Jump to content
adriano001

Zwrot refinansowania z chwilówek.

Recommended Posts

adriano001

Witam wszystkich na forum.

Dostałem juz kila zwrotów z wcześniej spłaconych chwilówek, były to nieraz niemałe kwoty.ale do rzeczy... jak napisać pismo o zwrot z refinansowań i przedłużeń.

Pozdrawiam Adrian

Dorti1985

Z tego co wiem to poza money man nikt nie oddaje przedluzen dobrowolnie. Trzeba czekać na sąd,a jak pożyczki są już zamknięte to pozywać.

adriano001

Tak Wiem... ale mimo wszystko bym prosił o wzór pisma

Dorti1985

W wątku wielokrotne przedłużanie chwilówek jest wzór.

adriano001

tak wiem... ale dzisiaj nie moge tego znaleźć

ZośkaJolka
Z tego co wiem to poza money man nikt nie oddaje przedluzen dobrowolnie. Trzeba czekać na sąd,a jak pożyczki są już zamknięte to pozywać.

 

Tak, potwierdzam. Ja pisałam do wielu chwilówek o zwroty za przedłużenia/ refinansowania i tylko Moneyman bez problemu zwrócił wszystko tak jak im wyliczyłam. Z resztą niestety trzeba pałować się w sądzie.

Wanda321

No,:joyous: to ja muszę podziękować vivusovi-za to, że sam "zamknął" pożyczkę

ZośkaJolka
tak wiem... ale dzisiaj nie moge tego znaleźć

Imię i nazwisko

Adres:..... Miejscowość, data

Creamfinance Poland

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

z siedzibą w Warszawie,

 

​ ul. Kasprzaka 2/8,

 

Warszawa 01-211

 

 

 

REKLAMACJA

 

DOTYCZY: ZWROTU ŚRODKÓW Z REFINASOWANIA POŻYCZEK

 

 

 

Zwracam się do firmy Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958,REGON 146563260

 

Do zwrotu kwoty wynikających z refinansowania pożyczek:

 

- ,...........zawartej w dniu 2016-07-04 w wysokości 312,14 złotych

 

- ..............zawartej w dniu 2016-09-30 w wysokości 548,50 złotych

 

​Zwrotu kwoty nadpłaconej w wysokości 860,64 zł. należy dokonać na konto bankowe w ……………………………………..do dnia 2017-07-06

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Co do zasady wynagrodzeniem pożyczkodawcy są: prowizja od udzielonej kwoty pożyczki oraz odsetki za czas korzystania ze środków pożyczkodawcy. Wszystkie wpłaty po udzieleniu pożyczki co do zasady powinny być księgowane na spłatę zobowiązania.

 

Wprowadzenie więc do umowy dodatkowej prowizji za przedłużenie spłaty pożyczki jest niedopuszczalną praktyką, wykraczającą poza zasadę swobody zawierania umów i zmierzającą do narzucenia ukrytego wynagrodzenia co w konsekwencji prowadzi do rażącego naruszenia interesów konsumenta oraz godzi w dobre obyczaje. Co więcej żądanie określonej kwoty tytułem przedłużenia terminu spłaty zobowiązania godzi zarówno w równowagę kontraktową jak i wprowadzają nieusprawiedliwioną dysproporcję praw pożyczkodawcy i obowiązków pożyczkobiorcy.

 

Żądanie takiej opłaty należy uznać za przejaw dublowania opłat i dążenie do przerzucania na konsumenta własnego ryzyka gospodarczego.

 

Odnosi się do tego również n/n wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi:

„Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. akt: III Ca 1712/15: „Wątpliwości Sądu wzbudziła kwota prowizji za przedłużenie umowy pożyczki, na poczet uregulowania których były zaliczane wpłaty pozwanej […]. Zdaniem Sądu zastrzeżenie tego rodzaju opłat w okolicznościach niniejszej sprawy jest w istocie ich zastrzeżeniem na wypadek niewywiązania się przez dłużnika ze świadczenia pieniężnego: obowiązku terminowej spłaty kredytu i jego umówionego oprocentowania. Same tego rodzaju kwoty to nic innego jak ryczałtowo ujmowane odszkodowania, obejmujące naprawienie szkody polegającej na poniesieniu przez wierzyciela kosztów, jakie powstają po stronie kredytodawcy w związku z podjęciem czynności zmierzających do nakłonienia kredytobiorcy do spłaty zadłużenia bez wytaczania powództwa. Zastrzeżenie tego rodzaju opłat w swej istocie jest niczym innym jak zastrzeżeniem kar umownych na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczenia pieniężnego, co jest niedopuszczalne (art. 483 § 1 k.c.), a zatem jako sprzeczne z ustawą – nieważne (art. 58 § 1 k.c.). Jeszcze raz wymaga podkreślenia, że tego rodzaju opłaty stanowią w rzeczywistości normalne koszty prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie usług rynku finansowego i jako takie muszą być brane pod uwagę przez przedsiębiorców w ogólnym rachunku ekonomicznym.”

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo proszę o przesłanie pisemnej odpowiedzi na powyższą reklamację na adres korespondencyjny ………………………………………………………

 

W sytuacji gdy moja prośba niezostanie spełniona jestem zdecydowany poinformować oraz prosić o interwencję organy państwowe tj. Rzecznika Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Nadzoru Finansowego

 

Z poważaniem

 

…………………..

 

- - - Uaktualniono - - -

 

No,:joyous: to ja muszę podziękować vivusovi-za to, że sam "zamknął" pożyczkę

 

Gratuluję. Niestety u mnie nie chcieli tego zrobić pomimo, że po odjęciu kwoty niespłaconej pozyczki od wpłat za przedłużenia pozostaje jeszcze ponad 13000, które im nadpłaciłam przedłużając bez sensu.

Wanda321

Czyli jedna droga-sąd. Nie ma czego gratulować-sprzedali mój dług po prostu.

ZośkaJolka
Czyli jedna droga-sąd. Nie ma czego gratulować-sprzedali mój dług po prostu.

 

Oj. Nie zwróciłam uwagi na cudzysłów.W rzeczy samej czekam na sąd bo nie ma innego wyjścia.

adriano001

Bardzo dziękuje za wzór...

ZośkaJolka
Bardzo dziękuje za wzór...

 

Proszę bardzo :)

Monikaa567
No,:joyous: to ja muszę podziękować vivusovi-za to, że sam "zamknął" pożyczkę

 

Wanda321 wygrałaś z Vivusem? Tylko pogratulować- zdradzisz kilka szczegółów?

ja_margola
Wanda321 wygrałaś z Vivusem? Tylko pogratulować- zdradzisz kilka szczegółów?

 

Przecież napisała, że sprzedali jej dług :/

Łukasz_G

Wysłałem identyczną reklamację, jak wklejony tutaj wzór, Creamfinace nie uznało tego maila jako reklamację i nie odpowiedzieli w terminie 30 dni. I wiecie co? Rzecznik w piśmie kierownym do Creamfinace zaznaczył, że nie doczekałem się odpowiedzi na reklamację (czyli ktoś kto analizował mój wniosek uznał mój mail za reklamację)a w piśmie kończącym sprawę Rzecznik stwierdził ze trudno ocenić, czy zostały naruszone moje prawa. (A sam rzecznik na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przeze mnie i spółkę napisał, że Creamfinance udzielilo lakonicznej odpowiedzi po ustawowych 30 dniach). Dlaczego więc na spółkę nie nałożono kary w myśl ustawy o rozpatrywaniu reklamacji?

 

Jak tak ma wyglądać pomoc Rzecznika to ja dziękuję, czekać 3 miesiące na takie stanowisko....

grabien
Wanda321 wygrałaś z Vivusem? Tylko pogratulować- zdradzisz kilka szczegółów?

 

Jak tu jest ciężko innym użytkownikom czytać, Wanda 321 napisała, trzeba tylko poszukać lub od początku poczytać wątek, a nie wyrywać się z pytaniem - gdzie jest udzielona odpowiedź. Rozumiem, że każdy chce i to natychmiast uzyskać odpowiedź. To tak samo ja z wątkiem VEX wszystko jest tam napisane a co chwila ktoś wpada w panikę bo już jadą i zadaje pytanie "czy rozkładać dywan od auta po drzwi dłużnika i jak ich ugościć". Naprawdę trochę własnej inicjatywy i skoncentrowania.

Wanda321

Sprzedali moje zadłużenie, napisałam do RF. Czekam na odpowiedź. Na pewno czeka mnie spotkanie w sądzie.

Bradfordd
Wysłałem identyczną reklamację, jak wklejony tutaj wzór, Creamfinace nie uznało tego maila jako reklamację i nie odpowiedzieli w terminie 30 dni. I wiecie co? Rzecznik w piśmie kierownym do Creamfinace zaznaczył, że nie doczekałem się odpowiedzi na reklamację (czyli ktoś kto analizował mój wniosek uznał mój mail za reklamację)a w piśmie kończącym sprawę Rzecznik stwierdził ze trudno ocenić, czy zostały naruszone moje prawa. (A sam rzecznik na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przeze mnie i spółkę napisał, że Creamfinance udzielilo lakonicznej odpowiedzi po ustawowych 30 dniach). Dlaczego więc na spółkę nie nałożono kary w myśl ustawy o rozpatrywaniu reklamacji?

 

Jak tak ma wyglądać pomoc Rzecznika to ja dziękuję, czekać 3 miesiące na takie stanowisko....

 

Ja dzisiaj dostałem 2 odpowiedzi od Rzecznika. Są bardzo lakoniczne, zbywające, nie zawierają konkretnych odpowiedzi na moje pytania i są korzystne dla chwilówek.

grabien
Ja dzisiaj dostałem 2 odpowiedzi od Rzecznika. Są bardzo lakoniczne, zbywające, nie zawierają konkretnych odpowiedzi na moje pytania i są korzystne dla chwilówek.

 

Bardzo nie pocieszające wieści.

Bradfordd
Bardzo nie pocieszające wieści.

 

Jestem przybity tymi pismami, bo spodziewałem się merytorycznego stanowiska.

Odpowiedzi są w stylu "nie ma Pan racji, bo nie ma Pan racji."

grabien

Informacja na tyle istotna, że Ci co liczyli na walkę w Sądzie o zaliczenie refinansowań/przedłużeń - mogą polec.

Bradfordd
Informacja na tyle istotna, że Ci co liczyli na walkę w Sądzie o zaliczenie refinansowań/przedłużeń - mogą polec.

 

Ale te odpowiedzi nie dotyczą refinansowań. Wpisałem w tym wątku, bo Łukasz_G napisał o piśmie od Rzecznika, które otrzymał. Nie chciałem nikogo wprowadzić w błąd. Moje zapytania dotyczyły sankcji darmowego kredytu i klauzul abuzywnych.

grabien

Z treści pisma (odpowiedzi) wynika, ze lepiej się nie powoływać na sankcje kredytu darmowego?

Bradfordd
Z treści pisma (odpowiedzi) wynika, ze lepiej się nie powoływać na sankcje kredytu darmowego?

 

Chodzi to, że uznali, że w sytuacji, którą opisałem nie ma podstaw do powołania się na sankcję. Tylko, że z odpowiedzi wynika, że w biurze Rzecznika nikt nie przeczytał ze zrozumieniem mojego zapytania ani nie zapoznał się z załączonymi dokumentami. Powołali się na załączone przeze mnie dokumenty, w których właśnie nie ma tego, na co się powołali.

grabien
Chodzi to, że uznali, że w sytuacji, którą opisałem nie ma podstaw do powołania się na sankcję. Tylko, że z odpowiedzi wynika, że w biurze Rzecznika nikt nie przeczytał ze zrozumieniem mojego zapytania ani nie zapoznał się z załączonymi dokumentami. Powołali się na załączone przeze mnie dokumenty, w których właśnie nie ma tego, na co się powołali.

Czyli sprawa dotyczy Twojej konkretnej sprawy, ufff pewnie tu wiele osób odetchnęło z ulgą.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • Mieszczanin
   By Mieszczanin
   Witam mam pytanie które chwilówki same refinansują po czasie zwłoki ze spłatą wiem że szybka gotówka tak działa czy to jest legalne? , czy Finbo też tak działa ,proszę o odpowiedż .dzięki
  • Adam33
   By Adam33
   witam, ostatnia pozyczke refinansowalem 3 razy kwota 219,81, dzis ja splacilem 9 dni przed uplywem terminu.
    
   Czy mam szanse na jakis zwrot czy raczej nie ma na co liczyc?
  • michol2000
   By michol2000
   Witam,
    
   chciałbym tutaj się poradzić mądrzejszych.
   Mam zaciągnięte chwilówki, a mój błąd polegał na tym, że brałem kolejne aby przedłużać już te zaciągnięte.
   Z tego co mi wiadomo nikt mi nie udzieli kredytu konsolidacyjnego.
   Wysokość wszystkich chwilówek ok 7000zł
   Mam czysty Bik zawsze spłacąłem na czas, problem polega na tym, że obecnie zmienilem pracodawcę i mam okres próbny jeszcze 2 miesiące. Dochód netto 1700zł. Z tego mogę przeznaczyć ok 500zl na spłatę.
   Dalsze przedłużanie nie ma sensu chciałbym to spłacić ale jak?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.