Jump to content
Yeromee

Kredyt na mieszkanie w Warszawie 250 000

Recommended Posts

Yeromee

1.Waluta kredytu - PLN

2.Pożądana długość okresu kredytowania - 25

3.Wysokość kredytu - 250 000

4.Wkład własny 250 000

5.Wartość nieruchomości - 499 000

6.Rynek pierwotny / rynek wtórny* - wtórny 

7.Rodzaj nieruchomości / rodzaj własności - 

8.Powierzchnia użytkowa nieruchomości - 54,4m

9.Lokalizacja nieruchomości (województwo / miasto) - Mazowieckie, Warszawa

10.Obecny stan zaawansowania inwestycji - rynek wtórny, po remoncie

11.Łączna liczba osób w gospodarstwie domowym - 2

12.Wiek kredytobiorcy / kredytobiorców - 32

13.Aktualne obciążenia kredytowe (limity, karty kredytowe,chwilówki, wysokość rat) - kredyt konsumencki 35tys, kredyt studencki 20tys, karty kredytowe 4tys

14.Historia w BIK -

15.Umowa o pracę: Średni dochód netto na rodzinę z 3 miesięcy - 3400- umowa rezydencka plus 1400 dyżury (plan specjalizacji wymaga ich), 4100 drugiej osoby umowa o pracę = 8900

16.Umowa o pracę: Średni dochód netto na rodzinę z 6 miesięcy -tak jak wyżej 

17.Umowa zlecenie / o dzieło:Średni wpływ na rachunek na rodzinę z 6 miesięcy - 1200zł

18.Umowa zlecenie / o dzieło:Średni wpływ na rachunek na rodzinę z 12 miesięcy - 600zł

19.Działalność gospodarcza** - nie posiadamy

20.Okres trwania obecnego dochodu w tył*** - 6m

21.Okres trwania obecnego dochodu w przód*** - 4100 jeszcze rok, 3400+1400 jeszcze 5.5 roku(podwyżki co rok) 

22.Wykonywany zawód - lekarz, programista komputerowy

23.Bank w którym posiadane jest konto - santander

24.Wpływ z wynagrodzenia na konto (tak / nie) - tak

25.Inne istotne informacje - posiadamy 50tys na remont, chęć wcześniejszej spłaty rat, termin uruchomienia w ciągu 2 miesięcy. 

 

np. wysokość posiadanych środków własnych na wykończenie/remont, chęć wcześniejszej spłaty kredytu, termin uruchomienia kredytu

lzalewski

Punkty 3,4,5 nie sumują się.

Punkt 7 - uzupełnij.

Punkt 20 - obie umowy są od 6 miesięcy?

Yeromee
Posted (edited)

1.Waluta kredytu - PLN

2.Pożądana długość okresu kredytowania - 25

3.Wysokość kredytu - 250 000

4.Wkład własny 249 000

5.Wartość nieruchomości - 499 000

6.Rynek pierwotny / rynek wtórny* - wtórny 

7.Rodzaj nieruchomości / rodzaj własności - użytkowanie wieczyste z księgą wieczystą, - lokal mieszkalny. Właścicielem jest osoba prywatna

8.Powierzchnia użytkowa nieruchomości - 54,4m

9.Lokalizacja nieruchomości (województwo / miasto) - Mazowieckie, Warszawa

10.Obecny stan zaawansowania inwestycji - rynek wtórny, po remoncie

11.Łączna liczba osób w gospodarstwie domowym - 2

12.Wiek kredytobiorcy / kredytobiorców - 32

13.Aktualne obciążenia kredytowe (limity, karty kredytowe,chwilówki, wysokość rat) - kredyt konsumencki 35tys, kredyt studencki 20tys, karty kredytowe 4tys

14.Historia w BIK -

15.Umowa o pracę: Średni dochód netto na rodzinę z 3 miesięcy - 3400- umowa rezydencka plus 1400 dyżury (plan specjalizacji wymaga ich), 4100 drugiej osoby umowa o pracę = 8900

16.Umowa o pracę: Średni dochód netto na rodzinę z 6 miesięcy -tak jak wyżej 

17.Umowa zlecenie / o dzieło:Średni wpływ na rachunek na rodzinę z 6 miesięcy - 1200zł

18.Umowa zlecenie / o dzieło:Średni wpływ na rachunek na rodzinę z 12 miesięcy - 600zł

19.Działalność gospodarcza** - nie posiadamy

20.Okres trwania obecnego dochodu w tył*** - 6m jedna umowa od początku października 2019 druga od końca października 2019.

21.Okres trwania obecnego dochodu w przód*** - 4100 jeszcze rok, 3400+1400 jeszcze 5.5 roku(podwyżki co rok) 

22.Wykonywany zawód - lekarz, programista komputerowy

23.Bank w którym posiadane jest konto - santander, alior

24.Wpływ z wynagrodzenia na konto (tak / nie) - tak

25.Inne istotne informacje - posiadamy 50tys na remont, chęć wcześniejszej spłaty rat, termin uruchomienia w ciągu 2 miesięcy.

 

 

Dziękuję za uwagi

Edited by Yeromee
lzalewski

Popraw proszę w schemacie.


------------------------------- dodano 5 minut później -------------------------------

Pkt 7 - jest to mieszkanie własnościowe czy spółdzielczo-własnościowe?

Yeromee

Spółdzielczo własnościowe 

lzalewski

Umieść informację w schemacie. Czy lokal posiada KW? 

Yeromee

1.Waluta kredytu - PLN

2.Pożądana długość okresu kredytowania - 25

3.Wysokość kredytu - 250 000

4.Wkład własny 249 000

5.Wartość nieruchomości - 499 000

6.Rynek pierwotny / rynek wtórny* - wtórny 

7.Rodzaj nieruchomości / rodzaj własności - lokal mieszkalny, założona księga wieczysta (KW-bez obciążenia) , własność: spółdzielczo-własnościowe 

8.Powierzchnia użytkowa nieruchomości - 54,4m

9.Lokalizacja nieruchomości (województwo / miasto) - Mazowieckie, Warszawa

10.Obecny stan zaawansowania inwestycji - rynek wtórny, po remoncie

11.Łączna liczba osób w gospodarstwie domowym - 2

12.Wiek kredytobiorcy / kredytobiorców - 32

13.Aktualne obciążenia kredytowe (limity, karty kredytowe,chwilówki, wysokość rat) - kredyt konsumencki 35tys, kredyt studencki 20tys, karty kredytowe 4tys

14.Historia w BIK -

15.Umowa o pracę: Średni dochód netto na rodzinę z 3 miesięcy - 3400- umowa rezydencka plus 1400 dyżury (plan specjalizacji wymaga ich), 4100 drugiej osoby umowa o pracę = 8900

16.Umowa o pracę: Średni dochód netto na rodzinę z 6 miesięcy -tak jak wyżej 

17.Umowa zlecenie / o dzieło:Średni wpływ na rachunek na rodzinę z 6 miesięcy - 1200zł

18.Umowa zlecenie / o dzieło:Średni wpływ na rachunek na rodzinę z 12 miesięcy - 600zł

19.Działalność gospodarcza** - nie posiadamy

20.Okres trwania obecnego dochodu w tył*** - 6m jedna umowa od początku października 2019 druga od końca października 2019.

21.Okres trwania obecnego dochodu w przód*** - 4100 jeszcze rok, 3400+1400 jeszcze 5.5 roku(podwyżki co rok) 

22.Wykonywany zawód - lekarz, programista komputerowy

23.Bank w którym posiadane jest konto - santander, alior

24.Wpływ z wynagrodzenia na konto (tak / nie) - tak

25.Inne istotne informacje - posiadamy 50tys na remont, chęć wcześniejszej spłaty rat, termin uruchomienia w ciągu 2 miesięcy

lzalewski

Jeszcze punkt 13 - podaj wysokość płaconych rat (w schemacie).

Yeromee

1.Waluta kredytu - PLN

2.Pożądana długość okresu kredytowania - 25

3.Wysokość kredytu - 250 000

4.Wkład własny 249 000

5.Wartość nieruchomości - 499 000

6.Rynek pierwotny / rynek wtórny* - wtórny 

7.Rodzaj nieruchomości / rodzaj własności - lokal mieszkalny, założona księga wieczysta (KW-bez obciążenia) , własność: spółdzielczo-własnościowe 

8.Powierzchnia użytkowa nieruchomości - 54,4m

9.Lokalizacja nieruchomości (województwo / miasto) - Mazowieckie, Warszawa

10.Obecny stan zaawansowania inwestycji - rynek wtórny, po remoncie

11.Łączna liczba osób w gospodarstwie domowym - 2

12.Wiek kredytobiorcy / kredytobiorców - 32

13.Aktualne obciążenia kredytowe (limity, karty kredytowe,chwilówki, wysokość rat) - kredyt konsumencki 35tys, kredyt studencki 20tys, karty kredytowe 4tys, suma rat 940zł

14.Historia w BIK -

15.Umowa o pracę: Średni dochód netto na rodzinę z 3 miesięcy - 3400- umowa rezydencka plus 1400 dyżury (plan specjalizacji wymaga ich), 4100 drugiej osoby umowa o pracę = 8900

16.Umowa o pracę: Średni dochód netto na rodzinę z 6 miesięcy -tak jak wyżej 

17.Umowa zlecenie / o dzieło:Średni wpływ na rachunek na rodzinę z 6 miesięcy - 1200zł

18.Umowa zlecenie / o dzieło:Średni wpływ na rachunek na rodzinę z 12 miesięcy - 600zł

19.Działalność gospodarcza** - nie posiadamy

20.Okres trwania obecnego dochodu w tył*** - 6m jedna umowa od początku października 2019 druga od końca października 2019.

21.Okres trwania obecnego dochodu w przód*** - 4100 jeszcze rok, 3400+1400 jeszcze 5.5 roku(podwyżki co rok) 

22.Wykonywany zawód - lekarz, programista komputerowy

23.Bank w którym posiadane jest konto - santander, alior

24.Wpływ z wynagrodzenia na konto (tak / nie) - tak

25.Inne istotne informacje - posiadamy 50tys na remont, chęć wcześniejszej spłaty rat, termin uruchomienia w ciągu 2 miesięcy

lzalewski

Nazwa banku: Millennium

Całkowita kwota kredytu: 250 000zł

Liczba rat do spłaty: 300

Oprocentowanie zmienne: 2,58% - składające się ze stopy procentowej WIBOR 3M 0,68% i marży 1,9%. Kredyt oprocentowany zmienną stopą procentową jest obarczony ryzykiem wzrostu oprocentowania. W konsekwencji tego może wzrosnąć rata oraz całkowity koszt kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: RRSO - 3,15%

Rata: 1 132zł

Wcześniejsza spłata: 0%

Całkowita kwota do zapłaty: 359 628zł, w tym:

Prowizja: 0%

Odsetki: 89 600zł

Kapitał: 250 000zł

Wycena nieruchomości: 400zł

Ubezpieczenie na życie: składka miesięczna w wys. 0,02% od salda zadłużenia (nr 1 - 50zł) - 8 400zł

Ubezpieczenie nieruchomości: składka roczna w wys. 0,09% od wartości nieruchomości (449,10zł) - 11 228zł

Ubezpieczenie niskiego wkładu: Brak

Ubezpieczenie pomostowe - Podwyższenie marży o 1p.p. do czasu wpisu w hipotece. Brak możliwości oceny kosztu na tym etapie.

Produkty dodatkowe - Brak możliwości oceny kosztu na tym etapie.

 

Kredyt wymaga skorzystania z produktów dodatkowych: konto z wpływem wynagrodzenia, karta debetowa z obrotem min. 500zł/m-c. 

Bezpłatne nadpłaty z poziomu konta. Możliwość wyboru zmniejszenia raty lub skrócenia okresu kredytowania.

 

Kredyt hipoteczny będzie wymagał zabezpieczenia na hipotece nieruchomości. Koszt wpisu(200 PLN), wykreślenia wpisu(100 PLN) i podatku PCC3(19 PLN) wynosi 319 PLN

 

Wszystkie wyliczenia mają charakter orientacyjny. Nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

Wniosek należy złożyć równolegle do 2-3 banków.

W przypadku zainteresowania zapraszam do kontaktu. Bezpłatna pomoc w uzyskaniu kredytu.

Odległość nie ma znaczenia przy procesowaniu wniosków. 

 

https://www.forum-kredytowe.pl/f125/zasady-wspolpracy-z-ekspertami-hipotecznymi-z-forum-95178.html

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

Najczęściej wybierane kredyty: