Jump to content

lukaszb's Blog

  • entries
    21
  • comments
    37
  • views
    4,138

Entries in this blog

 

Ugoda przed sądem - wyjaśnienie pojęcia

Aby przybliżyć pojęcie ugody przed sądem, warto przytoczyć treść art. 917 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.   W praktyce postępowanie prowadzące do zawarcia ugody przed sądem regulowane jest przepisami Kodeksu postępowania cywilnego

lukaszb

lukaszb

 

Sąd nie pozostawił suchej nitki na kosztach naliczonych przez chwilówkę

Warto zapoznać się z poniższym uzasadnieniem.   Sąd nie zostawił suchej nitki na kosztach naliczonych przez tzw. chwilówkę. Polecam sumienną lekturę i wykorzystywanie w ew sporach.   [ATTACH=CONFIG]6868[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6869[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6870[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6871[/ATTACH]   Czytaj inne moje blogi: -> Bank sprzedał kredyt i dalej prowadzi egzekucję -> Sąd właściwy do rozpoznania sprawy -> Zbieg egzekucji - wyjaśnienie pojęcia -> Jakie przedm

lukaszb

lukaszb

 

Bank sprzedał kredyt i dalej prowadzi egzekucję?

Właściwie już standardem w dzisiejszych czasach jest taki oto schemat, kiedy to bank (wierzyciel pierwotny) sprzedaje kredyt w trakcie postępowania egzekucyjnego i dalej prowadzi egzekucję na podstawie BTE nie będąc już wierzycielem.   Powodów takiego działania jest kilka (np. rekomendacje KNF o portfelu złych kredytów, ściągalność itd), przede wszystkim jednak można się domyślać, że istnieje niepisany układ pomiędzy wierzycielem pierwotnym, a wtórnym. W ten sposób oba podmioty pomagają sobi

lukaszb

lukaszb

 

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy

Czy zawsze trzeba bronić się przed sądem, który powód wskazał w pozwie? Nie zawsze i to zwłaszcza wtedy, gdy do tego samego sądu mamy bardzo daleko.   Co trzeba zrobić? Podnieść zarzut niewłaściwości miejscowej sądu. Ogólną regułą jest, że właściwy do rozpoznawania sprawy jest sąd, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania.   Poniżej przykład. Pani została pozwana przez Ultimo, a sprawa skierowana do sądu odległego o kilkaset km od jej miejsca zamieszkania.   [ATTACH=CONFIG]6555[/ATTACH]

lukaszb

lukaszb

 

Zbieg egzekucji - wyjaśnienie pojęcia

O zbiegu egzekucji mówimy wtedy, gdy do tego samego składnika majątku dłużnika (przepisy mówią: "do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw") skierowano egzekucję sądową i administracyjną lub conajmniej dwie egzekucje sądowe prowadzone przez różnych komorników. Należy jednak podkreślić jedną ważną rzecz. Ze zbiegiem egzekucji możemy mieć do czynienia tylko w przypadku egzekucji należności pieniężnych.   Zbieg egzekucji następuje stosunkowo często, bowiem bardzo wielu dłużników popada w ta

lukaszb

lukaszb

 

Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji komorniczej?

Nie wszystkie przedmioty będące własnością dłużnika podlegają egzekucji. Ograniczenie egzekucji ma na celu zapewnienie dłużnikowi i jego rodzinie minimum egzystencji.Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji: 1. Przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywaniu zawodu, 2. Zapasy żywności i opału

lukaszb

lukaszb

 

Nakaz zapłaty doręczony na zły adres

Załóżmy czysto hipotetycznie, że właśnie otrzymałeś zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji. Załóżmy, że jesteś czyimś dłużnikiem, a co najważniejsze, wcześniej nie otrzymałeś nakazu zapłaty. Został wysłany na błędny adres, pod którym nie mieszkasz od wielu lat. Stoisz przerażony z kopertą w ręku i nie wiesz co zrobić. Żeby nie było, przeczytaj uważnie!   Może działać na dwa sposoby:   1. Przede wszystkim ustal o jaką sprawę chodzi i jakie ew zarzuty mógłbyś podnieść. Jeżeli zdecy

lukaszb

lukaszb

 

Koszty postępowania upadłościowego.

Wielokrotnie w trakcie mojej pracy zawodowej spotkałem się z twierdzeniem (może właściwiej należałoby powiedzieć przekonaniem) dłużników, że żeby ogłosić upadłość konsumencką należy pokryć koszty postępowania upadłościowego z góry. Czy to prawda? Nie do końca. Po nowelizacji ustawy istnieje możliwość przeniesienia kosztów postępowania na Skarb Państwa.   Nim jednak przejdę do kwestii samych kosztów postępowania odpowiem na pytanie co składa się na te koszty. A więc syndyk masy upadłościowej p

lukaszb

lukaszb

 

Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Najważniejsze pojęcia.

Czym jest upadłość konsumencka?   Upadłość konsumencka to postępowanie przed sądem dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, czyli osób nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Ustawa jasno określa czym co dokładnie oznacza pojęcie "niewypłacalności". To stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.   Upadłość konsumencka ma dwie podstawowe funkcje: -> oddłużenia niewypłacalnego konsumenta - umo

lukaszb

lukaszb

 

Nie spłacasz kredytu hipotecznego? Chcesz, by bank przejął Twoją nieruchomość? Lista potrzebnych dokumentów.

Niżej przedstawiam standardową listę dokumentów potrzebnych do przejęcia kredytowanej nieruchomości na własność. Lista dotyczy domu.   Temat dokładnie opisałem w tym miejscu -> Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości.   1. Podstawa nabycia, to jest wypis aktu notarialnego umowy np. sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. 2. W przypadku nabycia działki przez do

lukaszb

lukaszb

 

Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej.

19 września 2014 roku Prezydent RP podpisał długo oczekiwaną nowelizację ustawy o upadłości konsumenckiej przyjętej przez Sejm 29 sierpnia 2014 roku. Nowelizacja całkowicie reformuje model postępowania upadłościowego przeznaczonego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).   Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z obowiązujących bardzo restrykcyjnych przepisów. Od dnia wprowadzenia ustawy w 2009 roku udało się ogłosić tylko 87 upadłości konsumenckich.

lukaszb

lukaszb

 

Dłużniku! Nie wolno podpisywać takich ugód!

Problem: Kilka lat temu wziąłem kredyt na 3000 zł. Spłacałem przez dłuższy czas. Później straciłem pracę, nie miałem z czego opłacać kolejnych rat i w końcu sprawa trafiła do komornika, który także nie miał z czego ściągnąć należności. Bank przed sprzedażą długu wykazywał dług na blisko 3000 zł. Ostatnio odezwała się firma windykacyjna, która proponuje ugodę. Łącznie dług dziś wynosi blisko 28 000 zł (jak to możliwe?), a gdym podjął spłatę miałbym do zapłacenia ponad 35 000 zł. Czy podpisać taką

lukaszb

lukaszb

 

Wierzyciel nie chce zwrócić pobranej z góry składki ubezpieczeniowej!

Problem: Czytałem, że z chwilą wypowiedzenia umowy kredytowej bank powinien zwrócić pobraną z góry składkę ubezpieczeniową za okres bez ochrony. Czy to prawda? Bank nie chce dokonać zwrotu.   Podpowiedź: Tak, pod warunkiem że ustała ochrona ubezpieczeniowa. Poniżej kilka ważnych informacji nt temat, które mogą pomóc w rozmowach z wierzycielem w tej kwestii.   1. Wg utartej linii orzecznictwa zwrot składki zawsze przysługuje klientowi:   - Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 30

lukaszb

lukaszb

 

Kiedy komornik rozliczy koszty egzekucji?

Problem: Kiedy komornik powinien rozliczyć koszty egzekucji komorniczej? Dziś otrzymałam postanowienie rozliczeniu kosztów egzekucji, ale egzekucja nie została jeszcze zakończona. W tej chwili jest zawieszona na wniosek wierzyciela.   Podpowiedź: Zgodnie z treścią art. 108 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc rozstrzygnięcie o kosztach postępowania winno znaleźć się w orzeczeniu kończącym sprawę. Postanowienie o zawieszeniu egzekucji nie kończy sprawy. W tej sytuacji należy skarżyć postanowienie ko

lukaszb

lukaszb

 

Inny sposób na wypowiedziany kredyt hipoteczny? Przejęcie nieruchomości.

Problem: Wiele miesięcy temu bank wypowiedział mi umowę kredytu hipotecznego. Pierw starałem się podpisać z bankiem ugodę, następnie próbowałem sprzedać mieszkanie. Wszystkie te rzeczy zawiodły. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Czy jest jeszcze jakieś wyjście z tej sytuacji?   Podpowiedź: Z doświadczenia mogę powiedzieć, że zdecydowana większość banków w podobnej sytuacji będzie wychodziła dłużnikowi na przeciw. W większości przypadków udaje się podpisać dobrą ugodę z umorzeniem znacznej części

lukaszb

lukaszb

 

Getin Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego. Co zrobić?

Problem: Przez kilka miesięcy nie miałam pieniędzy na opłacenie miesięcznych rat kredytu hipotecznego w Getin Noble Bank. Chciałabym porozumieć się z bankiem i wynegocjować warunki spłaty zobowiązania. Nie chce stracić dachu nad głową. Co robić?   Podpowiedź: W przypadku wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego bezwzględnie należy dążyć do podpisania porozumienia z Bankiem. Możliwości działania w takich przypadkach jest bardzo wiele, od wynegocjowania przywrócenia spłat w miesięcznych rat, pr

lukaszb

lukaszb

 

Na czym polega restrukturyzacja umowy kredytowej?

Problem: Mój problem polega na zbyt wysokich miesięcznych ratach. Widzę, że niebawem będę miał problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Co zrobić? Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?   Podpowiedź: Możliwości działania w podobnych przypadkach jest bardzo wiele. Poza odebraniem składek ubezpieczeniowych, ew konsolidacji zobowiązań, pozostaje możliwość wynegocjowania z bankiem warunków restrukturyzacji umowy.   Restrukturyzacja polegać może na:   - Wakacjach kredytowych na kilka

lukaszb

lukaszb

 

Koszmarne koszty egzekucji. Co z nimi zrobić?

Problem: Kilka lat temu popadłem w długi i sprawa moich zadłużeń trafiła do komornika. Kilka tygodni temu wszystko udało się spłacić i postępowanie egzekucji zostało zakończone. Niestety do zapłaty mam jeszcze ogromne koszty egzekucji, które komornik oszacował na blisko 14 000 zł. Czy można się przed tym jakoś bronić? Czy można pomniejszyć te kwoty? Nie stać mnie na zapłatę takich pieniędzy, a komornik grozi, że przystąpi do egzekucji.   Podpowiedź: Każdego dłużnika, który miał do czynienia z

lukaszb

lukaszb

 

Przedawnione długi. Co z nimi zrobić?

Problem: Kilka lat temu zaciągnąłem kilka małych zobowiązań. Przez wiele lat był spokój i mimo, że nigdy ich nie spłaciłem myślałem, że sprawa jest zakończona, a długi zniknęły. Jak dziś widać bardzo się myliłem. Ostatnio otrzymałem wezwanie do zapłaty astronomicznej kwoty 15 000 zł mimo, że sama pożyczka udzielona była na niecałe 5 000 zł. Co z tym zrobić? Spłacać? Nie spłacać? Czy te długi nie są przedawnione?   Podpowiedź: W przyrodzie (i w księgach rozrachunkowych wierzycieli) nic nie gin

lukaszb

lukaszb

 

Co zrobić gdy bank wypowiedział kredyt hipoteczny? Czy stracę dach nad głową?

Problem: Przez jakiś czas nie regulowałem rat kredytu hipotecznego. Okazało się, że w konsekwencji Bank wypowiedział mi kredyt. Boję się, że za chwilę sprawa trafi do komornika (albo już trafiła) i stracę dach nad głową oraz dojdą ogormne koszty. Czy trafię na ulicę? Czy jeszcze można mi pomóc? Co teraz zrobić?   Podpowiedź: W zdecydowanej większości przypadków kredytobiorca z którym bank rozwiązał umowę kredytową staje przed dylematem "co dalej". Czy rzeczywiście sprawę da się odkręcić i cz

lukaszb

lukaszb

 

Jak szybko stanąć na nogi mając problemy ze spłatą zobowiązań?

Problem: Mam kilka przeterminowanych kredytów. Obawiam się, że banki niebawem wypowiedzą mi umowy i pojawi się komornik. Żaden bank nie chce udzielić mi już kolejnego kredytu, jestem w BIK, a przecież stać mnie na regulowanie zobowiązań, tylko żeby raty były niższe. Czy można mi pomóc? Co zrobić?   Podpowiedź: Najłatwiejszym i najszybszym pomysłem na wyjście z tego typu problemów finansowych jest dokładna analiza umów kredytowych. Jej celem jest sprawdzenie, czy a jeśli tak to na jakich zasa

lukaszb

lukaszb

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.