Jump to content

Jak skorzystać na rozdzielności majątkowej przy kredycie hipotecznym?

Ekspert_Kredytowy

397 views

Kiedyś była powodem wstydu, lecz te czasu bezpowrotnie minęły. Dziś intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności, bo o niej mowa, może być narzędziem, które pomoże w zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Czy może jednak stanąć na drodze do upragnionego mieszkania i uniemożliwić jego zakup małżonkom? W jakich sytuacjach może być pomocna? Dla kogo jest korzystna?

 

Kto na niej skorzysta?

Najczęściej na podpisanie intercyzy decydują się małżonkowie, gdy jedno z nich prowadzi ryzykowną działalność, np. prowadzi firmę. Wbrew obiegowej opinii może być pomocna i chronić majątek, jednak pod warunkiem wzajemnej szczerości – działa o ile małżonkowie informują o niej bank udzielający kredytu. 

 

Jakie skutki wiążą się z rozdzielnością?

Większość polskich małżeństw funkcjonuje na zasadach ustawowej wspólności majątkowej, gdzie dochody są połączone a zobowiązania zaciągane solidarnie  (to znaczy, że wierzyciel może zażądać spłaty zobowiązania od każdego z nich i w części, którą sam określi). Tym samym nabywanie nieruchomości odbywa się na zasadzie współwłasności. Wyjątkiem od tej reguły jest rozdzielność majątkowa, która powoduje, że każdy z małżonków pracuje na własny rachunek, osobiście zaciąga i reguluje swoje zobowiązania. Może także indywidualnie zakupić mieszkanie, czy zaciągnąć na nie kredyt. 

 

Czy małżonkowie którzy podpisali intercyzę mogą razem nabyć nieruchomość?

Tak, mogą – wówczas mąż i żona kupują udziały w nieruchomości, np. po 1/2, które wchodzą do ich osobistego majątku (a nie do majątku wspólnego). Dla banku jednak każde z osobna tworzy oddzielne gospodarstwo, a zdolność kredytowa liczona jest mężowi i żonie osobno. Odpowiedzialność spłaty kredytu jest solidarna. 

 

Kiedy rozdzielność majątkowa może pomóc?

W przypadku:

1. niskiej zdolności kredytowej, kiedy mąż uzyskuje dochód a żona jest bezrobotna  (lub odwrotnie), wówczas osoba zarabiająca podpisuje umowę kredytową, ale mieszkanie może być współwłasnością obojga małżonków. Zabieg jest możliwy na rynku wtórnym i pierwotnym, kiedy wypłata kredytu następuje po akcie notarialnym – osoba nie przystępująca do umowy kredytowej – bezrobotna – musi wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości zanim kredyt zostanie uruchomiony.

2. złej historii kredytowej jednego z małżonków – taka osoba nie może zostać współwłaścicielem kredytowanej nieruchomości, nawet w sytuacji jeśli jej dochód nie musi być brany pod uwagę (żaden bank nie udzieli bowiem kredytu wobec problemów z BIKiem). Jednak po ustanowieniu rozdzielności i przeliczeniu zdolności kredytowej, drugi ze współmałżonków ma otwartą drogę do zaciągnięcia zobowiązania.    0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.