Jump to content

Guidelines

TERMINY

1. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają odpowiednio:
- Forum - forum dyskusyjne dostępne pod adresem internetowym www. forum-kredytowe.pl
- Administrator - osoba czuwająca nad właściwym funkcjonowaniem forum, posiadająca także uprawnienia moderatora każdego działu forum.
- Moderator - osoba pilnująca porządku w powierzonym mu dziale (działach) forum. Moderator może w pewnych przypadkach edytować, usuwać posty użytkowników, wystawiać im ostrzeżenia czy też blokować dostęp do forum (ban).
- Post (wiadomość) - informacja, pytanie, odpowiedź, opinia w jakiejkolwiek dyskusji na forum.
- Avatar - niewielki obrazek określający użytkownika forum.
- IP, adres IP - liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.
- Cookies - małe fragmenty tekstu, które forum wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Forum-Kredytowe.pl to forum dyskusyjne służące prowadzeniu dyskusji, wymianie poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych działów tematycznych istniejących na forum. Korzystanie z forum jest bezpłatne.

3. Prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek.

4. Administratorzy i Moderatorzy Forum nie odpowiadają za treść wiadomości publikowanych na Forum. Zawartość każdej wiadomości na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Administratorów i Moderatorów serwisu i osób trzecich za zamieszczane na Forum wiadomości.

5. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na forum. Posiadanie na forum wielu kont jest zabronione i może skutkować sankcjami opisanymi w pkt 19.


ZASADY PUBLIKACJI TREŚCI

6. Każdy użytkownik forum przed rozpoczęciem dyskusji w danym dziale tematycznym forum, powinien zapoznać się z przyklejonymi w nim, szczegółowymi zasadami publikacji, w których to zawarte są schematy zadawania pytań i odpowiedzi w danym dziale. Zasad tych należy przestrzegać przy zadawaniu pytań lub udzielaniu odpowiedzi.

7. Z Forum dyskusyjnego należy korzystać zgodnie z zasadami Netykiety: Netykieta.
Nadrzędne dla forum wartości to: etyka, uczciwość, transparentność.

W szczególności wiadomości publikowane przez Użytkowników na Forum nie mogą:
 

 • zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem;
 • zawierać treści wzywających do popełnienia p rzestępstw, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagującej przemoc;
 • zawierać treści naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe osób trzecich;
 • zawierać treści promujących nieetyczne lub omijające prawo zachowania lub działania;
 • zawierać treści podpowiadających w jakikolwiek sposób działania na szkodę wierzycieli.8. Posty mają zawierać rzeczowe informacje i konkretne odpowiedzi.
Pytania użytkowników i odpowiedzi użytkowników z rangami, dotyczące obliczania zdolności kredytowej, powinny być tworzone na podstawie schematów znajdujących się w przyklejonych wątkach w poszczególnych działach forum.

9. Zabronione w treści wysyłanych postów (z zastrzeżeniem p. 10 i p. 14) jest:

 • używanie sloganów reklamowych, reklamowanie swoich usług (typu "mam najlepsze oferty", "proszę o kontakt", itd.);
 • oferowanie darmowych produktów w zamian za skorzystanie z oferty danego doradcy;
 • pozostawianie własnych danych kontaktowych w treści wiadomości (www, email, nr telefonu itp). Swoje dane kontaktowe można jedynie umieszczać podczas rejestracji w "Profilu". Pamiętaj że twoje dane kontaktowe będą wtedy widoczne po kliknięciu w przycisk "Profil" pod każdą Twoją wiadomością (oczywiście jeśli zostały umieszczone podczas Rejestracji).10. Publikacja wiadomości zawierających treści reklamowe jest dozwolone wyłącznie na forum Reklama i Ogłoszenia (opcja dostępna dla aktywnych użytkowników, udzielających się także w pozostałych działach). Wszelkie wiadomości z prośbami o kontakt i treściami komercyjnymi: linkami, e-mailami, adresami, numerami telefonów umieszczane w innych forach lub w wiadomościach prywatnych będą usuwane a ich autorzy mogą zostać usunięci z listy użytkowników. Zakazane także jest reklamowanie wszelkich form działalności konkurencyjnych w stosunku do forum-kredytowe.pl. O kwalifikacji treści wiadomości decydują Administratorzy i Moderatorzy Forum.

11. Bezwzględny zakaz nagabywania (upartego łączenia się z) osób, które sobie tego nie życzą, poprzez wysyłanie e-maili czy prywatnych wiadomości przez forum. W szczególności zakazane jest wysyłanie, ofert handlowych i innych informacji marketingowych osobom, które jednoznacznie nie wyraziły na to swojej zgody. Pamiętaj, iż zainteresowany użytkownik sam skontaktuje się Tobą (poprzez dane umieszczone w Twoim Profilu) jeśli uzna, iż twoje wypowiedzi na forum są merytoryczne i pomocne.

12. Zabronione jest prowadzenie zbędnych polemik, składających się m.in. z dużej ilości krótkich postów bez treści merytorycznej, odbiegających w sposób znaczący od głównego tematu, a także ostrych wypowiedzi i kłótni.

13. Zabronione jest pisanie wiadomości wyłącznie dużymi literami oraz nadużywanie formatowania. Należy pisać poprawnie, używając w miarę potrzeby wszystkich znaków języka polskiego. Wiadomości powinny być umieszczane we właściwych działach.
Wiadomości nie mogą być powtarzane w różnych miejscach.

RANGI

Ekspert


14. Ranga "Ekspert" to ranga mająca na celu wyróżnienie użytkowników związanych zawodowo z finansami, zasłużonych dla forum i posiadających obszerną wiedzę z zakresu: finansów i bankowości. Pod pojęciem zasłużonego użytkownika forum rozumie się osobę, której wkład merytoryczny w rozwój forum jest duży tj.:

 • jego wypowiedzi są wysoko oceniane poprzez innych użytkowników na podstawie wskaźnika "Pomógł", który powinien wynosić min. 100 (będącego informacją o liczbie przydatnych odpowiedzi, za które otrzymał dany użytkownik podziękowania od innych osób) lub prowadzi w sekcji blogowej forum własny blog o wysokich walorach merytorycznych.
 • jego wypowiedzi na forum są fachowe i merytoryczne (ocena wszystkich Moderatorów/Administratorów w ankiecie na wewnętrznym forum administracyjnym),By otrzymać powyższą rangę użytkownik, który uważa, iż spełnia pierwszy warunek, powinien wystąpić do dowolnego Moderatora/Administratora forum z prośbą o przyznanie rangi "Eksperta" poprzez PW (prywatną wiadomość).

Korzyści z posiadania rangi "Eksperta":

 • dodatkowe wyróżnienie profilu na forum,
 • możliwość oferowania swoich usług innym użytkownikom w treściach postów, w przypadku oferowania konkretnych rozwiązań (np. podawania pełnych symulacji kredytowych na forum),
 • dostęp do prywatnego branżowego forum dyskusyjnego, na którym to są rozwiązywane i poruszane m. in. trudne zagadnienia z branży finansowo-kredytowej,
 • zwiększony limit skrzynki wiadomości prywatnych.15. Ranga Eksperta może zostać odebrana na skutek:

 • notorycznego naruszania regulaminu,
 • rażącego spadku aktywności na forach ogólnodostępnych w porównaniu do aktywności danego użytkownika z okresu przed przyznaniem rangi,
 • braku jakiejkolwiek aktywności na forach ogólnodostępnych przez okres 1 miesiąca,
 • notorycznych błędów merytorycznych w postach.Ranga "Eksperta" może zostać przywrócona ponownie po jej odebraniu, dopiero po otrzymaniu przez danego użytkownika kolejnych 100 nowych podziękowań za merytoryczne posty (wtedy może zostać rozpatrzony wniosek o ponowne przyznanie tejże rangi).

Przyjaciel forum

16. Ranga "Przyjaciela Forum" to elitarna ranga mająca na celu wyróżnienie użytkowników niezwiązanych zawodowo z finansami, zasłużonych dla forum i cechujących się obszerną wiedzą z zakresu: finansów i bankowości. Ranga ta jest przyznawana na podstawie subiektywnej oceny postów użytkownika przez Moderatorów i Administratorów forum.

AVATARY

17. Avatary (emblematy) używane na forum muszą spełniać odpowiednie kryteria co do rozmiaru i objętości. Avatar każdego użytkownika forum musi spełniać następujące kryteria:

 • brak treści reklamowych i innych niedozwolonych treści,
 • zakazane jest umieszczanie adresów stron www w avatarach,
 • brak raptownych, błyskających animacji,
 • avatar nie łamie praw autorskich.


Administracja forum zastrzega sobie prawo do nakazu zmiany, usunięcia avatara lub udzielenia ostrzeżenia, jeśli uzna, że mimo spełnionych zasad, obrazek nie spełnia zasad obowiązujących na forum.


SANKCJE i KARY

18. Przyjmujesz do wiadomości, że Administratorzy i Moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego postu/tematu w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
W szczególności usunięte lub zmodyfikowane mogą zostać posty/wiadomości:

 • zawierające dyskusje nie na temat,
 • zawierające spam (linki, dane kontaktowe, "marketing szeptany" itd),
 • nie wnoszące żadnych merytorycznych wartości,
 • z rażącą ilością błędów ortograficznych,
 • powielane w różnych miejscach na forum,
 • zawierające błędną treść lub obliczenia,
 • będące formą ogłoszenia.


O wartości merytorycznej wysyłanych przez Użytkowników wiadomości i ich kwalifikacji decydują Administratorzy i Moderatorzy Forum.

19. Administratorzy i Moderatorzy Forum zastrzegają sobie prawo do usunięcia z listy użytkowników bez ostrzeżenia oraz blokowania dostępu do Forum Użytkownikom, którzy naruszać będą postanowienia niniejszego Regulaminu.
Ocena czy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora lub Moderatora forum.
W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub/i zostać zablokowany mu dostęp do forum (ban).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Administratorzy forum zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum.

21. Administratorzy mogą czasowo zawiesić działalność forum bez podania przyczyn.

22. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jedynie jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Forum.

23. Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.

24. Użytkownik, pisząc wiadomości na tym forum, przekazuje wszystkie prawa majątkowe do treści napisanej przez niego wiadomości Właścicielowi serwisu.

25. Forum-Kredytowe.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. Nie udostępniamy powierzonych nam adresów e-mail osobom trzecim. Nie rozsyłamy wiadomości o charakterze reklamowym, adresy e-mail wykorzystujemy wyłącznie w celu kontaktu technicznego np. dla potwierdzenia podanych informacji przy rejestracji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare).
Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

26. Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum.

27. W sprawach spornych, a nie objętych Regulaminem decyzję podejmują Administratorzy Forum.

28. Jeśli zauważyłeś przypadek złamania regulaminu przez użytkownika w jakimkolwiek poście, zgłoś ten post do moderacji poprzez przycisk "Zgłoś", znajdujący się w prawym górnym rogu przy każdej wiadomości

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.