Jump to content
adrbing

Wysłane SKD - Ferratum, Zaplo, Aasa, InCredit, TakTo.

Recommended Posts

adrbing

Dziś wysłałem SKD do w/w firm. Po przeczytaniu paru tematów postanowiłem zaznajomić się z umowami i na własną rekę spróbować powalczyć. Zobaczymy co z tego wyjdzie.

Chciałem, żebyś cię rzucili okiem na 2 SKD w których znalazłem najwiecej błedów i ciekawy jestem waszego zdania.

Obecnie pożyczki wszystkie spłacam. Chciałbym zaznaczyć ze to pewnie walka z wiatrakami i nie wyobrażam sobie wiele, także jeśli coś zepsułem to trudno. Na prawników mnie nie stać, więc po prostu bądzmy dobrej myśli....

 

Spłacona Ferratum (brane 4tyś, spłacone 5,688zł)

REKLAMACJA

Działając na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (Dz.U. 2015 poz. 1348) niniejszym pismem reklamacyjnym, w trybie art. 45. ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715, dalej: ukk), składam oświadczenie o sankcji kredytu darmowego. Oświadczenie dotyczy kredytu/pożyczki nr xxxxxxxxx firmy Ferratum Bank p.l.c. ST Business Centre 120 The Strand, Gzira GZR 1027, Malta VAT: MT 2101-8613 z dnia "Cieżko określić mi datę umowy, ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymałem umowy w żadnej formie, pomimo wielu próśb. Szacuje, że było to w okolicach 15.04.2018r.

 

UZASADNIENIE

Chciałbym zauważyć, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę postanowień art. 29 ust. 1, art. 30 ust.1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17 i art. 31-33 treść zawartej umowy kredyt konsumencki ulega zmianie w ten sposób, że konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zobowiązany jest do zwrotu kredytu bez oprocentowania i innych kosztów kredytu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że Firma Ferratum w nie wywiązała się z obowiązku wynikającego z:

 

Brak umowy pomimo próśb o dosłanie umowy w jakiejkolwiek formie porusza tu praktycznie każdy art k.k w sprawie ustawy o kredycie konsumenckim m.in.

- art. 30 ust. 1 punkt 15 ukk: brak jest skutku odstąpienia od Umowy, brak informacji o możliwości odstąpienia w myśl art. 53 ust. 2 ukk;

-art. 29 ust. 2 Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę konsumentowi.

- art. 29 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (dalej: ukk): umowa nie została zawarta na piśmie, nie posiadam także podpisu elektronicznego;

- art. 30 ust. 1 punkt 6: brak podanych wyliczeń przyjętych do obliczenia rocznej stopy oprocentowania;

- art. 30 ust. 1 punkt 7: brak jest podanych wyliczeń przyjętych do obliczenia RRSO, podanie takiej informacji w formularzu informacyjnym stanowi wywiązanie się z obowiązku przed kontraktowego, a strona internetowa Pożyczkodawcy nie jest trwałym nośnikiem;

-art. 30 ust 1 punkt 11: brak informacji o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;

- art. 30 ust. 1 punkt 8: brak jest informacji o prawie do uzyskania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty.

*Z informacji o karach za nieterminowe spłaty, jakich zaczerpnąłem poprzez internet, spłacałem raty zgodnie z informacją na stronie Ferratum pomimo braku umowy w trosce o to by nie stać sie dłużnikiem wyżej wymienionej firmy. Również nr pożyczki ustaliłem tylko i wyłącznie na stronie Ferratum.

 

PODSUMOWANIE

Wobec powyższych, sankcja kredytu darmowego jest w pełni uzasadniona.

Na podstawie art. 45 ust. 1 ukk, w związku z przekształceniem umowy pożyczki w kredyt darmowy, oraz spłaty pożyczonego kapitału pożyczki, żądam zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wpłaconych ponad kapitał kredytu/pożyczki.

Nadmienię, iż w wypadku nieuwzględnienia moich roszczeń, sprawę zgłoszę Rzecznikowi Finansowego, a swojego stanowiska gotowy jestem bronić w sądzie przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

Zwrotu proszę dokonać na poniższe konto bankowe w terminie 30 dni wynikającym z art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

xxxxxxxxxxx Bank o numerze xxxxxxxxxx

Informuje, że według Art. 6. rekl.finans.i Rzeczn

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację

*Odpowiedzi, o której mowa w art. 5 tryb rozpatrywania reklamacji ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

 

TakTo

UZASADNIENIE

Chciałbym zauważyć, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę postanowień art. 29 ust. 1, art. 30 ust.1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17 i art. 31-33 treść zawartej umowy kredyt konsumencki ulega zmianie w ten sposób, że konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zobowiązany jest do zwrotu kredytu bez oprocentowania i innych kosztów kredytu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka TAKTO Finanse nie wywiązała się z obowiązku wynikającego z:

 

Pierwsza sprawa tyczy się daty umowy zawarcia kredytu/pożyczki: Na umowie dostarczona na adres e-mail jest data 11.01.2019 r. Po licznych prośbach i probach otrzymania harmonogramu spłat, który otrzymałem 29.01.1019 r. widnieje data zawarcia umowy 14.01.2019r.

 

Kolejny zarzut, jaki chciałbym przedstawić firmie TAKTO Finanse który również opisuje poniżej powodując się na odpowiedni art. k.k to rata miesięczna. Na stronie głównej podczas składania wniosku wybrałem opcje z ratą 289zł, w umowie widnieje rata 298,27zł, a w przesłanym harmonogramie spłaty rata wynosi 298.03zł. Brak jakichkolwiek informacji oraz wyjasnienia, dlaczego tak przedstawiają się raty.

 

-art. 7. ust 1: kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny

*pkt 1) stopę oprocentowania kredytu łącznie z informacją o tym, czy jest to stopa stała, zmienna czy też zastosowanie mają obydwie te stopy; informacje te podaje się wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu;

-Chciałbym tutaj zaznaczyć, że informacja mi przekazana poprzez reklamę na głównej stronie internetowej, poprzez wybranie oferty wynikało, że:

*Całkowita kwota pożyczki: 2200 zł; Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy; Miesięczna rata: 289 zł; Całkowity koszt pożyczki: 1266 zł; Całkowita kwota do zapłaty: 3466 zł (Opłata prowizyjna: 660 zł, Opłata za udzielenie pożyczki: 550 zł, Kwota odsetek: 56 zł); Stopa oprocentowania: 3% w skali roku; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi: 146.09%

*Po zapoznaniu się z ofertą i przejścia dalej zostałem oszukany poprzez podanie złych informacji na stronie głównej. W umowie mamy zapisy takie: Całkowita kwota pożyczki: 2200 zł; Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy; Miesięczna rata: 298,27zł Całkowita kwota do zapłaty: 3579,23 zł (Opłata prowizyjna: 660 zł, Opłata za udzielenie pożyczki: 550 zł, Kwota odsetek: BRAK INFORMACJI zł); Stopa oprocentowania: skali roku BRAK INFORMACJI; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi: 187,70%.

 

- art. 29 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (dalej: ukk): umowa nie została zawarta na piśmie, nie posiadam także podpisu elektronicznego;

- art. 30 ust. 1 punkt 6: brak podanych wyliczeń przyjętych do obliczenia rocznej stopy oprocentowania;

- art. 29 ust.3: Umowa powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

Przeglądając umowę na każdym kroku można dopatrzeć sie nieprawidłowości. Uważam, że to celowy zabieg firmy, by klientowi utrudnić jej zrozumienie.

*Tak naprawdę nie wiedziałem gdzie zakwalifikować procedure, którą zaraz opiszę, dlatego postanowiłem, ze będzie dobrze, jeśli opisze ją pod art. 29 ust.3: Firma TakTo informuje, że Pożyczka gotówkowa zostanie postawiona do dyspozycji pożyczkobiorcy w formie dwóch transzy. a) tytułem pierwszej transzy pożyczkobiorca otrzyma do dyspozycji kwotę w wysokości 2200zł, w zadeklarowany przez siebie sposób i termin b) tytułem drugiej transzy w wysokości 1210 po upływie 14 dni od zawarcia umowy z przeznaczeniem na pokrycie, opłaty prowizyjnej oraz opłaty za udzielenie pożyczki w terminie.

Chciałbym przypomnieć, że kwota pożyczki, jaka byłą mi udzielona to kwota 2200zł, a nie 3410zł. Firma TakTo w wyżej opisanej sytuacji sugeruje, że pożyczyła mi 3410zł co jest kompletną bzdurą i łamaniem prawa. Dodając 169,23zł (naliczone odsteki) do kwoty 3410zł, wynosi 3579,23zł czyli całkowita kwota do zapłaty.

 

- art. 30 ust. 1 punkt 7: brak jest podanych wyliczeń przyjętych do obliczenia RRSO, podanie takiej informacji w formularzu informacyjnym stanowi wywiązanie się z obowiązku przed kontraktowego, a strona internetowa Pożyczkodawcy nie jest trwałym nośnikiem;

-art. 30 ust 1 punkt 11: brak informacji o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;

- art. 30 ust. 1 punkt 8: brak jest informacji o prawie do uzyskania do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty;

 

*Chciałbym tutaj dodać, że pomimo licznych moich telefonów oraz kontaktu poprzez adres e-mail z firmą TAKTO Finanse miałem problem z otrzymaniem harmonogramu spłat. Po usilnych próbach otrzymałem ją dnia 29.01.2019r. Gdzie umowa została zawarta 11.01.2019r. a termin pierwszej raty przypadał na dzien 29.01.2019r. Twierdzę, że był to celowy krok ze strony firmy TAKTO Finanse, który miał spowodować opóźnienie z mojej strony spaty raty i tym samym naliczenie dodatkowych kosztów.

 

PODSUMOWANIE

Wobec powyższych, sankcja kredytu darmowego jest w pełni uzasadniona.

Na podstawie art. 45 ust. 1 ukk, w związku z przekształceniem umowy pożyczki w kredyt darmowy zobowiązuje się do spłaty kapitału zgodnie z harmonogramem, jeśli zostanie ustalona ostatecznie oficjalna rata kapitału.

Nadmienię, iż w wypadku nieuwzględnienia moich roszczeń, sprawę zgłoszę Rzecznikowi Finansowego, a swojego stanowiska gotowy jestem bronić w sądzie przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Linki
marek31

Bez znaczenia co napisałeś w swoich pismach - obie firmy odpiszą ci, że wszystko było w porządku.

 

W przypadku ferratum:

Przyslą ci wiadomość, że umowa została zawarta zgodnie z prawem maltańskim, a mimo to umowa jest też zgodna z prawem polskim. Jeżeli chodzi o brak umowy to napiszą ci, że przesłali ci ją na trwałym nośniku tj. mailem w pdf.

W przypadku takto:

Napiszą ci że nie zgadzają się z tym co napisałeś, bo zawarcie umowy było z twojej strony dobrowolne i było wyrazem twojej wolnej woli.

 

Pozdrawiam

adrbing

Z kad wiesz ze słowo w słowo tak odpiszą? Pisałeś to samo? Ile razy tak odpisali?

marek31

Tak mi odpisali.

 

Ferratum chociaż odniosło się do tego co im napisałem a Takto pisało co chciało i w dodatku ich pismo nijak się miało do skd.

adrbing
mariuszd31

Jak masz chec doplac do kapitalu i czekaj co sie wydarzy jak cie pozwa ale ryzykujesz, ja szczerze w to srednio juz wierze

Lady Liberty

ADRBING- Olśnij mnie jaki jest Twój cel ??? Przeczytałam wszystkie Twoje posty,dodam że na forum jesteś od kwietnia 2016 roku i zakładam że przed rejestracją trochę bywałeś gościem...jak każdy.Jak na taki czas to plączesz się o własne nogi.Jasno Tobie powiem,kompletnie nie panujesz nad emocjami i kredyty nie są dla Ciebie.Nie wiem jak poradzisz sobie np z chorym dzieckiem. Piszesz o umorzeniu kredytów...że tego byś chciał najbardziej ?! Ja takie historie tragiczne znam że płaczę razem z tymi ludźmi a jak się czyta TO to człowiek się gotuje z wściekłości !!! Spłać to i nie podchodź więcej do tematu,nie każdy powinien być kierowcą,nie każdy powinien być rodzicem. Praca dodatkowa jest Tobie potrzeba i ZERO zobowiązań.

adrbing

To ty mnie olsnij jaki jest twój cel? O co ci chodzi? Czemu masz problem do mojej osoby? Nie jest to forum o charakterach i życiu. Nie tobie oceniać jak bymsobie poradził z tym i z tym, co jest dla mnie a co nie. Z tego co widzę to ty masz jakiś problem i szukasz dziury gdzie indziej. Proszę nie udzielaj sie e moich tematach ani nie odpisuj tu.

 

- - - Uaktualniono - - -

 

Serio, o czym ty myślałeś wrzucając do rozmowy chore dzieci i placzacych ludzi...

lukaszb
Dziś wysłałem SKD do w/w firm. Po przeczytaniu paru tematów postanowiłem zaznajomić się z umowami i na własną rekę spróbować powalczyć. Zobaczymy co z tego wyjdzie.Chciałem, żebyś cię rzucili okiem na 2 SKD w których znalazłem najwiecej błedów i ciekawy jestem waszego zdania.Obecnie pożyczki wszystkie spłacam. Chciałbym zaznaczyć ze to pewnie walka z wiatrakami i nie wyobrażam sobie wiele, także jeśli coś zepsułem to trudno. Na prawników mnie nie stać, więc po prostu bądzmy dobrej myśli....
Moim zdaniem należy się dobrze zastanowić zanim się złoży oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Pamiętaj, że w ten sposób w zasadzie uznajesz, że prawidłowo zawarłeś umowę pożyczki z tą czy inną firmą. A może to mieć dla Ciebie niekorzystne konsekwencje, gdy dojdzie do cesji, a sprawa pójdzie do sądu. Z wymienionych firm, wszystkie sprzedają roszczenia dalej i żadna nie uzna Twojego oświadczenia. I żeby się nie okazało, że gdy Ty będziesz się bronił w sądzie i pisał, że nie doszło do zawarcia umowy, pierwsze czym w sądzie sypną to właśnie Twoim oświadczeniem skd. Takie oświadczenie jeżeli już można składać, ale nie samemu z kilku kolejnych powodów...
Zoja12

Walcz i daj znać jak coś Ci się uda. Ważne jest to że działasz i nie siedzisz z założonymi rękami licząc na cud że samo wszystko się zrobi.

adrbing

Wysyłając SKD i czytając je zauważyłem ze potwierdzam fakt zawarcia umowy, wszystko robię świadomie. Jestem wkurzony na ferratum i takto, jedni nie mogą wysłać umowy, drudzy nie potrafią określić ile wynosi rata miesięczna.

Zobaczymy za 30 dni. Wiem, ze nie pozostanie mi nic innego jak splacic pożyczki jeśli w/w firmy nie zareaguja.

lukaszb
Wysyłając SKD i czytając je zauważyłem ze potwierdzam fakt zawarcia umowy, wszystko robię świadomie.
Świadomie, czy nie świadomie to inna sprawa. Możesz sobie strzelić gola w ten sposób.
adrbing

Dlaczego?

lukaszb
Dlaczego?

 

Napisałem wyżej.

adrbing

W razie gdy nie będę spłacać to fakt, wtedy rozumiem.

zadłużonaaa

Zaplo Nie uznało skd

adrbing

Tobie czy mi? ????????

zadłużonaaa

Skąd mam wiedzieć czy Tobie uznało. Mi. Ja mam zaplo splacony kapitał nawet nadplacony i czekam na sad

adrbing

No to pisz ze tobie nie uzało, a nie Zaplo Nie uznało skd

mariuszd31

Skd dochodze do wniosku to chyba strata czasu, jest ryzyko co sąd powie zawsze jeden przyzna racje, drugi powie podpisales to wiedziales co podpisujesz.

zadłużonaaa

Haha masz rację jestem z zaplo i wiem, że Tobie nie uznali. Bardzo logiczne

B......
W dniu 2.02.2019 o 22:43, mariuszd31 napisał:

Jak masz chec doplac do kapitalu i czekaj co sie wydarzy jak cie pozwa ale ryzykujesz, ja szczerze w to srednio juz wierze

Dlaczego ryzykuje? Ja mam kapitał nadplacony chcą jeszcze jakieś 1400 zł, pan Łukasz także proponował czekać.. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • mats12
   By mats12
   Dzień dobry,
   chciałbym się poradzić w sprawie. Miałem zadłużenie w firmie Aasa - Aasa na początku 2018 roku wystąpiła ze sprawą do sądu i w tym samym czasie sprzedała dług firmie Ultimo.
   Zaległość cała w Ultimo spłaciłem w maju 2018. Dziś dostałem pismo z sądu zawiadamiające o procesie sądowym z powództwa Aasy. Dzwoniłem do Aasy - twierdzą, że nie mogą wycofać sprawy ponieważ wszystko przekazali do Ultimo i to już nie ich sprawa - ja nie jestem dłużnikiem. W Ultimo słyszę, że sprawa została zakończona i oni o niczym nie wiedzą.
   Komplikuje mi to bardzo wakacyjne plany, będę musiał chodzić po sądach z dowodem spłaty i udawać, 'że nie mam garba'.
   Mam do was pytanie - kto jest odpowiedzialny za wycofanie sprawy w sądzie po moim uregulowaniu długu? I jakie konsekwencje mogę wyciągnąć. Myślałem o złożeniu wniosku do prokuratuty o próbę wyłudzenia przez Aasa. Bardzo komplikuje mi to życie w tej chwili, nie chce tego zostawić.
   proszę o poradę
  • Nati88
   By Nati88
   Witam.
   Wzięłam pożyczkę w Zaplo, 10000 zł.
   Plan był taki - odstąpić od umowy i spłacić nieco więcej.
   Niestety (już bez szczególów) nie będę miała na czas kwoty na spłatę tego. 
   Dzwoniłam do nich żeby dowiedzieć się jak będzie się to toczyło, nie chcieli nic powiedzieć. 
   Jedyne co się dowiedziałam, to że windykacja zajmie się sprawą. No a "resztę" dowiem się w swoim czasie.
   Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? 
   Chodzi mi konkretnie o to czy idzie się z nimi dogadać ze spłatą tego na raty? 
   Kiedy sprawa trafia do sądu i czy od razu trafia? Jak przebiega cały proces jeśli nie zamieszczę się w terminie ze spłatą za odstąpienie od umowy? 
   Koszty znam całego zajscia, ze będą liczyć 14 proc od kapitału w skali roku. 
   Natomiast głównie chodzi mi o to czy da się z nimi dogadać na raty, czy kierują od razu sprawę do sądu? 
    
  • zoska5434
   By zoska5434
   Witajcie,

   proszę o poradę w sprawie ferratum bank.

   Mam u nich pożyczkę na raty. Wszystko płacone terminowo.

   Pożyczka na kwotę 4.000 zł na 21 rat --> do zwrotu 7 341,81 zł. (!!!)

   W tym miesiącu (czerwiec) po zapłaceniu raty będę miała spłacone 4 196, 88 zł - czyli ciut powyżej kapitału.

   Pozostaje do spłaty 3146,49 zł..

   Co mogę zrobić w tej sytuacji? Oczywiście, mam pilniejsze zobowiązania więc tu aż wściekłość bierze, że jeszcze tyle do spłaty..

   Nawet przy wcześniejszej całkowitej spłacie, chcą nadal ponad 3000 zł jeszcze...

   Wyliczyłam, ile powinnam jeszcze oddać im kosztów i prowizji i mi wychodzi ok. 1400 zł
    

    
   Może Pan Łukasz mógłby coś doradzić ?


    
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.