Jump to content

Jak skorzystać na rozdzielności majątkowej przy kredycie hipotecznym?

Ekspert_Kredytowy

3,815 views

Kiedyś była powodem wstydu, lecz te czasu bezpowrotnie minęły. Dziś intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności, bo o niej mowa, może być narzędziem, które pomoże w zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Czy może jednak stanąć na drodze do upragnionego mieszkania i uniemożliwić jego zakup małżonkom? W jakich sytuacjach może być pomocna? Dla kogo jest korzystna?

 

Kto na niej skorzysta?

Najczęściej na podpisanie intercyzy decydują się małżonkowie, gdy jedno z nich prowadzi ryzykowną działalność, np. prowadzi firmę. Wbrew obiegowej opinii może być pomocna i chronić majątek, jednak pod warunkiem wzajemnej szczerości – działa o ile małżonkowie informują o niej bank udzielający kredytu. 

 

Jakie skutki wiążą się z rozdzielnością?

Większość polskich małżeństw funkcjonuje na zasadach ustawowej wspólności majątkowej, gdzie dochody są połączone a zobowiązania zaciągane solidarnie  (to znaczy, że wierzyciel może zażądać spłaty zobowiązania od każdego z nich i w części, którą sam określi). Tym samym nabywanie nieruchomości odbywa się na zasadzie współwłasności. Wyjątkiem od tej reguły jest rozdzielność majątkowa, która powoduje, że każdy z małżonków pracuje na własny rachunek, osobiście zaciąga i reguluje swoje zobowiązania. Może także indywidualnie zakupić mieszkanie, czy zaciągnąć na nie kredyt. 

 

Czy małżonkowie którzy podpisali intercyzę mogą razem nabyć nieruchomość?

Tak, mogą – wówczas mąż i żona kupują udziały w nieruchomości, np. po 1/2, które wchodzą do ich osobistego majątku (a nie do majątku wspólnego). Dla banku jednak każde z osobna tworzy oddzielne gospodarstwo, a zdolność kredytowa liczona jest mężowi i żonie osobno. Odpowiedzialność spłaty kredytu jest solidarna. 

 

Kiedy rozdzielność majątkowa może pomóc?

W przypadku:

1. niskiej zdolności kredytowej, kiedy mąż uzyskuje dochód a żona jest bezrobotna  (lub odwrotnie), wówczas osoba zarabiająca podpisuje umowę kredytową, ale mieszkanie może być współwłasnością obojga małżonków. Zabieg jest możliwy na rynku wtórnym i pierwotnym, kiedy wypłata kredytu następuje po akcie notarialnym – osoba nie przystępująca do umowy kredytowej – bezrobotna – musi wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości zanim kredyt zostanie uruchomiony.

2. złej historii kredytowej jednego z małżonków – taka osoba nie może zostać współwłaścicielem kredytowanej nieruchomości, nawet w sytuacji jeśli jej dochód nie musi być brany pod uwagę (żaden bank nie udzieli bowiem kredytu wobec problemów z BIKiem). Jednak po ustanowieniu rozdzielności i przeliczeniu zdolności kredytowej, drugi ze współmałżonków ma otwartą drogę do zaciągnięcia zobowiązania.    2 Comments


Recommended Comments

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.