Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'wyrok'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Pomoc w zakresie kredytów hipotecznych
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Hipoteczne kredyty konsolidacyjne i refinansowe
  • Kredyty hipoteczne - Opinie
 • Pomoc w zakresie pozostałych kredytów bankowych
  • Kredyty gotówkowe
  • Kredyty konsolidacyjne bez hipoteki
  • Kredyty gotówkowe - Opinie
  • Kredyty samochodowe
  • Karty kredytowe
 • Pomoc w zakresie pożyczek pozabankowych
  • Chwilówki
  • Pożyczki prywatne
  • Pożyczki - Opinie
 • Pomoc zadłużonym
  • Dla zadłużonych
  • Komornik, windykacja
  • BIK i BIG
 • Pomoc w zakresie produktów kredytowych dla firm
  • Kredyty dla firm
  • Leasing
  • Faktoring
 • Pomoc w zakresie pozostałych produktów finansowych
  • Konta bankowe
  • Forum inwestycyjne
  • Ubezpieczenia
 • Ogólna pomoc kredytowa
  • Forum prawne
  • Dyskusje Ogólne
 • Inne
  • Kredyty - reklama i ogłoszenia
  • Hydepark
  • Administrator

Blogs

 • Meritum's Blog
 • lukaszb's Blog
 • Ekspert_Kredytowy's Blog
 • Włodek 13's Blog
 • Maciek86's Blog
 • PFCG_Bydgoszcz's Blog
 • piotr m's Blog
 • kozerus's Blog
 • tezariusz's Blog
 • KFP_Bartek's Blog
 • antywindyka1's Blog
 • Bożena Myszczyszyn - kredyty hipoteczne
 • Finish's Blog
 • nie lubiani
 • Pierwsze kroki
 • swiety's Blog

Categories

 • Koszty okołokredytowe
 • Kredyt w euro
 • Okres kredytowania
 • Oprocentowanie
 • Opłaty i prowizje
 • Porównanie
 • Potrzebne dokumenty
 • Refinansowanie
 • Kredyt krok po kroku
 • Ubezpieczenia
 • Wcześniejsza spłata
 • Zabezpieczenie kredytu
 • Zakup nieruchomości
 • Kredyt we frankach
 • Zawieszenie spłaty
 • Zdolność kredytowa
 • Ranking
 • Rekomendacje KNF
 • Kredyt z dopłatami
 • Hipoteka
 • Mieszkanie dla Młodych
 • vBulletin Articles

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 27 results

 1. fast123

  Wyrok sądu rejonowego.

  Cześć, mam do Was pytanie czy jak nie byłem na sprawie w SR to czy orzeczenie przychodzi pocztą? Jeśli nie to w jaki sposób mogę sprawdzić jakie było orzeczenie?
 2. Sandra38

  Wyrok w sądzie rejonowym.

  Hej czy możecie mi pomóc ?? Moneyman podało mnie do rejonu odpowiedziałam na pozew , wyznaczono termin rozprawy na której się nie wstawiłam i w piątek zapadł wyrok Co teraz z tym będzie??? Po jakim czasie uprawomocni się ten wyrok?? Z tego co się orientuję to raczej mi go nie przyślą , kiedy to trafi do komornika ? Jestem zielona w temacie bo to moja pierwsza sprawa Pomożecie ?? Czy mogę jeszcze coś zrobić by to przeciągnąć ?? Ze względu na poważna chorobę trochę zaniedbałam tą sprawę ale może jeszcze coś uda mi sie wskórac
 3. Witam. Sprawa wygląda tak: W marcu podpisałem umowę pożyczki prywatnej na kwotę 18.000PLN. Nie dotrzymałem terminu 2 pierwszych rat i zostałem wezwany do spłaty (7k złotych = 2 raty). Po przyjściu nakazu - odwołałem się, zyskałem czas, a w międzyczasie spłaciłem 2k. Rozprawa odbyła się pod koniec października, nie stawiłem się na niej, a sąd uznając moją wpłatę 2k ustalił termin kolejnej na 18 grudnia. Było to granie na czas z mojej strony. Mam już całą kwotę do spłaty tj. 16 tysięcy + odsetki i chciałbym to zakończyć jeszcze przed kolejną sprawą. Kontakt z wierzycielem jest tylko poprzez pełnomocnika. Tutaj rodzą się moje pytania: - czy kontaktować się przed wpłatą z pełnomocnikiem, czy po prostu wpłacić pieniądze na konto i czekać na rozwój wydarzeń ? - odsetki (wynoszą 7% w skali roku) , wyliczyć je sam, czy czekać na wyliczenie pełnomocnika ? - Po spłacie wystosować pismo do sądu, że pieniądze zostały spłacone? Czy może poprosić o to pełnomocnika wierzyciela ? - koszta sądowe (będzie zapewne koło 3k), kiedy mogę spodziewać się nakazu ich zapłaty ? Mógłby ktoś napisać mi jak mam to załatwić, żeby miało ręce i nogi ? Dysponuję już pełną kwotą i chcę tą sprawę zwyczajnie zakończyć.
 4. Hej, czy możecie rzucić okiem na uzasadnienie zakończonej już sprawy w której wyrokiem było oddalenie częściowe powództwa, jednakże SR uznał mnie za stronę przegraną i obciążył kosztami procesowymi ? Jest sens lecieć z tym do apelacji ? Już pal licho sama kwota odsetkowa dla Rapidy, ale kosztów procesowych w tym 900 zł dla radcy Rapidy przeboleć nie mogę 🤯... Zwolnili mnie z kosztów sądowych a później w procesowe wrzucili opłatę za pozew i opłaty administracyjne... To w zasadzie jakich kosztów uniknąłem ? Poniżej pismo: Sygn. akt Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w z dnia 26 września 2019 roku Pozwem z dnia 22 lutego 2019 roku strona powodowa Rapida sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w trybie elektronicznego postępowania upominawczego w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie domagała się zapłaty od pozwanych ... i ... kwoty 3 812,16 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód żądał również zwrotu kosztów postępowania. Z uzasadnienia pozwu wynika, że pozwani posiadają wobec strony powodowej wymagalne zadłużenie wynikające z tytułu umowy o kredyt konsumencki zawartej przez … w dniu 12 kwietnia 2018r. na kwotę 5 000zł oraz z tytułu umowy o przystąpieniu do długu z dnia 12 kwietnia 2018r. zawartej przez … . Powód podał, że pozwani pomimo wielokrotnych wezwań zaprzestali regulowania zadłużenia w ustalonej wysokości i terminach, a nadto nie odpowiadali na wezwania do spłaty pozostałego zadłużenia. W związku z powyższym powód wypowiedział umowę pożyczki na piśmie bez zachowania terminu wypowiedzenia i jednocześnie podjął próbę ostatecznego polubownego rozstrzygnięcia sporu, wzywając pozwanych do spłaty zadłużenia w terminie 7 dni. Pozwany wskazał, że skutek doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki pozwanemu ... nastąpił z dniem 7 listopada 2018r. a pozwanej ... z dniem 6 listopada 2018r. Z ostrożności procesowej powód podał, że datą wymagalności roszczenia jest 32 dzień zalegania przez pożyczkobiorcę ze spłatą miesięcznej raty. Wyjaśnił również, że na żądaną kwotę składa się kwota udzielonej pożyczki w wysokości 5 000zł powiększoną o prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości 750 zł oraz opłatę administracyjną w wysokości 500zł. Powód podał, że powyższą sumę pomniejszono o wpłaty już dokonane przez pożyczkobiorcę i gwaranta wysokości 2 437,84 zł. Postanowieniem z dnia 07.03.2019r. sygn. akt VI Nc-e Sąd Rejonowy Lublin-Zachód przekazał sprawę tut. Sądowi. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24.06.2019r. sygn. akt uwzględniono w całości żądanie strony powodowej. W jednobrzmiących sprzeciwach od nakazu zapłaty złożonych oddzielnie przez pozwanych dnia 23.07.2019r. pozwani wnosili o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu podali, że dokonali spłaty zadłużenia objętego pozwem w łącznej kwocie 5 670,40 zł, przyznając, że część spłaty nastąpiła w trakcie niniejszego postępowania. Pozwani przyznali okoliczności zawarcia umowy podane w treści pozwu, a także wysokość opłaty administracyjnej i prowizji, wskazując, że postanowienia umowne, z których koszty te wynikały stanowią niedozwolone klauzule umowne. Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 26 września 2019r. tut. Sąd zwolnił pozwanych od kosztów sądowych w całości. Niesporne w sprawie są następujące okoliczności ... w dniu 12 kwietnia 2018 roku zawarł ze stroną powodową Rapida sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę pożyczki opiewającą na kwotę 5 000zł. Do długu przystąpiła również pozwana … , na podstawie umowy o przystąpieniu do długu z dnia 12 kwietnia 2018r. Do dnia 05.10.2018r. pozwani dokonali spłaty zaciągniętej pożyczki w łącznej kwocie 2 437,84 zł. Wobec zalegania przez pozwanych ze spłatą pożyczki w terminie strona powodowa wypowiedziała umowę pożyczki. Prowizja za udzielenie pożyczki opiewała na kwotę 750,00 zł, dodatkowo pożyczkobiorca winien uiścić opłatę administracyjną – 500,00 zł. Sąd ustalił następujący stan faktyczny. Strona powodowa wielokrotnie zwracała się do pozwanych .. i ... o uregulowanie zadłużenia. Dowód: - wydruk wiadomości e-mail , k. 56-61,63-69; W toku niniejszego postępowania pozwani dokonali na rzecz strony powodowej spłat w wysokości 3 232,20 zł. Łącznie pozwani dokonali spłaty tytułem zadłużenia w kwocie 5 670,04 zł. Dowód: - wydruk wiadomości e-mail , k. 62; - potwierdzenia przelewów pozwanych na rzecz strony powodowej, k. 70-79. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wymienionych wyżej dowodów z dokumentów, albowiem ich prawdziwość nie została zakwestionowana przez strony. W ocenie Sądu są one wiarygodne i jako takie mogą stanowić podstawę ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie. Podkreślić trzeba, że w wiadomości mailowej z dnia 06 marca 2019 roku strona powodowa potwierdziła dokonanie wpłaty przez pozwanych na kwotę 3040,46 zł, zaś z potwierdzeń przelewów jasno wynika na czyją rzecz i jakim tytułem dokonano wpłaty. Nie bez znaczenia jest również oczywiście to, że strona powodowa po otrzymaniu złożonych przez pozwanych sprzeciwów nie zaprzeczyła okolicznościom w nich podniesionych, w tym dotyczących zarzutu częściowej zapłaty. Sąd pominął pozostałe wnioski dowodowe, albowiem dotyczyły one okoliczności przyznanych przez stronę przeciwną, a zatem należało uznać je za bezsporne i niewymagające dowodu. Sąd zważył co następuje. Powództwo zasługiwało na uwzględnienie jedynie w części. W pierwszej kolejności wskazać należy, ze pozwani nie kwestionowali ani samego faktu zawarcia umów ze strona powodową ani kwot do spłaty z nich wynikających. Sporne pozostawało to czy postanowienia umów są abuzywnymi oraz to w jakiej wysokości pozwani spłacili zadłużenie. Kolejno wskazać należy, że na dochodzoną przez stronę powodową kwotę, jak wynika z twierdzeń pozwu, złożyły się kapitał (kwota udzielonej pożyczki) oraz prowizja i opłatą administracyjna pomniejszone o dokonane przez pozwanych wpłaty. Strona powodowa nie dochodziła żadnych odsetek, prócz odsetek za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Stosownie do treści art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Do umowy zawartej pomiędzy stronami, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24) stosuje się przepisy tej ustawy. W niniejszej sprawie pozwani ... i ... przyznali okoliczności faktyczne, podnoszone w pozwie, dlatego prowadzenie postępowania dowodowego w zakresie okoliczności zawarcia umów, z których powód wywodzi skutki prawne stało się zbędne. Pozwani podnosili natomiast zarzut, że umowa pożyczki zawierała klauzule abuzywne w zakresie kosztów prowizji i opłaty administracyjnej. Zarzuty pozwanych nie zasługują jednak na uwzględnienie. Wskazać należy, że przedmiotowa umowa zostawała zawarta w okresie obowiązywania art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, który od 11 marca 2016 roku ogranicza pozaodsetkowe koszty kredytu. Powołany przepis zawiera wzór, według którego należy obliczać maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zgodnie z obliczeniami dokonanymi według tego wzoru pozaodsetkowe koszty udzielonego pozwanemu kredytu mogą być równe lub mniejsze od kwoty 2 750 zł ( (5 000x 0,25) + (5 000x 0,3 x 1) = 2 750). Bezsporne w sprawie było to, że koszty prowizji oraz opłaty administracyjnej opiewały na łączną kwotę 1 250 zł, a zatem są znacznie niższe od wyliczonej kwoty maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, a to przesądza o zasadności ich żądania przez stronę powodową. Również pozostałych postanowień zawartych umów nie sposób uznać za abuzywne, zwłaszcza mając na względzie to co składa się na dochodzoną pozwem kwotę. Wskazać jednak należy, że rację mają pozwani, iż w toku niniejszego postępowania uregulowała część objętego pozwem zadłużenia. Z potwierdzeń przelewów załączonych do sprzeciwu od nakazu zapłaty wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że pozwani dokonali wpłaty na rzecz strony powodowej w trzech ratach łącznej kwoty 3232,20 zł. Tym samym żądanie strony powodowej należało w tej części uznać za zaspokojone, a powództwo zasadne w pozostałej kwocie tj. 579,96 zł. O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 §1 k.c., który stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (§ 1). Z kolei jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe (§ 2 zd. 1). W niniejszej sprawie strona powodowa domagała się odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu tj. od daty 22 lutego 2019 r. W konsekwencji odsetki w wysokości ustawowej zasądzono zgodnie z żądaniem. Mając na uwadze powyższe okoliczności orzeczono jak w pkt I i II wyroku. O kosztach niniejszego postępowania Sąd orzekł w pkt III wyroku na zasadzie art. 98 k.p.c. w zw.z art. 99 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że pomimo oddalenia powództwa w znacznej części, stroną przegrywającą niniejszą sprawę są pozwani … i … . Wskazać należy, że podstawą oddalenia powództwa ponad zasądzoną w pkt 1.wyroku kwotę było częściowe zaspokojenie roszczenia powoda przez pozwanych, które co istotne, nastąpiło już po dacie złożenia pozwu w niniejszej sprawie. Niewątpliwie zatem wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw powoda. Skoro zatem pozwani dali powód do wytoczenia niniejszego powództwa to winni oni ponieść koszty procesu. Zgodnie z ugruntowaną już linią orzeczniczą za stronę przegrywającą sprawę w rozumieniu przepisów o kosztach procesu należy także uważać pozwanego, który w toku procesu spełnił dochodzone od niego świadczenie, czym zaspokoił roszczenie powoda wymagalne w chwili wytoczenia powództwa (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z 1984-11-06, IV CZ 196/84, Opubl: Legalis). Na koszty te złożyły się: opłata od pozwu w wysokości 100 zł, wynagrodzenie pełnomocnika powoda, będącego radcą prawnym- 900 zł, wyliczone zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku o opłatach za czynności radców prawnych (Dz.U.2018.215 ze zm.) oraz opłata skarbowa od dwóch pełnomocnictwa – 17 zł wynikająca z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z częścią IV załącznika zawierającego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., poz. 783 ze zm.). Sygn. Sekr./Proszę: odnotować uzasadnienie; odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć obu pozwanym ... o ... z pouczeniem o apelacji, kal. 2 tygodnie z d.d. , 11 października 2019 roku
 5. Witam! Tak z doświadczenia - ile czekaliście na podanie wyroku na stronce apelacji ? W piątek o 13:30 była rozprawa. Pokazało się tylko po kilku godzinach wynik: wyrok, ale jak wchodzę w sprawę, to w data zakończenia jest: sprawa w toku, w dokumentach pusto w protokołach też
 6. Mamy z mamą ogromny problem. Niestety jesteśmy zadłużone ale jakoś sobie radzimy. I właśnie mama dostała pismo od komornika. Tylko że komornik dostał od firmy pożyczkowej nakaz nieprawidłowy. Mama miała przegraną w sądzie ale napisałyśmy odwołanie. I po odwołaniu przyszedł wyrok że dług jest jednak 2 razy mniejszy. Czekałyśmy na to ponad rok, ale byłyśmy szczęśliwe. A teraz firma pożyczkowa dała do komornika wyrok z sądu rejonowego który miał już nieobowiązywać. Komornik dołączył ten pierwszy wyrok i na tym wyroku jest sąd podpisany. Czemu sąd nie podpisał się na zmienionym wyroku z sądu okręgowego? Co robić?? Jesteśmy załamane
 7. kamilpl87

  Niedługo rozprawa.

  Za miesiąc mam rozprawę pożyczkodaj , Teraz pytanie co się stanie jak sąd się przychyli do ich zarzutów i naliczy mi dodatkowe koszty sądowe.Wiem że trzeba złożyć wiosek o uzasadnienie wyroku żeby przedłużyć. Jesli nie dam o uzasadnienie w razie przegranej ile czasu do komornika,dali w pozwie że w razie nieobecności ich ma odbyć się sprawa więc zawieszenie wyroku nie możliwe. Co może że stać i jakie są opcje W kolejce za kolejny miesiąc rozprawa 2 następnych chiwlowek....
 8. andzia

  Kiedy zapada wyrok?

  Powiedzcie mi jak to wygląda. Jeśli sprawa trafi do sądu. Jest nakaz zapłaty. O wnoszę sprzeciw. I jest kolejna rozprawa. I co dalej? Już wtedy musi zapaść ostateczna decyzja sądu?
 9. Szanowni Forumowicze, W poniedziałek dostałem swój pierwszy, pewnie nie ostatni, sądowy nakaz zapłaty. Przeczytałem wiele artykułów na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czym w ogóle jest UGODA po wyroku (nakaz zapłaty w ręku) i z czym to się je. Jeśli ktoś z Was miał z tym do czynienia proszę napisać na czym w ogóle polega ugoda, w jakich sytuacjach i w jaki sposób można ją wywalczyć. Wszystkiego dobrego wszystkim zadłużonym i cierpliwości tym wszystkim, którzy pomagają.
 10. MonikaB5

  Czy zapadł wyrok?

  Pytanie, sprawa odbyła się 14.06 czerwca na ten dzień było wezwanie na świadka, nie wiem jaki jest wyrok, czy przyjdzie mi do domu? Nakaz zapłaty bądź umorzenie? Czy trzeba zadzwonić do sądu. Nie było pełnomocnika w tej sprawie.
 11. karolcia84

  Raty na wyroku.

  Dostałam nakaz zapłaty z SR za Netgotówkę, złożyłam sprzeciw i dostałam wezwanie na rozprawe - stawiennictwo obowiązkowe. Nie mam zamiaru iść, bo się pogrążę. Mam pytanie - czy jeszcze przed rozprawą mogłabym napisać jakies pismo do sądu o możliwość rozłożenia zadłużenia na raty? Nie jestem w stanie spłacic tego jednorazowo a chcę uniknąć komornika.
 12. Dzień dobry Czy może orientujecie się jak po zmianie ustawy orzekając sądy czy E-sąd Lublin oraz inne sądy faktycznie sprawdzają czy sprawa się już przedawniła czy może często orzekają że zachodzi ważny interes i dług się nie przedawnił pozdrawiam
 13. iza14523

  Profi Credit - wyrok zaoczny.

  Dzień Dobry, W dniu dzisiejszym otrzymałam wyrok zaoczny w sprawie Profi Credit od którego przysługuje 2 tygodnie na złożenie sprzeciwu.Kwota znacznie przewyższona. Czy jest na Forum z Państwa ktoś, kto jest w stanie mi pomóc? Jeśli tak - bardzo proszę o kontakt.
 14. Balbina12345

  Termin zapłaty wyroku.

  Witajcie Mam taką sytuację.. Wyrok w SR,wniosek o uzasadnienie apacja nie złożona.. Jaki będzie termin spłaty kwity z wyroku Czy to będzie 14 dni od otrzymania uzasadnienie czy 14 dni od ostatniego dnia dnia w którym mi na było zlożyć apelację? I jeszcze pytanie po jakim czasie mi na spodziewać się komornika? (Zbyt mało czasu żeby uzbierać sumę)
 15. tomaszpilch8

  Błagam o pomoc.

  witam, mam problem. Zapadł wobec mnie wyrok nakazujący zapłatę. Uzasadnienie wyroku odebrałem w dniu 7 grudnia 2018r. W dniu 21 grudnia 2018r. złożyłem apelację od wyroku. W dniu 3 stycznia Sąd Rejonowy wydał klauzulę wykonalności nie czekając na jej dotarcie do sądu. Apelacja dotarła do Sądu w dniu 4 stycznia 2019r czyli dzisiaj . Jestem kompletnie załamany czy do końca wielomiesiecznego postępowania w zakresie uchylenia klauzuli mam jakąkolwiek możliwość uchylenia się od działania komornika.? Z góry dzięki za pomoc
 16. alis57

  Sprawa w sądzie.

  Witam...dzisiaj mam sprawę w sądzie... Wstawiennictwo obowiązkowe jednak się nie wybieram bo nie chce sobie sprawy skomplikowac gdyż nie zgadzam się z kwotą...a nakazu zapłaty nie było...jak się dowiedzieć jaka jest decyzja...boje się że jak zadzwonię do sądu to będą pytać dlaczego się nie wstawilam
 17. Mam pytanie. Minęło już 7 miesięcy od kiedy zapadł wyrok w sprawie Poli inwest i do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje jeśli chodzi o komornika. Czy to możliwe żeby komornik tak długo działał? I druga sprawa, to wyrok w sprawie Extraportfel. Też minęło od wyroku prawie 6 miesięcy, w międzyczasie Extraportfel sprzedał dług do Kruka już po wyroku. Nie mam pojęcia czy dług został sprzedany do Kruka z wyrokiem czy nie. Bo w tej sprawie również nic narazie nic się nie dzieje oprócz zwykłych listów od Kruka który wzywa do zapłaty lub do polubownego dogadania się.
 18. Witam, Mam orzeczenie sądu o ilości i terminie rat zadłużenia. Płatne do 15 dnia miesiąca. PRzelała im ratę za wrzesień i kolejną 30.09, za październik, z racji tego że to była niedziela, przelew fizycznie dotarł 1.10. Czy liczy się dla nich data wysłania czy odbioru przelewu, czy zrobiłam błąd. i muszę za październik wysłać jeszcze raz? Pozdrawiam serdecznie
 19. juve

  Pismo z sądu.

  Witam, dostałem jakiś czas temu nakaz zapłaty z sądu i oczywiście napisałem sprzeciw w terminie 14dni. Teraz dostałem pismo z sądu abym im wysłał oświadczenie w którym mam zaznaczyć czy pismo które im wysyłałem było sprzeciwem od nakazu czy wnioskiem o apelację wydanego wyroku. O co chodzi??
 20. Dzień dobry Mam otóż takie pytanie, jeżeli sąd wydał wyrok to można jeszcze złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów procesu ?
 21. Witam Serdecznie W Piatek odebrałem list od komorika zajecie na kwote 300 zl razem z kosztami 950 zł Bardzo mnie to zdziwiło poniewaz nie miałem żadnej informacjci z EPU o sprawie nie dostałem też wyroku z EPU bardzo chetnie bym zalacił wierzycielowi te 300 zł plus koszta sądowe niestety 950 zł na dzeń dzieijszy to dla mnie bardzo dużo Mam takie pytanie czy moge jakoś zaskarżyć (złożyć jakiś sprzeciw) na bten wyrok z EPU i wstymać egzekucje komornika jeżeli nie byłem poinformowany o sprawie ani o wyroku W pozwie widniała stara nazwa firmy i stary adres w wyroku jest już nowa nazwa firmy ale nie ma tam adresu Będe bardzo wdzięczny za odpowiedź PS Pozew był złożony w grudniu 2017r wyrok jest z kwietnia 2018r
 22. Dzień Dobry Jak to bywa, pierwsza porażka choć kwota nieduża w Epu. Napisałem sprzeciw ale różnie bywa, gdybym musiał zapłacić to czy muszę powiadomić sąd że zapłaciłem. Pytam bo ostatnio ktoś miał egzekucję pomimo że zapłacił dług jak był w wyroku (chodzi o post z aasa) i wolę się upewnić w tej kwestii. Z góry dziękuję.
 23. Ciekawi mnie to, u mnie w jeleniej gorze z tego co widze chyba conajmniej rok.
 24. Joanna_

  Odsetki od zadłużenia.

  Witam; 28 lipca tego roku spłaciłam zadłużenie wynikające z wyroku wydanego przez sąd (24.05.2017 r.) w kwocie 149,18 zł oraz kwotę 65,60 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd nakazał mi także spłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od 06 września 2016 r. do dnia zapłaty. Proszę o pomoc w wyliczeniu tych odsetek.
 25. Nie wiem gdzie o tym napisać. Napiszcie czy może nastąpić egzekucja komornicza bez sądu i wyroku? Dziś dostałam maila ze smartpozyczki z Białegostoku ze mam zapłacić do 21-ego jeśli chce zatrzymać egzekucję komorniczą. Proszę napiszcie czy tak może być??
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.