Jump to content
Piotrek

Kredyt mieszkaniowy z dopłata rzadowa do odsetek

Recommended Posts

Piotrek

Preferencyjny kredyt z dopłatą rządową do odsetek (program "Rodzina na swoim") adresowany jest wyłącznie do małżeństw i osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko. Kredyt może być przeznaczony na zakup lub budowę domu lub lokalu mieszkalnego. Żeby dostać dopłatę, trzeba też spełnić dodatkowe warunki. I tak powierzchnia użytkowa kupowanego mieszkania nie może przekroczyć 75 m kw., a domu - 140 m kw., przy czym dopłata do odsetek obejmuje w pierwszym przypadku 50 m kw., a w drugim - 70 m kw. Oznacza to, że nadwyżkę w metrażu trzeba sfinansować samemu, czyli zapłacić po prostu pełne odsetki. W momencie podpisywania umowy kredytowej nie można mieć własnościowego mieszkania.

 

1. Kto może starać się o preferencyjny kredyt z dopłatami rządowymi:

 

* rodziny (małżonkowie jako współkredytobiorcy),

* osoby samotnie wychowujące dziecko - małoletnie lub uczące się, które nie ukończyło 25 lat,

* osoby samotnie wychowujące dziecko - na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na jego wiek).

 

Nowe zapisy w ustawie, umożliwiają przystąpienie do kredytu w celu zwiększenia zdolności kredytowej także innym osobom, które z osobami ubiegającymi się o kredyt preferencyjny z dopłatą są spokrewnione lub spowinowacone a mianowicie przez zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma, macochę lub teściów.

 

Osobie ubiegającej się o preferencyjny nie może przysługiwać tytuł prawny do mieszkania ani domu. Wykluczona jest również współwłasność. Dozwolone jest bycie najemcą mieszkania lub posiadanie spółdzielczego prawa lokatorskiego do niego - wówczas trzeba się zobowiązać do rezygnacji z niego w ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności nabytego mieszkania lub domu.

 

 

2. Podstawowe cele preferencyjnego kredytu z dopłatą rządową do oprocentowania:

 

* budowa domu jednorodzinnego,

* zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość,

* zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,

* pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego,

* wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny,

* nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego lub adaptacja budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

 

3. Podstawowe parametry kredytu:

 

* Kredyt z dopłatami do odsetek jest udzielany tylko w walucie polskiej (PLN).

* Dopłaty do kredytu udzielane są przez 8 lat. Po 8 latach (gdy skończą się dopłaty) trzeba będzie płacić ratę w pełnej wysokości - wtedy jednak można kredyt zrefinansować.

* W umowie kredytowej spłata kredytu nie może być indeksowana do zmiany kursów walut.

* Kwota kredytu preferencyjnego może być powiększona wyłącznie o jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem, do wysokości 2% kwoty kredytu przed doliczeniem jednorazowej i płatnej z góry składki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego.

* Karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 6 miesięcy.

* Spłata kredytu odbywać się będzie wyłącznie metodą równych rat kapitałowych (rata malejąca) lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet).

 

 

4. Ustawowe warunki udzielenia kredytu z dopłatą:

 

* Mieszkanie lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium RP.

* Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny składa pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny.

* Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2.

* Cena zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego na który został udzielony kredyt preferencyjny z dopłatami, nie mogą przekroczyć określonego limitu - ustalanego oddzielnie dla miast wojewódzkich i reszty województwa. Jego aktualne wartości dostępne są na stronie

BGK.

 

 

5. Ustawowe warunki zastosowania dopłat:

* Podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego

* W przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50 m2, a dla domu jednorodzinnego 70 m2, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty,

* W przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50 m2 i 70 m2, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50 m2 (dla lokali)/ 70 m2 (dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu jednorodzinnego.

* Dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu naliczania dopłaty.

* Stopa referencyjna stanowiąca podstawę do dofinansowania odsetek obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej trzymiesięcznego wskaźnika WIBOR z kwartału poprzedzającego dany kwartał, powiększona dodatkowo o 2 punkty procentowe. Aktualna stopa referencyjna dostępna jest na stronie BGK.

 

Opracowano na podstawie:

1. Strona internetowa BGK SA

2. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielanych dopłatach

3. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

 

7. Kalkulator kredytowy - Kredyt z dopłatą z budżetu Państwa

 

Poniżej można także sprawdzić, dzięki kalkulatorowi czy dany dom lub mieszkanie spełniają warunki programu "Rodzina na Swoim".

 

[kal2][/kal2]

 

 

Warto wysłać wnioski do min. 2-3 banków by mieć porównanie i pole manewru.

 

By się dowiedzieć się jaki bank ma najlepszą ofertę kredytu z dopłatami i czy jest w ogóle możliwe by został przyznany Ci kredyt hipoteczny z dopłatą możesz także skorzystać z pomocy eksperta - niezależnego Doradcy Kredytowego [url2=http://banki.forum-kredytowe.pl/open-finance/484/]Open Finance[/url2]. Pomoc doradcy jest bezpłatna.

marbal

Może ktoś wie w jaki sposób aktualizowany jest wibor 3 m przy kredytach z dopłatami w banku PKO BP i Banku Pocztowym. Czy to ma znaczenie w całym okresie kredytowania. Ja będę podpisywał w piątek umowę w PKO BP nie wiem czyt dobrze

asus

mam pytankmo...

czy w sytuacji narzeczeństwa.. ślub za 3miesiące można się starać o taki kredyt czy dopiero po zawarciu związku??

aga77

Witam. mam pytanie spełniam wszystkie warunki określone w ustawie do wzięcia kredytu z dopłatą Państwa.Zarabiam 3 300 zł netto interesuje mnie kredyt na mieszkanie ok 30 lat na kwotę 250 000,00.Gdzie są najlepsze warunki?Jaka by wyszła stała rata przez 8 lat z dopłatą Państwa i jaka byłaby rata po upływie 8 lat? :)

Wawe

Czytałam...i nie wyczytałam nic na temat wkładu własnego.. Rozumiem, ze nie jest potrzebny.

 

Rzoumiem tez że jak kupuje mieszkanie o wartości 300 000zł to mogę wziaść kredyt na 300 000zł + 6 000zł na opłaty związane z kredytem płatne z góry tak?

Anula992

a co jeżeli miało się mieszkanie/ dom i zrobiło na kogoś darowiznę, wcześniej o kilka m-cyzanim się złozyło wniosek? Wiem,że tak ludzie robią. Mieli dom, szybka darowizna i oficjalnie sa bez własnego loku. Zebym wiedział tez bym tak się scwaniła.

doradca107

Do Anula 992

Tak to prawda można tak zrobić i przepisać nieruchomość na inną osobę. Ciekawe jest to, że małżeństwo może przepisać nieruchomość na swoje dzieci i dostaną kredyt z dopłatą a samotna matka, której dziecko będzie miało nieruchomość nie moze takiego kredytu dostać

doradca107

Do Wawe

Jeżeli chodzi o wkład własny to zależy od banku, jeden będzie chciał wkładu a drugi nie np BKO BP ale napewno nie dostaniesz na 100% plus opłaty, o skredytowaniu opłat czy remontu możesz zapomnieć

doradca107

Do asus

Jeżeli jesteście narzeczeństwem możecie się już starać o kredyt z dopłatą możecie mieć już decyzję kredytowa ale w chwili podpisania umowy kredytowej musicie już być po ślubie

wszystkiego najlepszego na nowej drodze :)

magzio

Jak wygląda sytuacja z dopłatą rządową jeżeli współmałżonek jest żółnierzem zawodowym co się łączy z dopłatą wojskową 60% do kosztu kupna/kredytu mieszkania?? Czy jedno wyklucza drugie??

Anik1984

To wojsko daje 60% dopłat do mieszkania, mój mąż równiez jest żołnierzem zawodowym i nic o tym niewiem?

danielo

nasz dochód to 3500 netto spełniamy wszystkie warunki nie mamy wkładu wlasnego mamy jedno dziecko nie mamy auta ani inyych kredytów jest tylko jeden problem kiedys miałem karte kredytowąi nie spłacałem zawasze na czas minimalnej kwoty nie wiem czy to zaważy na czym mam oczywiscie pismo o zamknieciu pomyslnym rachunku wszystko spłacone zostało z nawiązką mmiałem jeszcze ze dwa miałe kreyty alespłacone na czas i tak jak nalezy czy moge sie spodziewac odmowy udzielenia mi przez bank kredytu

michal_sz

Zdolność kredytową masz, ale dopiero po decyzji dowiesz się, czy Twój BIK jest problemem. Radzę więc ostrożnie z zadatkiem dla sprzedającego. No i wniosek do min. 2-3 banków.

madzi3007

Witam.

Mam takie pytanie dotyczące kredytu z dopłatą rządową. Moja teściowa w testamencie zapisała nam połowę domu jednorodzinnego, która będzie do nas należeć po jej śmierci. W tej chwili nie posiadamy na własność żadnego lokalu mieszkalnego. Mamy jedno dziecko roczne. Chcielibyśmy dobudować do tej części i wziąść kredyt wysokości 150.000. Czy w takiej sytuacji jest możliwe otrzymanie przez nas kredytu z dopłatą rządową. Jaka była by wysokość raty z dopłatą i bez dopłaty???

Kastor_1980

Wtam Państwa.

Mam pytanie dotyczące kredytu mieszkaniowego z dopłata rządową "Rodzina na swoim" .

Niedawno zawarłem związek małzenski i chcielibyśmy razem z żona skorzystac z wyżej wymienionego kredytu. Wspólnie nasze dochody wynoszą 3500zł /netto , możemy wydać na wkład własny 120.000 zł na jaką wysokość , jezeli była by możliwość, moglibysmy liczyć i jakie raty bysmy mieli do spłat (30 lat.)

Które banki maja najkorzystniejszą oferte, z tych które akceptują kredyty z dopłatą rządowa???

Pozdrawiam serdecznie.

abicadabi

Staramy się wlasnie o preferencyjny kredyt hipoteczny. Oboje z mężem mamy umowę o prace na czas nieokreślony, dajemy 20 % wkladu wlasnego (jakieś 60.000 zl), mamy odpowiednią zdolność kredytową, wyjaśnioną sytuację w BIK'u (dotychczasowe kredyty splacane terminowo, zaświadczenia potwierdzające szamnkięcia kredytów i kart kredytowych), odpowiedni wiek (po 32 lata).

 

Co jeszcze może wplynąć na ewentualne odrzucenie naszego wniosku. CZy ktoś wie, co jeszcze jest brane pod uwagę?

Ania32

Wszystko ok...ale nie moge doczytać się informacji na temat działki. Czy starając się o kredyt z dopłatą na budowe domu może on też obejmować cene zakupu dzialki pod budowę?

michal_sz

Ania32

Nie można skredytować: zakupu działki oraz budowy domu. Zakup działki możesz ewentualnie skredytować kredytem standardowym a budowę preferencyjnym (oczywiście w tym samym banku).

 

Pozdrawiam

kareska

Witam Państwa.

Chcielibyśmy z mężem wybudować dom i na ten właśnie cel mieliśmy zamiar zaciągnąć kredyt z dopłatami.Mamy dwoje dzieci (8 lat i 4 lata),zdolność kredytową również (mąż ma 3 z rzędu kontrakt w wojsku,a ja mam umowę do 2010 r z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony).Ale mamy coś jeszcze - mieszkanie,które jest naszą wspólną własnością.Chcieliśmy mieszkanie przekazać w darowiźnie mojemu teściowi,ale ponieważ jest to nasza wspólna własność,zjadłyby nas opłaty skarbowe,koszta notarialne itp.A po drugie musieliśmy czekać 5 lat aż teść mógłby je sprzedać.

Czy można przepisać mieszkanie na nieletnie dziecko?Czy to się wiąże z tym,że po przekazaniu darowizny dziecku nie będę mogła go sprzedać aż do ukończenia przez dziecko lat 18?

Co mam zrobić żeby dostać ten kredyt?Przecież nie pójdę mieszkać pod most, bo przecież wymogiem otrzymania kredytu z dopłatą jest nieposiadanie własnej nieruchomości...Proszę o pomoc w tej sprawie.Gdzie ewentualnie mogę zasięgnąć informacji?Bo w urzędzie skarbowym wiedzą jeszcze mniej niż ja.

Dziękuję bardzo.

izaczar

Witam

 

Czy to prawda, że biorąc kredyt z dopłatami nie można refinansować poniesionych kosztów?

Zapłaciłam deweloperowi 20 tys. zaliczki i chciałabym to wrzucić w kredyt, a pani w pko bp poinformowała mnie, że ustawa nie przewiduje refinasowania kosztów poniesionych.

Jak to jest faktycznie?

Bobasek9999

Hej.Chcialabym sie kogos doradzic.Jestem z mezem rok po slubie i mamy 10cio miesieczna coreczke.Chcielibysmy starac sie o kredyt z doplata rzadowa.Ja jestem na urlopie wychowawczym od lutego jednak nie pobieram z tego tytulu zadnych pieniedzy poniewaz moj maz pracuje sezonowo w Belgii i czekamy jeszcze na decyzje marszalka.Teraz przebywa tam na czarno i czekana umow lecz nie wiemynajakdlugoja dostanie.a na bialo pracowal w tym roku tylko 6 tygodni.czy moglibysmy starac sie o taki kredyt i czy mielibysmy szanse dostania go??PROSZE O ODPOWIEDZ

batus

do ktorego roku zycia udzielany jest ten kredyt??Jeli moja zona ma 39 lat czy dostane go na 30 lat

janunio

Witam! Dowiedziałem się właśnie o tych dopłatach do odsetek ale chyba jest już za pózno. W tamtym tygodniu otrzymaliśmy z żoną kredyt w Banku Spółdzielczym na zakup domku jednorodzinnego. Czy można starać się o dopłatę rządową do odsetek po otrzymaniu kredytu.

batus

Czy dostane ten kredyt jesli mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe i nie ma założonej księgi wieczystej

SPEEDUSKA

Witam,

Prosiłabym aby ktos napisał cos konkretnie o wymaganiach co do wkładu własnego.

Najlepiej jak to wygląda we wszystkich Bankach w jakich staraliście sie badz staracie o kredyt. Pytam bo niestety dopiero za 2 miesiace bierzemy slub i nie mamy wkladu wlasnego ale czytam ze mozna na 100% ceny mieszkania wziąc kredyt. Jak to wtglada? mamy jakiekolwiek szanse?

 

Drugie pytanie to jak wyglada ta sprawa z osobami z rodziny ktore mozemy dołaczyc do dochodów aby miec zdolność? Czy my musimy posiadac wlasne dochody czy wystarczy ze np rodzice zostana dopisani ktorych dochody wystarczaja? Mamy wlasne dochody ale sa one puki co niewielkie i niestety sa na umowe o dzieło.

 

Prosze o rade.

Nie chce sie wyglupic i isc prosic o kredyt kiedy nie mamy szansy w ogole na niego ;(

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.