Jump to content
zibi69

Windykator to nie komornik!

Recommended Posts

zibi69

Na internetowych forach można znaleźć wiele skarg dotyczących pracowników firm windykacyjnych. Osoby zajmujące się odzyskiwaniem długów dość często próbują wykonywać czynności zastrzeżone dla komornika (np. sprawdzanie majątku dłużnika). Metody działania niektórych windykatorów sięgają jeszcze dalej. Dłużnicy powinni wiedzieć, że pracownicy firm windykacyjnych mogą ponieść odpowiedzialność karną za swoje groźby i uciążliwe telefony ...

 

Firma windykacyjna ma tylko niewielkie uprawnienia

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma windykacyjna powinna informować dłużnika o działaniach, które pozwolą na polubowne rozwiązanie sporu. Windykatorzy mogą wpływać na dalsze działania zadłużonej osoby poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. Inne formy wywierania nacisku są niedozwolone (patrz poniższa tabela). Do kategorii zabronionych działań można zaliczyć m.in. wtargnięcie do domu lub mieszkania, informowanie sąsiadów o sytuacji finansowej dłużnika i grożenie postępowaniem sądowym.

 

Komornik jako funkcjonariusz publiczny dysponuje znacznie szerszym zakresem kompetencji. W uzasadnionym przypadku może on skorzystać z pomocy policji i zlecić ślusarzowi rozwiercenie zamka w drzwiach. Najważniejszym aspektem uprawnień komornika jest możliwość wyceny i sprzedaży zajętych przedmiotów. Egzekucja komornicza często dotyczy również wynagrodzenia dłużnika i środków przechowywanych na jego rachunku bankowym. W trakcie jej prowadzenia komornik może korzystać z informacji zgromadzonych przez różne instytucje (np. banki, urzędy skarbowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

 

Uprawienia komornika

 

Komornik może:

•wejść do domu lub mieszkania (nawet podczas nieobecności dłużnika)

•otworzyć drzwi do mieszkania lub domu z pomocą ślusarza

•skorzystać z pomocy policji, jeżeli dłużnik stawia opór

•zająć i wycenić ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika

•prowadzić egzekucję z wynagrodzenia dłużnika i jego rachunku bankowego

•sprzedać zajęty majątek dłużnika poprzez sprzedaż z wolnej ręki lub sprzedaż w drodze licytacji publicznej

•zabezpieczyć spadek i sporządzić spis inwentarza po spadkodawcy

•domagać się wyjaśnień od wierzyciela i dłużnika

•zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od organów administracji publicznej, organów podatkowych, banków oraz innych instytucji

 

Komornik nie może:

•udostępniać osobom trzecim akt spraw egzekucyjnych

•wydawać odpisów ze wspomnianych akt bez uprawnienia

•udzielać osobom nieuprawnionym informacji o majątku dłużnika, jego zobowiązaniach i sytuacji rodzinnej (za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy komornikowi grozi odpowiedzialność karna i dyscyplinarna)

 

Uprawnienia windykatora

 

Windykator może:

•kontaktować się z dłużnikiem w celu zawarcia porozumienia i ustalenia terminów wpłat

•przesyłać wezwania do zapłaty

 

Windykator nie może:

•wejść do domu dłużnika i zająć jakąkolwiek ruchomość (takie zachowanie będzie kwalifikowane jako próba przywłaszczenia)

•dokonywać wyceny przedmiotów wchodzących w skład majątku dłużnika

•informować sąsiada lub pracodawcę o zobowiązaniach dłużnika (takie zachowanie jest traktowane jako wyjawienie tajemnicy bankowej)

•kierować gróźb pod adresem dłużnika lub wprowadzać go w błąd (np. informować, że zadłużenie grozi odpowiedzialnością karną)

•nękać dłużnika telefonami (takie działanie może być zakwalifikowane jako ********stwo stalkingu - patrz art. 190a kodeksu karnego)

•grozić dłużnikowi, że sprawa zostanie skierowana do sądu (jest to próba wywierania niezgodnego z prawem nacisku)

 

Najlepszy moim zdaniem jest fragment "windykator może"...:welcoming:

 

Pzdr.

Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

X  POBIERZ RAPORT BIK