Jump to content
petro_m

Kredyt we frankach i dochodzenie roszczeń.

Recommended Posts

petro_m

Witam

Proszę o pomoc w podjęciu decyzji związanej z dochodzeniem roszczeń od banku z kredytu waloryzowanego.

Z firmy votum S.A otrzymałem poniższe informacje i muszę podjąć decyzję. Nie znam się na tych sprawach i nie za bardzo wiem jakie opcję wybrać.

Przeczytałem, że sąd może mi uznać umowę kredytowa za nieważną, nie wiem co się z tym wiąże? czy będę musiał spłać cały kredyt ??

 

Poniżej otrzymane pismo :

 

w nawiązaniu do korespondencji prowadzonej w sprawie w której dochodzimy roszczeń z kredytu waloryzowanego do waluty obcej, Votum S.A. pragnie poinformować o aktualnych możliwościach w zakresie dochodzenia roszczeń od banku oraz o zbliżającym się terminie przedawnienia tych roszczeń. Pragniemy wskazać, iż w tego typu sprawach możemy dochodzić roszczeń maksymalnie 10 lat wstecz od dnia dzisiejszego, licząc wskazany okres od każdej pojedynczej raty. Powyższe oznacza, że z upływem okresu ponad 10 lat wstecz od dnia dzisiejszego, przedawnieniu ulegną roszczenia z pojedynczej zapłaconej raty, co obrazuje podany w tym miejscu przykład: roszczenie z raty płatnej np. w dniu 10.09.2008 r., ulegnie przedawnieniu w dniu 11.09.2018 r.

 

 

 

W celu zabezpieczenia roszczeń z umowy kredytowej, możliwe jest podjęcie jednej z poniżej opisanych czynności:

 

 

 

1) wytoczenie powództwa przeciwko Bankowi o dochodzenie konkretnie wskazanych roszczeń w treści pozwu.

 

 

 

2) złożenia do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, które jest środkiem prawnym pozwalającym przerwać bieg terminu przedawnienia. Przerwanie biegu terminu przedawnienia umożliwi dochodzenie zabezpieczonych roszczeń po upływie 10 letniego okresu w przyszłości. Jednocześnie pragniemy wskazać, że w celu dochodzenia swoich roszczeń od Banku po zakończonym postępowaniu w sprawie zawezwania do próby ugodowej, konieczne będzie złożenie w sądzie pozwu przeciwko Bankowi, gdyż tylko ten środek prawny daje realną szansę na wyegzekwowanie swoich roszczeń od Banku.

 

 

 

W przypadku zdecydowania się na dochodzenie roszczeń poprzez wytoczenie powództwa przeciwko Bankowi, w załączeniu zostały przesłane cztery dokumenty, czyli:

 

- ankieta: której celem jest pomoc w ustaleniu Votum S.A. oraz Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy stanu faktycznego sprawy, tzn. ustalenia wydarzeń jakie towarzyszyły zawarciu umowy kredytowej,

- pouczenie o ekonomicznych skutkach procesu: opisującego koszty z jakimi należy się liczyć, występując na drogę postępowania sądowego, (koszty związane ze złożeniem pozwu do sądu nie powinny przekroczyć 1.000 zł., oraz opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa będzie wynosiła 17 zł od każdej osoby będącej kredytobiorcą - więcej informacji znajduje się w załączonym dokumencie),

- pouczenie o ryzyku oraz oświadczenie o zgodzie na sąd: opisuje możliwe skutki rozstrzygnięcia sądu jakie może zapaść w prowadzonej sprawie,

- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2018 poz. 265).

 

 

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że rekomendujemy dalsze dochodzenie należnych roszczeń na drodze sądowej. W tym celu proponujemy wytoczenie powództwa w zakresie:

- zwrotu nadpłaconych rat w związku z zawarciem przez Bank w umowie kredytu niedozwolonych klauzul umownych w zakresie waloryzacji do kursu CHF,

- zwrotu pobranych składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,

 

- stwierdzenia nieważności umowy kredytowej (opcjonalnie).

 

 

 

 

 

Informujemy również, że na dzień dzisiejszy wartość wskazanych powyżej żądań wynosi 41 827,36 zł, zgodnie ze złożoną reklamacją do Banku. Natomiast ostateczna wartość przedmiotu sporu zostanie ujęta w pozwie, po ponownej weryfikacji sprawy i aktualnym przeliczeniu wartości roszczenia. Jednocześnie wskazujemy, że powyższa kwota nie uwzględnia przy tym dodatkowych korzyści, jakie wynikłyby z zakwestionowania przez Sąd części, bądź też całości zapisów analizowanej umowy kredytowej (skutkujących np. zmniejszeniem salda zadłużenia), które mogą być przedmiotem dalszego postępowania po pozytywnym zakończeniu procesu.

 

 

 

W przypadku zdecydowania się na skierowanie przedmiotowej spraw na drogę postępowania sądowego, prosimy o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami, ich wypełnienie oraz odesłanie na adres:Votum S.A. tj. ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław – dopisując numer sprawy.

 

 

 

Decydując się zaś na złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, konieczne będzie uiszczenie opłaty sądowej od wniosku o zawezwanie w wysokości 300 zł. oraz opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. od każdej osoby będącej kredytobiorcą.

 

 

 

Mając na uwadze obecnie kształtujące się orzecznictwo sądów powszechnych, a także przyjętą przez Banki politykę i stanowisko w zakresie braku chęci polubownego zakończenia tego typu sprawy, nie widzimy na chwilę obecną innej możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń od Banków niż wskazane powyżej możliwości. Jednocześnie pragniemy raz jeszcze podkreślić, że w celu skutecznego dochodzenia swoich roszczeń od Banku - po zakończonym postępowaniu w sprawie zawezwania do próby ugodowej - z bardzo dużym prawdopodobieństwem konieczne będzie złożenie w sądzie pozwu przeciwko Bankowi, gdyż na chwilę obecną tylko ten środek prawny daje realną szansę na wyegzekwowanie swoich roszczeń od Banku.

 

 

W przypadku wyboru jednej z powyższych możliwości podjęcia dalszych działań, proszę o kontakt z osobą prowadzącą sprawę lub z Działem Obsługi Klienta pod numerem 071/ 33 93 400 , w celu omówienia dalszych szczegółów prowadzenia sprawy, wskazania numerów rachunków na jakie należy przelać opłaty sądowe związane z podjęciem czynności w sprawie i omówienia wszelkich powstałych w związku z tym wątpliwości.

 

 

 

Nadto informujemy, iż na zajęcie stanowiska w powyższym zakresie oczekujemy w terminie 10 dni. W sytuacji gdy nie zostanie wyrażona zgoda na rozpoczęcie dalszych działań w sposób powyżej opisany, zmuszeni będziemy przerwać podejmowanie dalszych czynności w sprawie. Wiązać się to będzie z wypowiedzeniem umowy oraz udzielonego Votum S.A. pełnomocnictwa, co skutkować będzie skierowaniem sprawy do archiwum.

 

 

 

Skierowanie sprawy do archiwum odbędzie się z zachowaniem pełnej ochrony danych osobowych. Wierzymy jednak, że przedstawione możliwości działania spotkają się z oczekiwaną przez Votum S.A. aprobatą i uzyskamy możliwość przekazania prowadzonej sprawy na dalszy etap postępowania.

Makbet799

Szanse zapewne są bo coraz więcej jest korzystnych wyroków. Sądy odfrankowują te kredyty albo je w ogóle unieważniają. W sieci można znaleźć już setki wyroków z happy endem dla kredytobiorców - pierwsze z brzegu, z ciekawym uzasadnieniem: http://kredytwefrankach.themi.pl/wygrywamy-z-getin-bank-s-a-uniewaznienie-umowy-wyrok-so-w-warszawie-z-16-listopada-2018-r-sygn-xxv-c-712-17

 

Lady Liberty

ABSOLUTNIE ! z  nimi uzyskasz 20 % tego co możesz a w ważnych sprawach są nieskuteczni ! Przez Frankowiczów WYŚMIEWANI !

Jeśli jesteś z Warszawy wprowadzę Ciebie w środowisko walczących,jest jeszcze bardzo dobra grupa w Poznaniu a SKUTECZNYCH prawników w całej Polsce...nie jest wielu   wbrew pozorom.Nawet nie czytałam całego Twojego postu,tylko zobaczyłam tą firemkę...i postanowiłam napisać.A do poduszki mec.mający o tym pojęcie...

mec.Barbara Garlacz

mec.Robert Mazur

mec.Paweł Kawarski

mec.dr n. prawnych Włodzimierz Dygnatowski

mec.dr n. prawnych Jacek Czabański

mec.Izabela Libera

mec.Mariusz Korpalski 

mec. Marcin Szymański partner w Kancelarii Drzewiecki i Tomaszek

Za tych ludzi ręczę i znam ich z sali Sądowej i ze skuteczności w działaniu oraz rewelacyjnych pism procesowych.A wezwanie do próby ugodowej to Frankowicz o 3 w nocy zbudzony lepsze Tobie podyktuje a Ty napiszesz niż to "COŚ" .Do Sądu i tak na zawezwanie do ugody nikt nie przychodzi,to jest formalność.Odezwij się. 

Ekspert_Kredytowy

Witam, jeśli temat jest aktualny, to chętnie zapoznam się z Twoją umową i zobaczę jak można pomóc, również współpracuję z najlepszymi w Polsce adwokatami i radcami zajmującymi się problemami CHF.

Lady Liberty
W dniu 4.03.2019 o 13:33, Ekspert_Kredytowy napisał:

Witam, jeśli temat jest aktualny, to chętnie zapoznam się z Twoją umową i zobaczę jak można pomóc, również współpracuję z najlepszymi w Polsce adwokatami i radcami zajmującymi się problemami CHF.

Tak ? Jakimi ? Znasz osobiście ? Podaj syg. na jakich rozprawach,ogłoszeniach wyroków byłeś ? Znasz OSOBIŚCIE tych których wymieniłam ? Masz do nich numery telefonu i możesz bez przeszkód zadzwonić.Bo przegranej syg. nam "frankowiczom" nie potrzeba aby banki powoływały się później na takie g... tylko z powodu nieprzygotowanego mecenasa.Która sprawa Ciebie zaskoczyła,która najbardziej zapadła w pamięci ? NIGDY ekspert kredytowy nie jest dopuszczany do naszego środowiska,nikt kto pracuje dla banków lub ma korzyści od nich,nie rozmawiamy,nie akceptujemy kredytów/pożyczek i zadłużenia się.

Sprawdzamy osoby chcące wejść głębiej w nasze środowisko,ręczymy za tych których wprowadzamy,zadajemy mnóstwo pytań,chodzimy na rozprawy do siebie wzajemnie,czytamy dokumenty.Tu sprawa idzie i miliardy a chętni już byli aby nam to rozwalić.Ostatnio odwołaliśmy sędzinę od orzekania w Warszawie w Okręgu,samo się nie zrobiło.  

Julia2011
W dniu 18.02.2019 o 02:14, Lady Liberty napisał:

ABSOLUTNIE ! z  nimi uzyskasz 20 % tego co możesz a w ważnych sprawach są nieskuteczni ! Przez Frankowiczów WYŚMIEWANI !

Jeśli jesteś z Warszawy wprowadzę Ciebie w środowisko walczących,jest jeszcze bardzo dobra grupa w Poznaniu a SKUTECZNYCH prawników w całej Polsce...nie jest wielu   wbrew pozorom.Nawet nie czytałam całego Twojego postu,tylko zobaczyłam tą firemkę...i postanowiłam napisać.A do poduszki mec.mający o tym pojęcie...

mec.Barbara Garlacz

mec.Robert Mazur

mec.Paweł Kawarski

mec.dr n. prawnych Włodzimierz Dygnatowski

mec.dr n. prawnych Jacek Czabański

mec.Izabela Libera

mec.Mariusz Korpalski 

mec. Marcin Szymański partner w Kancelarii Drzewiecki i Tomaszek

Za tych ludzi ręczę i znam ich z sali Sądowej i ze skuteczności w działaniu oraz rewelacyjnych pism procesowych.A wezwanie do próby ugodowej to Frankowicz o 3 w nocy zbudzony lepsze Tobie podyktuje a Ty napiszesz niż to "COŚ" .Do Sądu i tak na zawezwanie do ugody nikt nie przychodzi,to jest formalność.Odezwij się. 

Jeszcze mec. Agnieszka Sobczyk z Wrocławia do kompletu 🙂

Lady Liberty
W dniu 15.05.2019 o 23:04, Julia2011 napisał:

Jeszcze mec. Agnieszka Sobczyk z Wrocławia do kompletu 🙂

Tak, słyszałam i są dobre opinie ale podałam tych których znam osobiście i nie będę musiała smażyć się piekle że ktoś wlazł na minę bo teraz wszyscy chętni zajmować się "frankami" a później rozpacz kredytobiorcy.

ilona77
W dniu 18.02.2019 o 02:14, Lady Liberty napisał:

ABSOLUTNIE ! z  nimi uzyskasz 20 % tego co możesz a w ważnych sprawach są nieskuteczni ! Przez Frankowiczów WYŚMIEWANI !

Jeśli jesteś z Warszawy wprowadzę Ciebie w środowisko walczących,jest jeszcze bardzo dobra grupa w Poznaniu a SKUTECZNYCH prawników w całej Polsce...nie jest wielu   wbrew pozorom.Nawet nie czytałam całego Twojego postu,tylko zobaczyłam tą firemkę...i postanowiłam napisać.A do poduszki mec.mający o tym pojęcie...

mec.Barbara Garlacz

mec.Robert Mazur

mec.Paweł Kawarski

mec.dr n. prawnych Włodzimierz Dygnatowski

mec.dr n. prawnych Jacek Czabański

mec.Izabela Libera

mec.Mariusz Korpalski 

mec. Marcin Szymański partner w Kancelarii Drzewiecki i Tomaszek

Za tych ludzi ręczę i znam ich z sali Sądowej i ze skuteczności w działaniu oraz rewelacyjnych pism procesowych.A wezwanie do próby ugodowej to Frankowicz o 3 w nocy zbudzony lepsze Tobie podyktuje a Ty napiszesz niż to "COŚ" .Do Sądu i tak na zawezwanie do ugody nikt nie przychodzi,to jest formalność.Odezwij się. 

Dlaczego uważasz, że tylko 20% można z nimi uzyskać, co jest do wywalczenia? Mnie bardzo dokładnie wyliczyli kwotę roszczeń i jest to spora kwota. Kredyt na 175 tys, odfrankowienie ponad 66 tys, w tym nadpłacone raty 28 tys. Zawezwanie do próby ugodowej ma przede wszystkim na celu przerwanie biegu przedawnienia, bo jak wiadomo można się domagać max 10 lat wstecz dla każdej raty.  

Lady Liberty

Zawezwanie do próby ugodowej napiszę z wysoką temperaturą obudzona o 3 w nocy i to w ciągu do 15 minut, w Sądzie nie znam ani jednego przypadku aby się bank stawił.To czysta formalność ale należy ją zrobić.Wyliczyć to jedno a wygrać to drugie, wyliczenie u najlepszych kosztuje 500 zł.Za dużą mam wiedzę aby ich komuś polecać.Jak się zna osobiście tamtych ludzi to nie chcesz zniżać poziomu bo PO CO ?

Julia2011

Co oznacza " ustalenie na przyszłość" w pozwie o zapłatę przy kredycie frankowym?

 

PiotrLodz

Witam

Jestem frankowiczem.

Skontaktował się ze mną przedstawiciel handlowy firmy VOTUM.

Znam ich ofertę.

Proszę o polecenie prawników z terenu łódzkiego, którzy zajmują się frakami.

Piotrek

Lady Liberty
W dniu 24.07.2019 o 10:12, PiotrLodz napisał:

Witam

Jestem frankowiczem.

Skontaktował się ze mną przedstawiciel handlowy firmy VOTUM.

Znam ich ofertę.

Proszę o polecenie prawników z terenu łódzkiego, którzy zajmują się frakami.

Piotrek

Akurat w Łodzi słabo.

pawel56
W dniu 24.07.2019 o 10:12, PiotrLodz napisał:

Witam

Jestem frankowiczem.

Skontaktował się ze mną przedstawiciel handlowy firmy VOTUM.

Znam ich ofertę.

Proszę o polecenie prawników z terenu łódzkiego, którzy zajmują się frakami.

Piotrek

W Łodzi niestety nikogo nie znam, ale bardzo polecam Kancelarię Adwokacką Adwokat Dawid Karolczyk. Specjalizuje się ona w sprawach frankowych i ma na swoim koncie wiele wygranych spraw. Działają na Śląsku, ale warto do nich jechać nawet kilkaset kilometrów. Co ważne, ceny za usługi są naprawdę dobre. Mi pomogli w bardzo beznadziejnej sprawie z kredytem frankowym. Po wielu latach wojen, jestem wolnym człowiekiem. 

marcin1977

Witam!

Poszukuje kancelarii w sprawie kredytu frankowego w Szczecinie, może zna ktoś dobrego prawnika. 

kamykus

Cześć, potrzebuję kancelarii z Gdyni lub Trójmiasta. Macie kogoś godnego polecenia?

Kredyt CHF w Nordea, czarno na białym, że udzielony w złotych, stanowiącej równowartość .... CHF, zabezpieczenie hipoteki w PLN, suma odsetek podana w CHF...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.