważasz, że oświadczenie o skorzystaniu z sankcji należy złożyć w ciągu roku od wypowiedzenia umowy?

Vendetta

Gdzieś, lukaszb o tym pisał wcześniej ;)

Bradfordd

Forsuję inny pogląd. Zgodnie z komentarzem Tomasza Czecha do ustawy o kredycie konsumenckim "Przez wykonanie umowy należy rozumieć sytuację, w której należycie wypełniono wszystkie obowiązki w ramach stosunku kredytu konsumenckiego. Chodzi o obowiązki dotyczące świadczenia głównego i świadczeń ubocznych, po stronie konsumenta oraz kredytodawcy, wykonane dobrowolnie lub przymusowo." Rozumiem, że roczny termin liczymy od spłaty, która może nastąpić również w drodze egzekucji komorniczej, co często następuje kilka lat po wypowiedzeniu. W komentarzu tym wskazano ponadto, że wykonanie umowy następuje dopiero po wykonaniu ostatniej czynności w ramach stosunku kredytu konsumenckiego. Chodzi tu np. o zwrot weksla in blanco po spłacie kredytu. Jeżeli pożyczkodawca ma obowiązek zwrotu tego weksla, to roczny termin liczony jest dopiero od daty zwrotu tego weksla.

lukaszb
Vendetta, zapytam ponownie, dlaczego uważasz, że oświadczenie o skorzystaniu z sankcji należy złożyć w ciągu roku od wypowiedzenia umowy?

 

Przepis stanowi, że jest rok od momentu wykonania umowy. Wykonanie czyli spłata zobowiązania. Jeżeli jednak nie doszło do wykonania umowy orzecznictwo wskazuje (przynajmniej to które znam), że ten rok rozpoczyna bieg od momenty wypowiedzenia. Przecież pożyczkobiorca nie może robić ze swoje uchybienia korzyści. Na to wskazuje znane mi orzecznictwo w tego typu sprawach.

Bradfordd
Przepis stanowi, że jest rok od momentu wykonania umowy. Wykonanie czyli spłata zobowiązania. Jeżeli jednak nie doszło do wykonania umowy orzecznictwo wskazuje (przynajmniej to które znam), że ten rok rozpoczyna bieg od momenty wypowiedzenia. Przecież pożyczkobiorca nie może robić ze swoje uchybienia korzyści. Na to wskazuje znane mi orzecznictwo w tego typu sprawach.

 

A można prosić o sygnatury orzeczeń?

lukaszb
A można prosić o sygnatury orzeczeń?

 

Poszukam.

 

- - - Uaktualniono - - -

 

A można prosić o sygnatury orzeczeń?

 

wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I ACa 599/14: "Na marginesie należy tylko zwrócić uwagę, że art. 45 ust. 5 ustawy o obrocie konsumencki w aktualny brzmieniu stanowi, że z tego uprawnienie, konsument może skorzystać w ciągu roku od dnia wykonania umowy, po tym okresie wskazane roszczenie wygasa. Wprawdzie przepis w pierwotny jego brzmieniu nie zakreślały takiego terminu, ale z orzecznictwa, jasno wynikało, że z tego oświadczenia można było skorzystać do chwili, kiedy umowa nie została zrealizowana. Natomiast w przedmiotowym stanie faktycznym umowa został zrealizowana na skutek jej wypowiedzenia przez Bank, który udzielił powodom pożyczki już na przełomie 2002/2003 roku, co miało miejsce w związku z niespłacaniem pożyczki przez powodów."

Vendetta

Swoją drogą, jak można powoływać się na ów sqankcje, z powołaniem na u o k.k z 2011 skoro kredyt wzięli w roku 2000r....

Jak czytam takie uzasadnienia, to zastanwiam się, co za prawnicy ich reprezentują...

 

Dzięki za orzeczenie lukaszb

 

 

PS. wam też nie działają sportale orzeczeń np so.lodz lub warszawa jak i wiele innych ?

lukaszb
Swoją drogą, jak można powoływać się na ów sqankcje, z powołaniem na u o k.k z 2011 skoro kredyt wzięli w roku 2000r....

Jak czytam takie uzasadnienia, to zastanwiam się, co za prawnicy ich reprezentują...

 

Twierdzić sobie w sądzie i nie tylko w sądzie można wszystko. Widać, że mecenas wywodził, że bieg terminu na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego nie rozpoczął biegu. Sąd był innego zdania.

Vendetta

Jak odniesiesz się do moich wywodów oraz kolegi bradfordd odnośnie art 45 oraz 53 u. o k.k.

Łukasz_G
Swoją drogą, jak można powoływać się na ów sqankcje, z powołaniem na u o k.k z 2011 skoro kredyt wzięli w roku 2000r....

Jak czytam takie uzasadnienia, to zastanwiam się, co za prawnicy ich reprezentują...

 

Dzięki za orzeczenie lukaszb

 

 

PS. wam też nie działają sportale orzeczeń np so.lodz lub warszawa jak i wiele innych ?

 

Portale miast nie działają (np Szczytno, gdzie chciałem sprawdzić przytoczony przez Ciebie wyrok). Działa ogolnopolska baza orzeczeń, gdzie można wyszukać wszystkie orzeczenia.

 

 

Jeżeli w dalszym ciągu chcesz się skonsultować, to mogę przejrzeć Twoją umowę.

Do tej pory nie widziałem umowy z tej firmy.

Odnośnie odsetek dziennych, to mogą być wpisane w miejscu.

 

Przejrzalem umowę i brak tych odsetek. Podasz mi swój mail na priv? ( za nic w świecie nie mogę znaleźć opcji "wiadomość prywatna" korzystając z forum z poziomu telefonu).

 

db66463ca9969.png

 

Kolejna z moich umów. Coś czuję, że będzie tego więcej. Jak znajdę chwilę wrzuce plik z firm w których mam chwilowki, a które to firmy nie wywiązują się z obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o kk. :)

Bradfordd
Poszukam.

 

- - - Uaktualniono - - -

 

 

 

wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I ACa 599/14: "Na marginesie należy tylko zwrócić uwagę, że art. 45 ust. 5 ustawy o obrocie konsumencki w aktualny brzmieniu stanowi, że z tego uprawnienie, konsument może skorzystać w ciągu roku od dnia wykonania umowy, po tym okresie wskazane roszczenie wygasa. Wprawdzie przepis w pierwotny jego brzmieniu nie zakreślały takiego terminu, ale z orzecznictwa, jasno wynikało, że z tego oświadczenia można było skorzystać do chwili, kiedy umowa nie została zrealizowana. Natomiast w przedmiotowym stanie faktycznym umowa został zrealizowana na skutek jej wypowiedzenia przez Bank, który udzielił powodom pożyczki już na przełomie 2002/2003 roku, co miało miejsce w związku z niespłacaniem pożyczki przez powodów."

 

Niezbadane są wyroki sądów. Orzeczenie SR w Szczytnie z 28 września 2017 roku I C 531/17 "Nie można zgodzić się z zarzutem strony powodowej, iż prawo do skorzystania z przedmiotowej sankcji przysługujące pozwanemu wygasło. Zgodnie z art. 45 ust 5 ustawy uprawnienie to wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy. Zwrot „wykonanie umowy” użyty w art. 45 ust. 5 KredKonsU, od którego zaczyna biec roczny termin na wygaśnięcie uprawnienia konsumenta do złożenia oświadczenia o sankcji kredytu darmowego, oznacza przede wszystkim stan, w którym wszelkie zobowiązania obu stron umowy o kredyt konsumencki zostały w pełni wykonane, nie można odnosić tego wyłącznie, jak podnosi powód, do wykonania zobowiązania po stronie kredytodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy zostały one wykonane w terminie, dobrowolnie, czy też przymusowo, np. w drodze egzekucji komorniczej. Należy przy tym zaznaczyć, że chodzi tutaj o zobowiązania określone treścią umowy o kredyt konsumencki bez uwzględnienia skutków sankcji kredytu darmowego. W konsekwencji, jeżeli konsument lub kredytodawca pozostaje w opóźnieniu lub zwłoce z wykonaniem jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy o kredyt konsumencki termin roczny na wygaśnięcie uprawnienia do złożenia oświadczenia z art. 45 ust. 1 nie rozpoczyna swojego biegu. Przedawnienie danego roszczenia nie wpływa na rozpoczęcie biegu terminu wygaśnięcia uprawnienia dotyczącego sankcji kredytu darmowego, gdyż przedawnione roszczenie nadal istnieje i nie jest uznawane za wykonane. (zob. M. Chruściak, A. Kopeć, M. Kłoda Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz. Warszawa 2012)."

 

Bardzo dziękuję za odpowiedź, Panie Łukaszu.

lukaszb
Niezbadane są wyroki sądów.

 

Znam ten wyrok, nie jest prawomocny - został zaskarżony. Ranga SA i SR też zupełnie inna.

Vendetta

Ciekawe kiedy będzie wyrok SA w tej sprawie :)

Jak ktoś coś będzie wiedział, niech da znaka tu.

kamilka1985
Portale miast nie działają (np Szczytno, gdzie chciałem sprawdzić przytoczony przez Ciebie wyrok). Działa ogolnopolska baza orzeczeń, gdzie można wyszukać wszystkie orzeczenia.

 

 

 

 

Przejrzalem umowę i brak tych odsetek. Podasz mi swój mail na priv? ( za nic w świecie nie mogę znaleźć opcji "wiadomość prywatna" korzystając z forum z poziomu telefonu).

 

db66463ca9969.png

 

Kolejna z moich umów. Coś czuję, że będzie tego więcej. Jak znajdę chwilę wrzuce plik z firm w których mam chwilowki, a które to firmy nie wywiązują się z obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o kk. :)

 

Chwilowki tez podlegają tym sankcjom? Można się tak bronić w sadzie ?

lukaszb
Chwilowki tez podlegają tym sankcjom? Można się tak bronić w sadzie ?

 

W sądzie możesz się bronić każdym jednym zarzutem (także sankcją) jaki Ci tylko przyjdzie do głowy. Obu sąd podzielił Twoje racje.

Vendetta

Ma ktoś informacje na teamt interpretacji zapisu z ustawy dotyczącego pkt 30

1 ust2.

A mianowi9cie jak rozumieć zapis 'Rodzaj kredytu'

Bo niektóre umowy mają zapis np. pożyczkodawca udziela pożyczki i nic poza tym

Wg mnie powinno to być na zasadzie

Roodzaj kredytu: kredyt/pożyczka gotówkowa/kredyt hipoteczny etc ?

Łukasz_G

Mam pytanie co do tej kwoty odsetek należnych w stosunku dziennym w wypadku odstąpienia od umowy. Podam przykład dwóch różniących się od siebie zapisów, z dwóch rożnych umów pożyczkowych.

 

 

W Lime Kredyt mamy takie coś:

 

 

„W wypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa odstąpienia od Umowy Indywidualnej Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości 0,027 % dziennie od dnia wypłaty danej kwoty przez Pożyczkobiorcę do dnia jej spłaty.”

 

 

Kasomat natomiast tak formułuje zdanie o tych odsetkach:

 

„Kwota odsetek umownych naliczanych od całkowitej kwoty pożyczki w stosunku dziennym wynosi 0.22 zł.”

 

Pytanie czy pożyczkodawca musi zawrzeć kwotę tych odsetek w umowie wyrażoną dokładną liczbą (tak jak np. zrobił to Kasomat), czy poprawne też jest wskazanie % kwoty pożyczki (tak jak w Lime Kredyt)?

Bradfordd
Mam pytanie co do tej kwoty odsetek należnych w stosunku dziennym w wypadku odstąpienia od umowy. Podam przykład dwóch różniących się od siebie zapisów, z dwóch rożnych umów pożyczkowych.

 

 

W Lime Kredyt mamy takie coś:

 

 

„W wypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa odstąpienia od Umowy Indywidualnej Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości 0,027 % dziennie od dnia wypłaty danej kwoty przez Pożyczkobiorcę do dnia jej spłaty.”

 

 

Kasomat natomiast tak formułuje zdanie o tych odsetkach:

 

„Kwota odsetek umownych naliczanych od całkowitej kwoty pożyczki w stosunku dziennym wynosi 0.22 zł.”

 

Pytanie czy pożyczkodawca musi zawrzeć kwotę tych odsetek w umowie wyrażoną dokładną liczbą (tak jak np. zrobił to Kasomat), czy poprawne też jest wskazanie % kwoty pożyczki (tak jak w Lime Kredyt)?

 

Zapis w ustawie brzmi "kwota odsetek dziennych", czyli musi być podane w złotych i groszach. Podanie w procentach to podanie stawki.

epsilon

Witam

Mnie zastanawia Vivus. Wzięłam tam pożyczkę 3000 i umowa wydaje się być ok, no może jest gdzieś jakiś błąd typu " lub czasopisma" ale to trzeba by było zgłębić to bardzo, bardzo dokładnie. Do tej pożyczki dobrałam jeszcze 1500 zł i tu umowa przyszła "okrojona" na kwotę 4500. To nie aneks a umowa więc raczej powinna zawierać wszystko i być na kwotę 1500 zł. Chyba, że mi się tylko tak wydaje.

Łukasz_G

Credilo.com

 

- brak podanej Informacji o kwocie odsetek należnych w stosunku dziennym. Paragraf 13 punkt 5 umowy ramowej mówi, że zwraca się odsetki, ale w jakiej wysokości to już nie wiadomo. Co więcej, w indywidualnej umowie pożyczki widnieje informacja, że pożyczkodawca nie nalicza odsetek od kapitału. W takim wypadku nie powinien naliczać odsetek w sytuacji odstąpienia od umowy.

 

616e57c630f68.png

 

 

- brak podanych założeń co do wyliczeń RRSO. Taka informacja zgodnie z paragrafem 9 punkt 4 umowy ramowej znajduje się tylko na stronie internetowej (nie jest to trwały nośnik) i w formularzu informacyjnym (i co z tego, jak to tylko wywiązanie się z obowiązku przedstawienia informacji przed zawarciem umowy)

 

Credit.pl

 

- brak podanej Informacji o kwocie odsetek należnych w stosunku dzienym. W § 14. p. 4. umowy ramowej jest tylko wskazane: "Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu"

 

Nie jest wprost napisane, jaka to kwota.

 

- brak wykazania skutku odstąpienia od umowy (że uznaje się ją za niezawartą)

 

Netgotówka

 

- brak w jakimkolwiek miejscu podanej Informacji o kwocie odsetek należnych w stosunku dzienym. Jedna z decyzji Prezesa UOKiK uznała nie umieszczanie tej informacji w umowach jako działanie naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

 

 

W umowie od Netgótowki jest szereg innych uchybień, jak kolega Bradford pozwoli, to wkleję, gdyż to on analizował umowę z Netgotowki i znalazl duzooo więcej, niż ja :)

 

Z Netgotowka mam taki plan, że wysle oswiadczenia do wszystkich pożyczek jakie miałem u nich, plus oświadczenie o potrąceniu wierzytelności. Mam otwartą pożyczkę, ale sumując koszty poprzednich, które muszą zwrócić ze względu na sankcje kredytu darmowego, to będę musiał im oddać około 10 zł. A potem czekam na sąd i trzymam kciuki, żeby moja argumentacja okazala się słuszna: )

 

 

Edit: Net Gotówka nie pobiera żadnych odsetek w przypadku odstąpienia Klienta od umowy, ale brak o tym jakiejkolwiek wzmianki w treści umowy.

 

Polożyczka

 

Tutaj raczej nie ma się do czego przyczepić, jednakże jest jeden brak który może być podstawą do sankcji kredytu darmowego, mianowicie stopa procentowa wynosi w skali roku 0% (paragraf 7 umowy), a odsetki za odstąpienie od umowy są podane i nie jako kwota, a jako stawka w wysokości 0.027% (paragraf 12 punkt 2 umowy).

 

W badaniu wzorców umownych przez Federację Konsumentów stwierdzono, że nakładanie obowiązku zapłaty odsetek przy odstąpieniu od umowy, kiedy odsetki od kapitału nie są w ogóle naliczane, jest niezgodne z przepisami ukk.

 

 

Creditstar (pożyczka ratalna)

 

- kwota odsetek w stosunku dziennym podana jest procentowo, a nie liczbą (0.03%)

 

- brak wszystkich założeń przyjętych do wyliczenia RRSO. W paragrafie 12 punkt 7 umowy ramowej jest tylko wzmianka, że RRSO jest podane na stronie internetowej (nie jest to trwały nośnik), a w indywidualnych warunkach umowy jest sama wysokość RRSO, bez wyliczeń.

 

- prawo do otrzymania bezpłatnego harmonogramu spłaty jest wyrażone w paragrafie 13 punkt 4 umowy ramowej. Jednakże pożyczkodawca zawarł informację, ze termin spłaty, wysokość raty i aktualną kwotę do spłaty znajdzie się na koncie użytkownika na stronie internetowej. Strona internetowa nie jest trwałym nośnikiem, wiec wedle mojej oceny pożyczkodawca nie wywiązał się z obowiązku związanego z harmonogramem.

 

- w paragrafie 16 umowy ramowej (prawo odstąpienia) brak jest podania skutku odstąpienia od umowy - czyli, że umowę uważa się za niezawartą

 

Lime Kredyt

 

- podane odsetki w ujeciu dziennym nie jako kwota (0.027%)poza tym oprocentowanie pożyczki wynosi 0%, wiec naliczać odsetek przy odstąpieniu nie mogą

 

- brak podanych wyliczeń RRSO - w umowie generalnej jest tylko definicja, ze RRSO liczone jest zgodnie z ustawą. Informacja taka musi znajdować się bezpośrednio w umowie, bez żadnego odesłania dalej.

 

- brak skutku odstąpienia od umowy induwidualnej. Jest tylko informacja, że odstąpienie od umowy generalnej skutkuje jej wygaśnięciem, nie ma info, że odstąpienie od umowy induwidualnej skutkuje jej uznaniem za niezawartą.

 

W żadnej z umów, które analizowałem nie znalazłem informacji o terminie do odstąpienia od umowy wskazanym w art. 53 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim. W Polożyczce i Alfakredyt jest na przykład skutek odstąpienia od umowy (niezawarcie), co w większości umów nie występuje. W umowach pożyczek na 30 dni wszędzie brak jest info o prawie do otrzymania bezpłatnego harmonogramu.

 

Później wrzucę jeszcze kilka analiz :)

Łukasz_G

Halopozyczka

 

Pisałem do nich maila, czy pobierają odsetki przy odstąpieniu od umowy:

 

"Wyjaśniamy, że Duo Finance nie wymaga żadnych dodatkowych opłat w przypadku odstąpienia od pożyczki. Jest to wewnętrzne postanowienie firmy. W związku z tym dodatkowe opłaty nie są wymagane. W przypadku złożenia odstąpienia należy w ciągu 30 dni spłacić kwotę kapitału."

 

W indywidualnej umowie jest informacja na temat odsetek w stosunku dziennym (u mnie np podana kwota 0.54 zł), w paragrafie 16 umowy ramowej jest punkt mówiący, że przy odstąpieniu spłaca się kapitał + odsetki.

 

Taka sama sytuacja w banknot.pl - chyba Yes Finance (banknot) i DuoFinance (halopozyczka) muszą być ze sobą powiązane, bo odpisali mi w słowo słowo tak samo na moje pytanie.

 

W umowie odnowialnej linii pożyczkowej rodzial VIII paragraf 25 punkt 3 mówi o zwrocie kapitału plus odsetki (brak podanej kwoty odsetek w ujęciu dziennym). Podali wysokość tych odsetek w formie opisowej, i z odesłaniem do kc, co jest nieprawidłowe i niewystarczające (opinia Federacji Konsumentów).

 

Czyli albo kłamią umowy, albo konsultanci DuoFinance / Yes Finance :)

 

Oczywiście w tych dwóch przypadkach brak zapisu na temat skutku odstąpienia od umowy i terminu na odstąpienie z art 53 ust. 2 ukk.

 

 

Edit: jeszcze jedno co do credit.pl

 

- brak założeń co do zmiany rocznej stopy procentowej (te założenia można znaleźć tylko w formularzu informacyjnym)

Vendetta

Lukaszb

Czy mógłbyś napisać czego brakowało w umowie Aasa, dotyczacej publikacji na waszej stronie, gdzie była podnoszona sankcja kredytu darmowego?

Łukasz_G

Wowcredit.pl

 

 

- brak podanej rocznej stopy procentowej (jeśli wynosi 0% to powinnien być taki zapis w umowie)

 

Najlepsze jednak znajduje się w paragrafie dotyczącym odstąpienia od umowy.

 

23e6b4bb29d9a.png

 

 

Brak jest oczywiście skutku odstąpienia od umowy. Pożyczkodawca zastrzega też, że przy odstąpieniu od umowy pożyczkobiorca zwraca kapitał + prowizję, kiedy ustawa wprost mówi, że zwraca się sam kapitał i ewentualne odsetki (które powinny być oczywiście podane w konkretnej kwocie).

 

Czyli spółka Knaven zabezpiecza się w ten sposób, że pobiera prowizję nawet wtedy, gdy konsument się rozmyśli i odstąpi od umowy. Umowa będzie uznana za niezawartą, prowizja zostanie w kieszeni pożyczkodawcy.

 

Taki zapis łamie wedle mojej oceny zbiorowe interesy konsumenta. Zobaczymy, co odpiszą na mojego maila :)

Łukasz_G

Czy wystarczy jak złożę oświadczenie mailem (skan z własnoręcznym podpisem), czy trzeba wysłać takie coś pocztą?

Vendetta

Możesz mailem, pod warunkiem że otrzymasz potwierdzenie odczyttania. W przeciwnym razie wysyłaj listem za potwierdzeniem odbioru

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • Andz
   By Andz
   Dodaję temat abyśmy napisali w nim które chwilówki parabanki banki uznali wam sankcję kredytu darmowego
    
   Fajnie  by było abyście napisali co było nie tak w umowie 
   Wiemy że umowy sa różne ale ktoś kto sie na tym nie zna dzięki waszej pomocy mogłby zyskać 
  • Andz
   By Andz
   Witam mam taki problem z hapi chodzi o całkowity koszt pożyczki według mnie zawyżyli o prowizję i nie wiem czy umowa by nie podchodziła pod skd
   Spłacone mam 6000 tyś chcą jeszcze 13000
    
    
    
   Okres obowiązywania pożyczki – do dnia: 10-05-2021
   Liczba miesięcznych rat do spłaty: 24
   Umowa zawarta dnia: 06-05-2019
   Termin spłaty rat pożyczki: 10 dnia każdego miesiąca
   Nr rachunku na który Klient dokonuje spłaty pożyczki: 60109000047393240904374048
   A. Całkowita kwota pożyczki: 10 000,00 zł
   B. Roczna stopa oprocentowania/ Łączna kwota odsetek: 10,00 % / 1 089,43 zł
   C. Prowizja za udzielenie pożyczki („Prowizja”): 6336.00 zł
   D. Opłata przygotowawcza: 2112.00 zł
   E. Całkowity koszt pożyczki: 7 425,43 zł
   F. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta (poz. A+E): 19 537,43 zł
   G. Całkowita kwota pożyczki do wypłaty: 8 078,20 zł
   H. Kwota Refinansowana 1 921,80 zł
   Ostatnia rata: 814,05 zł
   Każda pozostała Rata: 814,06 zł
   RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 106,41 %

    
  • Sylwiaaa76
   By Sylwiaaa76
   Firma Lime kredyt nie odpowiedziala na reklamacje w wymaganym terminie. Reklamacja dotyczyla SKD wczoraj wyslalam im 2 wezwanie do zaplaty odpisali tylko na jakiej podstawie zadam od nich zwrotu. Od zlozenia reklamacji minelo 40 dni co mam zrobic w tej sytuacji?😳dzwonilam do Rzecznika Finansowego  na infolinni powiedzieli ze tylko sadownie mozna to zalatwic chociaz teraz jest tak ze brak odpowiedzi wcale nie oznacza jej uznania wychodzi na to ze konsument jest   straconej pozycji co robic?😦
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.